Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Το Θεσμικό Πλαίσιο
Κώδικας Δεοντολογίας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21 Οκτώβριος 2008
 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρχών ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ για τους ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αρχών
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
για τους
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ*

*********************************************************************************************

Τα κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα

International Union of Psychological Science (IUPsyS)
Universal Declarations of Ethical Principles for Psychologists

-------------------------------------------------------------------------------

International Union of Psychological Science (IUPsyS)
                     
Ethics in Psychology  - International Perspectives

Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists

Adopted by the Assembly of the International Union of Psychological Science in Berlin  on July 22nd, 2008.
Adopted by the Board of Directors of the International Association of Applied Psychology in Berlin on July 26, 2008.

Preamble 
Principle I Respect for the Dignity of Persons and Peoples
Principle II Competent Caring for the Well-Being of Persons and Peoples
Principle III   Integrity
Principle IV  Professional and Scientific Responsibilities to Society
 

PREAMBLE
Ethics is at the core of every discipline
. The Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists speaks to the common moral framework that guides and inspires psychologists worldwide toward the highest ethical ideals in their professional and scientific work. Psychologists recognize that they carry out their activities within a larger social context. They recognize that the lives and identities of human beings both individually and collectively are connected across generations, and that there is a reciprocal relationship between human beings and their natural and social environments.  Psychologists are committed to placing the welfare of society and its members above the self-interest of the discipline and its members. They recognize that adherence to ethical principles in the context of their work contributes to a stable society that enhances the quality of life for all human beings.
The objectives of the Universal Declaration are to provide a moral framework and generic set of ethical principles for psychology organizations worldwide: (a) to evaluate the ethical and moral relevance of their codes of ethics; (b) to use as a template to guide the development or evolution of their codes of ethics; (c) to encourage global thinking about ethics, while also encouraging action that is sensitive and responsive to local needs and values;  and (d)  to speak with a collective voice on matters of ethical concern.
The Universal Declaration describes those ethical principles that are based on shared human values. It reaffirms the commitment of the psychology community to help build a better world where peace, freedom, responsibility, justice, humanity, and morality prevail. The description of each principle is followed by the presentation of a list of values that are related to the principle. These lists of values highlight ethical concepts that are valuable for promoting each ethical principle.
The Universal Declaration articulates principles and related values that are general and aspirational rather than specific and prescriptive. Application of the principles and values to the development of specific standards of conduct will vary across cultures, and must occur locally or regionally in order to ensure their relevance to local or regional cultures, customs, beliefs, and laws.
The significance of the Universal Declaration depends on its recognition and promotion by psychology organizations at national, regional and international levels. Every psychology organization is encouraged to keep this Declaration in mind and, through teaching, education, and other measures to promote respect for, and observance of, the Declaration’s principles and related values in the various activities of its members.

PRINCIPLE I
Respect for the Dignity of Persons and Peoples
Respect for the dignity of persons is the most fundamental and universally found ethical principle across geographical and cultural boundaries, and across professional disciplines. It provides the philosophical foundation for many of the other ethical principles put forward by professions. Respect for dignity recognizes the inherent worth of all human beings, regardless of perceived or real differences in social status, ethnic origin, gender, capacities, or other such characteristics. This inherent worth means that all human beings are worthy of equal moral consideration.
All human beings, as well as being individuals, are interdependent social beings that are born into, live in, and are a part of the history and ongoing evolution of their peoples. The different cultures, ethnicities, religions, histories, social structures and other such characteristics of peoples are integral to the identity of their members and give meaning to their lives. The continuity of peoples and cultures over time connects the peoples of today with the peoples of past generations and the need to nurture future generations. As such, respect for the dignity of persons includes moral consideration of and respect for the dignity of peoples.
Respect for the dignity of persons and peoples is expressed in different ways in different communities and cultures. It is important to acknowledge and respect such differences. On the other hand, it also is important that all communities and cultures adhere to moral values that respect and protect their members both as individual persons and as collective peoples.
THEREFORE, psychologists accept as fundamental the Principle of Respect for the Dignity of Persons and Peoples. In so doing, they accept the following related values:
a) respect for the unique worth and inherent dignity of all human beings;
b) respect for the diversity among persons and peoples;
c) respect for the customs and beliefs of cultures, to be limited only when a custom or a belief seriously contravenes the principle of respect for the dignity of persons or peoples or causes serious harm to their well-being;
d) free and informed consent, as culturally defined and relevant for individuals, families, groups, and communities;
e) privacy for individuals, families, groups, and communities;
f)  protection of confidentiality of personal information, as culturally defined and relevant for individuals, families, groups, and communities;
g) fairness and justice in the treatment of persons and peoples.

PRINCIPLE II
Competent Caring for the Well-Being of Persons and Peoples
Competent caring for the well-being of persons and peoples involves working for their benefit and, above all, doing no harm. It includes maximizing benefits, minimizing potential harm, and offsetting or correcting harm.  Competent caring requires the application of knowledge and skills that are appropriate for the nature of a situation as well as the social and cultural context. It also requires the ability to establish interpersonal relationships that enhance potential benefits and reduce potential harm. Another requirement is adequate self-knowledge of how one's values, experiences, culture, and social context might influence one's actions and interpretations.
THEREFORE, psychologists accept as fundamental the Principle of Competent Caring for the Well-Being of Persons and Peoples. In so doing, they accept the following related values:
a) active concern for the well-being of individuals, families, groups, and communities;
b) taking care to do no harm to individuals, families, groups, and communities;
c) maximizing benefits and minimizing potential harm to individuals, families, groups, and communities;
d) correcting or offsetting harmful effects that have occurred as a result of their activities;
e) developing and maintaining competence;
f)  self-knowledge regarding how their own values, attitudes, experiences, and social contexts influence their actions, interpretations, choices, and recommendations;
g) respect for the ability of individuals, families, groups, and communities to make decisions for themselves and to care for themselves and each other.   

PRINCIPLE III
Integrity
Integrity is vital to the advancement of scientific knowledge and to the maintenance of public confidence in the discipline of psychology. Integrity is based on honesty, and on truthful, open and accurate communications. It includes recognizing, monitoring, and managing potential biases, multiple relationships, and other conflicts of interest that could result in harm and exploitation of persons or peoples.
Complete openness and disclosure of information must be balanced with other ethical considerations, including the need to protect the safety or confidentiality of persons and peoples, and the need to respect cultural expectations.
Cultural differences exist regarding appropriate professional boundaries, multiple relationships, and conflicts of interest. However, regardless of such differences, monitoring and management are needed to ensure that self-interest does not interfere with acting in the best interests of persons and peoples.
THEREFORE, psychologists accept as fundamental the Principle of Integrity. In so doing, they accept the following related values:
a) honesty, and truthful, open and accurate communications;
b) avoiding incomplete disclosure of information unless complete disclosure is culturally inappropriate, or violates confidentiality, or carries the potential to do serious harm to individuals, families, groups, or communities;
c) maximizing impartiality and minimizing biases;
d) not exploiting persons or peoples for personal, professional, or financial gain;
e) avoiding conflicts of interest and declaring them when they cannot be avoided or are inappropriate to avoid.

PRINCIPLE IV
Professional and Scientific Responsibilities to Society
Psychology functions as a discipline within the context of human society. As a science and a profession, it has responsibilities to society. These responsibilities include contributing to the knowledge about human behavior and to persons’ understanding of themselves and others, and using such knowledge to improve the condition of individuals, families, groups, communities, and society. They also include conducting its affairs within society in accordance with the highest ethical standards, and encouraging the development of social structures and policies that benefit all persons and peoples.
Differences exist in the way these responsibilities are interpreted by psychologists in different cultures. However, they need to be considered in a way that is culturally appropriate and consistent with the ethical principles and related values of this Declaration.
THEREFORE, psychologists accept as fundamental the Principle of Professional and Scientific Responsibilities to Society. In so doing, they accept the following related values:
a) the discipline’s responsibility to increase scientific and professional knowledge in ways that allow the promotion of the well-being of society and all its members;
b) the discipline’s responsibility to use psychological knowledge for beneficial purposes and to protect such knowledge from being misused, used incompetently, or made useless;
c) the discipline’s responsibility to conduct its affairs in ways that are ethical and consistent with the promotion of  the well-being of society and all its members;
d) the discipline’s responsibility to promote the highest ethical ideals in the scientific, professional and educational activities of its members;
e) the discipline’s responsibility to adequately train its members in their ethical responsibilities and required competencies;
f) the discipline’s responsibility to develop its ethical awareness and sensitivity, and to be as self-correcting as possible.

--------------------------------------------------------------------------------
Declarations of Ethical Principles from Global Organizations/Bodies
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Work Group : Developing a Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists 
--------------------------------------------------------------------------------
 Ad Hoc Joint Committee for the development of a Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists (Chair, Janel Gauthier, Canada), convened by: 
- International Union of Psychological Science (IUPsyS)
- International Association of Applied Psychology (IAAP)
- Iternational Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP).
The focus of the Ad Hoc Joint Committee is to develop a document that articulates  the principles and values underlying a common ethical framework for psychologists throughout the world. The goal is for this document to be used as a justification and guide for the development of standards as appropriate in differing cultural contexts.

--------------------------------------------------------------------------------
Work Group: Development of a Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists
--------------------------------------------------------------------------------
 Introduction
--------------------------------------------------------------------------------
Background
In 2002, the General Assembly of the International Union of Psychological Science (IUPsyS) approved a motion to create an Ad Hoc Joint Committee chaired by Professor Janel Gauthier. The goal of the Ad Hoc Committee was to develop a universal declaration of ethical principles for psychologists. Initially, the project involved only the IUPsyS and the International Association of Applied Psychology (IAAP). Later, a special invitation to join IUPsyS and IAAP was extended to the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP).   
The focus of this international initiative is on articulating principles and values that provide a common moral framework for psychologists throughout the world, and that can be used as a moral justification and guide for the development of differing standards as appropriate for differing cultural contexts.

The Ad Hoc Joint Committee includes representatives from all five continents. The Members are (in alphabetical order): Rubιn Ardila (Colombia), Lutz Eckensberger (Germany), Janel Gauthier, Chair (Canada), Nasrin Jazani (Iran), Catherine Love (New Zealand), Elizabeth Nair (Singapore), Kwadzi Nyanungo (Zimbabwe), Paul B. Pederson (United States), Tuomo Tikkanen (Finland), and Kan Zhang (China).

*********************************************************************************************

Τα κείμενα στην Ελληνική Γλώσσα **

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ

Υιοθετήθηκε από τη Σύνοδο της Διεθνούς Ένωσης Ψυχολογικής Επιστήμης στο Βερολίνο, στις 22 Ιουλίου του 2008.

Υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, στο Βερολίνο, στις 26 Ιουλίου 2008.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η δεοντολογία βρίσκεται στον πυρήνα κάθε επιστημονικού κλάδου. Η Παγκόσμια Διακήρυξη Ηθικών Αρχών για Ψυχολόγους, αναφέρεται στο κοινό ηθικό πλαίσιο που καθοδηγεί και εμπνέει τους ψυχολόγους παγκοσμίως, προς τα υψηλότερα ηθικά ιδανικά στην επαγγελματική και επιστημονική δουλειά τους. Οι ψυχολόγοι αναγνωρίζουν ότι φέρουν σε πέρας τις δραστηριότητές τους, εντός ενός ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου. Αναγνωρίζουν ότι οι ζωές και οι ταυτότητες των ανθρώπων, σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, συνδέονται από γενιά σε γενιά, και ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και στα φυσικά και κοινωνικά τους περιβάλλοντα. Οι ψυχολόγοι έχουν τη δέσμευση να θέτουν το καλό της κοινωνίας και των μελών της πάνω από τα συμφέροντα του ίδιου του κλάδου και των μελών του. Αναγνωρίζουν ότι η πιστή τήρηση των ηθικών αρχών στο πλαίσιο της δουλειάς τους, συνεισφέρει σε μια σταθερή κοινωνία που εμπλουτίζει την ποιότητα ζωής για όλα τα ανθρώπινα όντα.

Οι στόχοι της Παγκόσμιας Διακήρυξης είναι να παράσχει ένα ηθικό πλαίσιο και ένα καθολικό σύνολο ηθικών αρχών για τους ψυχολογικούς οργανισμούς παγκοσμίως: α) προκειμένου να αξιολογήσουν την ηθική ορθότητα των δικών τους κανόνων δεοντολογίας, β) να χρησιμοποιήσουν τη διακήρυξη αυτή ως μοντέλο που θα καθοδηγήσει την ανάπτυξη ή εξέλιξη των δικών τους κωδικών δεοντολογίας, γ) να ενθαρρύνουν μια παγκόσμια συλλογιστική σχετικά με τη δεοντολογία, και παράλληλα να ενθαρρύνουν τη δράση που θα αντανακλά ευαισθησία και θα ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες και αξίες, και δ) να μιλούν μια «κοινή γλώσσα» σε θέματα δεοντολογίας.

Η Παγκόσμια Διακήρυξη περιγράφει αυτές τις ηθικές αρχές που βασίζονται σε κοινές ανθρώπινες αξίες. Επιβεβαιώνει την αφοσίωση της ψυχολογικής κοινότητας να βοηθήσει να χτιστεί ένας καλύτερος κόσμος, όπου η ειρήνη, η ελευθερία, η υπευθυνότητα, η δικαιοσύνη, η ανθρωπιά και η ηθική θα κυριαρχούν. Η περιγραφή της κάθε αρχής ακολουθείται από την παρουσίαση ενός καταλόγου αξιών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη αρχή. Αυτοί οι κατάλογοι αξιών τονίζουν ιδιαίτερα ηθικές έννοιες που είναι πολύτιμες στην προώθηση κάθε ηθικής αρχής.

Η Παγκόσμια Διακήρυξη αρθρώνει αρχές και αξίες που είναι περισσότερο γενικές και φιλόδοξες παρά ειδικές και κανονιστικές. Η εφαρμογή των αρχών και των αξιών στην ανάπτυξη συγκεκριμένων προτύπων συμπεριφοράς, θα ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων πολιτιστικών πλαισίων, και πρέπει να λειτουργούν τοπικά ή περιφερειακά με σκοπό να διασφαλίζουν τη σχετικότητά τους με τις τοπικές ή περιφερειακές κουλτούρες, έθιμα, πεποιθήσεις και νόμους.

Η σημασία της Παγκόσμιας Διακήρυξης εξαρτάται από την αναγνώριση και την προώθησή της από τους ψυχολογικούς οργανισμούς σε εθνικό, διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο. Προτρέπουμε κάθε ψυχολογική οργάνωση να έχει κατά νου αυτήν την Διακήρυξη, και μέσω της διδασκαλίας, της εκπαίδευσης και άλλων μέτρων, να προωθήσει το σεβασμό και την τήρηση των αρχών της Διακήρυξης, καθώς και των σχετικών αξιών, στις διάφορες δραστηριότητες των μελών της.

ΑΡΧΗ 1
Σεβασμός στην αξιοπρέπεια των ατόμων και των λαών
Ο σεβασμός για την αξιοπρέπεια των ατόμων είναι η πιο θεμελιώδης και παγκοσμίως παρούσα ηθική αρχή, ανεξαρτήτως γεωγραφικών και πολιτισμικών συνόρων, καθώς και ανεξαρτήτως επαγγελματικών κλάδων. Παρέχει το φιλοσοφικό θεμέλιο για πολλές άλλες ηθικές αρχές, οι οποίες προωθούνται από τους επαγγελματίες. Ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια αναγνωρίζει την εγγενή αξία όλων των ανθρώπινων όντων, ανεξάρτητα από υποκειμενικές ή αντικειμενικές διαφορές στην κοινωνική στάθμη, στην προέλευση, στο γένος, στις δεξιότητες ή σε άλλα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Αυτή η εγγενής αξία σημαίνει ότι όλα τα ανθρώπινα όντα αξίζουν ίση ηθική αντιμετώπιση.
Όλα τα ανθρώπινα όντα, εκτός από άτομα, είναι και αμοιβαία εξαρτώμενες κοινωνικές οντότητες που γεννιούνται, ζουν και είναι μέρος της ιστορίας και της διαρκούς εξέλιξης των λαών τους. Οι διαφορετικοί πολιτισμοί, οι εθνικότητες, οι θρησκείες, οι ιστορίες, οι κοινωνικές δομές και άλλα παρόμοια χαρακτηριστικά, είναι απαραίτητα στοιχεία της ταυτότητας των μελών και δίνουν νόημα στη ζωή τους. Η κοινωνική και πολιτισμική συνέχεια στο πέρασμα του χρόνου, συνδέει τους ανθρώπους του σήμερα, με τους ανθρώπους των προηγούμενων γενεών και την ανάγκη να γαλουχήσουν τις επόμενες γενεές. Επομένως, ο σεβασμός απέναντι στην αξιοπρέπεια των λαών αποτελεί κομμάτι του σεβασμού απέναντι στα άτομα.
Ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια των ατόμων και των λαών, εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους στις διαφορετικές κοινότητες και πολιτισμούς. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε τέτοιες διαφορές. Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης σημαντικό όλες οι κοινότητες και οι πολιτισμοί να εμμένουν στους ηθικούς κανόνες που σέβονται, και να προστατεύουν τα μέλη τους και ως άτομα και ως και ως εκπροσώπους κοινωνιών.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, οι ψυχολόγοι δέχονται ως θεμελιώδη αρχή, την Αρχή του Σεβασμού για την Αξιοπρέπεια των Ατόμων και των Λαών. Πράττοντας έτσι, δέχονται και τις παρακάτω σχετιζόμενες αξίες:
α) Σεβασμός για τη μοναδικότητα της αξίας και της εγγενούς αξιοπρέπειας των ανθρώπινων όντων.
β) Σεβασμός στη διαφορετικότητα ανάμεσα στα άτομα και στους λαούς.
γ) Σεβασμός στα έθιμα και στις πεποιθήσεις του κάθε πολιτισμού, εκτός και αν κάποιο έθιμο ή πεποίθηση αντιβαίνει σοβαρά στην τήρηση της αξίας του σεβασμού της αξιοπρέπειας των ατόμων και των λαών ή προκαλεί σοβαρή βλάβη στην υπόσταση.
δ) Σεβασμός στο δικαίωμα των ατόμων, οικογενειών, ομάδων και κοινοτήτων να δίνουν 'ελεύθερη συναίνεση' - όπως αυτή ορίζεται από το πολιτιστικό τους πλαίσιο - για την αγωγή που λαμβάνουν.
ε) Εχεμύθεια για την ιδιωτική ζωή των ατόμων, των οικογενειών, των ομάδων και των κοινωνιών.
στ) Προστασία του απορρήτου προσωπικών πληροφοριών για άτομα, οικογένειες, ομάδες και κοινότητες, όπως αυτό ορίζεται από το πολιτιστικό τους πλαίσιο.
ζ) Ισότητα και δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση ατόμων και ανθρώπων.

ΑΡΧΗ 2
Ικανή Φροντίδα για την Ευημερία των Ατόμων και των Κοινωνιών

Η αρχή της ικανής φροντίδας για την ευημερία των ατόμων και των κοινωνιών αφορά την προσπάθεια των ψυχολόγων να τους ωφελήσουν και, πάνω απ’ όλα, να μην τους βλάψουν. Συμπεριλαμβάνει την προσπάθεια να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να ελαχιστοποιηθούν οι εν δυνάμει βλάβες, καθώς και την αντιστάθμιση ή τη διόρθωση βλάβης. Η ικανή φροντίδα προϋποθέτει την εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αρμόζουν στη φύση μιας κατάστασης, καθώς και στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Επίσης, προϋποθέτει την ικανότητα διαμόρφωσης διαπροσωπικών σχέσεων που θα ενισχύουν τα πιθανά οφέλη και θα μειώνουν τις πιθανές βλάβες.
Μια ακόμη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση του εαυτού, του πώς οι αξίες, οι εμπειρίες, ο πολιτισμός και το κοινωνικό πλαίσιο ενός ατόμου μπορούν να επηρεάσουν τις πράξεις και τις ερμηνείες του.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, οι ψυχολόγοι δέχονται ως θεμελιώδη την Αρχή της Ικανής Φροντίδας για την Ευημερία των Ατόμων και των Κοινωνιών. Πράττοντας έτσι, αποδέχονται τις ακόλουθες σχετιζόμενες αξίες:
α) Ενεργό ενδιαφέρον για την ευημερία του ατόμου, της οικογένειας, των ομάδων και των κοινοτήτων.
β) Φροντίδα ώστε να μην προκληθεί βλάβη σε άτομα, οικογένειες, ομάδες και κοινότητες.
γ) Μεγιστοποίηση των οφελών και ελαχιστοποίηση των πιθανών βλαβών σε άτομα, οικογένειες, ομάδες και κοινότητες.
δ) Διόρθωση ή αντιστάθμιση επιβλαβών επιδράσεων που έχουν συμβεί ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους.
ε) Ανάπτυξη και διατήρηση των ικανοτήτων τους.
στ) Αυτογνωσία σχετικά με το πώς οι δικές τους αξίες, οι στάσεις, οι εμπειρίες και τα κοινωνικά πλαίσια επηρεάζουν τις ενέργειες, τις ερμηνείες, τις επιλογές και τις συστάσεις τους.
ζ) Σεβασμός στην ικανότητα των ατόμων, των οικογενειών, των ομάδων και των κοινοτήτων να παίρνουν αποφάσεις για τους εαυτούς τους και να φροντίζουν για τους εαυτούς τους και ο ένας για τον άλλο.

ΑΡΧΗ 3
Ακεραιότητα
Η ακεραιότητα είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στη δεοντολογία της ψυχολογίας. Η ακεραιότητα βασίζεται στην ειλικρίνεια και στην αληθινή, ανοιχτή και ακριβή επικοινωνία. Περιλαμβάνει την αναγνώριση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση πιθανής προκατάληψης, πολλαπλών σχέσεων και άλλων συγκρούσεων συμφερόντων που θα μπορούσαν να καταλήξουν σε βλάβη και εκμετάλλευση των ατόμων ή των κοινωνιών.
Η πλήρης ευθύτητα και αποκάλυψη πληροφοριών πρέπει να εξισορροπείται με άλλα δεοντολογικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για προστασία της ασφάλειας ή της εμπιστευτικότητας των ατόμων και των ανθρώπων, και της ανάγκης για σεβασμό των πολιτισμικών απαιτήσεων.
Οι πολιτισμικές διαφορές υπάρχουν όσον αφορά τα πρέποντα επαγγελματικά όρια, τις πολλαπλές σχέσεις και τη σύγκρουση συμφερόντων. Παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από τέτοιες διαφορές, η παρακολούθηση και διαχείριση είναι αναγκαίες για να διασφαλίσουν ότι το ατομικό συμφέρον δεν θα παρεμβληθεί στην προσπάθεια να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα τα συμφέροντα των ατόμων και των λαών.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, οι ψυχολόγοι δέχονται ως θεμελιώδη την Αρχή της Ακεραιότητας. Πράττοντας έτσι, δέχονται τις ακόλουθες σχετιζόμενες αξίες:
α) Ειλικρίνεια, αλήθεια, ανοιχτή και ακριβής επικοινωνία.
β) Αποφυγή ελλιπούς πληροφόρησης, εκτός και αν είναι πολιτισμικά ακατάλληλη, ή καταστρατηγεί την εμπιστευτικότητα, ή έχει πιθανότητες να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε άτομα, οικογένειες, ομάδες ή κοινότητες.
γ) Μεγιστοποίηση της αμεροληψίας και ελαχιστοποίηση της προκατάληψης.
δ) Όχι εκμετάλλευση ατόμων ή ανθρώπων για προσωπικό, επαγγελματικό ή οικονομικό όφελος.
ε) Αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και αποκάλυψή τους όταν δεν μπορούν να αποφευχθούν ή είναι ανάρμοστο να αποφευχθούν.

ΑΡΧΗ 4
Επαγγελματική και Επιστημονική Ευθύνη προς την Κοινωνία

Η ψυχολογία υφίσταται ως επιστημονικός κλάδος στα πλαίσια της ανθρώπινης κοινωνίας. Ως επιστήμη και ως επάγγελμα, έχει ευθύνες απέναντι στην κοινωνία. Αυτές οι ευθύνες περιλαμβάνουν τη συνεισφορά στη γνώση σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά και την κατανόηση των ατόμων –του εαυτού και των άλλων-, καθώς και τη χρήση αυτής της γνώσης με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων, των οικογενειών, των ομάδων, των κοινοτήτων και της κοινωνίας. Επίσης, περιλαμβάνουν το να διεκπεραιώνουν το ρόλο τους μέσα στην κοινωνία σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, καθώς και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κοινωνικών δομών και πολιτικών που θα ωφελήσουν όλα τα άτομα και τις κοινωνίες.
Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που αυτές οι ευθύνες ερμηνεύονται από τους ψυχολόγους στα διάφορα πολιτιστικά πλαίσια. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να τις θεωρήσουμε με τρόπο που ταιριάζει στο εκάστοτε πολιτιστικό πλαίσιο, και σε συνοχή με τις ηθικές αρχές και τις σχετιζόμενες αξίες αυτής της Διακήρυξης.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, οι ψυχολόγοι δέχονται ως θεμελιώδη την Αρχή των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Ευθυνών τους απέναντι στην Κοινωνία. Πράττοντας έτσι, δέχονται τις παρακάτω σχετιζόμενες αξίες:
α) Η ευθύνη του κλάδου είναι να αυξήσει την επιστημονική και επαγγελματική γνώση με τρόπο που να επιτρέπει την προώθηση της ευημερίας της κοινωνίας και των μελών της.
β) Η ευθύνη του κλάδου είναι να χρησιμοποιεί την ψυχολογική γνώση για ωφέλιμους σκοπούς, και να την προστατεύει από κακή χρήση, ακατάλληλη χρήση ή από το να καθίσταται άχρηστη.
γ) Η ευθύνη του κλάδου είναι να διεξάγει τις υποθέσεις του με τρόπους ηθικούς και σε συνοχή με την προώθηση της ευημερίας της κοινωνίας και των μελών της.
δ) Η ευθύνη του κλάδου είναι να προωθεί τα υψηλότερα ηθικά ιδανικά στις επιστημονικές, επαγγελματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μελών της.
ε) Η ευθύνη του κλάδου είναι να εκπαιδεύει επαρκώς τα μέλη του στις ηθικές υπευθυνότητες και στις απαιτούμενες δεξιότητες.
στ) Η ευθύνη του κλάδου είναι να αναπτύξει την ηθική του συναίσθηση και ευαισθησία, και να είναι όσο το δυνατό αυτό-διορθούμενος.

*********************************************************************************************

* Επιμέλεια παρουσίασης: Δέσποινα-Μαρία Κεφαλίδου, Ψυχολόγος, Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου (Α.Μ.Π.Ψ.Σ.: 0934), Υπεύθυνη του Τομέα ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

** Μετάφραση - Επιμέλεια ΚειμένουΔέσποινα-Μαρία Κεφαλίδου,  Ελένη - Άννα Σταθοπούλου,  Ψυχολόγος, Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου (Α.Μ.Π.Ψ.Σ.: 1.195).


   

 
Συνημμένα αρχεία
 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρχών ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ για τους ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Αρχείο .pdf
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 26 Μάιος 2020