Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10 Απρίλιος 2009
 

Αναμένεται η προσφυγή τού Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στην περίπτωση εμμονής τού ΔΟΑΤΑΠ.

Το ΤΕΕ ζητά άμεσα ανάκληση απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ για παράνομη ισοτίμηση τίτλων κολεγίων με πτυχία πανεπιστημίων  

TEE 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

9 Απριλίου 2009

Το ΤΕΕ ζητά άμεσα ανάκληση  απόφασης  του ΔΟΑΤΑΠ
για παράνομη ισοτίμηση τίτλων κολεγίων με πτυχία πανεπιστημίων

Με απαράδεκτη και αυθαίρετη ερμηνεία του νόμου το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ επιχειρεί την ισοτίμηση τίτλων σπουδών από σχολές, κολέγια και άλλα ιδρύματα μη πανεπιστημιακού επιπέδου, με πτυχία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Ειδικότερα, με απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ (συνεδρίαση 48/13.2.2009) δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης τίτλων σπουδών, οι οποίοι έχουν αποκτηθεί μετά από πραγματοποίηση «μέρους σπουδών σε μη ομοταγές ίδρυμα». Πρόκειται για ερμηνεία που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το «γράμμα του νόμου» και κυρίως την παρ.1 του άρθρου 4 του νόμου 3328/2005. Κι’ αυτό γιατί με τη συγκεκριμένη διάταξη – που αναφέρεται στη διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών – προβλέπεται ότι όλο το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να έχει διανυθεί  σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος σε έγγραφό του προς τον πρόεδρο Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ  Α. Χαραλαμπάκη «η βούληση του νομοθέτη είναι τόσο σαφής στην προκειμένη περίπτωση, που μια διαφορετική ερμηνεία – όπως η αναφερόμενη του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ – αναιρεί όλο το νομοθέτημα περί αναγνώρισης τίτλων σπουδών».
Άλλωστε, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ «από το σύνολο των διατάξεων του Ν.3328/2005 προκύπτει, ότι η βάση της κρίσης του ΔΟΑΤΑΠ είναι ο τίτλος σπουδών που αντανακλά σε ορισμένο γνωστικό αντικείμενο. Αν δεχτεί κανείς την ακραία ερμηνεία του ΔΟΑΤΑΠ περί αναγνώρισης τίτλου σπουδών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε ομοταγή ιδρύματα, προσανατολιζόμαστε σε αναγνώριση ιδρυμάτων με αόριστη διαδικασία διδασκαλίας και άνιση και αντισυνταγματική  ισοτίμηση σπουδαστών πανεπιστημιακού επιπέδου με τους σπουδαστές σχολών, κολλεγίων και λοιπών ιδρυμάτων μη πανεπιστημιακού επιπέδου».
Όπως υπογραμμίζει ο κ. Αλαβάνος «από τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν.3328/2005 (Αρμοδιότητες Ολομέλειας και Τμημάτων Δ.Σ.) δεν προκύπτει επ’ ουδενί η αρμοδιότητα του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ να προχωρεί σε νομική ερμηνεία διατάξεων του νόμου οι οποίες έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως τα τελευταία χρόνια. Εν προκειμένω για να γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, η Πολιτεία θα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία νομοθετικής ρύθμισης. Σε διαφορετική περίπτωση η συγκεκριμένη απόφαση πρέπει αμελλητί να ανακληθεί».
Και καταλήγει με την επισήμανση ότι «δεν θα πρέπει να συγχέεται η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, όπως ορίζεται από τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε., με την ακαδημαϊκή αναγνώριση, αρμοδιότητας του ΔΟΑΤΑΠ», ενώ – όπως χαρακτηριστικά αναφέρει – «η ακαδημαϊκή αναγνώριση πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση ως Συνταγματική Αρχή προς όφελος του κοινωνικού συνόλου».


Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος έχει ενημερωθεί, από συνδικαλιστές τού κλάδου τών Ψυχολόγων,  και για την υπόθεση με την ανάκληση της άδειας Ψυχολόγου που χορηγήθηκε, με βάση τις χαριστικές διατάξεις του νόμου 2646/1998, άρθρο 10 παράγραφος 3,  σε άτομο με Bachelor of Arts από το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο «Deree College», το οποίο εν συνεχεία έλαβε Master of Arts από το Ball State University, που λειτούργησε στην Αμερικάνικη Βάση τής Νέας Μάκρης Αττικής.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και άλλα εξήντα (60) άτομα.

Συνδικαλιστές τού κλάδου τών Ψυχολόγων έχουν απευθυνθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (και στα Ν.Π.Δ.Δ. των Ιατρών, Οδοντιάτρων, κ.λπ.) με την πρόταση να παρασταθεί το Τ.Ε.Ε. (και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ.) με πληρεξουσίους δικηγόρους ενώπιον της Ολομελείας τού Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου έχει παραπεμφθεί να σηζητηθεί η Υπόθεση.

Έχει ορισθεί δικάσιμος, ενώπιον της Ολομελείας τού Συμβουλίου της Επικρατείας, για την 9η Οκτωβρίου 2009.

Το Δ΄Τμήμα τού Συμβουλίου της Επικρατείας έχει σχετικώς αποφασίσει να απορρίψει τήν αίτηση της προσφεύγουσας, επιβεβαιώνοντας έτσι την ορθότητα τηςαποφάσεως της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ανεκάλεσε την άδεια Ψυχολόγου:

....................
13. Επειδή, κατόπιν τούτων το Τμήμα καταλήγει στην απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως. Όμως, δεδομένου ότι η απόρριψη αυτή ερείδεται στην κρίση ότι η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 2646/1998 είναι ανίσχυρη ως αντίθετη προς το άρθρο 4 του Συντάγματος πρέπει, εν όψει των οριζομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 100 του Συντάγματος, που προστέθηκε με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ Α΄ 84), το ζήτημα της συνταγματικότητας ή μη της ανωτέρω διατάξεως νόμου να παραπεμφθεί προς κρίση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, ενώπιον της οποίας ορίζεται εισηγητής η Σύμβουλος Ευαγγελία Νίκα.
Δ ι ά   τ α ύ τ α
Απέχει να αποφανθεί οριστικώς επί της κρινομένης αιτήσεως.
Παραπέμπει στην Ολομέλεια προς επίλυση το εκτιθέμενο στο αιτιολογικό ζήτημα.
Ορίζει ως εισηγητή ενώπιον της Ολομελείας την Σύμβουλο Ευαγγελία Νίκα.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 13 Μαρτίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος         Η Γραμματέας
Μ. Βροντάκης                                        Α. Ρίπη
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 31ης Δεκεμβρίου 2008
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος          Η Γραμματέας
Π. Πικραμμένος                                     Α. Ρίπη
   

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος θα παρασταθεί ενώπιον της Ολομελείας τού Συμβουλίου της Επικρατείας με τους δύο Νομικούς του Συνεργάτες:

- Τον κύριο Δημήτριο Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

- Τον κύριο Πέτρο Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.   

 
Συνημμένα αρχεία
 
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020