Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Σεμινάρια Ψυχολόγων - ΑΡΧΕΙΟ
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20 Ιούνιος 2011
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ», 2011-2012. Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Πρωτοβουλία προβολής: Κυριακή Ι. Σωτηροπούλου, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Α.Μ.: 100. Επιστημονική Υπεύθυνη: Δέσποινα Σιδηροπούλου - Δημακάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης.

Επιμορφωτικό Σεμινάριο ετήσιας διάρκειας (420 ωρών) για Εκπαιδευτικούς και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Επιστημονική Υπεύθυνη: Δέσποινα Σιδηροπούλου - Δημακάκου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης.

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ηλίας Μπεζεβέγκης,
Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας.

Εισαγωγικά:
Το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (Κ.Ε.Α.Ε.Σ.), του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα εκπονήσει ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ωρών (320 ώρες διδασκαλίας, 100 πρακτικής άσκησης), το οποίο θα αφορά στη σύνδεση Ειδικής Αγωγής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το σεμινάριο έχει εγκριθεί από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Πράξη 5/6-4-2009) και από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Αρ. Πρωτ. 49018/Γ6/30-4-2009).
Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι η Αθήνα. Όσοι ενδιαφερόμενοι κατοικούν σε άλλες περιοχές της χώρας και αδυνατούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο διά ζώσης θα τους δοθεί η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως (ασύγχρονη εκπαίδευση).

Στόχος:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (διορισμένους ή αδιόριστους) της Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις ειδικότητες του Ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Βασικός στόχος είναι η παροχή γνώσεων σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού που αφορούν τις ειδικές ομάδες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των μονάδων ειδικής αγωγής να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Κεντρικοί άξονες του Σεμιναρίου:

Μέρος Α: Ειδική Αγωγή (σύνολο ωρών περίπου 160)

§ Θεωρητική προσέγγιση, ορισμοί, κατηγοριοποίηση των ατόμων με αναπηρίες
§ Νομοθεσία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
§ Περιγραφή μορφών αναπηρίας, αίτια, σχεδιασμός προγράμματος για την εκπαιδευτική / ψυχολογική αντιμετώπιση, εκπαιδευτικά πλαίσια, στατιστικά στοιχεία και έρευνες.
- Νοητική υστέρηση και σύγχρονα εκπαιδευτικά πλαίσια
- Αυτισμός
- Άτομα με προβλήματα ακοής
- Άτομα με προβλήματα όρασης
- Άτομα με κινητικές αναπηρίες
- Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα
- Άτομα με χρόνιες παθήσεις
- Άλλες ειδικές ομάδες
§ Η Ευρωπαϊκή Διάσταση
§ Θέματα εξελικτικής ψυχολογίας και εξελικτικής ψυχοπαθολογίας
§ Συμβουλευτική στο ειδικό σχολείο
§ Αναπηρία και οικογένεια


Μέρος Β΄: Επαγγελματικός Προσανατολισμός ( ώρες περίπου 160)

§ Ανάπτυξη του ατόμου – επαγγελματική ανάπτυξη
§ Επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία
§ Επαγγελματική συμβουλευτική και προσανατολισμός-θεωρίες
§ Αρχές Συμβουλευτικής για άτομα με αναπηρία
§ Ατομική - Ομαδική συμβουλευτική
§ Δεξιότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής
§ Δυνατότητες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ένταξης .
§ Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ατόμων με αναπηρία
§ Ο ρόλος των γονέων, συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς
§ Σχεδιασμός σταδιοδρομίας ατόμων με αναπηρία
§ Το θεσμικό πλαίσιο για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία
§ Πληροφοριακό υλικό
§ Επαγγελματική αξιολόγηση, εργαλεία αξιολόγησης στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό / επαγγελματική προσαρμογή
§ Χορήγηση ψυχομετρικών κλιμάκων
§ Επαγγελματική τοποθέτηση / τεχνικές
§ Προστατευμένα εργαστήρια
§ Συμβουλευτική γονέων , δασκάλων και άλλων επαγγελματιών υγείας
§ Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τα άτομα με αναπηρία

Επιμορφωτές-Μεθοδολογία:
Στο σεμινάριο θα διδάξουν μέλη Δ.Ε.Π του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και ειδικοί επιστήμονες από τους Τομείς της Ειδικής Αγωγής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στους επιμορφούμενους θα χορηγηθούν διδακτικές σημειώσεις.
Η διάρκειά του σεμιναρίου θα είναι από τον Οκτώβριο 2011 έως τον Ιούνιο 2012 (δύο εξάμηνα). Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ημέρα Σάββατο, από ώρα 10.00 έως 18.00 (8 ώρες). Στα μέσα περίπου του σεμιναρίου και αφού οι σπουδαστές έχουν εξοικειωθεί με τα γνωστικά αντικείμενα, θα ξεκινήσει η πρακτική άσκηση, η οποία θα συνδέσει τη θεωρία με την πράξη.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει και την υποχρεωτική εκπόνηση τελικής εργασίας (20 διδακτικές ώρες), καθώς και γραπτό τελικό διαγωνισμό.
Ο αριθμός των απουσιών των σπουδαστών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των ωρών θεωρίας (32 ωριαίες απουσίες) και το 10% των ωρών της πρακτικής άσκησης (10 ωριαίες απουσίες).
Για τους εξ αποστάσεως επιμορφούμενους προβλέπονται συναντήσεις με τους εκπαιδευτές τους στην Αθήνα.

Αριθμός επιμορφούμενων-Κόστος σεμιναρίου:
Ο μέγιστος αριθμός των επιμορφούμενων θα ανέρχεται στους σαράντα (40). Η τελική τους επιλογή θα γίνει μετά από συνέντευξη. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης από τον Τομέα Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των απουσιών δεν θα χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 2.200 ευρώ για το δια ζώσης πρόγραμμα και στα 2.000 ευρώ για το εξ αποστάσεως. Το ποσόν μπορεί να καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

Διαδικαστικά:
Οι ενδιαφερόμενοι για να δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα και τη φόρμα εκδήλωσης επιθυμίας συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου: esea@keaes.gr
Για πληροφορίες σχετικώς με το Σεμινάριο μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς στο 2107277571 κάθε Τρίτη 10.00 – 14.00, ή ηλεκτρονικώς στο esea@keaes.gr

Μετά την επιλογή των συμμετεχόντων, η ολοκλήρωση της εγγραφής θα πραγματοποιηθεί με κατάθεση μέρους των διδάκτρων στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σε περίπτωση μη παρακολούθησης του Σεμιναρίου, λόγω υπαιτιότητας του επιμορφούμενου, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
Παρακαλούμε διαδώστε το σε εκπαιδευτικούς που τυχόν γνωρίζετε.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.keaes.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=139

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Από: Kiki Sotiropoulou, kikisotir@gmail.com
Προς:
nikos.mantis@gmail.com

Ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2011 1:08 μ.μ.
Θέμα: Ανακοίνωση σεμιναρίου στην Ειδική Αγωγή και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
Προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, κύριο Νικόλαο Ι. Μάντη.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Ως μέλος του Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικου Συλλόγου σάς προωθώ την ανακοίνωση ετήσιου σεμιναρίου που διοργανώνουμε στο Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ) του Τομέα Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα : «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» για το έτος 2011-2012.
Παρακαλούμε προωθήστε και αναρτήστε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα τού Συλλόγου προκειμένου να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
_____________________________________
Με εκτίμηση,
Κυριακή Ι. Σωτηροπούλου
Ψυχολόγος
Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Α.Μ.: 100.


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 01 Οκτώβριος 2019