Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11 Ιούνιος 2009
 

Αστραπιαία έδρασε ο Διοικητής κύριος Ιωάννης Γρηγορόπουλος όταν πληροφορήθηκε ότι σε θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΕ stage του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ είχε τοποθετηθεί άτομο χωρίς άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Με άμεση παρέμβασή του ο Διοικητής τού ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, κύριος Ιωάννης Γρηγορόπουλος, απεκατέστησε την ΤΑΞΗ και την ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, σε ό,τι αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στο Νοσοκομείο.

Τα γεγονότα έχουν ως εξής:

Στις 14:00, της Τετάρτης 11 Ιουνίου 2009, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, μετά την επικοινωνία με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, είχε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διοικητή τού ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, κύριο Ιωάννη Γρηγορόπουλο, και του έθεσε υπόψιν ότι πτυχιούχος τού Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, και συνεπώς χωρίς Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, έχει τοποθετηθεί σε θέση Ψυχολόγου ΠΕ stage στο Νοσοκομείο τού οποίου είναι Διοικητής.

Ο κύριος Ιωάννης Γρηγορόπουλος ζήτησε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου να του δώσει επί πλέον στοιχεία για την περίπτωση, προκειμένου να κινηθεί κατά ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και ΚΑΘΗΚΟΝ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου ενημέρωσε τον κύριο Διοικητή ότι:

Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και το έργο τού Ψυχολόγου ορίζονται ρητώς από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας όπου, σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες του Ψυχολόγου, (Νόμος 991/1979/Φ.Ε.Κ. 278/τ. Α΄/20.12.1979), «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», ορίζεται (στο άρθρο 1, παράγραφος 1) ότι: «Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους».

Με βάση το άρθρο 12 (υπό τον τίτλο «Ποινικές κυρώσεις»), του Νόμου 991/1979 «Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα του Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη».

Και εκ της σχετικής Αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΣτΕ, Δ' 1.408/2003 [και των συναφών: 3.144/2003, 3.145/2003, 733/2004, 4.026/2008], αναφορικώς με διατάξεις νόμου: «αι οποίαι έχουν τεθεί χάριν δημοσίου συμφέροντος ήτοι της εξασφαλίσεως και προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων από την ανεξέλεγκτον άσκησιν του επαγγέλματος του ψυχολόγου από αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα, καθώς στην στήριξη των περιορισμών της επαγγελματικής ελευθερίας, αναγόμενοι εις την διακρίβωσιν, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, της συνδρομής εις το πρόσωπον του ενδιαφερομένου των καταλλήλων επιστημονικών και πνευματικών προϋποθέσεων και δεξιοτήτων δια την άσκησιν του επαγγέλματος αυτού» (του επαγγέλματος του ψυχολόγου), οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις «τελούν εν συναφεία προς το αντικείμενον της ρυθμίσεως και τον δι’ αυτής επιδιωκομένου δημοσίου συμφέροντος σκοπόν, παρίστανται δε εύλογοι και πρόσφοροι προς τούτο και δεν αντίκεινται προς το άρθρο 5, ούτε εξάλλου προς το άρθρον 16 του Συντάγματος ή προς τας διατάξεις του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ....», επιβάλλεται η υποχρέωση κάθε δημόσιου λειτουργού να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την «Προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων».

Πράγματι, ο κύριος Διοικητής κινήθηκε αστραπιαία. Κάλεσε τον πτυχιούχο Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, τον ενημέρωσε για την πληροφόρηση που είχε και την δεδομένη απόφασή του να μην παραβεί τον Νόμο, και τον μετέθεσε για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.

Στις 14:35, της ιδίας ημέρας, ο Διοικητής τού ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, κύριος Ιωάννης Γρηγορόπουλος, επικοινώνησε ο ίδιος και είχε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Ο κύριος Ιωάννης Γρηγορόπουλος ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου ότι πλέον έχει αποκατασταθεί η ΤΑΞΗ και η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, σε ό,τι αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στο Νοσοκομείο,

Και ότι θα αποστείλει έγγραφο προς τον ΟΑΕΔ, με κοινοποίηση προς τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο, με το οποίο θα ζητείται η τροποποίηση της Σύμβασης του πτυχιούχου τού Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, από stage σε θέση Ψυχολόγου ΠΕ σε stage σε θέση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.

Σχόλιο 1, του www.psy.gr:

Η ευθύνη για την κάθε φορά εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική δεν ανήκει μόνον στον κάθε φορά αρμόδιο Υπουργό, εν προκειμένω στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κυρία Φάνη Πάλλη Πετραλιά, αλλά και στα μεσαία εκείνα κυβερνητικά στελέχη που υλοποιούν τις κυβερνητικές πολιτικές.

Την τοποθέτηση του πτυχιούχου Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε θέση stage Ψυχολόγου ΠΕ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ την ΧΡΕΩΘΗΚΕ –στην πολιτική συνείδηση των Ψυχολόγων-, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ και η πολιτική προϊσταμένη Υπουργός, κυρία Φάνη Πάλλη Πετραλιά.

Την μετακίνηση του πτυχιούχου Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε θέση stage ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, την ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ –στην πολιτική συνείδηση των Ψυχολόγων, ο Διοικητής του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, κύριος Ιωάννης Γρηγορόπουλος, και ο πολιτικός του προϊστάμενος Υπουργός, κύριος Δημήτριος Λ. Αβραμόπουλος.

Σχόλιο 2, του www.psy.gr:

Τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου ενημερώνουν καθημερινώς την Διοίκηση του Συλλόγου, προκειμένου να παρεμβαίνει ΑΜΕΣΩΣ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΩΣ για την «προστασία τών οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα» [Άρθρο 2, παράγραφος 1 του Καταστατικού τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου].

Σχόλιο 3, του www.psy.gr:

Αναδεικνύουμε καθημερινώς κάθε αρνητικό στοιχείο σε βάρος τού επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και προβάλλουμε κάθε ΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και ΕΝΕΡΓΕΙΑ, με άμεση πολιτική ευθύνη και συνέπεια.

Σχόλιο 4, του www.psy.gr:

Ο κλάδος των ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ αναμένει από την πολιτική ηγεσία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και προσωπικώς από τον Υπουργό κύριο Δημήτριο Λ. Αβραμόπουλο, να λάβει ΑΜΕΣΑ και ΔΡΑΣΤΙΚΑ μέτρα για την κατά Νόμον άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και για την προστασία τής ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΖΗΤΑ, εν αρχή:

  • Να μετατεθεί ο πτυχιούχος τού Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας από stage σε θέση Ψυχολόγου ΠΕ σε stage ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, σε μονάδα ΠΡΟΝΟΙΑΣ του Αγρινίου, υπόθεση για την οποία ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ έχει προσφύγει στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (...).

  • Να μετατεθούν σε άλλες θέσεις όσοι εργάζονται παρανόμως, σε θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΕ στα Νοσοκομεία και σε άλλους εποπτευόμενους φορείς και υπηρεσίες, χωρίς την κατά Νόμον Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

  • Να δοθεί εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, να προβούν σε επανέλεγχο όλων των αδειών Ψυχολόγου με βάση τις διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας, και να ανακληθεί κάθε μη σύννομη άδεια Ψυχολόγου.

   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020