Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05 Αύγουστος 2009
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ το ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Είναι βέβαιον ότι οι παράνομοι θα εντοπισθούν, θα συλληφθούν, και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου και θα λογοδοτήσουν για τις παράνομες πράξεις τους.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION


ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5.615

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ
Το ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Συκοφαντικά – υβριστικά – απειλητικά δημοσιεύματα στο Διαδίκτυο, σε βάρος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και Μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου αυτού».

Αξιότιμοι κύριοι,

Εν συνεχεία του υποβληθέντος υπομνήματός μας, με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εξερχομένου Εγγράφου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.407/04-04-2009, με το αίτημά μας για συσχετισμό της νέας καταγγελίας μας με την ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ μας με αριθμό πρωτοκόλλου τής Υπηρεσίας σας: 7.519/3/892-α//08-01-2007, για την οποία έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σχετικώς με δημοσιεύματα και απεικονίσεις στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ με ανυπόστατους, υβριστικούς και προδήλως συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και Μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου αυτού –των οποίων η τιμή, η υπόληψη και η προσωπικότητα προσβάλλεται ευθέως-, και τα οποία, κατά τρόπον αδιστάκτως βέβαιον, συνδέονται αμέσως με την συνεπή, ανυποχώρητη και αδιαπραγμάτευτη στάση και τις δράσεις τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, για την σύννομη άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για την προστασία τής Δημόσιας Υγείας,

Με δεδομένο ότι τα δημοσιεύματα αυτά παραμένουν διαρκώς αναρτημένα στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.602/α-ιε/04-07-2009.

Σε συνδυασμό με την Γνωμοδότηση τού Εισαγγελέα τού Αρείου Πάγου για την άρση τού απορρήτου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η οποία εκδόθηκε μετά από ερώτημα της υπηρεσίας σας, όπως το πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό Τύπο: Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.600/α-ιζ/04-07-2009.

Και με δεδομένο ότι οι ως άνω κατά συρροήν αναπτυχθείσες, και καταφανώς διαρκώς και δημοσίως εκτιθέμενες δραστηριότητες «κυβερνοεγκληματικότητας» συνιστούν μία εξαιρετικά σοβαρή απειλή, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, Μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, όσο και για το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Επιστημονικό-Επαγγελματικό Σύλλογο Ψυχολόγων.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ.

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1998, περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα, 1.388 κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, δεν έχει ως μέλη του μη κατόχους Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή άτομα με μη σύννομη Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και είναι νομίμως συγκεκροτημένη (Στην βάση του εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου: Υ7α/Γ.Π. 91.465/12-07-2007 της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Επιστημονική-Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων τής χώρας μας, πανελλαδικής διάρθρωσης.

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με βάση το Καταστατικό τού Συλλόγου μας, και όπως καταδεικνύεται από τη μέχρι σήμερα δράση μας, σαφώς και κυρίως επιδιώκουμε και αποφασιστικώς παρεμβαίνουμε ώστε:

α) Να υπάρχουν σαφή, διακριτά και αξιόπιστα προσόντα Ψυχολόγου και να τηρούνται οι νόμοι που η Ελληνική Πολιτεία θεσπίζει για το επάγγελμά μας,

β) Να εξαλειφθεί η αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος, η οποία είναι σε βάρος τής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Ψυχολόγου και δημιουργεί συνθήκες διαφθοράς στους διάφορους τομείς όπου εργάζονται οι Ψυχολόγοι,

γ) Να προάγεται διαρκώς ο Ψυχολόγος, ως επιστήμονας-επαγγελματίας, με στόχο την εξασφάλιση της παροχής υψηλής στάθμης υπηρεσιών προς το Κοινωνικό Σύνολο.

δ) Να τηρείται η νομιμότητα κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και οι Ψυχολόγοι να τηρούν, κατ’ ανάλογον εφαρμογήν, τους κανόνες δεοντολογίας του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί Κώδικας Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου.

Πρώτος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η προστασία τών οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα».

Έβδομος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και την δεοντολογία των ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη τού κοινωνικού συνόλου προς την επαγγελματική ομάδα τών ψυχολόγων».

Όγδοος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Οι ψυχολόγοι να υπόκεινται σε έλεγχο, ως φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και η Πολιτεία να διαμορφώνει ενεργά, με γνώμονα το συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου και του κλάδου το θεσμικό πλαίσιο έτσι, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλού επιπέδου έργο από τους ψυχολόγους».

Δέκατος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου».

                                                                      Με τιμή
                                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                      Ο Πρόεδρος                                              Η Γενική Γραμματέας
                             Του Διοικητικού Συμβουλίου                    Του Διοικητικού Συμβουλίου
                                 Νικόλαος Ι. Μάντης                                Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
                                       Ψυχολόγος                                                    Ψυχολόγος
                              Διδάκτωρ Ψυχολογίας                           Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
                              Πανεπιστημίου Αθηνών                                Πανεπιστημίου Κρήτης

Συνημμένα: Τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα, σύνολο σελίδων: Τριάντα δύο (32).

Κοινοποίηση της Αναφοράς:
- Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Νικόλαο Δένδια.
- Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Δημήτριο Σιούφα.
- Προς τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των Κομμάτων τού Εθνικού Κοινοβουλίου.
- Προς τα Μέλη τού Εθνικού Κοινοβουλίου.
- Προς τον Εισαγγελέα τού Αρείου Πάγου, κύριο Ιωάννη Τέντε.
- Προς την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
- Προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
- Προς τον Συνήγορο του Πολίτη.
- Προς τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου τής Ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.
- Προς τον κύριο Δημήτριο Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς τον κύριο Πέτρο Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION


ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr

Αθήνα, 4 Απριλίου 2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5.407

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ
Το ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Συκοφαντικά – υβριστικά – απειλητικά δημοσιεύματα στο Διαδίκτυο, σε βάρος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και Μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου αυτού».

Αξιότιμοι κύριοι,

ΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠ’ ΌΨΙΝ ΣΑΣ

Τα συνημμένα έγγραφα με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.358/α-ιζ/31-03-2009, περιλαμβάνοντα δημοσιεύματα και απεικονίσεις στο Διαδίκτυο με ανυπόστατους, υβριστικούς και προδήλως συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και Μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου αυτού –των οποίων η τιμή, η υπόληψη και η προσωπικότητα προσβάλλεται ευθέως-, και τα οποία αδιστάκτως συνδέονται αμέσως με την συνεπή, ανυποχώρητη και αδιαπραγμάτευτη στάση και τις δράσεις τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, για την σύννομη άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για την προστασία τής Δημόσιας Υγείας.

ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΘΟΥΝ με την ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ μας για παρόμοια συκοφαντικά-υβριστικά δημοσιεύματα και σχετικά απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, με αριθμό πρωτοκόλλου τής Υπηρεσίας σας: 7.519/3/892-α//08-01-2007, για την οποία έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, και η οποία προφανώς δεν έχει τελεσφορήσει λόγω απουσίας νομικής ρυθμίσεως.

Οι ως άνω κατά συρροήν αναπτυχθείσες, και καταφανώς διαρκώς δημοσίως εκτιθέμενες δραστηριότητες «κυβερνοεγκληματικότητας» συνιστούν μία εξαιρετικά σοβαρή απειλή, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, Μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, όσο και για το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Επιστημονικό-Επαγγελματικό Σύλλογο Ψυχολόγων.

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1998, περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα, 1.348 κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, δεν έχει ως μέλη του μη κατόχους Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή άτομα με μη σύννομη Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και είναι νομίμως συγκεκροτημένη (Στην βάση του εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου: Υ7α/Γ.Π. 91.465/12-07-2007 της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας  της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Επιστημονική-Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων τής χώρας μας, πανελλαδικής διάρθρωσης.

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με βάση το Καταστατικό τού Συλλόγου μας, και όπως καταδεικνύεται από τη μέχρι σήμερα δράση μας, σαφώς και κυρίως επιδιώκουμε και αποφασιστικώς παρεμβαίνουμε ώστε:

α) Να υπάρχουν σαφή, διακριτά και αξιόπιστα προσόντα Ψυχολόγου και να τηρούνται οι νόμοι που η Ελληνική Πολιτεία θεσπίζει για το επάγγελμά μας,

β) Να εξαλειφθεί η αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος, η οποία είναι σε βάρος τής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Ψυχολόγου και δημιουργεί συνθήκες διαφθοράς στους διάφορους τομείς όπου εργάζονται οι Ψυχολόγοι,

γ) Να προάγεται διαρκώς ο Ψυχολόγος, ως επιστήμονας-επαγγελματίας, με στόχο την εξασφάλιση της παροχής υψηλής στάθμης υπηρεσιών προς το Κοινωνικό Σύνολο.

Πρώτος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η προστασία τών οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα».

Έβδομος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και την δεοντολογία των ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη τού κοινωνικού συνόλου προς την επαγγελματική ομάδα τών ψυχολόγων».

Όγδοος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Οι ψυχολόγοι να υπόκεινται σε έλεγχο, ως φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και η Πολιτεία να διαμορφώνει ενεργά, με γνώμονα το συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου και του κλάδου το θεσμικό πλαίσιο έτσι, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλού επιπέδου έργο από τους ψυχολόγους».

Δέκατος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου».

                                                                         Με τιμή
                                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                       Ο Πρόεδρος                                           Η Γενική Γραμματέας
                             Του Διοικητικού Συμβουλίου                    Του Διοικητικού Συμβουλίου
                                 Νικόλαος Ι. Μάντης                                Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
                                      Ψυχολόγος                                                     Ψυχολόγος
                              Διδάκτωρ Ψυχολογίας                           Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
                              Πανεπιστημίου Αθηνών                                Πανεπιστημίου Κρήτης

Συνημμένα: Τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα, σύνολο σελίδων: Δέκα επτά (17).

Κοινοποίηση της Αναφοράς και των συνημμένων:
- Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Νικόλαο Δένδια.
- Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Δημήτριο Σιούφα.
- Προς τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των Κομμάτων τού Εθνικού Κοινοβουλίου.
- Προς τα Μέλη τού Εθνικού Κοινοβουλίου.
- Προς τον Εισαγγελέα τού Αρείου Πάγου, κύριο Γεώργιο Σανιδά.
- Προς την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
- Προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
- Προς τον Συνήγορο του Πολίτη.
- Προς τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου τής Ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.
- Προς τον κύριο Δημήτριο Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς τον κύριο Πέτρο Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020