Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24 Οκτώβριος 2008
 

Εράνισμα από ΤΑ ΝΕΑ on line. Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008.

Κολέγια: νόμιμα και χωρίς έλεγχο.

Ρεπορτάζ: Νίκος Μάστορας.

Εράνισμα από ΤΑ ΝΕΑ on line

Κολέγια: νόμιμα και χωρίς έλεγχο  
Με την απόφασή του, το Ευρωδικαστήριο τινάζει στον αέρα τον πρόσφατο νόμο Στυλιανίδη για τον έλεγχο των κολεγίων, κρίνοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί ούτε να ελέγξει την ποιότητα των σπουδών που παρέχουν, αλλά ούτε και να τα διαχωρίσει σε κολέγια- που θα καταβάλλουν μάλιστα εγγυητική επιστολή 500.000
ευρώ για να μπορούν να λειτουργούν- και σε απλά Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, όπως προβλέπει ο νέος νόμος. Επίσης, απαιτεί από την Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των κολεγίων και υποχρεώνει να αναγνωριστούν τα πτυχία αυτά και για όσους εργάζονται ήδη στον δημόσιο τομέα ώστε να μπορούν να λάβουν προαγωγές και μισθολογικές αυξήσεις. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει... εκτός θέματος όλη τη συζήτηση που άνοιξε στην Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 16, και αποφαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που συνήψαν συμφωνίες δικαιόχρησης με ξένα ΑΕΙ δεν ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να προκύπτει ζήτημα εφαρμογής της συνταγματικής απαγόρευσης.

Οι επιπτώσεις από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Στο εξής η Ελλάδα οφείλει να επιτρέπει τις μετατάξεις σε θέσεις κλάδου ανώτερης κατηγορίας όλων όσων θα προσκομίσουν δίπλωμα σπουδών από οποιοδήποτε κολέγιο συνεργάζεται με πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Επίσης, προκύπτει ζήτημα αναγνώρισης των πτυχίων αυτών και στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για το Δημόσιο.
Η Ελλάδα είχε ισχυριστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα πτυχία που χορηγούν τα κολέγια λόγω της γνωστής συνταγματικής απαγόρευσης του άρθρου 16. Με την απόφασή του το Δικαστήριο έκρινε ότι όλη αυτή η φιλολογία για το άρθρο 16 ήταν... άσχετη με το θέμα!
«Το άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής προκειμένου περί σπουδών παρεχομένων βάσει συμφωνιών δικαιόχρησης, εφόσον αυτές δεν εντάσσονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», αναφέρει το Δικαστήριο.
Σύμφωνα με την απόφαση, ακόμα και η ίδια η Ελληνική Δημοκρατία δέχεται ρητώς ότι το ΤΕΕ δεν μπορεί να εξαρτά την εγγραφή στο μητρώο του των μηχανικών που είναι κάτοχοι διπλώματος κατά την έννοια της οδηγίας 89/48 από την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις ή από την προσκόμιση βεβαίωσης την οποία χορηγεί το ΔΙΚΑΤΣΑ (νυν ΔΟΑΤΑΠ). Εφόσον το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ), το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο προς τούτο, έχει αναγνωρίσει το οικείο δίπλωμα, το ΤΕΕ υποχρεούται να εγγράψει αυτεπαγγέλτως στο μητρώο του τον ενδιαφερόμενο.
Η χώρα μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει αντισταθμιστικά μέτρα (π.χ. πρόσθετες εξετάσεις σε ορισμένα μαθήματα κ.ά.) σε όσους έχουν κάνει σπουδές μικρότερες από τις αντίστοιχες στα ελληνικά ΑΕΙ.
«Τυχόν διαφορές ως προς τη διάρκεια ή το περιεχόμενο μεταξύ της εκπαίδευσης σε άλλο κράτος- μέλος και της εκπαίδευσης στο κράτος- μέλος υποδοχής δεν αρκούν για να δικαιολογήσουν άρνηση της αναγνώρισης των οικείων επαγγελματικών προσόντων. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διαφορές αυτές είναι ουσιώδεις, μπορεί να δικαιολογηθεί, ως μέγιστη επιτρεπόμενη παρέκκλιση, η απαίτηση του κράτουςμέλους υποδοχής να επιβάλει στον αιτούντα κάποιο από τα αντισταθμιστικά μέτρα», αναφέρει το Ευρωδικαστήριο.
Το Ευρωδικαστήριο ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να ελέγχει την ποιότητα των σπουδών στα κολέγια, εφόσον αρμόδια γι΄ αυτό το θέμα είναι τα κράτη-μέλη στα οποία εδρεύουν τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. «Εναπόκειται αποκλειστικά στις αρχές οι οποίες χορηγούν τα διπλώματα να ελέγχουν, βάσει των κανόνων που διέπουν το σύστημά τους επαγγελματικής εκπαίδευσης, αν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των διπλωμάτων, καθώς και οι προϋποθέσεις που αφορούν τηφύση του ιδρύματος στο οποίο πραγματοποίησε τις σπουδές του ο κάτοχος του διπλώματος. Αντιθέτως, το κράτος- μέλος υποδοχής δεν μπορεί να ελέγξει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν τα διπλώματα, δύναται όμως να προβεί σε έλεγχο εάν υφίστανται αμφιβολίες για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις», αναφέρεται με σαφήνεια. Επομένως, ο νόμος Στυλιανίδη τινάζεται πλέον στον αέρα. 

Στενεύουν τα περιθώρια για τα κριτήρια ποιότητας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Παιδείας κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης δήλωσε ότι περίμενε αυτή την απόφαση και πρόσθεσε: «Θα μελετηθεί, θα γίνει η σχετική διαβούλευση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο, βέβαια, θα εναρμονίζει το ελληνικό σύστημα με το ευρωπαϊκό, διασφαλίζοντας όμως πάντα την ποιότητα στην εκπαίδευση». Διευκρίνισε πάντως ότι αυτά θα συμβούν από το ερχόμενο έτος. Η υπεύθυνη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ κ. Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι η απόφαση στενεύει τα περιθώρια για τα κράτη - μέλη να θέτουν κριτήρια ποιότητας στην εκπαίδευση και πρόσθεσε: «Στο όνομα της οδηγίας περί αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων υπάρχει κίνδυνος ισοπέδωσης μεταξύ χωρών με τεράστιες διαφορές στα εκπαιδευτικά τους συστήματα και παραβλέπεται η αρμοδιότητα κάθε χώρας να ρυθμίζει το σύνολο της εκπαιδευτικής πολιτικής στο έδαφός της».
Το ΤΕΕ έκανε λόγο για προσφυγές στα δικαστήρια των ξένων κρατών! «Με δεδομένο ότι σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου το όλο θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι ζήτημα των κρατών στο όνομα των οποίων εκδίδονται αυτά, το ΤΕΕ είναι πλέον υποχρεωμένο να μεταφέρει τους δικαστικούς αγώνες στις χώρες αυτές και ελπίζει, αυτή τη φορά, να συντρέξει τον αγώνα του και η ελληνική κυβέρνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020