Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Το Θεσμικό Πλαίσιο
Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
Το Συμβούλιο της Επικρατείας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27 Ιούλιος 2011

Επειδή, το αιτούν σωματείο, το οποίο, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν αντίγραφο του καταστατικού του, έχει ως μέλη του ψυχολόγους και σκοπό, μεταξύ άλλων, την προάσπιση και προαγωγή των ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του, με έννομο συμφέρον ασκεί την κρινόμενη αίτηση, εφόσον η προσβαλλόμενη με αυτή ρύθμιση της πιο πάνω υπουργικής αποφάσεως αφορά το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, στο οποίο περιλαμβάνονται και ψυχολόγοι.

Παρακολούθηση υπόθεσης
Πληροφορίες υπόθεσης
Αρ. κατ.: Ε3518/2007 Αίτηση ακυρώσεως
Αιτών: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Καθ'ού: ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Κατάσταση υπόθεσης
Τμήμα: Γ' Τμήμα Σύνθεση: Επταμελής Ημ/νία εισαγωγής: 29/05/07
Εισηγητής: Γκότσης Αναστάσιος Ε. Δικάσιμος: 10/06/10
Βοηθός εισηγητή: Χαλιούλιας Παναγιώτης Α. - Εισηγητής Αρ. αναβολών: 8
Αποτέλεσμα: ΣυζήτησηΣυζήτηση (Α 2122/11-07-2011)
Αποτελέσματα δικασίμου
A/A Τμήμα Σύνθεση Εισηγητής Βοηθός εισηγητή Αποτέλεσμα
1 Γ Επταμελής Καραμιχαλέλης Αθανάσιος Π. Χαλιούλιας Παναγιώτης Αναβολή για την 17/4/2008
2 Γ Επταμελής Καραμιχαλέλης Αθανάσιος Π. Χαλιούλιας Παναγιώτης Αναβολή για την 9/10/2008
3 Γ Επταμελής Καραμιχαλέλης Αθανάσιος Π. Χαλιούλιας Παναγιώτης Αναβολή για την 20/11/2008
4 Γ Επταμελής Καραμιχαλέλης Αθανάσιος Π. Χαλιούλιας Παναγιώτης Αναβολή για την 12/3/2009
5 Γ Επταμελής Καραμιχαλέλης Αθανάσιος Π. Χαλιούλιας Παναγιώτης Αναβολή για την 30/4/2009
6 Γ Επταμελής Καραμιχαλέλης Αθανάσιος Π. Χαλιούλιας Παναγιώτης Αναβολή για την 8/10/2009
7 Γ Επταμελής Καραμιχαλέλης Αθανάσιος Π. Χαλιούλιας Παναγιώτης Αναβολή για την 28/1/2010 με νέο Εισηγητή: Γκότσης Α.
8 Γ Επταμελής Γκότσης Αναστάσιος Ε. Χαλιούλιας Παναγιώτης Αναβολή για την 10/6/2010
9 Γ Επταμελής Γκότσης Αναστάσιος Ε. Χαλιούλιας Παναγιώτης Συζήτηση (Α 2122/11-07-2011)
Σχετικά έγγραφα
1
Αρ. Πρωτ.: Ε3518/24.05.2007 Κατηγορία: Αίτηση ακυρώσεως
Αιτών : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Καθ΄ου : ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2
Αρ. Πρωτ.: ΧΓ3119/24.08.2007 Κατηγορία: Πράξη προσδιορισμού Γ' Τμήματος
Εκδότης : Γ' Τμήμα
3
Αρ. Πρωτ.: ΧΓ3121/24.08.2007 Κατηγορία: Αποδεικτικό κοινοποίησης Γ' Τμήματος
Εκδότης : Γ' Τμήμα
4
Αρ. Πρωτ.: ΔΙ9086/25.09.2007 Κατηγορία: Υπομνηστικό
Εκδότης : Χαλιούλιας Παναγιώτης
5
Αρ. Πρωτ.: ΔΙ618/07.02.2008 Κατηγορία: Υπομνηστικό
Εκδότης : ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ( ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕ)
6
Αρ. Πρωτ.: ΔΙ3996/08.12.2009 Κατηγορία: Υπομνηστικό
Εκδότης : ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ( ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕ)
7
Αρ. Πρωτ.: ΕΠ10376/17.12.2009 Κατηγορία: Διαβιβαστικό παραλαβής σχετικών διοίκησης
Εκδότης : ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (και ήδη ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ)
8
Αρ. Πρωτ.: ΕΠ10380/17.12.2009 Κατηγορία: Διαβιβαστικό παραλαβής σχετικών διοίκησης
Εκδότης : ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
9
Αρ. Πρωτ.: ΕΠ10506/22.12.2009 Κατηγορία: Διαβιβαστικό παραλαβής σχετικών διοίκησης
Εκδότης : ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
10
Αρ. Πρωτ.: ΕΠ4385/09.06.2010 Κατηγορία: Διαβιβαστικό παραλαβής σχετικών διοίκησης
Εκδότης : ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
11
Αρ. Πρωτ.: Α2122/11.07.2011 Κατηγορία: Απόφαση
Εκδότης : Γ' Τμήμα
Αιτών : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Καθ΄ου : ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
12
Αρ. Πρωτ.: ΧΓ4135/26.08.2011 Κατηγορία: Διαβιβαστικό επιστροφής σχετικών Διοίκησης Γ' Τμήματος
Εκδότης : Γ' Τμήμα
Κείμενο απόφασης

Ν.Σ. 
-1-
Αριθμός 2122/2011  
Αριθμός 2122/2011

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Ιουνίου 2010, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Α. Γκότσης, Ν. Μαρκουλάκης, Γ. Ποταμιάς, Π. Καρλή, Σύμβουλοι, Μ. Πικραμένος, Μ. Σταματοπούλου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Τριάδη, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 24 Μαΐου 2007 αίτηση: του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, που εδρεύει στην Αθήνα (Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος), ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Π. Μηλιαράκη (Α.Μ. 6376), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο,
κατά της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία παρέστη με την Ε. Σκαλτσά, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών Σύλλογος επιδιώκει να ακυρωθούν: 1) η υπ’ αριθμ. 28915/Γ6/12.3.2007 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2) η υπ’ αριθμ. 28911/Γ6/12.3.2007 απόφαση της ίδιας πιο πάνω Υπουργού και 3) η υπ’ αριθμ. 27922/Γ6/8.3.2007 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Α. Γκότση.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος Συλλόγου, ο οποίος δήλωσε, καταθέτοντας και σχετικό σημείωμα, ότι το αίτημα περιορίζεται ως προς την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 27922/Γ6/8.3.07 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τη διάταξη με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα φοίτησης μαθητή σε Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) χωρίς προηγούμενη γνωμάτευση του Κέντρου Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), ανέπτυξε στη συνέχεια προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο της Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και

Α φ ο ύ    μ ε λ έ τ η σ ε    τ α    σ χ ε τ ι κ ά    έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε    κ α τ ά    τ ο    Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα 2745966 και 3692751, σειράς Α΄, έτους 2007).

2. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση εισάγεται στην επταμελή σύνθεση του Γ΄ Τμήματος με την από 24.8.2007 πράξη του Προέδρου του λόγω σπουδαιότητας. Με την αίτηση αυτή, όπως περιορίσθηκε με προφορική και έγγραφη δήλωση στο ακροατήριο του υπογράφοντος το δικόγραφο πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος, ζητείται η εν μέρει ακύρωση της υπ’ αριθμ. 27922/Γ6/8.3.2007 αποφάσεως του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ήδη Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 449/ 3.4.2007).

3. Επειδή, το αιτούν σωματείο, το οποίο, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν αντίγραφο του καταστατικού του, έχει ως μέλη του ψυχολόγους και σκοπό, μεταξύ άλλων, την προάσπιση και προαγωγή των ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του, με έννομο συμφέρον ασκεί την κρινόμενη αίτηση, εφόσον η προσβαλλόμενη με αυτή ρύθμιση της πιο πάνω υπουργικής αποφάσεως αφορά το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, στο οποίο περιλαμβάνονται και ψυχολόγοι (πρβλ. 3187-8/2010 επταμ., 2575/2009 επταμ. κ.ά.).

4. Επειδή, η ειδική αγωγή και επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ρυθμίσθηκε αρχικά με τον ν. 1143/1981 «Περί Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων» (Α΄ 80), στη συνέχεια με τα άρθρα 32 έως 36 του κεφαλαίου Ι΄ του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) και ακολούθως με τα άρθρα 1 έως 5 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78). Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 του ν. 2817/2000, όπως η περ. στ΄ της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267), ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. 2. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι: α) Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα. β) Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, βαρήκοοι). γ) Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας. δ) Έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας. ε) Έχουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία. στ) Έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης. Ειδικής εκπαιδευτικής μεταχείρισης μπορεί να τύχουν τα άτομα που έχουν ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα. 3. Στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας που δεν ανήκουν σε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισμένη περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους. Οι μαθητές για τους οποίους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3, καθώς και οι μαθητές που για μόνο το λόγο ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι ελληνική, εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση, δεν θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 4. .... 5. Οι ειδικές περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων διαπιστώνονται από τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.). 6. Στα άτομα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική εκπαίδευση, η οποία στο πλαίσιο των σκοπών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης επιδιώκει ιδιαίτερα: α) την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, β) τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο, γ) την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, δ) την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη. 7. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων λαμβάνονται μέτρα και παρέχονται υπηρεσίες στα παραπάνω άτομα ηλικίας έως 22 ετών σε όλες τις τάξεις των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως η κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, η χρησιμοποίηση διδακτικού υλικού και η χορήγηση οργάνων και λοιπού ειδικού εξοπλισμού και γενικά κάθε είδους διευκολύνσεις και εργονομικές διευθετήσεις. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται ιδίως η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η αξιολόγηση, η παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η αγωγή λόγου, η κοινωνική και συμβουλευτική εργασία, η μεταφορά και η μετακίνηση και κάθε άλλο μέτρο ή υπηρεσία που υποστηρίζουν την ισότιμη μεταχείριση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται διάγνωση νοείται η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 8. Για τη διαμόρφωση των μέτρων που λαμβάνονται διατυπώνει τις απόψεις του και εκείνος που έχει την επιμέλεια των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που προσκαλείται για το σκοπό αυτόν από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς. 9. Η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε δημόσια σχολεία. Η μορφή των σχολείων αυτών προσδιορίζεται από το είδος κ αι το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών. 10. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αποκλειστικός φορέας για την ειδική αγωγή ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ... 11. Η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γενική, τεχνική-επαγγελματική, παρέχεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία, κατά περίπτωση, οργανώνονται, στελεχώνονται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόμων αυτών. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να φοιτούν: α) Στη συνήθη σχολική τάξη με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ... β) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. 12. Όταν η φοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού συστήματος ή στα τμήματα ένταξης καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη, λόγω του είδους και του βαθμού του προβλήματός τους, η εκπαίδευση των παιδιών αυτών παρέχεται: α) σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής, β) σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων ή ιδρύματα χρονίως πασχόντων ατόμων, εφόσον οι διαβιούντες ή νοσηλευόμενοι σε αυτά είναι παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γ) στο σπίτι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ... 14. Οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) και το προσωπικό αυτών υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης της βαθμίδας τους. Ειδικά τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) και το προσωπικό αυτών υπάγονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 15. α) Η φοίτηση μαθητών με ειδικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής μπορεί να παραταθεί, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των φοιτώντων και μετά το 22ο έτος της ηλικίας τους ή να αρχίσει από τη συμπλήρωση της σχολικής ηλικίας που ορίζεται για φοίτηση στα κανονικά σχολεία ... β) ... κλπ. στ) ... 16. ... Στα σχολεία ειδικής αγωγής εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα ... Στο προσωπικό των σχολείων ειδικής αγωγής και των τμημάτων ένταξης περιλαμβάνονται και οι ανήκοντες στους κλάδους ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ... 19. .... Διευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί, που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού αυτών ... 20. ...». Εξάλλου, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του ν. 2817/2000, πρώτη προτεραιότητα του νομοθέτη υπήρξε η ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση και η ανάπτυξη προγραμμάτων ειδικής επαγγελματικής τους εκπαίδευσης, προκειμένου με τον τρόπο αυτόν να επιτευχθεί η πληρέστερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, η αμοιβαία αποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και η συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία. Μάλιστα, όπως επίσης προκύπτει από την ανωτέρω εισηγητική έκθεση, η ένταξη των παιδιών με αναπηρία στα κοινά σχολεία προβλέφθηκε στα πλαίσια υλοποίησης της δέσμευσης που ανέλαβε η πολιτεία, υιοθετώντας με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2430/1996 (Α' 156) τους πρότυπους κανόνες για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, που εγκρίθηκαν με την Απόφαση 48/96 της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 20.12.1993, από τους οποίους ο υπ’ αριθμόν 6 κανόνας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη του Ο.Η.Ε. πρέπει να αναγνωρίζουν την αρχή των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και να φροντίζουν ώστε η εκπαίδευσή τους να είναι αναπόσπαστο μέρος του όλου εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ, μόνον όταν λόγω ιδιαίτερων αναγκών ή έλλειψης κατάλληλων συνθηκών δεν είναι δυνατή η συνεκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία μαζί με τα άλλα άτομα, είναι δυνατό και σκόπιμο η εκπαίδευσή τους να γίνεται σε σχολεία ειδικής αγωγής ή σε τμήματα ειδικής αγωγής μέσα στα κοινά σχολεία. Ακριβώς ενόψει αυτών, άλλωστε, με τις προαναφερθείσες διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 θεσπίζεται ο κανόνας της φοιτήσεως των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είτε στα συνήθη τμήματα των κοινών σχολείων, με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, είτε σε κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης, τα οποία λειτουργούν εντός των κοινών σχολείων· μόνον δε στην περίπτωση που η φοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα κοινά σχολεία ή στα τμήματα ένταξης καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του είδους και του βαθμού του προβλήματός τους, επιτρέπεται η παροχή εκπαίδευσης σε αυτά σε σχολεία ειδικής αγωγής, σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν μέσα σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κλπ. ή στο σπίτι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

5. Επειδή, όσον αφορά το προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και μετά τον ν. 2817/2000, πλην των παραγράφων 4, 5, 11, 12 και 13 αυτού, οι οποίες καταργήθηκαν με το άρθρο 5 παρ. 4 περ. δ΄ του ν. 2817/2000), την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και τις διατάξεις των παρ. 4, 6 εδάφ. α΄ και 10 περ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 2817/2000, τούτο διακρίνεται σε κλάδους που ανήκουν στις κατηγορίες: α) εκπαιδευτικού προσωπικού (με ή χωρίς μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγή, βλ. άρθρο 4 παρ. Α περ. 1 του ν. 2817/2000), β) ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, γ) ειδικού βοηθητικού προσωπικού και, τέλος, δ) διοικητικού προσωπικού. Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων, κατά τα προβλεπόμενα στις αναφερθείσες αμέσως πιο πάνω διατάξεις, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κατατάσσεται στους κλάδους: Θεραπευτών του λόγου (ΠΕ21), Επαγγελματικών συμβούλων (ΠΕ22), Ψυχολόγων (ΠΕ23), Παιδοψυχιάτρων (ΠΕ24), Σχολικών νοσηλευτών (ΠΕ25), Θεραπευτών του λόγου (ΠΕ26), Επαγγελματικών συμβούλων (ΠΕ27), Φυσικοθεραπευτών (ΠΕ28), Εργασιοθεραπευτών (ΠΕ29), Κοινωνικών λειτουργών (ΠΕ30) και Ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού εξειδικευμένου α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, β) στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών και γ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών (ΠE31) [Το φαινόμενο της ύπαρξης ομώνυμων κλάδων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού οφείλεται στο ότι οι κατ’ άρθρο 35 παρ. 2 του ν. 1566/1985 κλάδοι ΤΕ2 έως ΤΕ7 του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, για τους οποίους απαιτείται ως τυπικό προσόν η κατοχή πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατά τα προβλεπόμενα στις περ. δ΄- θ΄ της παρ. 8 του ίδιου άρθρου 35 του ως άνω νόμου, μετονομάσθηκαν με τις παρ. 6 εδάφ. α΄ και 10 περ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 στους προαναφερθέντες κλάδους ΠΕ25 έως ΠΕ30 αντίστοιχα].

6. Επειδή, περαιτέρω, με τον ν. 2817/2000 καθιερώθηκε ο θεσμός των υπηρεσιών διάγνωσης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν στις έδρες των νομών και νομαρχιών ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (βλ. άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2817/2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 1 περ. στ΄ του ν. 2986/2002). Στο εν λόγω άρθρο 2 του ν. 2817/2000 ορίζονται ειδικότερα τα εξής: «1. … 2. Σκοπός των Κ.Δ.Α.Υ. είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. 3. Τα Κ.Δ.Α.Υ. έχουν τις εξής αρμοδιότητες: α) Την έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας … β) Την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής και τους αρμόδιους κατά περίπτωση σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής , πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. γ) Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του Κ.Δ.Α.Υ. ή στο σπίτι. δ) Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική υποστήριξη, σε όλη την έκταση της εκπαίδευσης και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς των μαθητών και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα. ε) Τον καθορισμό του είδους των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι, καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή στους χώρους της εκπαίδευσης. στ) Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών των Σ.Μ.Ε.Α. με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ζ) Την εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης, για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2.». Στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι στα Κ.Δ.Α.Υ. τοποθετούνται και ψυχολόγοι, ενώ στις παρ. 8 επόμ. ότι: «8. (όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 7 περ. ζ΄ του ν. 3194/2003) Σε κάθε Κ.Δ.Α.Υ. προϊστάμενος ορίζεται εκπαιδευτικός ή μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που κατέχει οργανική θέση σε αυτό … 9. … 10. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής παρέχουν οδηγίες στα Κ.Δ.Α.Υ. για την επίτευξη των σκοπών τους. 11. … 12. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Κ.Δ.Α.Υ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 13. …». Με βάση την τελευταία ως άνω εξουσιοδοτική διάταξη καθώς και εκείνη του άρθρου 3 παρ. 11 του ίδιου νόμου εκδόθηκε η Γ6/4494/1.11.2001 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού» (Β΄ 1503). Η απόφαση αυτή ορίζει στο άρθρο 3 ότι: «1. Το προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ., εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και διοικητικό, δραστηριοποιείται με τη μορφή: α. συλλογικού διοικητικού οργάνου, β. διεπιστημονικής ομάδας και υποομάδων, γ. ατομικών ενεργειών κατά ειδικότητα. 2. … 3. Το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ. αποτελεί διεπιστημονική ομάδα, η οποία έχει την ευθύνη για την αναζήτηση και εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και επιστημονικών αρμοδιοτήτων του Κ.Δ.Α.Υ. Με απόφαση των μελών του Κ.Δ.Α.Υ. ως συλλογικού διοικητικού οργάνου μπορεί να συγκροτούνται υποομάδες από δύο ή περισσότερα μέλη για την αντιμετώπιση ειδικών εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεμάτων στους τομείς ανίχνευσης, διάγνωσης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 4. Ο Προϊστάμενος των Κ.Δ.Α.Υ., τα μέλη του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ο γραμματέας αυτού προσφέρουν ατομικά τις υπηρεσίες τους, όπως αυτές καθορίζονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας απόφασης. 5. Για τα γενικότερα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. 6. …», στο άρθρο 4 ότι: «1. Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις του Κ.Δ.Α.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Επιδιώκουν να καταστεί δυνατή η ένταξη και επανένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα, η επαγγελματική τους κατάρτιση, η συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, η αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο και η ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη. 2. …» και στο άρθρο 5 ότι: «1. Το εκπαιδευτικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ. … προγραμματίζει και διεξάγει κατ’ έτος έρευνα … στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της περιφέρειάς του. Σκοπός αυτών των ερευνών είναι ο εντοπισμός πιθανών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στους μαθητές και η έγκαιρη διάγνωση – αξιολόγηση και παρέμβαση. 2. Οι μαθητές για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καταγράφονται στο αρχείο του Κ.Δ.Α.Υ. και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους και τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων ή των ασκούντων γονική μέριμνα παραπέμπονται για περαιτέρω αξιολόγηση. 3. (όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 περ. ζ΄ της 28911/Γ6/12.3.2007 υπουργικής αποφάσεως) Τα Κ.Δ.Α.Υ. εκτός από τους μαθητές των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν από την ανίχνευση, που διεξάγουν, υποχρεούνται να αξιολογούν και τους μαθητές που παραπέμπονται από σχολικές μονάδες με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα ή του κηδεμόνα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα … Στην περίπτωση που προσέρχεται με αίτημα του γονέα ή κηδεμόνα, το Κ.Δ.Α.Υ. ζητεί από τη σχολική μονάδα περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή». Περαιτέρω στο άρθρο 6 της ανωτέρω αποφάσεως ορίζεται ότι: «1. Ο προϊστάμενος του Κ.Δ.Α.Υ. κοινοποιεί, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας, ανάλογα με το πρόβλημα, τις αιτήσεις για παραπομπή και συναποφασίζεται η συνεισφορά κάθε ειδικότητας για κάθε περίπτωση. Επίσης προγραμματίζεται ο χρόνος συνάντησης με κάθε μέλος του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και τέλος ο τρόπος αξιολόγησης … Στη συνέχεια διενεργείται εξατομικευμένη αξιολόγηση από το εκπαιδευτικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ. 2. Μετά την αξιολόγηση ακολουθεί συνεδρίαση για την έκδοση της γνωμάτευσης. Στη συνεδρίαση μετέχουν όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που συμμετείχαν στην αξιολόγηση. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο προϊστάμενος του Κ.Δ.Α.Υ. … Η συνεδρίαση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της γνωμάτευσης. 3. Στη γνωμάτευση προσδιορίζεται αν ο μαθητής ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προτείνεται η κατάλληλη σχολική μονάδα ένταξης, ο τρόπος φοίτησης, η αναγκαία ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικά υλικά που θα διευκολύνουν την εκπαίδευση και επικοινωνία του ατόμου. Η Γνωμάτευση συνοδεύεται από πλαίσιο εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (Ε.Ε.Π.) το οποίο στηρίζεται στην αξιολόγηση και εμπεριέχει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, καθώς και τον χρονικό προσδιορισμό της επαναξιολόγησης του ατόμου και του προγράμματός του. Επιπλέον, προτείνονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσαρμογή του ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, και περιγράφονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα του παρεμβατικού προγράμματος. Η γνωμάτευση και το Ε.Ε.Π. γνωστοποιούνται στους γονείς και στο σχολείο που εντάσσεται ο μαθητής, όλα δε τα στοιχεία καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του μαθητή. 4. …».

7. Επειδή, στο άρθρο 3 παρ. 11 του ν. 2817/2000 ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού των σχολείων ειδικής αγωγής και του προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ.». Κατ’ επίκληση της εξουσιοδοτικής αυτής διατάξεως και μετά την 1/27.1.2005 εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 27922/Γ6/8.3.2007 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο κεφάλαιο Α της αποφάσεως αυτής με τίτλο «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» και, ειδικότερα, στο τμή μα του κεφαλαίου αυτού που αναφέρεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) των κοινών σχολείων ορίζεται, στην παράγραφο 2 του τμήματος αυτού, ότι: «… Σε καμιά περίπτωση δεν αποκλείεται μαθητής από το Τ.Ε., αν οι γονείς του επιθυμούν τη φοίτησή του σε αυτό ακόμα κι αν δεν έχει διάγνωση από τις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί σχετική εισήγηση από το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής». Η διάταξη αυτή της προσβαλλόμενης υπουργικής αποφάσεως δεν είναι νόμιμη. Τούτο δε, γιατί με τις προπαρατεθείσες διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 προβλέπεται ως υποχρεωτικό στάδιο της διαδικασίας παροχής ειδικής εκπαίδευσης η γνωμάτευση αρχικά του οικείου Κ.Δ.Α.Υ. επί των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή και η εισήγηση στη συνέχεια του ίδιου οργάνου για την κατάλληλη σχολική μονάδα φοίτησης και, συνεπώς, δεν επιτρέπεται η παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε μαθητή και, ειδικότερα, η φοίτηση σε τμήμα ένταξης χωρίς προηγούμενη σχετική γνωμάτευση και εισήγηση από το αρμόδιο Κ.Δ.Α.Υ. Ενόψει αυτών, η επίμαχη ως άνω διάταξη της προσβαλλόμενης υπουργικής αποφάσεως, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα φοίτησης μαθητή σε τμήμα ένταξης χωρίς προηγούμενη γνωμάτευση και εισήγηση από το οικείο Κ.Δ.Α.Υ., αλλά με μόνη την επιθυμία των γονέων του μαθητή και με τη θετική εισήγηση, στην περίπτωση αυτή, του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής, έχει τεθεί κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων του Ν. 2817/2000 και καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 11 του ίδιου νόμου. Επομένως, για το λόγο αυτό, βάσιμα προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει αυτή να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί, κατά το ως άνω μέρος, η προσβαλλόμενη απόφαση.

Διά ταύτα
Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει εν μέρει την υπ’ αριθμ. 27922/Γ6/8.3.2007 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 449/3.4.2007), σύμφωνα με το σκεπτικό.
Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου και

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος, η οποία ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 20 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος   Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος 
Γ. Σταυρόπουλος        Α. Τριάδη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου 2011.

Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος   Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος 
Γ. Σταυρόπουλος       Δ. Τετράδη 

Αριθμός 2122/2011 
Ν.Σ.


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 33
Τελευταία ενημέρωση : 19 Νοέμβριος 2019