Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Σεμινάρια Ψυχολόγων - ΑΡΧΕΙΟ
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18 Σεπτέμβριος 2011
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Ε.Ε.Γ.Σ.Ψ.), από την Ελληνική Εταιρεία για τη Γνωστική και Τη Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, Μέλος τής Ευρωπαϊκής Εταιρίας για τις Συμπεριφορικές και Γνωστικές Θεραπείες (European Association of Behavioural and Cognitive Therapies – EABCT). [Η διαφορά τής EABCT, από όλες τις υπόλοιπες «εταιρείες Ψυχοθεραπείας», είναι ότι τα μέλη τής EABCT σέβονται και τηρούν ΑΠΟΛΥΤΩΣ την Ευρωπαϊκή Νομιμότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται από την Οδηγία 2005/36/EK//07.09.2005 (EEL 255/30.09.2005) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και το εσωτερικό δίκαιο των Κρατών-Μελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης].

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ιδρύθηκε το 1994 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την προαγωγή τής Γνωστικής και Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και από το 1995 είναι μέλος τής Ευρωπαϊκής Εταιρίας για τις Συμπεριφορικές και Γνωστικές Θεραπείες (European Association of Behavioural and Cognitive Therapies – EABCT).

Η EABCT αριθμεί σήμερα πάνω από 36 επιμέρους εθνικές επιστημονικές εταιρείες με παραπάνω από 25.000 μέλη σε όλα σχεδόν τα Ευρωπαϊκά κράτη, γεγονός που την καθιστά ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες Ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη [http://www.eabct.com].

Η διαφορά της, από όλες τις υπόλοιπες «εταιρείες Ψυχοθεραπείας», είναι ότι τα μέλη τής EABCT σέβονται και τηρούν ΑΠΟΛΥΤΩΣ την Ευρωπαϊκή Νομιμότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται από την Οδηγία 2005/36/EK//07.09.2005 [EEL 255/30.09.2005] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και το εσωτερικό δίκαιο των Κρατών-Μελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Γνωστική και Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (ΓΣΨ) κατά την EABCT

Η EABCT προτείνει τη δομή και το περιεχόμενο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στη ΓΣΨ και έχει διαμορφώσει τα απαραίτητα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί ένα πρόγραμμα για να έχει την έγκρισή της.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη ΓΣΨ, πληροί απολύτως τα επαγγελματικά πρότυπα και τις επιστημονικές προδιαγραφές τής EABCT, και περιλαμβάνει δύο στάδια.

Α. Γενικές θεραπευτικές δεξιότητες και κατανόηση της Ψυχοπαθολογίας

Β. Εκπαίδευση στη ΓΣΘ: Θεωρητική κατανόηση του ΓΣ μοντέλου και απόκτηση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη αποτελεσματική ΓΣ θεραπευτική κλινική πράξη. Περιλαμβάνει θεωρητική και κλινική εκπαίδευση.

α. Θεωρητική εκπαίδευση (συνολικά 450 ώρες): Θα έπρεπε να περιλαμβάνει 200 ώρες διδασκαλίας από αναγνωρισμένους γνωστικούς συμπεριφορικούς εκπαιδευτές μέσα από ένα δομημένο/ αναγνωρισμένο οργανωμένο πρόγραμμα και 250 ώρες εκπαίδευσης με άλλο τρόπο, όπως ατομική μελέτη, προετοιμασία υποχρεώσεων κ.λπ..

β. Κλινική εκπαίδευση: Θα πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος τού συνολικού εκπαιδευτικού προγράμματος και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται επιβλεπόμενη κλινική άσκηση, εφαρμοσμένα εργαστήρια απόκτησης δεξιοτήτων, παρατήρηση και κλινική άσκηση. Στη φάση τής κλινικής εκπαίδευσης απαιτούνται 200 ώρες επιβλεπόμενης αξιολόγησης και θεραπείας (assessment and therapy). Στη διάρκεια αυτής τής φάσης κάθε εκπαιδευόμενος θα έχει διεκπεραιώσει 8 τουλάχιστον περιστατικά (από τη διάγνωση μέχρι το τέλος τής θεραπείας), με κατά προτίμηση 3 διαφορετικά είδη προβλημάτων. Τρία από αυτά τα περιστατικά θα επιβλεφθούν στενά.

Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη ΓΣΨ τής ΕΕΓΣΨ

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη ΓΣΨ διαμορφώθηκε με βάση τις συστάσεις/ απαιτήσεις τής European Association of Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια (Training Standards), ενός αναγνωρισμένου από την EABCT Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Η ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στη ΓΣΘ εγκρίνεται τόσο από την ΕΕΓΣΨ, όσο και από την EABCT [υπό έγκριση].

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε επαγγελματίες τού χώρου τής Ψυχικής Υγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, ειδικευόμενους Ψυχίατρους).

Η παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτεί από τους συμμετέχοντες την ανάλογη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα τελειόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, με την προϋπόθεση ότι μέχρι την ολοκλήρωση του Πρώτου Έτους εκπαίδευσης στη ΓΣΘ θα έχουν πάρει το πτυχίο τους και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Δομή και διάρκεια του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια. Το κύριο βάρος τής εκπαίδευσης στη διάρκεια του 1ου έτους είναι στη θεωρητική προετοιμασία, ενώ κατά τη διάρκεια του 2ου έτους και έπειτα είναι στην κλινική δουλειά με προοδευτικά αυξανόμενης δυσκολίας περιστατικά. Εντούτοις, η θεωρητική εκπαίδευση συνεχίζεται και στο 2ο έτος (αλλά και στο 3ο με τη μορφή τού Journal Club) με προοδευτικά μειούμενο αναλογικά χρόνο.

Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται κυρίως με τη μορφή σεμιναρίων όπου οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν εκ περιτροπής επιλεγμένα άρθρα και κεφάλαια βιβλίων τής σχετικής βιβλιογραφίας.

Η καλή γνώση τής αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη λόγω τού ότι η βιβλιογραφία είναι κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Η σεμιναριακή μορφή τής εκπαίδευσης δίνει στους εκπαιδευόμενους όχι μόνο την ευκαιρία τής εξοικείωσής τους με την αγγλική βιβλιογραφία και ορολογία, αλλά ανταποκρίνεται και στο κριτήριο των προσωπικών ωρών μελέτης που απαιτεί η EABCT.

Στη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης γίνεται επίσης παρουσίαση περιστατικών από μια ποικιλία ψυχικών διαταραχών, όπως επίσης και το ανάλογο παίξιμο ρόλων. Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται έτσι με την κλινική διαγνωστική συνέντευξη, τη θεραπευτική σχέση και τη θεραπευτική διαδικασία τής ΓΣΘ.

Ώρες και ημέρες συναντήσεων
Οι ώρες είναι απογευματινές και αφορούν εκπαιδευτικό 5ωρο (17:00 έως 21:15) κατά προτίμηση Παρασκευή για το πρώτο έτος, εκπαιδευτικό 4ωρο- (18:00 έως 21:15) κατά προτίμηση Τετάρτη για το δεύτερο έτος, καθώς και πρωινές ώρες (9:00-14:00) ένα Σαββατο-Κύριακο το μήνα.

Ο αριθμός συμμετεχόντων ανά έτος είναι περιορισμένος.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα.

Στη συνέχεια θα γίνει επιλογή και οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη στην οποία επίσης θα πρέπει να φέρουν αντίγραφα του πτυχίου τους και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εκπαίδευσης στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία

Το παρακάτω πρόγραμμα διαμορφώθηκε με βάση τις συστάσεις/ απαιτήσεις τής European Association of Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Η ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης στη ΓΣΘ εγκρίνεται τόσο από την ΕΕΓΣΨ, όσο και από την EABCT (υπό έγκριση).

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε επαγγελματίες τού χώρου τής Ψυχικής Υγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, ειδικευόμενους Ψυχίατρους).

Η παρακολούθηση του προγράμματος απαιτεί από τους συμμετέχοντες την ανάλογη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα τελειόφοιτοι τμημάτων ψυχολογίας, με την προϋπόθεση ότι μέχρι την ολοκλήρωση του Πρώτου Έτους εκπαίδευσης στη ΓΣΘ θα έχουν πάρει το πτυχίο τους και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (5 ώρες την εβδομάδα επί 32 εβδομάδες /σύνολο 160 ωρών)
Αποτελείται από 4 μέρη διάρκειας 8 εβδομάδων (σύνολο 40 ώρες το καθένα)
Λήψη ιστορικού-Θεραπευτική σχέση
• Ψυχοπαθολογία-Διάγνωση
• Θεωρίες μάθησης- Θεραπεία Συμπεριφοράς
• Εισαγωγή στη Γνωστική Θεραπεία

Β. ΚΛΙΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Video Workshops (Σύνολο 60 ωρών)
Δίνεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να παρακολουθήσουν από Video 6 μαγνητοσκοπημένα workshops που οργανώθηκαν από την ΕΕΓΣΨ. Γίνονται το πρώτο Σαββατο-Κύριακο κάθε μήνα (9:00- 14:00 το Σάββατο , 9:00- 14:00 την Κυριακή) τους μήνες Ιανουάριο-Ιούνιο.
1. Behaviour Therapy for Anxiety Disorders. Prof. Isaac Marks, University of London, UK.
2. Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία στη Διαταραχή Πανικού. Δρ Γρηγόρης Σίμος, Θεσσαλονίκη.
3. Cognitive Behaviour Therapy for Obsessive Compulsive Disorder. Prof. Paul Salkovskis, University of London, UK.
4. Cognitive Therapy for Social Phobia. Dr Gillian Butler, University of Oxford, UK.
5. Cognitive Behaviour Therapy for Generalized Anxiety Disorder. Prof. Thomas Borkovec, Penn State University, USA.
6. Cognitive Therapy with Couples and Families. Dr Frank Dattilio, University of Pennsylvania/ Harvard University, USA.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ (4 ώρες την εβδομάδα επί 32 εβδομάδες /σύνολο 128 ωρών)
Περιλαμβάνει τα θέματα:
1. ΓΣΘ και Φαρμακοθεραπεία
2. Χρήση ερωτηματολογίων Αξιολόγησης
3. Η θεραπευτική προσέγγιση στις διαταραχές άγχους
4. Η θεραπευτική προσέγγιση στις διαταραχές διάθεσης
5. Η θεραπευτική προσέγγιση στις διαταραχές πρόσληψης τροφής
6. Η θεραπευτική προσέγγιση στις σεξουαλικές διαταραχές
7. Η θεραπευτική προσέγγιση στα προβλήματα ζευγαριών
8. Η θεραπευτική προσέγγιση στα προβλήματα του παιδιού και της οικογένειάς του
9. Η θεραπευτική προσέγγιση στην ψύχωση
10. Η θεραπευτική προσέγγιση στις διαταραχές τής προσωπικότητας
11. Σχολές γονέων και γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση

Β. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Video Workshops (Σύνολο 60 ωρών)
Δίνεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να παρακολουθήσουν από Video 6 μαγνητοσκοπημένα workshops που οργανώθηκαν από την ΕΕΓΣΨ. Γίνονται το τρίτο Σάββατο-Κύριακο κάθε μήνα (9:00- 14:00 το Σάββατο , 9:00- 14:00 την Κυριακή) τους μήνες Δεκέμβριο-Μάιο.
1. Enhancing Adherence with Homework Assignments in Cognitive Behaviour Therapy. Dr Nikolaos Kazantzis, Massey University, New Zealand.
2. Cognitive Behaviour Therapy for Panic Disorder. Prof. Paul Salkovskis, University of London, UK.
3. Cognitive Therapy of obsessions without compulsions: A new approach to an old problem. Prof. David E Clark, University of New Brunswick, Canada.
4. Cognitive Behaviour Therapy for Eating Disorders. Dr Christopher Fairburn, University of Oxford, UK.
5. Cognitive-Behavioural Systemic Approach in Couple Therapy. Prof. Mehmet Sungur, Marmara University, Turkey.
6. Σχολές Γονέων και Γνωστική Συμπεριφορική Προσέγγιση: Από το Α μέχρι το Ω. Λευτέρης Κωνσταντινίδης, Θεσσαλονίκη.

Γ. ΚΛΙΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
1. Ανάληψη περιπτώσεων- παρακολούθηση ασθενών
. Συνιστάται η αρχική ανάληψη περιστατικών να περιλαμβάνει 1-2 ταυτόχρονα περιστατικά κάτω από επίβλεψη/εποπτεία, με προοδευτική αύξηση της ταυτόχρονης παρακολούθησης 2-4 περιστατικών (περίπου 100-150 ώρες/χρόνο).
2. Επίβλεψη Διαγνωστικής Διαδικασίας: Συναντήσεις τής ομάδας των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές και παρουσίαση κάθε νέου περιστατικού (ιστορικό, διαγνωστικές προτάσεις, case formulation). Εφόσον υπάρχει συνεχής ροή νέων περιστατικών, η συνάντηση αυτή γίνεται σε τακτή μέρα και ώρα τής εβδομάδας (περίπου 50 ώρες/χρόνο).
3. Επίβλεψη/εποπτεία: Εντατική (εβδομαδιαία) ατομική επίβλεψη (περίπου 50 ώρες/χρόνο).

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Journal Club: Περιλαμβάνει παρουσίαση πρόσφατων άρθρων τής βιβλιογραφίας σε μια ποικιλία θεμάτων (διάρκειας 2 ωρών μια φορά το μήνα/ σύνολο 16 ωρών).

Β. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Video Workshops (Σύνολο 20 ωρών)
Δίνεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να παρακολουθήσουν από Video 2 μαγνητοσκοπημένα workshops που οργανώθηκαν από την ΕΕΓΣΨ. Γίνονται το τρίτο Σαββατο-Κύριακο κάθε μήνα (9:00- 14:00 το Σάββατο , 9:00- 14:00 την Κυριακή) τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο.
1. Cognitive Behaviour Therapy for Psychoses. Dr Antonio Pinto, University of L'Aquila, Italy.
2. Schema Focused Therapy for Borderline Personality Disorder. Dr Jeffrey Young, Cognitive Therapy Center of New York, USA.

Γ. ΚΛΙΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
1. Ανάληψη περιπτώσεων- παρακολούθηση ασθενών. Ταυτόχρονη παρακολούθηση, κάτω απο επίβλεψη/εποπτεία, 2-4 περιστατικών (περίπου 150 ώρες/χρόνο).
2. Επίβλεψη Διαγνωστικής Διαδικασίας: Συναντήσεις τής ομάδας των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές και παρουσίαση κάθε νέου περιστατικού (ιστορικό, διαγνωστικές προτάσεις, case formulation). Εφόσον υπάρχει συνεχής ροή νέων περιστατικών, η συνάντηση αυτή γίνεται σε τακτή μέρα και ώρα τής εβδομάδας (περίπου 50 ώρες/χρόνο).
3. Επίβλεψη/εποπτεία: Εντατική (εβδομαδιαία) επίβλεψη (περίπου 50 ώρες/χρόνο).

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για τη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου είναι απαραίτητη η συμμετοχή του στα παρακάτω:
1. Θεωρητική αξιολόγηση (Διπλωματική εργασία): Συγγραφή δοκιμίου θεωρητικού περιεχομένου ή ερευνητική εργασία.
2. Κλινική αξιολόγηση Ι: Εκτενή συγγραφή μιας περιπτώσεως με ταυτόχρονη κριτική παρουσίαση των σχετικών με την περίπτωση θεωρητικών και ερευνητικών/ θεραπευτικών δεδομένων.
3. Κλινική αξιολόγηση ΙΙ: Συγγραφή τού ιστορικού-διαγνωστικής διαδικασίας-θεραπευτικής πορείας δύο τουλάχιστον περιπτώσεων (2.000-4.000 λέξεις η κάθε μια).

Περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gacbp.com

Ειδικές τιμές για τα Μέλη τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Απαιτείται Βεβαίωση, τρέχοντος έτους, ΜΕΛΟΥΣ τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ [http://www.gacbp.com]
Βασιλέως Γεωργίου 37, 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2310-838755.

Πρωτοβουλία προβολής: Ελευθέριος Χ. Κωνσταντινίδης, Ψυχολόγος, Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Α.Μ.: 1.608, Γενικός Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Ε.Ε.Γ.Σ.Ψ.. Τηλέφωνα: 2310-283 462, 694 46 86 855. E-mail: leftkon@otenet.gr.


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 34
Τελευταία ενημέρωση : 01 Οκτώβριος 2019