Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Το Θεσμικό Πλαίσιο
Κώδικας Δεοντολογίας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07 Ιούλιος 2012
 

Θέμα: Ερώτημα σχετικό με την παροχή δεδομένων Υγείας, πελάτη Ψυχολόγου, σε τρίτο άτομο, «για την υποστήριξη της αγωγής διαζυγίου και της αγωγής επιμέλειας των τέκνων … καθώς και στην άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων … ενώπιον αρμοδίου Δικαστηρίου για την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων του …».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

   ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7.641

Προς: Την Ψυχολόγο ****** Ν. ******, Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Α.Μ.: *.***.

Θέμα: Ερώτημα σχετικό με την παροχή δεδομένων Υγείας, πελάτη Ψυχολόγου, σε τρίτο άτομο, «για την υποστήριξη της αγωγής διαζυγίου και της αγωγής επιμέλειας των τέκνων … καθώς και στην άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων … ενώπιον αρμοδίου Δικαστηρίου για την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων του …».

Αξιότιμη κυρία Συνάδελφε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου στην 22α, Τακτική Συνεδρίασή του, της 7ης Ιουλίου 2012, εξέτασε και συζήτησε διεξοδικώς τα αναφερόμενα στο σχετικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ σας, και σας ενημερώνει για τις ακόλουθες θέσεις τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Πρώτον: Η προαιρετική εγγραφή Ψυχολόγου σε επιστημονικό-επαγγελματικό σύλλογο, σωματείο τού Αστικού Κώδικα [Με προαπαιτούμενο ότι το σωματείο αυτό θα πρέπει να είναι νομίμως συγκεκροτημένο, στην βάση τού εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου: Υ7α/Γ.Π. 91.465/12-07-2007 της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 3.780/24.07.2007], και η συνακόλουθη εξέταση του όποιου σχετικού ζητήματος δεοντολογίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας τού σωματείου αυτού και του «ιδιωτικού κώδικα δεοντολογίας», δεν είναι δυνατόν να υπεισέρχεται σε διαδικασίες «εξέτασης ζητήματος δεοντολογίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και επιβολής ή όχι σχετικών κυρώσεων σε βάρος τού εγκαλουμένου», επαγγελματικής δραστηριότητος η οποία αφορά στην Ψυχική Υγεία των πολιτών, διότι σε αυτήν την περίπτωση θα είχαμε παραχώρηση της αρμοδιότητος απονομής τού Δικαίου, σε ιδιώτες.

Δεύτερον: Η όποια αναφορά ιδιώτη –φυσικού ή νομικού προσώπου-, στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών Ψυχολόγου, στο εσωτερικό τους περιεχόμενο, στο πλαίσιο και στην διαδικασία παροχής τού έργου τού Ψυχολόγου, έχει γενικό φιλοσοφικό-πολιτικό χαρακτήρα και οι όποιες σχετικές διαφορετικές επιστημονικές απόψεις ή θέσεις (ειδικώς εφόσον άπτονται δικαιωμάτων και συμφερόντων των πολιτών-πελατών), τίθενται υπόψιν των αρμοδίων οργάνων τής Πολιτείας, με την σχετική τεκμηρίωσή τους, για την υποστήριξή τους. Οι σχετικές δραστηριότητες των ιδιωτών –φυσικών ή νομικών προσώπων-, δεν ιδρύουν κανόνες Δικαίου ούτε, προπαντός, εξετάζουν ζητήματα επαγγελματικής-επιστημονικής δεοντολογίας. Αυτά είναι αρμοδιότητα του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού - Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, το οποίο θα ασκεί κατ’ εκχώρησιν εκτελεστική εξουσία και θα επιλαμβάνεται ζητημάτων πειθαρχικού ελέγχου στο αντικείμενο της επαγγελματικής-επιστημονικής δεοντολογίας. Την ανάγκη τής συστάσεως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού - Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, έχει αποδεχθεί, από το έτος 2008, η Πολιτεία, η οποία δια τού αρμοδίου διοικητικού οργάνου –του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-, έδωσε στον κλάδο των Ψυχολόγων και σχετικό σχέδιο νόμου για διαβούλευση.

Τρίτον: Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει για τον κλάδο των Ψυχολόγων υποχρεωτική εγγραφή σε επιστημονικό-επαγγελματικό φορέα Ψυχολόγων με την μορφή τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και συνεπώς, θεσμοθετημένη εξέταση ζητημάτων δεοντολογίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος έχει οδηγηθεί –με αποφάσεις των οργάνων του-, στην θέση: «Να τηρείται η νομιμότητα κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και οι Ψυχολόγοι να τηρούν, κατ’ ανάλογον εφαρμογήν, τους κανόνες δεοντολογίας τού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί Κώδικας Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου».

Τέταρτον: Ασφαλώς, η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ –με την απόφασή της ***/****-, σας έδωσε την Άδεια να «χορηγήσετε στον [σύζυγο] πιστοποιητικό σχετικό με την κατάσταση της υγείας της [συζύγου] στο πλαίσιο της μεταξύ τους ένδικης διαφοράς, …».

Πέμπτον: Όμως, σε άλλη απόφασή της, την με αριθμό 27/2011 [η οποία είναι αναρτημένη στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο], η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ αναφέρει:

  • “8. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 681 Γ παρ. 2 του ΚΠολΔ για τις διαφορές που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων «καθιερώνεται στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας που περιλαμβάνει την έρευνα, από τα όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, των συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου και την υποβολή στο δικαστήριο, έως την ημέρα της συζήτησης, σχετικής αναλυτικής έκθεσης η οποία, στις περιπτώσεις όπου φέρεται στο δικόγραφο της αγωγής ότι ένας από τους γονείς ή το ανήλικο τέκνο παρουσιάζει ψυχικά προβλήματα, πρέπει θα πρέπει να συνοδεύεται και από ψυχιατρική έκθεση» …
  • 9. Επειδή η χορήγηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε τρίτο μπορεί να είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή, κατά το άρθρο 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία και πρόσφορα για υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου (βλ., μεταξύ άλλων, Αποφάσεις 8, 9, 40/2005, αλλά και Απόφαση 57/2009, αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Αρχής). Πράγματι, τα ζητούμενα στοιχεία μπορεί να είναι πρόσφορα για την υπεράσπιση δικαιώματος του αιτούντος στην επικαλούμενη δίκη. Ωστόσο, για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων υγείας της B κρίνεται ότι η διαπίστωση της καταστάσεως της ψυχικής υγείας της που επικαλείται ο αιτών θα πρέπει να γίνει με τις εγγυήσεις της προηγούμενης δικαστικής κρίσεως περί της αναγκαιότητας προσκομίσεως του στοιχείου αυτού. Με βάση τα προαναφερόμενα, στη υπό κρίση περίπτωση δεν τεκμηριώνεται με τρόπο επαρκή η αναγκαιότητα της επεξεργασίας, δεδομένου ότι η απόδειξη της καταλληλότητας της B για την επιμέλεια των τέκνων της θα μπορούσε να γίνει με άλλα μέσα, όπως π.χ. της διαταγής ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 681 Γ παρ. 2 ΚΠολΔ, το οποίο καθιερώνει την υποχρεωτική ψυχιατρική έκθεση, στις περιπτώσεις όπου φέρεται στο δικόγραφο της αγωγής ότι ένας από τους γονείς ή το ανήλικο τέκνο παρουσιάζει ψυχικά προβλήματα. Ας σημειωθεί ότι ακόμα και αν κρινόταν πρόσφορη και αναγκαία η χορήγηση των ζητηθέντων στοιχείων, το δικαστήριο θα έπρεπε να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 681 Γ ΚΠολΔ υποχρεωτική προδικασία και να διατάξει την προσκόμιση ψυχιατρικής εκθέσεως. Ως εκ τούτου, η χορήγηση των αιτούμενων στοιχείων για την εκπλήρωση προαναφερομένου σκοπού επεξεργασίας είναι μεν νόμιμη κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997, παραβιάζει ωστόσο την αρχή της αναλογικότητας των δεδομένων σε σχέση με την σκοπούμενη επεξεργασία κατά το άρθρο 4 του ν. 2472/1997.
    Συνεπώς, η Αρχή κρίνει κατά πλειοψηφία (μειοψηφία ενός μέλους) ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας της Αρχής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή δεν παρέχει άδεια στο … ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να χορηγήσει στον A τα ζητηθέντα δεδομένα υγείας της B.”.

Έκτον: Προκειμένου να μην βλάπτεται ο πυρήνας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου οφείλουμε σεβασμό σε όσα ο Νόμος ορίζει, και ιδιαιτέρως:

  • «Άρθρο 9. Επαγγελματικό απόρρητο. 1. Ο Ψυχολόγος πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει, ή αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση τον επαγγέλματός του. 2. Οι παραβάτες τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Νόμου. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στη περίπτωση αυτή» [Νόμος: 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ. Α΄/20-12-1979) «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις». Ο πρώτος ΝΟΜΟΣ για τους ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ στην ΕΥΡΩΠΗ].

Κυρίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν –από οποιονδήποτε, και ανεξαρτήτως προθέσεως-, τα πορίσματα και το έργο τού Ψυχολόγου, σε βάρος τού πελάτη του, ο οποίος τον εμπιστεύθηκε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κατ’ ανάλογον εφαρμογήν, οι σχετικές διατάξεις τού Νόμου 3418/2005, «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»:

  • «1. Η συμπεριφορά του [Ψυχολόγου] προς τον [πελάτη] του πρέπει να είναι αυτή που προσήκει και αρμόζει στην επιστήμη του και την αποστολή του λειτουργήματός του. 2. Ο [Ψυχολόγος] φροντίζει για την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ αυτού και του χρήστη-[πελάτη]. Ακούει τους [πελάτες] του, τους συμπεριφέρεται με σεβασμό και κατανόηση και σέβεται τις απόψεις, την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά τους. 3. Ο [Ψυχολόγος] δεν παρεμβαίνει στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του [πελάτη], παρά μόνο στο μέτρο, στο βαθμό και στην έκταση που είναι αναγκαίο και αρκετό για την αποτελεσματική προσφορά των [ψυχολογικών] υπηρεσιών του εφόσον αυτό του έχει επιτραπεί.».

Έβδομον: Ο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή δεσμία κατά Νόμον υποχρέωση, αναφορικώς με την ψυχική υγεία ανηλίκων, έχει ασφαλώς το δικαίωμα και την υποχρέωση να προσφύγει στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, να αναφέρει και να αιτηθεί όσα ο Νόμος προβλέπει.

                                            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και τιμή
                                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                                   Ο Πρόεδρος                                     Γενική Γραμματέας
                         Του Διοικητικού Συμβουλίου        Του Διοικητικού Συμβουλίου
                             Νικόλαος Ι. Μάντης                        Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη 
                                   Ψυχολόγος                                        Ψυχολόγος 
                          Διδάκτωρ Ψυχολογίας                    Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας 
                         Πανεπιστημίου Αθηνών                      Πανεπιστημίου Κρήτης

Συνημμένα: Α) Το σχετικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ σας και η συνημμένη σε αυτό ανωνυμοποιημένη Απόφαση ***/**** τής ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 7.631/α΄-η΄/07.07.2012], Β) Η ανωνυμοποιημένη Απόφαση 27/2011 ληφθείσα από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο τής ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ [Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 7.632/α΄-ε΄/07.07.2012]. [Σύνολο σελίδων: Δέκα τρεις (13)].

Κοινοποίηση της Επιστολής και των συνημμένων:
- Προς τον κύριο Αλέξανδρο Π. Κωστάρα, Δικηγόρο Αθηνών [ΑΜ/ΔΣΑ: 5.345], Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς τον κύριο Πέτρο Ι. Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών [ΑΜ/ΔΣΑ: 6.376], Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς τον κύριο Δημήτριο Κ. Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών [ΑΜ/ΔΣΑ: 14.605], Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Κοινοποίηση της Επιστολής ανωνυμοποιημένης:
- Προς τα Μέλη τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
- Ημερήσιο, Περιοδικό και Ηλεκτρονικά Τύπο, Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε..


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 34
Τελευταία ενημέρωση : 07 Σεπτέμβριος 2021