Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02 Μάιος 2009
 

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, για την ακύρωση της Προκήρυξης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, των σχετικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, και των αποτελεσμάτων.

''και επομένως, κατά μείζονα λόγο, ο υπολογισμός εμπειρίας στα γνωστικά αντικείμενα: «ψυχολογική υποστήριξη, ψυχανάλυση, διαχείριση ψυχολογικών κρίσεων», χωρίς την κατοχή Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου συνιστά «νομιμοποίηση παρανόμων καταστάσεων».''

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 


ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr

Αθήνα, 2 Μαΐου 2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5.494

Προς τον κύριο Πέτρο Ι. Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών
Δικηγόρο των Ανωτάτων Δικαστηρίων και των ECHR, ECJ, CFI
Νομικό Παραστάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου
Στουρνάρη 63, 104 32  ΑΘΗΝΑ

Αξιότιμε κύριε Μηλιαράκη,

Σας διαβιβάζουμε τα ακόλουθα έγγραφα:
1. ΕΓΓΡΑΦΟ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.153/Α/07.02.2009,
2. ΕΓΓΡΑΦΟ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εξερχομένου Εγγράφου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.213/07.02.2009,
3. ΕΓΓΡΑΦΟ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.443/α_ε/28.04.2009,
4. ΕΓΓΡΑΦΟ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.444/α_β/28.04.2009,
5. ΕΓΓΡΑΦΟ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.445/α_η/28.04.2009,
6. ΕΓΓΡΑΦΟ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.446/28.04.2009,
7. ΕΓΓΡΑΦΟ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.468/α_ε/02.05.2009,
8. ΕΓΓΡΑΦΟ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.469/α_β/02.05.2009,
9. ΕΓΓΡΑΦΟ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.470/α_γ/02.05.2009,
10. ΕΓΓΡΑΦΟ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.471/α_β/02.05.2009,

Που αφορούν στην Προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 246.263/21.01.2009, για την «πλήρωση πενήντα πέντε (55) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου το οποίο προβλέπεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)…»,

Και την «Γραπτή Εισήγηση του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου για Νομικό Θέμα τού Συλλόγου» (ΕΓΓΡΑΦΟ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.453/28.04.2009), η οποία έγινε ομοφώνως δεκτή κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, κατά την 18η, Τακτική, Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 2 Μαΐου 2009, μετά από συζήτηση στο Τέταρτο Θέμα (της Ημερήσιας Διάταξης): “Προσφυγή στην Δικαιοσύνη κατά τής ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 246.263/21.01.2009, για την «πλήρωση πενήντα πέντε (55) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου το οποίο προβλέπεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)…», ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ”,

Προκειμένου να προβείτε στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες.


Επισημειώνεται ότι θα σας αποσταλεί και το σχετικό απόσπασμα των Πρακτικών τής 18ης, Τακτικής, Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, μετά την τελική σύνταξη του κειμένου.

                                        Με εντολή Διοικητικου Συμβουλίου
                                      Ο Πρόεδρος                                             Η Γενική Γραμματέας
                                 Νικόλαος Ι. Μάντης                              Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
                                      Ψυχολόγος                                                     Ψυχολόγος
                              Διδάκτωρ Ψυχολογίας                           Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
                              Πανεπιστημίου Αθηνών                               Πανεπιστημίου Κρήτης

Κοινοποίηση της παρούσης και της Γραπτής Εισηγήσεως:
- Προς τα Μέλη τού Εθνικού Κοινοβουλίου.
- Προς τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
- ΜΜΕ, Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο, Ημερήσιο και Περιοδικό.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εισηγητές:

1.     Νικόλαος Ι. Μάντης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

2.     Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη, Γενική Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Θέμα: Εντολή και εξουσιοδότηση προς τον Νομικό Παραστάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Δικηγόρο Αθηνών κύριο Πέτρο Μηλιαράκη, να ενεργήσει κάθε νόμιμο για το θέμα: Της ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 246.263/21.01.2009, για την «πλήρωση πενήντα πέντε (55) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου το οποίο προβλέπεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)…», ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, για λογαριασμό τού Νομικού Προσώπου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ και μελών τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου που έχουν καταθέσει ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συμμετοχής και τα σχετικά δικαιολογητικά, με σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου στην Υπηρεσία: ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, για την πλήρωση θέσεως «πτυχιούχων ή διπλωματούχων τμημάτων ΑΕΙ Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας, ή Φιλοσοφικών ή Ιστορικών ή Παιδαγωγικών Σπουδών, με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: ψυχολογική υποστήριξη, ψυχανάλυση, διαχείριση ψυχολογικών κρίσεων», και των Μελών που έχουν καταθέσει σχετική ένσταση επί της ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ, των ΔΙΑΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ και των σχετικών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Οι προτείνοντες και γραπτώς εισηγούμενοι, έχοντες υπ’ όψιν:

1.       Το γεγονός ότι ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος είναι νομίμως συγκεκροτημένη [Στην βάση τού εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου: Υ7α/Γ.Π. 91.465/12-07-2007 της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης], Επιστημονική-Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων τής χώρας μας [Όλα τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι κάτοχοι κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα], πανελλαδικής διάρθρωσης, τελούσα υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2.       Τις διατάξεις τού Καταστατικού τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και ειδικότερα:

«Άρθρο 2: Σκοποί τού Συλλόγου. Σκοποί τού Σωματείου είναι:

1. Η προστασία τών οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.

…………………………………………………………………………………………………………

10. Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου».

3.       Ότι για τον διορισμό σε οποιαδήποτε θέση τού Δημοσίου Τομέα και με οποιαδήποτε ειδικότητα ή θέση –εφόσον γίνεται με την επίκληση της ειδικότητας του/της Ψυχολόγου ή/και γνωστικού αντικειμένου εμπίπτοντος στην αρμοδιότητα του Ψυχολόγου-, είναι πρόδηλο ότι ο (η) καταλαμβάνων (ουσα) τη θέση θα πρέπει –κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αντιθέτου λόγου- να έχει την ιδιότητα του/της Ψυχολόγου και να είναι κάτοχος κατά Νόμον τής αντίστοιχης Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, όπως σαφώς προσδιορίζεται και αναγνωρίζεται από την έννομη τάξη, και εφ’ όσον απαιτείται εμπειρία αυτή να έχει αποκτηθεί νομίμως.

Για παράδειγμα, απόφοιτος-πτυχιούχος τού «Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» τού Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων ή του «Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν αναγνωρίζεται από αυστηρούς κανόνες δικαίου ως «πτυχιούχος Ψυχολογίας». Επισημειώνεται ότι ο νομοθέτης έχει καθορίσει την τύχη τού συγκεκριμένου πτυχίου κατά τρόπο αυστηρό. Ωσαύτως, και έτι περαιτέρω, απόφοιτος-πτυχιούχος τού Τ.Ε.Φ.Α.Α. τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν έχει καμμία αρμοδιότητα απασχόλησης «στα γνωστικά αντικείμενα: ψυχολογική υποστήριξη, ψυχανάλυση, διαχείριση ψυχολογικών κρίσεων».

Όργανο της Δημόσιας Διοίκησης (που ανήκει στο Νομικό Πρόσωπο του Κράτους ή σε Ν.Π.Δ.Δ.), όταν «προσλαμβάνει» για παροχή έργου Ψυχολόγου «καθ’ οιονδήποτε τρόπο», άτομα τα οποία δεν έχουν νόμιμο τίτλο τού Ψυχολόγου και σύννομη Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, όπως επίσης και όργανο διοίκησης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, άτομα τα οποία δεν έχουν τον νόμιμο τίτλο τού Ψυχολόγου και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και η πρόσληψη αυτή αφορά «θέσεις ΠΕ Ψυχολόγου» με επίκληση της ιδιότητας του Ψυχολόγου, ή αρμοδιότητες που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, ευθέως παρανομεί και παραβιάζει τις αυστηρές πρόνοιες και διατάξεις τής έννομης τάξης. Το αυτό ισχύει και για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα Ψυχολόγου.

4.       Ότι ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος απέστειλε προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κύριο Ευάγγελο - Βασίλειο Ι. Μεϊμαράκη, Υπόμνημα [Αριθμός Πρωτοκόλλου Εξερχομένου Εγγράφου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.213/07.02.2009], με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Θέτουμε υπ’ όψιν Σας ότι αναφορικώς με την Προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με Αριθμό Πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 246.263/21-01-2009, και ειδικότερα με την περίπτωση στ) της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Β΄ «ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ», με την οποία προκηρύσσονται «Πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων τμημάτων ΑΕΙ Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας, ή Φιλοσοφικών ή Ιστορικών ή Παιδαγωγικών Σπουδών, με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα: ψυχολογική υποστήριξη, ψυχανάλυση, διαχείριση ψυχολογικών κρίσεων»:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου στην Τακτική Συνεδρίασή του της 7ης Φεβρουαρίου 2009 συζήτησε το θέμα,

Και με δεδομένο ότι τα παραπάνω αναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Ψυχολόγων, πτυχιούχων Τμημάτων Ψυχολογίας, κατόχων κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου,

Ομοφώνως απεφάσισε όπως Σας υποβάλλει το παρόν Υπόμνημα με το αίτημα να διορθωθεί και να επαναδιατυπωθεί η συγκεκριμένη Προκήρυξη με βάση τις διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας: Νόμος 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ.Α΄/20-12-1979), «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις»”.

5.       Ότι στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου δεν έχει καταχωρισθεί, έως σήμερα, οποιαδήποτε επιστολή-απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

6.       Ότι για όσες προσλήψεις έχουν λάβει χώρα στο χώρο τού δημοσίου σε θέσεις εργασίας που αφορούν «έργο Ψυχολόγου, καθ’ οιονδήποτε τρόπο», και οι θέσεις αυτές έχουν καταληφθεί από άτομα που δεν είναι συνάδελφοί μας και που δεν τους αναγνωρίζει η έννομη τάξη να έχουν την άδεια ασκήσεως τού επαγγέλματος και τον τίτλο τού Ψυχολόγου, έχουμε υποχρέωση, από τις καταστατικές διατάξεις τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, να εναντιωθούμε, στο πλαίσιο της νομιμότητας, προκειμένου να διασφαλισθούν τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και των μελών του, χωρίς κανέναν συμβιβασμό.

7.       Ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα: «ψυχολογική υποστήριξη, ψυχανάλυση, διαχείριση ψυχολογικών κρίσεων», εμπίπτουν, ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΝ ΑΔΙΣΤΑΚΤΩΣ ΒΕΒΑΙΟΝ, στην αρμοδιότητα των Ψυχολόγων, πτυχιούχων Τμημάτων Ψυχολογίας, κατόχων κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και η εξειδίκευση σε αυτά προϋποθέτει την κατοχή της σχετικής αδείας η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας: Νόμος 991/1979 (Φ.Ε.Κ. 278/τ.Α΄/20-12-1979), «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου ορίζεται (στο άρθρο 1, παράγραφος 1) ότι: «Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους».

8.       Ότι με βάση το άρθρο 12 [υπό τον τίτλο «Ποινικές κυρώσεις»], του Νόμου 991/1979: «Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα του Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου, τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη».

9.       Ότι και εκ της σχετικής Αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΣτΕ, Δ' 1.408/2003 [και των συναφών: 3.144/2003, 3.145/2003, 733/2004], αναφορικώς με διατάξεις νόμου: «αι οποίαι έχουν τεθεί χάριν δημοσίου συμφέροντος ήτοι της εξασφαλίσεως και προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων από την ανεξέλεγκτον άσκησιν του επαγγέλματος του ψυχολόγου από αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα, καθώς στην στήριξη των περιορισμών της επαγγελματικής ελευθερίας, αναγόμενοι εις την διακρίβωσιν, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, της συνδρομής εις το πρόσωπον του ενδιαφερομένου των καταλλήλων επιστημονικών και πνευματικών προϋποθέσεων και δεξιοτήτων δια την άσκησιν του επαγγέλματος αυτού» [του επαγγέλματος του Ψυχολόγου]. [Ότι οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις καθορισμού των αυστηρών όρων και προϋποθέσων για την άσκηση «καθ’ οιονδήποτε τρόπο» του επαγγέλματος του Ψυχολόγου]: «τελούν εν συναφεία προς το αντικείμενον της ρυθμίσεως και τον δι’ αυτής επιδιωκομένου δημοσίου συμφέροντος σκοπόν, παρίστανται δε εύλογοι και πρόσφοροι προς τούτο και δεν αντίκεινται προς το άρθρο 5, ούτε εξάλλου προς το άρθρον 16 του Συντάγματος ή προς τας διατάξεις του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ....», εδράζεται το αίτημά μας προς την Πολιτεία να τηρούνται αναντηρήτως και απολύτως όλες οι εκ του Νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις για την άσκηση «καθ’ οιονδήποτε τρόπο» του επαγγέλματος του Ψυχολόγου για την «Προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων», καθόσον το επιβάλλει η έννομη τάξη και το κοινό περί Δικαίου αίσθημα.

10.       Ότι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας έχει αποφασίσει [Σ.τ.Ε. 4.026/2008]: «η επαγγελματική πείρα δεν μπορεί να αντισταθμίσει την αποδεδειγμένη επιστημονική επάρκεια που πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο που ασκεί τις σχετικές επαγγελματικές πράξεις, ενώ, περαιτέρω και ειδικώς κατά το μέρος που η επαγγελματική αυτή απασχόληση τοποθετείται στην Ελλάδα σε χρόνο μεταγενέστερο της ενάρξεως ισχύος του ν. 991/1979, η ρύθμιση του νέου άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 991/1979 συνιστά νομιμοποίηση παρανόμων καταστάσεων και δή στο χώρο της υγείας που δημιουργήθηκαν κατά παράβαση των τότε ισχυουσών διατάξεων και είναι και για τον λόγο αυτό αντίθετη προς την αρχή της ισότητος. Εν όψει της κατά τα ανωτέρω αντιθέσεως της ρυθμίσεως του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 991/1979, όπως ισχύει, προς την συνταγματική αρχή της ισότητας, ζήτημα το οποίο ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, η διάταξη αυτή, ως ανίσχυρη, δεν μπορεί να παράσχει νόμιμο έρεισμα στην χορήγηση αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου σε πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν πτυχίο βασικών σπουδών ψυχολογίας αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ως ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα Τμήματα Ψυχολογίας των ελληνικών ΑΕΙ», και επομένως, κατά μείζονα λόγο, ο υπολογισμός εμπειρίας στα γνωστικά αντικείμενα: «ψυχολογική υποστήριξη, ψυχανάλυση, διαχείριση ψυχολογικών κρίσεων», χωρίς την κατοχή Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου συνιστά «νομιμοποίηση παρανόμων καταστάσεων».

11.       Ότι η διεξαγωγή της συνεντεύξεως εγένετο ομαδικώς, ενώ προεβλέπετο ατομική συνέντευξη [με βάση την Προκήρυξη και την Κ.Υ.Α. 248.449/2.7.2008 τού Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων – ουσιαστική κανονιστική διάταξη], κατά παράβαση του κανονιστικού πλαισίου: «Η Επιτροπή Επιλογής έχει την ευθύνη διενέργειας της ατομικής συνέντευξης των υποψηφίων. Με αιτιολογημένη απόφασή της η Επιτροπή Επιλογής κρίνει και καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης με βάση τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εμπειρία (κατεξοχήν ως αν έχει αποκτηθεί σε ανάλογη θέση, τουτέστιν σε θέση που προσιδιάζει στη σημερινή οργανωτική μορφή του Υπουργείου), ...».

12.       Ότι η Πράξη τής Επιτροπής είναι αναιτιολόγητη, κατά παράβαση ουσιώδους τύπου τής διαδικασίας, εφόσον, βάσει τής προκηρύξεως, θα έπρεπε να υπάρχουν και να ανακοινωθούν οι πίνακες κατάταξης με βάση τους τίτλους σπουδών κ.λπ., καθώς και αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής.

13.       Ότι δεν εμφαίνονται υπογραφές, αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία στον αναρτηθέντα πίνακα κατάταξης «ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ», γεγονός που θέτει ζητήματα διαδικασίας και αρμοδιότητας των οργάνων που τον εξέδοσαν, και, επιπροσθέτως, καθιστά ασαφή την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των ενστάσεων.

14.       Ότι τα κατά τα ως άνω συμμετάσχοντα, και μη περιληφθέντα στον πίνακα κατάταξης «ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ», Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου δεν έλαβαν γνώση τής σειράς προτεραιότητας σε πίνακες κατάταξης όπου θα έπρεπε να καθορισθεί η κατάταξή τους με βάση «τους τίτλους σπουδών, βασικούς…».

15.       Ότι τα μέλη τής Επιτροπής που διεξήγαγε την Συνέντευξη [Προκειμένου να επιτελεσθεί ο σκοπός: «Η εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, μέσω της συνέντευξης, αποσκοπεί στη διακρίβωση και αξιολόγηση της εν γένει καταλληλότητας του υποψηφίου να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης, λαμβανομένης της ιδιαιτερότητας την οποία περικλείει, καθώς άπτεται θεμάτων της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της χώρας»], είναι διαφορετικού επιστημονικού και επαγγελματικού αντικειμένου, από αυτό τής θέσεως για την οποία τα κατά τα ως άνω συμμετάσχοντα μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και μη περιληφθέντα στον πίνακα κατάταξης «ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ» κατέθεσαν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά και συμμετείχαν στις διαδικασίες τής Προκήρυξης και ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ τις επιστημονικές και επαγγελματικές προϋποθέσεις για την ως άνω «εκτίμηση».

16.       Ότι οι διαδικασίες για την προκήρυξη και την πλήρωση των ως άνω θέσεων ήταν προσχηματικές, και τα αποτελέσματά τους είναι μη αντικειμενικά και άδικα, και παραβιάζουν την ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, όπως θα καταδειχθεί και ενώπιον της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

17.       Ότι στην Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2005, αποφασίσθηκε ότι η οποιαδήποτε νομική εκπροσώπηση του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου ενώπιον των Δικαστηρίων και των Εισαγγελικών και Διοικητικών Αρχών, θα γίνεται κατόπιν τού αμέσου ελέγχου και της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. Ότι οι πιθανές Εγκλήσεις, Μηνύσεις, Μηνυτήριες Αναφορές, Αγωγές ή οποιαδήποτε άλλη νομική παρέμβαση του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, ως διαδίκου, ή για λογαριασμό μελών τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου –μετά από σχετικό γραπτό υπόμνημα του μέλους ή των μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο θα εκτίθεται επακριβώς και λεπτομερώς η κατάσταση ή το ζήτημα επί του οποίου ζητείται η παρέμβαση του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου-, με παρεμβαίνοντα τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο, θα γίνεται κατόπιν σχετικής γραπτής εισηγήσεως του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως τού Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα συζητείται σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και θα λαμβάνεται σχετική απόφαση. Ότι η απόφαση θα λαμβάνει την μορφή εγγράφου, ως απόσπασμα πρακτικών, θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, θα πρωτοκολλάται, θα ευρίσκεται στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και θα είναι, κατά το Καταστατικό, στην διάθεση του κάθε μέλους τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, από το οποίο θα δικαιούται να παραλαμβάνει σχετικό αντίγραφο. Ότι Νομικοί Συνεργάτες τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, ορίσθηκαν: Ο Δικηγόρος Αθηνών κύριος Δημήτριος Βερβεσός και ο Δικηγόρος Αθηνών κύριος Πέτρος Μηλιαράκης. Ότι στον Δικηγόρο Αθηνών κύριο Δημήτριο Βερβεσό και στον Δικηγόρο Αθηνών κύριο Πέτρο Μηλιαράκη δόθηκε το σχετικό κείμενο της αποφάσεως, υπό μορφήν αποσπάσματος πρακτικών, για τον ορισμό τους ως Νομικών Συνεργατών, ως Γενική Πληρεξουσιότητα η οποία επικυρώθηκε και με σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Ότι για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση εκπροσώπησης του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου ενώπιον των Δικαστηρίων και των Εισαγγελικών και Διοικητικών Αρχών θα δίδεται Ειδική Πληρεξουσιότητα, η οποία θα γνωστοποιείται στους Νομικούς Συνεργάτες με αποστολή σε αυτούς τού αποσπάσματος πρακτικών τής σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

18.       Ότι σε εφαρμογή τής ανωτέρω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συνταχθεί το υπ’ αριθμόν: 12.014/30.08.2005 ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ (Αριθμός Πρωτοκόλλου Π.Ψ.Σ.: 1.576/30.08.2005), από την Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΤΣΟΥ, του οποίου αντίγραφο έχει δοθεί εις έναν έκαστο των Νομικών Συνεργατών τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και με το οποίο ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ οι ως άνω Νομικοί Συνεργάτες διορίζονται ως Γενικοί Πληρεξούσιοι του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΟΠΩΣ: ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ Ειδική Εντολή και Πληρεξουσιότητα προς τον Νομικό Παραστάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου κύριο Πέτρο Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών, ως ακολούθως:

1.     Για την υποβολή (προς τα Όργανα Διοίκησης τα οποία έχουν κατά τα ανωτέρω παρανομήσει) «Αιτήσεως Οφειλομένης Νομίμου Ενεργείας», ώστε τα Όργανα αυτά να ανακαλέσουν τις παράνομες διοικητικές πράξεις τους ή παράνομες συμβάσεις τους, οι οποίες όμως στηρίζονται σε κανονιστικές διατάξεις (προκηρύξεις) και σε διοικητικές εν γένει πράξεις. Δεν μπορεί δε να ισχύσει –σε καμιά περίπτωση- επίκληση συμφέροντος του διορισθέντος, καθόσον όπως έχει νομολογήσει το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας [Σ.τ.Ε. 1.408/2003, 3.144/2003, 3.145/2003, 733/2004], το λειτούργημα του Ψυχολόγου συνδέεται ευθέως με το δημόσιο συμφέρον συνιστάμενο στην εξασφάλιση και προστασία τής ψυχικής υγείας των πολιτών [Σ.τ.Ε. 4.026/2008]. Οπότε, υφίσταται νόμιμη υποχρέωση της Διοίκησης:

                           I.         Να ανακαλέσει τις ως άνω παράνομες πράξεις, και,

                        II.         Με βάση τη Νομολογία που θα εγκαθιδρυθεί [Εάν τελικώς η ημετέρα «Αίτηση Οφειλομένης Νομίμου Ενεργείας», δεν γίνει δεκτή, είναι πρόδηλο ότι θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη], να μην επαναλάβει παρόμοιες δράσεις, οι οποίες είναι σε βάρος τής Δημόσιας Υγείας και τής νόμιμης σταδιοδρομίας των Μελών τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, κατόχων κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, αλλά και δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για αντικειμενική και αξιόπιστη «διακρίβωση και αξιολόγηση της καταλληλότητας του υποψηφίου να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης, λαμβανομένης της ιδιαιτερότητας την οποία περικλείει, καθώς άπτεται θεμάτων της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της χώρας».

2.     Για την υποβολή προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της Προκήρυξης, των σχετικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, και των αποτελεσμάτων.

3.     Περαιτέρω, του παρέχει: «Ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει, σύμφωνα με τους κανόνες τού εσωτερικού δημοσίου δικαίου και του εσωτερικού δικονομικού δικαίου, κάθε νόμιμο για την περαίωση της παραπάνω εντολής, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητώς στο παρόν, είναι όμως αναγκαίο για την περαίωσή της (της ενταύθα διδομένης ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας)».

Οι γραπτώς εισηγούμενοι και προτείνοντες

Ο Πρόεδρος

Του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Ι. Μάντης

Η Γενική Γραμματέας

Του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020