Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15 Ιούλιος 2009
 

Την ακόλουθη προκήρυξη ενέκρινε … «ο» Α.Σ.Ε.Π. [Η γνωστή «ασθένεια» του Δημοσίου μεταδόθηκε, ως φαίνεται, και στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή]: Προκηρύσσεται μία θέση «ΠΕ Κλινικού Ψυχολόγου».

Από: Θεόδωρος Ρεβενάκης revenakis@yahoo.gr

Προς: Nikos Mantis nikos.mantis@gmail.com

Ημερομηνία: 13 Ιούλιος 2009 6:37 μμ

Θέμα: Θέση κλινικού ψυχολόγου ( ΦΠΨ;)

Απαιτούμενα προσόντα για την θέση «ΠΕ Κλινικού Ψυχολόγου»: «Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας».

Παρά τα κατά καιρούς Υπομνήματα του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου το ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ δεν μεριμνά για την τήρηση της Νομιμότητας σε ό,τι αφορά στις Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων «ΠΕ Ψυχολόγων».

Ούτε ειδικότητες Ψυχολόγου υπάρχουν, ούτε τα «λοιπά» προβλέπονται από τον Νόμο.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr

Αθήνα, 7 Μαΐου 2005
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1.388

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Νομικούς Συνεργάτες τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: Δικηγόρο Αθηνών κύριο Δημήτριο Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών κύριο Πέτρο Μηλιαράκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, β) Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ «ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αξιότιμοι κύριοι,
Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1998 και περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα, 448 κατόχους κατά νόμον και συνταγματική τάξη Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου. Πρώτος καταστατικός σκοπός τού Συλλόγου μας είναι: «Η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα». Δέκατος καταστατικός σκοπός τού Συλλόγου μας είναι: «Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου».
Γνωρίζουμε, από δημοσιεύσεις στον Τύπο, ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ενέκρινε την προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων «Παιδοψυχολόγων, κατηγορίας ΠΕ» με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών τού Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Μάλιστα, έχει εκδοθεί ανακοίνωση – προκήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου 6.097/01-04-2005. Στα απαραίτητα επιστημονικά – επαγγελματικά προσόντα των υποψηφίων, πέραν τής Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου, στη σχετική προκήρυξη ζητείται: «Πτυχίο ή δίπλωμα Φιλοσοφίας -  Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με κατεύθυνση – ειδίκευση στην Εξελικτική ή Σχολική Ψυχολογία ή Ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας και Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό στη Σχολική Ψυχολογία ή Εξελικτική Ψυχολογία της ημεδαπής ή αλλοδαπής».
Αξιότιμοι κύριοι, είναι γνωστό ότι:
α) Σε όλες τις προκηρύξεις, για την πλήρωση θέσεων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που διεξάγονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, και οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιεύονται στο Φύλλο Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως, τεύχος Α.Σ.Ε.Π., σε κάθε διακεκριμένη προκήρυξη υπάρχει ειδική ένδειξη, στην παράγραφο για τους κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, όπου σημειώνεται: «ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος». Ενδεικτικώς παραθέτουμε στοιχεία από τέσσερις (4) προκηρύξεις: α) Προκήρυξη: Αριθμός 1/1Κ/2003, ΦΕΚ 10/τ. Α.Σ.Ε.Π./04.03.2003, σελίδα 81, β) Προκήρυξη: Αριθμός 23/19Κ/2003, ΦΕΚ 560/τ. Α.Σ.Ε.Π./24.10.2003, σελίδα 5580, γ) Προκήρυξη: Αριθμός 26/22Κ/2003, ΦΕΚ 613/τ. Α.Σ.Ε.Π./12.11.2003, σελίδα 6128, δ) Προκήρυξη: Αριθμός 19/14Κ/2004, ΦΕΚ 365/τ. Α.Σ.Ε.Π./24.09.2004, σελίδα 4171.
β) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας δεν δικαιούνται Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου παρά μόνον μεταβατικώς, εάν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι το έτος 1993 και κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ψυχολογία (έως το 1998). Κατά συνέπεια θα έπρεπε να ζητείται τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και για αυτήν την κατηγορία των υποψηφίων και όχι μόνο για τους κατόχους «πτυχίου Ψυχολογίας». Θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης, ότι οι πτυχιούχοι τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας που έχουν έχουν λάβει Αδεία Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου έχουν «αναλώσει» τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στην Ψυχολογία (εκτός εάν κατέχουν δεύτερο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών), προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια ψυχολόγου, και ως εκ τούτου δεν προηγούνται στη σειρά κατάταξης ως κατέχοντες μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών έναντι άλλων υποψηφίων.
Παραθέτουμε σχετικές διατάξεις των νόμων 991/79 και 2646/98:
1. Νόμος 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ.Α΄/20-12-1979), «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», «Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους» [άρθρο1, §1].
2. Νόμος 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ.Α΄/20-12-1979), «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις»: «Άρθρο 3, Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου, §1: Για την χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου απαιτείται ο εδιαφερόμενος: α) Να έχει πτυχίο Ψυχολογίας ή κλάδου της, ελληνικής ή ξένης Ανώτατης Σχολής της στάθμης τουλάχιστον MASTER ...».
3. Νόμος 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/20-10-1998), «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», «Άρθρο 27, Ρύθμιση θεμάτων επαγγελμάτων υγείας, 1. Ο νόμος 991/1979 (ΦΕΚ 278 Α΄) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: ...... β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α και η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής: “a) Να έχει πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής”».
4. Νόμος 2646/1998/ΦΕΚ 236/τ.Α΄/20-10-1998), «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», «Άρθρο 27, Ρύθμιση θεμάτων επαγγελμάτων υγείας, 1. Ο νόμος 991/1979 (ΦΕΚ 278 Α΄) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: ...... η. Το άρθρο 10 {Σημείωση του Δ.Σ. του Π.Ψ.Σ.: Στον νόμο 991/1979, υπό τον τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις»}, αντικαθίσταται ως εξής: Άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται κατ’ εξαίρεση σε όσους μέχρι 31.12.1993 κατέχουν: 1. Πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας, με κατεύθυνση την ψυχολογία, Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην ψυχολογία ή κλάδου αυτής, της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 2. Πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας, με κατεύθυνση την ψυχολογία, Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην ψυχολογία ή κλάδο αυτής, της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, διάρκειας ενός (1) έτους και έχουν αποδεδειγμένα τριετή τουλάχιστον, κύρια επαγγελματική απασχόληση ως ψυχολόγοι. 3. .... ... ... ... ... ...».
γ) Με βάση ρητές διατάξεις τής ισχύουσας νομοθεσίας: νόμος 991/1979/ΦΕΚ 278/τ. Α΄/20-12-1979, «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 2646/1998/ΦΕΚ 236/τ. Α΄/20-10-1998, για το επάγγελμα του Ψυχολόγου δεν προβλέπεται ειδικότητα «Παιδοψυχολόγου» όπως κακώς αναφέρεται στην σχετική προκήρυξη, και ως εκ τούτου η εν λόγω διατύπωση δημιουργεί αρνητικό προηγούμενο για το επάγγελμα του Ψυχολόγου, και δυσμενή διάκριση σε βάρος των μελών τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου τα οποία δεν χρησιμοποιούν ανυπόστατους επιστημονικούς – επαγγελματικούς τίτλους.

Στην βάση όλων των ανωτέρω αιτούμεθα όπως ζητηθεί από τον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής να αναδιατυπώσει τους όρους τής προκήρυξης και να επανυποβάλλει προς έγκριση την προκήρυξη, προκειμένου να διασφαλισθεί το τεκμήριο της εγκυρότητας –όπως ο νόμος ορίζει-, της διαδικασίας πληρώσεως των δύο (2) θέσεων «Ψυχολόγων ΠΕ από κατόχους Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου και τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος στην Εξελικτική Ψυχολογία ή στην Σχολική Ψυχολογία ή στην Ψυχολογία τού Παιδιού ή στην Κλινική Ψυχολογία τού Παιδιού».

Εν αναμονή τής ανταποκρίσεως στο αίτημά μας,

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                     Η Γενική Γραμματέας
Νικόλαος Ι. Μάντης               Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2.524

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κοινοποίηση:
- Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εθνικού Κοινοβουλίου
- Μέλη τού Εθνικού Κοινοβουλίου
- Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου

ΘΕΜΑ: Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων «ΠΕ Παιδοψυχολόγων» και θέσεων «ΠΕ Ψυχολόγων – Κοινωνικής Εργασίας ειδικότητας Ψυχολόγων»

Αξιότιμοι κύριοι,
Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1998 και περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα, 722 κατόχους κατά νόμον και συνταγματική τάξη Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου. Πρώτος καταστατικός σκοπός τού Συλλόγου μας είναι: «Η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα». Δέκατος καταστατικός σκοπός τού Συλλόγου μας είναι: «Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου».
Πληροφορούμεθα από δημοσιεύματα στον Διαδικτυακό Τύπο (
www.proslipsis.gr), ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προγραμματίζει να εγκρίνει προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων «Παιδοψυχολόγων, κατηγορίας ΠΕ», όπως έχει πράξει κατά το παρελθόν, παρά τις σχετικές διαμαρτυρίες μας, και θέσεων «ΠΕ Ψυχολόγων – Κοινωνικής Εργασίας ειδικότητας Ψυχολόγων», εκ παραλλήλου με την προκήρυξη θέσεων «ΠΕ Ψυχολόγων»!!
Με βάση ρητές διατάξεις τής ισχύουσας νομοθεσίας: νόμος 991/1979/ΦΕΚ 278/τ. Α΄/20-12-1979, «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 2646/1998/ΦΕΚ 236/τ. Α΄/20-10-1998, για το επάγγελμα του Ψυχολόγου δεν προβλέπεται ειδικότητα «Παιδοψυχολόγου» και ως εκ τούτου η ενδεχόμενη εκ νέου προκήρυξη δημιουργεί αρνητικό προηγούμενο για το επάγγελμα του Ψυχολόγου, και δυσμενή διάκριση σε βάρος των μελών τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου τα οποία δεν χρησιμοποιούν ανυπόστατους επιστημονικούς – επαγγελματικούς τίτλους.
Είναι έξω από κάθε λογική, επίσης, να θεσμοποιηθεί διττή επιστημονική ιδιότητα όπως: ΠΕ Ψυχολόγων – Κοινωνικής Εργασίας ειδικότητας Ψυχολόγων.
Ζητούμε να γίνουν σεβαστές οι διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου και να μην εγκριθούν οι ως άνω προκηρύξεις.
Για την περίπτωση που είναι αναγκαία η εξειδίκευση είναι δυνατόν αυτό να διασφαλισθεί με ειδική διατύπωση της προκήρυξης, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε: Για θέσεις «Ψυχολόγων ΠΕ από κατόχους Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου και τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος στην Εξελικτική Ψυχολογία ή στην Σχολική Ψυχολογία ή στην Ψυχολογία τού Παιδιού ή στην Κλινική Ψυχολογία τού Παιδιού».

                                                               Με τιμή
                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                           Ο Πρόεδρος                                 Η Γενική Γραμματέας
                      Νικόλαος Ι. Μάντης                 Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
                             Ψυχολόγος                                     Ψυχολόγος
                      Διδάκτωρ Ψυχολογίας           Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
                    Πανεπιστημίου Αθηνών                Πανεπιστημίου Κρήτης
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr

Αθήνα, 3 Μαΐου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4.549

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς: Το ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πουλίου 6, 115 10  ΑΘΗΝΑ, fax: 213.13.19.187.

ΘΕΜΑ: Εργαζόμενοι σε θέση Ψυχολόγου στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1998, περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα, 1.176 κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, δεν έχει ως μέλη του μη κατόχους Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή άτομα με μη σύννομη Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και είναι νομίμως συγκεκροτημένη επιστημονική-επαγγελματική ένωση Ψυχολόγων τής χώρας μας, πανελλαδικής διάρθρωσης. Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με βάση το Καταστατικό τού Συλλόγου μας, και όπως καταδεικνύεται από τη μέχρι σήμερα δράση μας, σαφώς και κυρίως επιδιώκουμε και αποφασιστικώς παρεμβαίνουμε ώστε: α) Να υπάρχουν σαφή, διακριτά και αξιόπιστα προσόντα Ψυχολόγου και να τηρούνται οι νόμοι που η Ελληνική Πολιτεία θεσπίζει για το επάγγελμά μας, β) Να εξαλειφθεί η αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος, η οποία είναι σε βάρος τής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Ψυχολόγου και δημιουργεί συνθήκες διαφθοράς στους διάφορους τομείς όπου εργάζονται οι Ψυχολόγοι, γ) Να προάγεται διαρκώς ο Ψυχολόγος, ως επιστήμονας-επαγγελματίας, με στόχο την εξασφάλιση της παροχής υψηλής στάθμης υπηρεσιών προς το Κοινωνικό Σύνολο.

Πρώτος καταστατικός σκοπός τού Συλλόγου μας είναι: «Η προστασία τών οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα».

Έβδομος καταστατικός σκοπός τού Συλλόγου μας είναι: «Η κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και την δεοντολογία των ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη τού κοινωνικού συνόλου προς την επαγγελματική ομάδα τών ψυχολόγων».

Όγδοος καταστατικός σκοπός τού Συλλόγου μας είναι: «Οι ψυχολόγοι να υπόκεινται σε έλεγχο, ως φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και η Πολιτεία να διαμορφώνει ενεργά, με γνώμονα το συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου και του κλάδου το θεσμικό πλαίσιο έτσι, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλού επιπέδου έργο από τους ψυχολόγους».

Δέκατος καταστατικός σκοπός τού Συλλόγου μας είναι: «Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου».

Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και το έργο τού Ψυχολόγου ορίζονται ρητώς από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας όπου, σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες του Ψυχολόγου, (Νόμος 991/1979, Φ.Ε.Κ.278, τ. Α΄, 20.12.1979), «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», ορίζεται (στο άρθρο 1, παράγραφος 1) ότι: «Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους».

Επίσης, με βάση το άρθρο 12 (υπό τον τίτλο «Ποινικές κυρώσεις»), του νόμου 991/1979, «Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα του Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου, τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη».

Αξιότιμοι Κύριοι,
Σε συνέχεια όλων τών ανωτέρω γενικών ενημερωτικών στοιχείων που προβάλλει ο Σύλλογός μας, κατά περίπτωση, στην επικοινωνία του με την Διοίκηση, τις Αρχές και τους πολίτες,
Αιτούμεθα όπως μας γνωστοποιήσετε εγγράφως και με απόδειξη τους οριστικούς πίνακες πλήρωσης θέσεων Ψυχολόγου ΠΕ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», από το έτος 2000 και εντεύθεν, με δεδομένη την κοινοποίηση προς τον Σύλλογο σχετικών αιτήσεων του Ψυχολόγου, Ιδρυτικού Μέλους τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου Νικολάου Ι. Μάντη, προς το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και προς το ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
Αιτούμεθα, επίσης, όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνετε σε κάθε περίπτωση ανακλήσεως Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

                                                    Με τιμή
                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                           Ο Πρόεδρος                                 Η Γενική Γραμματέας
                      Νικόλαος Ι. Μάντης                 Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
                             Ψυχολόγος                                     Ψυχολόγος
                      Διδάκτωρ Ψυχολογίας           Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
                    Πανεπιστημίου Αθηνών                Πανεπιστημίου Κρήτης

Συνημμένο: Το ΕΓΓΡΑΦΟ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 4.549/α-γ/03.05.2008 [Οι αιτήσεις τού Νικολάου Ι. Μάντης προς το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και το ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, και το έγγραφο με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 6.711/24-4-2007, του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»].

Κοινοποίηση:
- Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, κύριο Δημήτριο Κ. Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών.
- Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, κύριο Πέτρο Ι. Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών.
- Διοικητή τού ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».
- Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».
- Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Κατόχους κατά νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4.669

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς: Τον Πρόεδρο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Απόστολο Ε. Σταύρου.

ΘΕΜΑ: Υπόμνημα του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1998, περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα, 1.195 κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, δεν έχει ως μέλη του μη κατόχους Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή άτομα με μη σύννομη Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και είναι νομίμως συγκεκροτημένη επιστημονική-επαγγελματική ένωση Ψυχολόγων τής χώρας μας, πανελλαδικής διάρθρωσης. Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με βάση το Καταστατικό τού Συλλόγου μας, και όπως καταδεικνύεται από τη μέχρι σήμερα δράση μας, σαφώς και κυρίως επιδιώκουμε και αποφασιστικώς παρεμβαίνουμε ώστε: α) Να υπάρχουν σαφή, διακριτά και αξιόπιστα προσόντα Ψυχολόγου και να τηρούνται οι νόμοι που η Ελληνική Πολιτεία θεσπίζει για το επάγγελμά μας, β) Να εξαλειφθεί η αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος, η οποία είναι σε βάρος τής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Ψυχολόγου και δημιουργεί συνθήκες διαφθοράς στους διάφορους τομείς όπου εργάζονται οι Ψυχολόγοι, γ) Να προάγεται διαρκώς ο Ψυχολόγος, ως επιστήμονας-επαγγελματίας, με στόχο την εξασφάλιση της παροχής υψηλής στάθμης υπηρεσιών Ψυχολόγου προς το Κοινωνικό Σύνολο.
Πρώτος καταστατικός σκοπός τού Συλλόγου μας είναι: «Η προστασία τών οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα».
Έβδομος καταστατικός σκοπός τού Συλλόγου μας είναι: «Η κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και την δεοντολογία των ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη τού κοινωνικού συνόλου προς την επαγγελματική ομάδα τών ψυχολόγων».
Όγδοος καταστατικός σκοπός τού Συλλόγου μας είναι: «Οι ψυχολόγοι να υπόκεινται σε έλεγχο, ως φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και η Πολιτεία να διαμορφώνει ενεργά, με γνώμονα το συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου και του κλάδου το θεσμικό πλαίσιο έτσι, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλού επιπέδου έργο από τους ψυχολόγους».
Δέκατος καταστατικός σκοπός τού Συλλόγου μας είναι: «Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου».
Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και το έργο τού Ψυχολόγου ορίζονται ρητώς από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας όπου, σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες του Ψυχολόγου, (Νόμος 991/1979, Φ.Ε.Κ.278, τ. Α΄, 20.12.1979), «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», ορίζεται (στο άρθρο 1, παράγραφος 1) ότι: «Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους».
Επίσης, με βάση το άρθρο 12 (υπό τον τίτλο «Ποινικές κυρώσεις»), του νόμου 991/1979, «Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα του Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου, τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη».
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια όλων τών ανωτέρω γενικών ενημερωτικών στοιχείων που προβάλλει ο Σύλλογός μας, κατά περίπτωση, στην επικοινωνία του με τα Όργανα της Πολιτείας, την Διοίκηση, τις Αρχές και τους πολίτες, Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1. Το ιδρυτικό μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου Νικόλαος Ι. Μάντης υπέβαλε προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ως φυσικό πρόσωπο και ως έχων έννομο συμφέρον, αίτηση χορηγήσεως εγγράφων σχετικών με τους οριστικούς πίνακες πλήρωσης θέσεων Ψυχολόγου ΠΕ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», από το έτος 2003 έως σήμερα –κοινοποιώντας ταυτοχρόνως τα σχετικά έγγραφα στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο-, μετά την άρνηση της Διοίκησης του Νοσοκομείου να γνωστοποιήσει στον αιτούντα τα σχετικά έγγραφα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, με δεδομένη την απόφαση του Τετάρτου Τμήματος του Συμβουλίου τής Επικρατείας (1.408/2003), η οποία εκδόθηκε σχετικώς με υπόθεση που αφορούσε σε άδεια Ψυχολόγου, και αναφέρεται σε διατάξεις Νόμου σχετικές με το επάγγελμα του Ψυχολόγου: «αι οποίαι έχουν τεθεί χάριν δημοσίου συμφέροντος ήτοι της εξασφαλίσεως και προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων από την ανεξέλεγκτον άσκησιν του επαγγέλματος του ψυχολόγου από αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα, τιθέμενοι περιορισμοί της επαγγελματικής ελευθερίας, αναγόμενοι εις την διακρίβωσιν, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, της συνδρομής εις το πρόσωπον του ενδιαφερομένου των καταλλήλων επιστημονικών και πνευματικών προϋποθέσεων και δεξιοτήτων δια την άσκησιν του επαγγέλματος αυτού, τελούν εν συναφεία προς το αντικείμενον της ρυθμίσεως και τον δι’ αυτής επιδιωκομένου δημοσίου συμφέροντος σκοπόν, παρίστανται δε εύλογοι και πρόσφοροι προς τούτο και δεν αντίκεινται προς το άρθρο 5, ούτε εξάλλου προς το άρθρον 16 του Συντάγματος ή προς τας διατάξεις του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ», και με βάση σχετικές πληροφορίες που έφθασαν σε μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου ότι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο εργάζεται σε θέση Ψυχολόγου ΠΕ, άτομο του οποίου η άδεια Ψυχολόγου έχει ανακληθεί ως μη σύννομη, με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 6η, Τακτική, Συνεδρίασή του της 3ης Μαΐου 2008, υπέβαλε Υπόμνημα προς το ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
3. Στο Υπόμνημα αυτό υποβάλαμε τα αιτήματα:
- “Αιτούμεθα όπως μας γνωστοποιήσετε εγγράφως και με απόδειξη τους οριστικούς πίνακες πλήρωσης θέσεων Ψυχολόγου ΠΕ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», από το έτος 2000 και εντεύθεν, με δεδομένη την κοινοποίηση προς τον Σύλλογο σχετικών αιτήσεων του Ψυχολόγου, Ιδρυτικού Μέλους τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου Νικολάου Ι. Μάντη, προς το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και προς το ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ”.
- “Αιτούμεθα, επίσης, όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνετε σε κάθε περίπτωση ανακλήσεως Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου”.
4. Από το ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ εστάλη στον Νικόλαο Ι. Μάντη απάντηση όχι στην δική του αίτηση (η οποία έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου Α.Σ.Ε.Π.: 17.384/05.05.2008), ως φυσικού προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον, αλλά στο Υπόμνημα του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου (το οποίο έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου Α.Σ.Ε.Π.: 18.214/09.05.2008).
5. Στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Α.Σ.Ε.Π.: 18.214/19.05.2008, αναφέρεται: «ΠΡΟΣ: Κο Νικόλαο Μάντη, Ήρας 12, 151 21 Πεύκη Αττικής. ΘΕΜΑ: “Απάντηση σε αίτηση”. ΣΧΕΤ: Το 4549/3-5-2008 Υπόμνημα του Πανελ. Ψυχολογικού Συλλόγου.
Αναφερόμενοι στο σχετικό σας γνωρίζομε ότι δεν δικαιολογείται έννομο συμφέρον προκειμένου να γνωστοποιηθούν τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας των ψυχολόγων που έχουν προσληφθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία” μόνον επειδή το αίτημά σας υποβάλλεται μέσω του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
Εάν η απάντησή μας δεν σας ικανοποιεί μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ζητώντας ρητή παραγγελία για τη χορήγηση των στοιχείων.
Με εντολή Προέδρου
Αγησίλαος Μπακόπουλος
Αντιπρόεδρος Α.Σ.Ε.Π».

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Επειδή αρνούμεθα να αποδεχθούμε και το πνεύμα και το γράμμα τής «απαντήσεως» του ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, θέτουμε όλα τα ανωτέρω υπόψιν σας προς ενημέρωσή σας και για όποιες ενέργειας Εσείς κρίνετε αναγκαίες, υποβάλλοντας ταυτοχρόνως το αίτημα της συναντήσεως μαζί σας προκειμένου να αναπτύξουμε δια ζώσης τις θέσεις μας.

            Με τιμή
          Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                           Ο Πρόεδρος                                 Η Γενική Γραμματέας
                      Νικόλαος Ι. Μάντης                 Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
               Ψυχολόγος                                     Ψυχολόγος
                      Διδάκτωρ Ψυχολογίας           Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
                    Πανεπιστημίου Αθηνών                Πανεπιστημίου Κρήτης
 

Συνημμένα:
- Το ΕΓΓΡΑΦΟ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 4.532/α-γ/03.05.2008.
- Το ΥΠΟΜΝΗΜΑ τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου προς το ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 4.549/03.05.2008.
- Το ΕΓΓΡΑΦΟ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 4.621/27.05.2008, το Έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Α.Σ.Ε.Π.: 18.214/19.05.2008.

Κοινοποίηση προς:
- Τα Μέλη τού Εθνικού Κοινοβουλίου.
- Τα μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
- Φοιτητές τών Τμημάτων Ψυχολογίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τής Ημεδαπής ή αντιστοίχων Ομοταγών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τής Αλλοδαπής.
- Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο, και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε..


   

 
Συνημμένα αρχεία
 
ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π.
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020