Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08 Σεπτέμβριος 2009
 

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Βασικές δεξιότητες Συμβουλευτικής. Richard Nelson-Jones. Επιστημονική Επιμέλεια: Μαρία Μαλικώση Λοϊζου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ, Παύλος Παπαχριστοφίλου.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια πρακτική εισαγωγή στις βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής που είναι απαραίτητες σε όποιον θέλει και νομιμοποιείται να ασχοληθεί με τον τομέα.

Γραμμένο με ιδιαίτερα απλό αλλά λεπτομερειακό τρόπο από τον κορυφαίο στο είδος του, το βιβλίο εξηγεί σε όσους ασκούν ήδη συμβουλευτική ψυχολογία, αλλά και σε όσους παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της εργασίας τους, εντός των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους όπως αυτά προσδιορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο επαγγελματικών δικαιώματων,  τα οποία προσδιορίζονται από το εσωτερικό δίκαιο της χώρας, τις αποφάσεις Ελληνικών και Ευρωπαϊκών οργάνων και Αρχών, και τον Κώδικα - Ορισμό για τα επαγγέλματα, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (όπως οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι εκπαιδευτικοί, οι κληρικοί, κ.λπ.), πώς να παρέχουν ολοκληρωμένη βοήθεια -στο γνωστικό αντικείμενο του επαγγέλματός τους-,  στους ανθρώπους, πώς να εμπλουτίσουν τις διαδικασίες παροχής βοήθειας με τεχνικές και μεθόδους της συμβουλευτικής, και πώς τελικά να στηρίξουν τα βοηθούμενα άτομα στην επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και στην επιλογή των καλύτερων δυνατών λύσεων για τη ζωή τους.

Χωρισμένο σε σύντομες ενότητες, το βιβλίο θέτει τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομούνται οι βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής, περιγράφει αναλυτικά όλες τις βασικές δεξιότητες μαζί με πολλά παραδείγματα εφαρμογής τους σε μεγάλο εύρος πλαισίων, και θίγει μια σειρά σύγχρονα θέματα του τομέα της συμβουλευτικής, όπως είναι η βοήθεια σε άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο (π.χ. πολυπολιτισμική συμβουλευτική), η διαχείριση ηθικών και δεοντολογικών διλημμάτων, η εποπτεία και η απόκτηση περαιτέρω κατάρτισης.

Η αξία του βιβλίου ενισχύεται όμως και από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που διευκολύνουν τον αναγνώστη να αποσαφηνίσει και να εμπεδώσει τις γνώσεις του.

Οι Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής είναι μια θαυμάσια πηγή γνώσεων για κάθε ενδιαφερόμενο και νομιμοποιούμενο να παρεμβαίνει σε αυτόν τον τομέα.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα της διευθύντριας της σειράς

Πρόλογος

Μέρος Ι: Εισαγωγή

Μέρος ΙΙ: Ειδικές δεξιότητες συμβουλευτικής

7. Κατανόηση του εσωτερικού πλαισίου αναφοράς

8. Επίδειξη προσοχής και ενδιαφέροντος

9. Παράφραση και αντανάκλαση συναισθημάτων

10. Έναρξη και δόμηση

11. Διατύπωση ερωτήσεων

12. Παρακολούθηση και καταγραφή

13. Παροχή προκλήσεων και ανατροφοδότησης

14. Αυτοαποκάλυψη

15. Διαχείριση αντιστάσεων και πραγματοποίηση παραπομπών

16. Διευκόλυνση της επίλυσης προβλημάτων

17. «Προγύμναση» (προετοιμασία), επίδειξη και πρόβα

18. Εκπαίδευση στη χαλάρωση

19. Βελτίωση της συνομιλίας με τον εαυτό

20. Βελτίωση των κανόνων

21. Βελτίωση των αντιλήψεων

22. Διαπραγμάτευση της κατ’ οίκον εργασίας

23. Διεξαγωγή των ενδιάμεσων συνεδριών

24. Τερματισμός της παροχής βοήθειας

Μέρος ΙΙΙ: Περαιτέρω προβληματισμοί

25. Βοήθεια που λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο και το κοινωνικό φύλο

26. Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα και διλήμματα

27. Υποστήριξη και εποπτεία

28. Περαιτέρω κατάρτιση

Παράρτημα 1. Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Παράρτημα 2.

Ευρετήριο ονομάτων, όρων και θεμάτων

Λεξιλόγιο βασικιών αγγλικών όρων

Δραστηριότητες

7.1. Αναγνώριση του εσωτερικού πλαισίου αναφοράς του βοηθούμενου   ατόμου

7.2.Παρατήρηση και αξιολόγηση των απαντήσεων από το εσωτερικό και το εξωτερικό πλαίσιο αναφοράς

8.1. Αύξηση της επίγνωσης των επιτυχημένων και των φτωχών σωματικών μηνυμάτων

8.2. Αξιολόγηση των σωματικών μηνυμάτων για την επίδειξη προσοχής και ενδιαφέροντος

8.3. Βελτίωση της επίδειξης προσοχής και ενδιαφέροντος

9.1. Δεξιότητες παράφρασης

9.2. Δεξιότητες αντανάκλασης συναισθημάτων

10.1. Δεξιότητες έναρξης και δόμησης

11.1. Αξιολόγηση και διατύπωση ερωτήσεων

11.2. Εμπλουτισμός της ενεργητικής ακρόασης με ερωτήσεις

12.1. Παρακολούθηση και καταγραφή των συναισθημάτων, των φυσικών αντιδράσεων και των σκέψεων

12.2. Παρακολούθηση και καταγραφή καταστάσεων, σκέψεων και συνεπειών

12.3. Παρακολούθηση και καταγραφή λεκτικών, φωνητικών και σωματικών μηνυμάτων

13.1. Δεξιότητες παροχής προκλήσεων

13.2. Δεξιότητες παροχής ανατροφοδότησης

14.1. Επίδειξη εμπλοκής

14.2.Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

15.1. Διαχείριση των αντιστάσεων

15.2. Πραγματοποίηση παραπομπών

16.1. Διευκόλυνση της επίλυσης προβλημάτων

17.1. Χρησιμοποίηση δεξιοτήτων επίδειξης

17.2. Χρησιμοποίηση δεξιοτήτων πρόβας και «προγύμνασης»

18.1.Εκπαίδευση στη χαλάρωση

19.1. Παροχή βοήθειας στη χρήση της αυτοομιλίας επιτυχούς αντιμετώπισης

20.1. Παροχή βοήθειας για τη βελτίωση ενός κανόνα

21.1. Παροχή βοήθειας για τον έλεγχο του ρεαλιστικού χαρακτήρα μιας αντίληψης

22.1. Διαπραγμάτευση της κατ’ οίκον εργασίας

22.2. Εντοπισμός των πηγών υποστήριξης και των πόρων και μέσων επίτευξης

23.1. Εξάσκηση στη διεξαγωγή δεύτερων συνεδριών

24.1. Προβληματισμοί σχετικά με τον τερματισμό της βοήθειας

24.2. Λήξη μιας σειράς βοηθητικών συνεδριών

25.1. Πολυπολιτισμική βοήθεια

25.2. Βοήθεια που λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό φύλο

26.1. Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα και διλήμματα στην άσκηση παροχής βοήθειας

26.2. Λήψη αποφάσεων για ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα και διλήμματα

27.1. Υποστήριξη και εποπτεία

28.1. Περαιτέρω κατάρτιση

http://www.pediobooks.gr/


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020