Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21 Απρίλιος 2009
 

Αργά την Μεγάλη Πέμπτη έβγαλαν τα αποτελέσματα του «ΡΟΥΣΦΕΤΙΣΜΟΥ». Προφανώς θέλησαν να προλάβουν, γιατί θα φύγουν νύχτα! {Επάνω, στα τείχη, άρχισεν ήδη ο θρήνος}*.

Παρά το Υπόμνημα του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου,

Παρά την ερώτηση της κυρίας Βουλευτού,

Αυτοί βιάστηκαν να βγάλουν τα αποτελέσματα του <ΡΟΥΣΦΕΤΙΣΜΟΥ>

Δεν ανάρτησαν καταστάσεις του συνόλου των υποψηφίων, των αποκλειομένων, ούτε τον λόγο του αποκλεισμού.

Δεν ανάρτησαν τα μόρια κατάταξης, ούτε την αναλυτική βαθμολογία κατά κριτήριο πρόσληψης.

Αυτή και αν ήταν ρουσφετολογική γρήγορη!

Ό,τι προλάβουμε!

Προφανώς θέλησαν

να προλάβουν,

γιατί θα φύγουν νύχτα! και τρέχοντας...


Και Γυμνάστρια για τις ανάγκες: Ψυχολογικής Υποστήριξης, Ψυχανάλυσης, Διαχείρισης Ψυχολογικών Κρίσεων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

«στ) Πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων τμημάτων ΑΕΙ Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας, ή Φιλοσοφικών ή Ιστορικών ή Παιδαγωγικών Σπουδών, με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: ψυχολογική υποστήριξη, ψυχανάλυση, διαχείριση ψυχολογικών κρίσεων».

http://www.diorismos.gr/forum/viewtopic.php?t=11565&postdays=0&postorder=asc&start=60

http://www.ifose.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=70&lang=el


Σχόλια Μελών τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου για το Θέμα:

 • Με Αριθμό Μητρώου Μέλους: 1.060. Απαντά με Καβάφη

*[Εράνισμα από]     Τρώες                Καβάφης Κ. Π.

Είν’ η προσπάθειές μας, των συφοριασμένων·
είν’ η προσπάθειές μας σαν των Τρώων.
Κομμάτι κατορθώνουμε· κομμάτι
παίρνουμ’ επάνω μας· κι αρχίζουμε
νάχουμε θάρρος και καλές ελπίδες.

Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά.
Ο Aχιλλεύς στην τάφρον εμπροστά μας
βγαίνει και με φωνές μεγάλες μάς τρομάζει.—


Είν’ η προσπάθειές μας σαν των Τρώων.
Θαρρούμε πως με απόφασι και τόλμη
θ’ αλλάξουμε της τύχης την καταφορά,
κ’ έξω στεκόμεθα ν’ αγωνισθούμε.

Aλλ’ όταν η μεγάλη κρίσις έλθει,
η τόλμη κι η απόφασίς μας χάνονται·
ταράττεται η ψυχή μας, παραλύει·
κι ολόγυρα απ’ τα τείχη τρέχουμε
ζητώντας να γλυτώσουμε με την φυγή.

Όμως η πτώσις μας είναι βεβαία. Επάνω,
στα τείχη, άρχισεν ήδη ο θρήνος.
Των ημερών μας αναμνήσεις κλαιν κ’ αισθήματα.
Πικρά για μας ο Πρίαμος κ’ η Εκάβη κλαίνε.

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)


 • Με Αριθμό Μητρώου Μέλους τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 374. Πρόταση για προσφυγή ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη έπρεπε: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Η Επιτροπή Επιλογής του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου προς την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και τα ειδικότερα προσόντα διορισμού που τίθενται από την προκήρυξη για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων.
Η Επιτροπή Επιλογής έχει την ευθύνη διενέργειας της ατομικής συνέντευξης των υποψηφίων. Με αιτιολογημένη απόφασή της η Επιτροπή Επιλογής κρίνει και καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης με βάση τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εμπειρία (κατεξοχήν ως αν έχει αποκτηθεί σε ανάλογη θέση, τουτέστιν σε θέση που προσιδιάζει στη σημερινή οργανωτική μορφή του Υπουργείου), τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από την ατομική συνέντευξη, την οποία πραγματοποιεί με καθένα από αυτούς.
Η εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, μέσω της συνέντευξης, αποσκοπεί στη διακρίβωση και αξιολόγηση της εν γένει καταλληλότητας του υποψηφίου να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης, λαμβανομένης της ιδιαιτερότητας την οποία περικλείει, καθώς άπτεται θεμάτων της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της χώρας.
Η διαδικασία αυτή τηρείται κατά την κρίση της επιτροπής είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων από αυτούς που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων.
Η Ειδική Επιτροπή Επιλογής με βάση τις αξιολογήσεις συντάσσει τους ακόλουθους πίνακες:
α) προσληπτέων και αναπληρωματικών,
β) κληθέντων σε συνέντευξη, αλλά μη επιλεγέντων,
γ) αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη και
δ) αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.
Η Επιτροπή Επιλογής υποβάλλει τα Πρακτικά, τους Πίνακες α, β, γ και δ της ανωτέρω παραγράφου καθώς και τα λοιπά στοιχεία στο ΑΣΕΠ.
Η Επιτροπή Επιλογής επιλέγει με αιτιολογημένη απόφασή της μεταξύ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον πίνακα προσληπτέων και αναπληρωματικών εκείνους οι οποίοι διαθέτουν κατά την κρίση της την ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση για την οποία προορίζονται. Οι πίνακες Προσληπτέων και Αναπληρωματικών αναρτώνται στο Γραφείο Ενημέρωσης του Κοινού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, αναρτώνται και οι λοιποί πίνακες. Κατά του πίνακα προσληπτέων και των λοιπών αναρτημένων πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κατά τα άνω τελευταίας ανάρτησής της. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της επιτροπής. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της απευθείας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα ευρώ (40 ευρώ) που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Επιλογής εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις εντός δέκα (10) ημερών. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας προσληπτέων και αναπληρωματικών. Οι πίνακες, το πρακτικό ανάρτησης και όλα τα λοιπά στοιχεία αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ για έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας και των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Εάν η προθεσμία των δέκα (10) ημερών παρέλθει άπρακτη και δεν έχει καταστεί δυνατή η επικύρωση (μερική ή ολική) των πινάκων, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων. Μετά την επικύρωση του πίνακα προσληπτέων και αναπληρωματικών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σε περίπτωση μη αποδοχής ή κωλύματος διορισμού, τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραίτησης υποψηφίου εντός εξαμήνου από το διορισμό του».

Γνωρίζω από ότι δεν τηρήθηκαν επακριβώς οι διδικασίες που όριζε η Υπουργική Απόφαση.

Προτείνω όπως το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου εξετάσει με τους Νομικούς Συνεργάτες τού Συλλόγου [κύριο Δημήτριο Βερβεσό και κύριο Πέτρο Μηλιαράκη], την πρόταση να προσφύγει ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ενώπιον της Δικαιοσύνης.                                                                        


 • Τα Μέλη της Επιτροπής που διεξήγαγε τις ομαδικές συνεντεύξεις (αντί των ατομικών που όριζε η Υπουργική Απόφαση) είναι: [Ελήφθη σε ηλεκτρονική μορφή απόhttp://www.diorismos.gr/forum/viewtopic.php?t=11565&postdays=0&postorder=asc&start=105]

  ΥΟΔΔ 16 / 22.1.2009
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  Αριθμ. 246264


  Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ορισμός υπευθύνων για τη γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη της Επιτροπής.


  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:

  α. Τις διατάξεις του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).

  β. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).

  γ. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

  δ. Την υπ’ αριθμ. 248449/2.7.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας πλήρωσης θέσεων και ειδικοτήτων των πενήντα πέντε (55) θέσεων και λοιπές ρυθμίσεις για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το οποίο προβλέπεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και κατανέμεται στις Γενικές Διευθύνσεις: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), καθώς και στο Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 1371).

  ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  1. Την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Επιλογής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση των πενήντα πέντε (55) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αποτελούμενη από τους:

  α. Νικόλαο Θεοδώρου του Ιωάννου, καθηγητή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου,

  β. Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή, επίκουρη καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών και

  γ. Κωνσταντίνο Συριόπουλο του Παναγιώτη, καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

  2. Υπεύθυνη για τη γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη του έργου της ανωτέρω Επιτροπής Επιλογής ορίζεται η Αικατερίνη Πνευματικού του Κωνσταντίνου, ΜΠΥ Α΄ Βαθμού ΔΕ (Δ−Γ).

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2009
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ


 • Με Αριθμό Μητρώου Μέλους τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 13

  ---------- Προωθημένο μήνυμα ----------
  Από: <
  ******@gmail.com>
  Ημερομηνία: 21 Απρίλιος 2009 3:58 μμ
  Θέμα: Re: Viastikan-na-vgaloun-ta-apotelesmata_Profanos-theloun-va-prolavoun_Giati-tha-fygoun-vychta
  Προς: "Nikolaos I. Mantis" <
  nikos.mantis@gmail.com>
  - Απόκρυψη αναφερόμενου κειμένου -

  Καθώς - εσύ το είπες - «έχει και δικαστές στο Βερολίνο», καταγγελία στο αντίστοιχο του στρατού εισαγγελικό σώμα νομίζω θα επέλυε το θέμα. Πόλεμος με τα ίδια τους τα όπλα, δηλαδή την σε βαθμό κακουργήματος γραφειοκρατία και προσκόλληση στους νόμους.


  ----- Original Message -----
  From: Nikolaos I. Mantis
  To: Nikolaos I. Mantis
  Sent: Tuesday, April 21, 2009 3:20 PM
  Subject: Viastikan-na-vgaloun-ta-apotelesmata_Profanos-theloun-va-prolavoun_Giati-tha-fygoun-vychta


  • Από μή Μέλος, εισέτι, του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου

  Από: Nikolaos I. Mantis <nikos.mantis@gmail.com>
  Προς:
  ******@ath.forthnet.gr
  Κοιν.: "ds@psy.gr" <ds@psy.gr>
  Ημερομηνία: 22 Απρίλιος 2009 2:57 μμ
  θέμα: Fwd: Καλημέρα και Χρόνια Πολλά
  Eστάλη-από: gmail.com

  Axiotime synadelfe
  Antefchomai!
  Kai sas proskalo na eggrafeite ston Panellinio Psychologiko Syllogo
  Me timi
  Nikolaos I. Mantis
   

  ---------- Προωθημένο μήνυμα ----------
  Από: ****** ****** <
  ******@ath.forthnet.gr>
  Ημερομηνία: 22 Απρίλιος 2009 1:18 μμ
  Θέμα: Καλημέρα και Χρόνια Πολλά
  Προς:
  mantisni@otenet.gr, nikos.mantis@gmail.com, nikos.i.mantis@gmail.com, nikolaosmantis@gmail.com, nikolaosmantis@yahoo.gr


  Καλημέρα,
   
  Μετά από παρότρυνση συναδέλφων σας στέλνω τα νέα για την προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και τις προσλήψεις στις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού θέσεις Ψυχολόγων. Έχουν πάρει ανθρώπους που δεν έχουν καν πτυχίο Ψυχολογίας…. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτή την ιστορία.
   
  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&tag=8777&pubid=3204737
   
  http://www.diorismos.gr/forum/viewtopic.php?t=11565&postdays=0&postorder=asc&start=120
   
  http://www.ifose.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=70&lang=el

  Φιλικά
  Μ.

   


  • Με Αριθμό Μητρώου Μέλους τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 374

  From: ******@hotmail.com
  To: mantisni@otenet.gr
  Subject: RE: PROSLIPSEIS PSYCHOLOGON...
  Date: Wed, 22 Apr 2009 10:30:33 +0300

  ΑΦΙΕΡΩΜΑ.....
    
   
  http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1006497&lngDtrID=244
   
  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&tag=8777&pubid=3204737
   
  http://digital.tanea.gr/ 
   


  • Με Αριθμό Μητρώου Μέλους τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 374

  Από: ****** ******<******@hotmail.com>
  Προς: nikos mantis <
  president@psy.gr>
  Ημερομηνία: 22 Απρίλιος 2009 12:10 μμ
  θέμα: FW: ORGIO ANOMIAS STIS PROSLIPSEIS PSYCHOLOGON...

  ΚΙ ΑΛΛΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ.....
   
  http://lamianews.blogspot.com/2009/04/blog-post_7503.html

  http://pressonice.blogspot.com/2009/04/blog-post_901.html

  http://troktiko.blogspot.com/2009/04/blog-post_2017.html


  • Το ακόλουθο ηλεκτρονικό μήνυμα του Προέδρου τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου απεστάλη προς 344 ηλεκτρονικές διευθύνσεις τών Μελών τού Εθνικού Κοινοβουλίου, 5 ηλεκτρονικές διευθύνσεις τής πολιτκής ηγεσίας τού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και 150 ηλεκτρονικές διευθύνσεις ακαδημαϊκών λειτουργών τής Ψυχολογίας. 

  Από: Nikolaos I. Mantis [nikos.mantis@gmail.com]
  Αποστολή: Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009 1:03 πμ
  Προς: Nikolaos I. Mantis
  Θέμα: Ean-oi-kyrioi-Vouleftes-katathesoun-Erotisi-kai-Aitisi-Katatheseos-EggrafonEan-oi-kyrioi-Vouleftes-katathesoun-Erotisi-kai-Aitisi-Katatheseos-Eggrafon
  Tha diapistosoun to AKROS DIAVLITO kai IDIAITEROS PROSVALLON tin SYNTAGMATIKI ARCHI TIS ISOTITAS TON POLITON, tis diadikasias tou <Diagonismou> gia tis 55 theseis EEP sto Ypourgeio Ethnikis Amynas.

  http://www.psy.gr/first.php?mid=14&subid=15&ssid=4&id=13754
   
  Oi methodefseis gia tin proslipsi GYMNASTRIAS (ANAFEROMASTE SE MIA MONON PERIPTOSI), se thesi <Eidikou Epistimona> gia Themata <PSYCHOLOGIKIS STIRIXIS, PSYCHANALYSIS, kai DIACHEIRISIS PSYCHOLOGIKON KRISEON>, borei na min einai protofanerotes, alla, se kathe periptosi, exorgizoun, KAI THA EXORGIZOUN PANTOTE!
   
  Stis 7 Martiou 2004, gia alla psifise o Ellinikos Laos.
   
  I diamartyria, i orgi kai i pikra,  ton ekatontadon anergon Psychologon den ekfrazetai kai apo aftes akomi tis <aichmires> diatyposeis tou www.psy.gr

   
  EXANISTAMETHA!
   
  http://www.psy.gr/first.php?mid=19&subid=0&ssid=0&id=13965

 •  --
  Nikolaos I. Mantis, Ph.D.
  Psychologist
  President of the Council of Administration
  of the Panhellenic Psychological Association.
  Director of the newspaper ANIMA.
  Tel.: 697 944 3836.
  E-mail:
  mantisni@otenet.gr
  Address: 12 Iras str., 151 21 PEFKI-ATHENS-GREECE.
  ------------------------------------------------
  [Arthro 14, N. 2672/1998 (FEK 290/t.A'/28.12.1998)]
  ------------------------------------------------
  SHMEIOSH, ypo tin idiotita tou diefthinti tis efimeridas ANIMA, entypou ypo ton Kodiko Arithmo <4.807>, sti Diefthinsi Epopteias MME, tis GENIKIS GRAMMATEIAS EPIKOINONIAS-GENIKIS GRAMMATEIAS ENIMEROSIS:
  H apostoli hlektronikon minimaton (Einai me latinikous charaktires gia na einai anagnosima se kathe periptosi diaforetikou Encoding), kai synimmenon archeion echei skopo tin ENIMEROSI kai tin ELEFTHERI DIAKINISI TON IDEON, kai ochi tin proothisi poliseon proionton i ypiresion. Parakalo opos me enimerosoun opoioi apo tous paraliptes den epithimoun na lamvanoun pliroforisi me ta hlektronika minimata pou apostello, APOSTELLONTAS sto
  mantisni@otenet.gr HLEKTRONIKO MINIMA me titlo: DIAGRAFI, prokeimenou na min tous aposteilo ek neou. SHMEIONO RHTOS, oti pantote ta enimerotika hlektronika minimata pou apostello echoun ta stoicheia tis taftotitas mou, kai tin simeiosi tou SEVASMOY tou ATOMIKOY dikaiomatos ton paralipton na min lamvanoun ta ENHMEROTIKA ilektronika minimata pou apostello, otan oi idioi den to epithymoun. To paron SHMEIOMA echei tin ennoia tis enimeroseos olon ton paralipton ton ilektronikon minimaton pou apostello oti: Sevomai apolytos to dikaioma tis mi lipseos enimerotikon ilektronikon minimaton otan dilonetai i thelisi, eite to Prosopou eite tou Parochou Diadiktyakis Syndesis, tin opoia oudepote paraviazo. EFCHARISTO.


 • Οι πολιτικοί προϊστάμενοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Έτσι, για να γνωρίζουν όσοι τους ψήφισαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαχέονται οι ευθύνες στα προόσωπα και μένει στο απυρόβλητο η πολιτική τού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, στην παρούσα περίοδο) είναι:

 • Υπουργός Εθνικής Άμυνας: Ευάγγελος Μεϊμαράκης (φωτογραφία στα δεξιά).

 • Υφυπουργός: Κωνσταντίνος Τασούλας (φωτογραφία στο μέσον).

 • Υφυπουργός: Ιωάννης Πλακιωτάκης (φωτογραφία στα αριστερά).


 •    

   
  Συνημμένα αρχεία
   
  Και Γυμνάστρια για τις ανάγκες: Ψυχολογικής Υποστήριξης, Ψυχανάλυσης, Διαχείρισης Ψυχολογικών Κρίσεων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
   
   
  Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
  Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020