Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24 Απρίλιος 2009
 

Συνάντηση, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009, με την Βάσω Παπανδρέου θα έχει το Προεδρείο του ΔΣ του Π.Ψ.Σ. μαζί με τον νομικό συνεργάτη κ. Πέτρο Μηλιαράκη.

Δημοσιεύματα στον Ηλεκτρονικό Τύπο και τα Ιστολόγια σχετικώς με τον {Στημένο Διαγωνισμό} τού ΥΠΕΘΑ.

[Καλούνται οι επισκέπτες τής σελίδας να αποστέλλουν στο webmaster@psy.gr κάθε νέο σχετικό δημοσίευμα]

  • Για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τής Γυμνάστριας [όπως η ίδια τα παραθέτει σε ιστοσελίδα Ιδρύματος τού οποίου είναι Γενικός Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου] η οποία επελέγη 4η σε θέση ειδικού επιστήμονα για θέματα: «Ψυχολογικής Υποστήριξης, Ψυχανάλυσης, Διαχείρισης Ψυχολογικών Κρίσεων», του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας [με παραπομπή από το forum του www.diorismos.gr]

Προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.

Προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.

Θέμα: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 246.263/21.01.2009, για την «πλήρωση πενήντα πέντε (55) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου το οποίο προβλέπεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)…», ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ως έχων καταθέσει ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και τα σχετικά δικαιολογητικά, με αριθμό πρωτοκόλλου: 52/03.02.2009/ ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, για την πλήρωση θέσεως «πτυχιούχων ή διπλωματούχων τμημάτων ΑΕΙ Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας, ή Φιλοσοφικών ή Ιστορικών ή Παιδαγωγικών Σπουδών, με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: ψυχολογική υποστήριξη, ψυχανάλυση, διαχείριση ψυχολογικών κρίσεων».

Ενίσταμαι ως προς την νομιμότητα των διαδικασιών τής ανωτέρω προκηρύξεως καθώς:

1. Τα παραπάνω αναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Ψυχολόγων, πτυχιούχων Τμημάτων Ψυχολογίας κατόχων κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και η εξειδίκευση σε αυτά προϋποθέτει την κατοχή τής σχετικής άδειας η οποία χορηγείται με βάση τις διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας: Νόμος 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ.Α΄/20-12-1979), «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η διαδικασία έγινε κατά παράβαση και αυτού ακόμη του πλαισίου της υπουργικής αποφάσεως, εφόσον διεξήχθηκαν ομαδικές και όχι ατομικές συνεντεύξεις,

3. Η Πράξη της Επιτροπής είναι αναιτιολόγητη κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας εφόσον βάσει της προκηρύξεως θα έπρεπε να υπάρχουν πίνακες κατάταξης με βάση τους τίτλους σπουδών κ.λπ., καθώς και αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής,

4. Δεν υπάρχει υπογραφή και ημερομηνία στις εκδιδόμενες πράξεις, γεγονός που θέτει ζητήματα αρμοδιότητας των οργάνων που τις εξέδωσαν και καθιστά δυσχερή τη γνώση της λήξης προθεσμίας των ενστάσεων,

5. Δεν έλαβα γνώση της σειράς προτεραιότητος στους πίνακες κατάταξης όπου καθορίσθηκε η κατάταξή μου με βάση «τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς…»,

6. Τα Μέλη τής Επιτροπής που διεξήγαγε την Συνέντευξη [Προκειμένου να επιτελεσθεί: «Η εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, μέσω της συνέντευξης, αποσκοπεί στη διακρίβωση και αξιολόγηση της εν γένει καταλληλότητας του υποψηφίου να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης, λαμβανομένης της ιδιαιτερότητας την οποία περικλείει, καθώς άπτεται θεμάτων της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της χώρας»], είναι διαφορετικού επιστημονικού και επαγγελματικού αντικειμένου, από αυτό της θέσεως για την οποία κατέθεσα την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά και ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ τις επιστημονικές και επαγγελματικές προϋποθέσεις για την ως άνω «εκτίμηση»,

7. Οι διαδικασίες για την πλήρωση των ως άνω θέσεων ήταν προσχηματικές, και τα αποτελέσματά τους μη αντικειμενικά και άδικα για εμένα, που παραβιάζουν την ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, όπως θα καταδειχθεί και ενώπιον της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, και

8. Για όσους επί πλέον λόγους θα καταθέσω ενώπιον της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ όπου προτίθεμαι να προσφύγω για την ακύρωση της Προκήρυξης, των σχετικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, και των αποτελεσμάτων.

Με την ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων μου και των εννόμων συμφερόντων μου.


Το ζήτημα της ακύρωσης των αποτελεσμάτων της άκρως διαβλητής διαδικασίας για την πρόσληψη 55 ειδικών επιστημόνων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας -ακόμη και στην περίπτωση που η πολιτική ηγεσία τού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προχωρήσει σε προσλήψεις-, θα θέσουν τα Μέλη τού Προεδρείου τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου στην Υπεύθυνη του Τομέας Άμυνας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κυρία Βάσω Παπανδρέου, Βουλευτή Β'  Αθηνών, πρώην Υπουργό.


Η Βάσω Παπανδρέου, Βουλευτής Β' Αθηνών τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., για το θέμα τών διαδικασιών πρόσληψης των 55 «ειδικών επιστημόνων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Η κυρία Βάσω Παπανδρέου με δήλωση τις στις 22.04.2009, σχετικά με την «φωτογραφική» προκήρυξη για προσλήψεις στο επιτελείο του υπουργού Εθνικής Άμυνας, τόνισε:

«Είχαμε καταγγείλει αυτό τον φωτογραφικό διαγωνισμό από την προκήρυξή του. Με τα αποτελέσματα,   έπεσαν οι μάσκες εντελώς.
Η Νέα  Δημοκρατία δεν δικαιούται πλέον ούτε να ψελλίζει τα περί «επανίδρυσης του κράτους». Έχουμε   το αποκορύφωμα του κομματισμού»
.

Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009 η κυρία Βάσω Παπανδρέου κατέθεσε Ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελο - Βασίλειο Μεϊμαράκη, σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για πρόσληψη στο Επιτελείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται:

''Το απόγευμα του Σαββάτου του Λαζάρου έγινε ο διαγωνισμός και τη Μ. Πέμπτη το βράδυ για προφανείς λόγους ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πλήρως τη μεθόδευση για «τακτοποίηση» των ημετέρων και προκάλεσαν δικαιολογημένα την αγανάκτηση και την κατακραυγή των νέων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν πραγματικά προσόντα αλλά δεν διαθέτουν προσβάσεις στον κομματικό μηχανισμό της Ν.Δ.
Μεταξύ των «επιτυχόντων» είναι ειδική συνεργάτης του πρωθυπουργού, η γενική γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, συγγενικό πρόσωπο νυν Υφυπουργού, υποψήφιες με τη Ν.Δ. στο Οικονομικό Επιμελητήριο, γιός νυν αρχηγού Γενικού Επιτελείου, γιός συνδικαλιστή του ΥΠΕΘΑ , η διορισμένη μετακλητή αναπληρώτρια διευθύντρια στη γενική διεύθυνση οικονομικού σχεδιασμού του ΥΠΕΘΑ, η διορισμένη γενική γραμματέας του διεθνούς ιδρύματος αθλητικής και ολυμπιακής παιδείας, η διορισμένη διοικητική διευθύντρια του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων και πολλοί άλλοι ημέτεροι''.

.................................................................................................................................................

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Γιατί γελοιοποιήσατε το διαγωνισμό προκειμένου να συμπεριλάβετε μεγάλο αριθμό «ημετέρων»;
  2. Πιστεύετε ότι οι «επιτυχόντες» θα μπορέσουν να υποστηρίξουν το έργο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας με τις θεολογικές, παιδαγωγικές ή σεισμολογικές τους γνώσεις;
  3. Τι έχετε να πείτε στους νέους ανθρώπους που διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και μεταπτυχιακές σπουδές, σχετικές με τις ανάγκες του Υπουργείου και οι οποίοι απογοητεύθηκαν γιατί δεν αναγνωρίζονται τα προσόντα τους; Μήπως τους δείχνετε, έμμεσα, το δρόμο των κομματικών σας γραφείων;
  4. Πως είναι δυνατόν να «εξετάσθηκαν» οι 400 που προκρίθηκαν με βάση τα τυπικά τους προσόντα, από τους 1000 περίπου που δήλωσαν συμμετοχή στον δήθεν διαγωνισμό σε τρεις εργάσιμες μέρες;
  5. Γιατί τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν Μ. Πέμπτη το βράδυ; Για να μην έχουν οι υποψήφιοι τον χρόνο που προβλέπεται από το νόμο να υποβάλλουν ενστάσεις;
  6. Ποια είναι τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής που δήθεν αποφάσισε;

Αθήνα, 22 Απριλίου 2009

Οι Ερωτώντες  Βουλευτές:
Παπανδρέου Βάσω
Οικονόμου Βασίλης
Αθανασιάδης Αλέξανδρος

περισσότερα


ΥΠΕΘΑ: Νόμιμες και με πλήρη διαφάνεια οι διαδικασίες της προκήρυξης 55 θέσεων ΕΕΠ

22/04/2009


Μετά τις καταγελίες για τα αποτελέσματα της προκήρυξης των 55 θέσεων ΕΕΠ στο Υπ. Εθνικής Άμυνας στο Diorismos.gr και στα υπόλοιπα ΜΜΕ, το Υπουργείο Εθνικής σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι όλα έγιναν νόμιμα και με πλήρη διαφάνεια, ενώ ο σχετικός φάκελος θα σταλεί άμεσα στο ΑΣΕΠ για επικύρωση των αποτελεσμάτων.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρει:

Με αφορμή δημοσιεύματα και ρεπορτάζ στον ηλεκτρονικό τύπο, σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης 55 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από τη Διεύθυνση Ενημέρωσης ανακοινώνεται ότι:

Ο Yπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης έδωσε ήδη εντολή να σταλεί ο σχετικός φάκελος στο ΑΣΕΠ και να επικυρωθούν τα τελικά αποτελέσματα με πλήρη διαφάνεια ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε σκιά σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού.

[Πηγή: http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=6308&type=1]


Σύσκεψη πραγματοποιείται την Τρίτη, 28 Απριλίου 2009, και ώρα 7:00 μ.μ., στα Γραφεία τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, του  Προεδρείου τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με Μέλη και υπό εγγραφήν μέλη στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο, για το ζήτημα της κατά Νόμον ανατροπής τών αποτελεσμάτων τού «στημένου διαγωνισμού» τού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020