Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08 Ιούλιος 2009
 

Στη «πρέσσα» τού Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίου Δημητρίου Αβραμόπουλου, έχουν μπεί η Υπουργός κυρία Φάνη Πάλλη - Πετραλιά και ο Διοικητής τού Ο.Α.Ε.Δ., κύριος Γεώργιος Βερναρδάκης, για ζητήματα που αφορούν στην κυβερνητική πολιτική τής Νέας Δημοκρατίας στον χώρο τής Υγείας.

 • Μπορεί η κυρία Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και ο Διοικητής τού Ο.Α.Ε.Δ., κύριος Γεώργιος Βερναρδάκης, να έχουν αναλάβει με ιδιαίτερο ζήλο να προωθούν καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης πτυχιούχους τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.), σε θέσεις stage ΠΕ Ψυχολόγων,

 • Αλλά ο Αρκάς πολιτικός άλλα βουλεύεται και κελεύει. Καθώς φαίνεται, κάτι αλλάζει στην πολιτική τού Δημητρίου Αβραμόπουλου απέναντι στον κλάδο των Ψυχολόγων. Με αποφασιστικότητα, πλέον, παρεμβαίνει και υπερασπίζεται τον τομέα πολιτικής ευθύνης του.

Μετά την γνωστή υπόθεση του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, όπου άμεσα και αποφασιστικά έδρασε ο Διοικητής του, κύριος Ιωάννης Γρηγορόπουλος, και στην περίπτωση του Θριασίου Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας είχαμε παρόμοια εξέλιξη, παρά την σχετική καθυστέρηση.

Τα γεγονότα έχουν ως εξής:

·          Στις 24 Ιουνίου 2009 δίδεται η έγκυρη πληροφόρηση στο Προεδρείο τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου ότι στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, σε θέση stage ΠΕ Ψυχολόγων, έχει τοποθετηθεί πτυχιούχος Φ.Π.Ψ..

·          Την ίδια ημέρα αναρτάται στο επίσημο διαδικτυακό τόπο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου σχετικό δημοσίευμα, το οποίο και αποστέλλεται ηλεκτρονικώς στην Διοίκηση στο Θριασίου Γενικού Νοσοκομείο Ελευσίνας

·          Στις 25 Ιουνίου 2009 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία στον Διοικητή τού Θριασίου Γενικού Νοσοκομείο Ελευσίνας, κύριο Γεώργιο Γεωργόπουλο, το ακόλουθο σημείωμα και το σε αυτά συνημμένα:

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2009
Προς τον Διοικητή τού Θριασίου Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας, κύριο ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ, Fax: 210 - 55 59 933.

Κοινοποίηση:
- Μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου
- Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου

Αποστελλόμενα προς ενημέρωση και για τις νόμιμες ενέργειες:

· Νόμος 991/1979 (Φ.Ε.Κ. 278/τ. Α΄/20.12.1979), «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπου ορίζεται ότι: «Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους» (Άρθρο 1, παράγραφος 1), και επιπροσθέτως: «Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα του Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη», (Άρθρο 12, υπό τον τίτλο «Ποινικές κυρώσεις») [Σελίδες 3].

· Άρθρο 27 του Νόμου 2646/1998 (Φ.Ε.Κ. 236/τ. Α΄/20.10.1998), «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», στο οποίο ρητώς προσδιορίζεται ότι: «Για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου απαιτείται ο ενδιαφερόμενος»: «Να έχει πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας» [Σελίδες 3].

· ΔΕΛΤΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ του Συμβουλίου της Επικρατείας (129. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, Επαγγέλματα Ψυχολόγοι), όπου εμφαίνεται ότι και εκ της σχετικής Αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΣτΕ, Δ' 1.408/2003 [και των συναφών: 3.144, 3.145/2003, 733/2004], αναφορικώς με διατάξεις νόμου: «αι οποίαι έχουν τεθεί χάριν δημοσίου συμφέροντος ήτοι της εξασφαλίσεως και προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων από την ανεξέλεγκτον άσκησιν του επαγγέλματος του ψυχολόγου από αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα, καθώς στην στήριξη των περιορισμών της επαγγελματικής ελευθερίας, αναγόμενοι εις την διακρίβωσιν, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, της συνδρομής εις το πρόσωπον του ενδιαφερομένου των καταλλήλων επιστημονικών και πνευματικών προϋποθέσεων και δεξιοτήτων δια την άσκησιν του επαγγέλματος αυτού» [του επαγγέλματος του ψυχολόγου, οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις] «τελούν εν συναφεία προς το αντικείμενον της ρυθμίσεως και τον δι’ αυτής επιδιωκομένου δημοσίου συμφέροντος σκοπόν, παρίστανται δε εύλογοι και πρόσφοροι προς τούτο και δεν αντίκεινται προς το άρθρο 5, ούτε εξάλλου προς το άρθρον 16 του Συντάγματος ή προς τας διατάξεις του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ....», επιβάλλεται το έννομο συμφέρον μας, το ενδιαφέρον μας και το αίτημά μας προς την Πολιτεία για την λήψη μέτρων για την «Προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων». [Σελίδες 2].

· Ανωνυμοποιημένο απόσπασμα αποφάσεως του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Δ΄, με αριθμό 4026/2008 (είναι αναρτημένη στον επίσημο διαδικτυακό τόπο τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: www.psy.gr), όπου αναγνωρίζεται το έννομο συμφέρον τής παρεμβάσεως του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ενώπιον της Πολιτείας, για περιπτώσεις μη συννόμου ασκήσεως, «καθ’ οιονδήποτε τρόπο», του επαγγέλματος του Ψυχολόγου [Σελίδες 4].

[Σύνολον αποστελλομένων σελίδων, συνυπολογιζομένης τής παρούσης: Δέκα τρεις (13)]

Ο αποστέλλων

Νικόλαος Ι. Μάντης

Ψυχολόγος

Διδάκτωρ Ψυχολογίας

Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος

Του Διοικητικού Συμβουλίου

Του ΠΑΝΕΛΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr

Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, Αρ. Πρωτ.: 5.603b, Ημερομηνία: 04.07.2009.

·          Στις 26 Ιουνίου 2009 ο Πρόεδρος του Θριασίου Γενικού Νοσοκομείο Ελευσίνας , κύριος Γεώργιος Γεωργόπουλος, ενημερώνει σχετικώς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και λαμβάνει την εντολή από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριο Δημήτριο Αβραμόπουλο: ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ. ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ.

·          Στην συνέχεια ζητείται από τον πτυχιούχο Φ.Π.Ψ. να προσκομίσει Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, η οποία βεβαίως και δεν προσκομίσθηκε, αφού δεν υπήρχε.

·          Στις 8 Ιουλίου 2009 η Διοίκηση του Θριασίου Γενικού Νοσοκομείο Ελευσίνας επικοινωνεί με το Γραφείο τού Διοικητή τού Ο.Α.Ε.Δ., κυρίου Γεωργίου Βερναρδάκη, και ζητά να επισπεύσει τις διαδικασίες, όπως αυτές προσδιορίζονταν στο έγγραφο που είχε αποστείλει προς τον Ο.Α.Ε.Δ. η Διοίκηση του Θριασίου Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας, από την 1η Ιουλίου 2009.

·          Στις 8 Ιουλίου 2009, με εντολή τού Διοικητή τού Θριασίου Γενικού Νοσοκομείο Ελευσίνας, κυρίου Γεωργίου Γεωργόπουλου, η κυρία Σπυριδούλα Σιμωτά, Υποδιευθύντρια Διοικητικού, επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και τον ενημερώνει σχετικώς με την κωλυσιεργία εκ μέρους τού Ο.Α.Ε.Δ. να προχωρήσει σε αντικατάσταση του «ασκουμένου Ψυχολόγου».

 • Του αποστέλλει, επίσης, με τηλεομοιοτυπία το έγγραφο του Θριασίου Γενικού Νοσοκομείο Ελευσίνας προς την Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ..

 • Παραθέτουμε το έγγραφο, ανωνυμοποιημένο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΘΡΙΑΣΙΟ”

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ελευσίνα, 01/07/2009

Αρ. Πρωτ.: 18.834/Φ865

ΠΡΟΣ:

Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντιστάσεως 8

Άλιμος, Τ.Κ.: 174 56

Γραμματεία Διοικητή

ΘΕΜΑ: «Αίτημα αντικατάστασης υποψηφίου»

Σε συνέχεια  του με αρ. 16.927/Φ865/16-6-2009 εγγράφου μας και επειδή μέχρι σήμερα δεν προσκομίστηκε στο Νοσοκομείο μας άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ασκουμένου Μ******** Δ******** του Ε********, κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων παρακαλούμε όπως εξετάσετε την αντικατάστασή του, είτε με τον ίδιο κλάδο είτε σε κλάδο ΠΕ Διοικητικού. – Οικονομικού.

Εσωτερική διανομή:

Τμ. Προσωπικού

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ Θ. ΜΠΟΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ. Τμ. Προσωπικού, 1/7/2009. Λεωφ. Γεννημετά, Μαγούλα, Τηλ.: 210-5534525. E-mail: grprosopikou@thriassio-hosp.gr, www.thriassio-hosp.gr

Σχόλιο, του www.psy.gr: Μάλλον θα πρέπει να παρέμβει ο Πρωθυπουργός, και προς την κατεύθυνση του κυρίου Βερναρδάκη και προς την κατεύθυνση της κυρίας Πετραλιά. Έναν ψηφοφόρο τής Νέας Δημοκρατίας ΔΙΟΡΙΖΑΝ, τρεις ΕΧΑΝΑΝ. Θα οδηγήσουν το κόμμα του σε «κατάσταση κώματος».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο κλάδος των ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ αναμένει από την πολιτική ηγεσία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και προσωπικώς από τον Υπουργό κύριο Δημήτριο Αβραμόπουλο, να επανέλθει η πολιτική τής Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον κλάδο των Ψυχολόγων στην ΠΡΟΤΕΡΑ [προ του γνωστού «γαλάζιου ρουσφετισμού» (Γυμνάστρια για θέση Ψυχολόγου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης (πτυχιούχοι Φ.Π.Ψ.) σε θέση Ψυχολόγου στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων, καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης (πτυχιούχος Φ.Π.Ψ.), σε θέση stage ΠΕ Ψυχολόγου στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αγρινίου κ.ά.], ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κυρία Φάνη Πάλλη –Πετραλιά, η πρώην Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και νυν επικεφαλής τής Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας τής Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μαριέττα Γιαννάκου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριος Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊμαράκης, ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΑΝ την πολιτική τής ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έναντι του κλάδου των Ψυχολόγων, η οποία είχε τρία ΟΡΟΣΗΜΑ:

 • Ήταν η Νέα Δημοκρατία, και η κυβέρνηση του αειμνήστου Κωνσταντίνου Καραμανλή, αυτή η οποία το έτος 1979 ψήφισε στην Βουλή τον Νόμο 991, για το επάγγελμα του Ψυχολόγου, τον πρώτο νόμο για τους Ψυχολόγους στην Ευρώπη, με νομοθετική πρωτοβουλία τού αείμνηστου Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Σπυρίδωνος Δοξιάδη.
 • Ήταν η Νέα Δημοκρατία, και η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η οποία έθεσε σε εφαρμογή τον νόμο αυτόν, ο οποίος κρατείτο ανενεργός από τις κυβερνήσεις τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., και άρχισε η χορήγηση των αδειών ψυχολόγου, το έτος 1993.
 • Ήταν  μόνον η Νέα Δημοκρατία κατά την διαδικασία τής ψήφισης του Νόμου 2646/1998 που δεν ψήφισε τις διατάξεις τού άρθρου 27, του νόμου αυτού [που ακυρώνονται τώρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας], που αναφέρονταν στο επάγγελμα του Ψυχολόγου, και αντί να λύσουν ένα υπαρκτό πρόβλημα του κλάδου των Ψυχολόγων το περιέπλεξαν. Υπέρ τού άρθρου 27 ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και ο τότε Συνασπισμός. Δεδηλωμένη και αγωνιστική ήταν η θέση τού νεοσύστατου τότε Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, για την μη ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 27, που περιελάμβαναν τις χαριστικές διατάξεις σε βάρος τού επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Δεδηλωμένη και αγωνιστική ήταν η υποστήριξη των αιτημάτων τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου (για την μη ψήφιση των συγκεκριμένων διατάξεων του άρθρου 27), εκ μέρους τής Ελληνικής   Οδοντιατρικής   Ομοσπονδίας (και προσωπικώς τού Προέδρου της, κ. Χρήστου Καραπάνου), του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (και προσωπικώς τού Προέδρου του, κ. Κωνσταντίνου Οικονόμου), και άλλων φορέων. Γνώριζαν ότι: Σήμερα πήρε φωτιά το σπίτι των Ψυχολόγων, αύριο θα πάρει φωτιά και το δικό τους.

Ο κύριος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριος Δημήτριος Αβραμόπουλος, ΟΦΕΙΛΕΙ, επίσης, να λάβει ΑΜΕΣΑ, ΔΡΑΣΤΙΚΑ και ΣΥΝΟΛΙΚΑ μέτρα για την κατά Νόμον άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και για την προστασία τής ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Ο κλάδος των Ψυχολόγων ΖΗΤΑ:

 • Να μετατεθεί ο πτυχιούχος τού Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας από stage σε θέση ΠΕ Ψυχολόγων ΠΕ σε stage ΠΕ Διοικητικού, στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αγρινίου, υπόθεση για την οποία ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ έχει προσφύγει στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (...).
 • Να μετατεθούν σε άλλες θέσεις όσοι εργάζονται παρανόμως, σε θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΕ στα Νοσοκομεία και σε άλλους εποπτευόμενους φορείς και υπηρεσίες, χωρίς την κατά Νόμον Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
 • Να δοθεί εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, να προβούν σε επανέλεγχο όλων των αδειών Ψυχολόγου με βάση τις διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας, και να ανακληθεί κάθε μη σύννομη άδεια Ψυχολόγου

 • Επιπροσθέτως, με δεδομένο ότι ο κύριος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριος Δημήτριος Αβραμόπουλος, έδωσε στις 3 και 4 Απριλίου 2008  στον κλάδο των Ψυχολόγων για διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση και λειτουργία τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού –Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, οφείλει να προχωρήσει στην προώθησή του για ψήφιση από την Βουλή των Ελλήνων.

 • Στην φωτογραφία στο μέσον ο κύριος Γεώργιος Βερναρδάκης, Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ., ο αρχιερέας (εμείς δεν πρόκειται να ζητήσουμε συγγνώμη για αυτόν τον χαρακτηρισμό), των ρουσφετολογικών τοποθετήσεων σε θέση stage ΠΕ Ψυχολόγων ατόμων χωρίς άδεια Ψυχολόγου. Άμεσος είναι ο κίνδυνος για την ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.

   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 34
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020