Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09 Σεπτέμβριος 2009
 

Οι Ψυχολόγοι εξαιρέθηκαν από τις ενισχύσεις των Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών τού πλαισίου των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τού Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

 Η ευθύνη βαρύνει όλους όσοι πολέμησαν την ίδρυση και λειτουργία τού ΝΠΔΔ Ψυχολόγων, και όλους όσοι δεν αντιπαρατέθηκαν προς αυτούς.

Όλοι οι επιστήμονες που ενισχύονται από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) είναι υποχρεωτικώς εγγεγραμμένοι σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - Συλλόγους Επιστημόνων Επαγγελματιών.

Η αποκλειστική η ευθύνη, για αυτήν την δυσμενή εξέλιξη σε βάρος των Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ψυχολόγων, βαρύνει όλους όσοι ματαίωσαν την άμεση προώθηση για ψήφιση από την Βουλή των Ελλήνων τού Σχεδίου Νόμου: ''Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), επιστημονικός-επαγγελματικός σύλλογος ψυχολόγων, υπό την επωνυμία «Ελληνικός Ψυχολογικός Σύλλογος» και το αρκτικόλεξο «ΕΛ.Ψ.ΣΥ.», την διεθνή επωνυμία «Hellenic Psychological Association» και το αρκτικόλεξο «H.P.A.», το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης'', το οποίο δόθηκε στον κλάδο των Ψυχολόγων «για διαβούλευση» στις 3 και 4 Απριλίου 2008, από την πολιτική ηγεσία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, με ξεκάθαρη στρατηγική και καταστατικό σκοπό: «Η ίδρυση και η λειτουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, πανελλαδικής διάρθρωσης με παραρτήματα ανά Περιφέρεια της χώρας, και η επιδίωξη, από την έναρξη λειτουργίας τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, να μην ιδρύονται άλλα επιστημονικά-επαγγελματικά σωματεία ψυχολόγων. Μέλη τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων να εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ψυχολόγοι που κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικός-Επαγγελματικός Σύλλογος Ψυχολόγων, να μελετήσει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην Ελλάδα και κατόπιν τούτου να προτείνει προς την Πολιτεία σχέδιο αλλαγών, όπου απαιτούνται» χαιρέτισε την νομοθετική πρωτοβουλία τού αρμοδίου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, με την «The British Psychological Society», ειδικώς αναφερόμενη στις Οδηγίες 89/48 και 2005/36/ΕΚ, ως Royal Charter και δυναμένη να πιστοποιεί η ίδια την επαγγελματική επάρκεια των 50.000 μελών της, το κράτος καθιέρωσε για λόγους προστασίας τής Δημόσιας Υγείας, την υποχρεωτική εγγραφή όλων των Ψυχολόγων στο Health Professions Council, αγνοώντας τις όποιες ιδιοτελείς αντιδράσεις.

Στην Ελλάδα, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, παρά το γεγονός ότι αρχικώς έδωσε «για διαβούλευση» στον κλάδο των Ψυχολόγων το Σχέδιο Νόμου με το οποίο προβλέπεται ότι «Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Επιστημονικός-Επαγγελματικός Σύλλογος Ψυχολόγων» τελικώς υπαναχώρησε υπό το κράτος των κορυβαντισμών μιας «γκρούπας», η οποία έχει τους λόγους της να μην θέλει την νομιμότητα στην συνδικαλιστική συγκρότηση του κλάδου των Ψυχολόγων και στην άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Ο κύριος Υπουργός υπολόγισε, καθώς φαίνεται, στις δημόσιες σχέσεις και όχι στην παραγωγή πολιτικής για το επάγγελμα του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος δεν κάνει δημόσιες σχέσεις αλλά παράγει πολιτική για τον κλάδο των Ψυχολόγων.

Στο νέο πολιτικό περιβάλλον, που θα διαμορφωθεί μετά τις Βουλευτικές Εκλογές τής 4ης Οκτωβρίου 2009, θα ζητήσει και πάλι από την πολιτική ηγεσία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να διαμορφώσει Σχέδιο Νόμου για την σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, με υποχρεωτική εγγραφή σε αυτό όλων των Ψυχολόγων, στο οποίο, επί τής Αρχής:

·      Να προβλέπεται η προαγωγή και ανάπτυξη τής Ψυχολογίας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης για την εξύψωση του επιπέδου άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και την εξασφάλιση υψηλής στάθμης υγείας, παιδείας και φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο.

·       Εκλογικό σύστημα να ορίζεται η απλή αναλογική.

·      Να διασφαλίζονται όλοι όσοι κατέχουν κατά Νόμον Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

·      Να προβλέπεται, με ρητές διατάξεις, η αντιμετώπιση περιπτώσεων αντιποίησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

·       Να προβλέπεται η ανάδειξη, η στήριξη και η προστασία τού επιστημονικού λόγου και του επαγγελματικού έργου τού Ψυχολόγου.

·       Να προβλέπεται η προστασία των επιστημονικών, επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των μελών τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Τελικώς η ευθύνη για την θετική εξέλιξη των ζητημάτων τού κλάδου των Ψυχολόγων  βαρύνει τον καθένα και την καθεμία κάτοχο κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου: Ή θα ευρίσκονται σε κατάσταση αναμονής των όποιων θετικών μέτρων από την πλευρά των αρμοδίων τής Πολιτείας ή θα συστρατευθούν με τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο (με ό,τι αυτό προϋποθέτει και συνεπάγεται), και θα πυκνώσουν τις τάξεις του, για την επίτευξη δικαίων αιτημάτων τού κλάδου των Ψυχολόγων.

Τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, όλοι και όλες κάτοχοι κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, διεκδικούν τα ίδια με τους υπολοίπους επιστήμονες-επαγγελματίες.

Σχόλιο του www.psy.gr: Ήταν αναμενόμενο να εξαιρεθούν οι Ψυχολόγοι από την χρηματοδότηση του Ε.Σ.Π.Α. αφού η ανεξέλεγκτη άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και ο μη έλεγχος των ήδη χορηγηθεισών αδειών Ψυχολόγου [Τον έλεγχο των αδειών Ψυχολόγου δεν επιθυμεί η «γκρούπα». Οι λόγοι είναι κατανοητοί αλλά μη αποδεκτοί], θα οδηγούσε και σε χρηματοδότηση μη Ψυχολόγων. Είναι φανερό, πλέον, ότι οι εποχές που οι κάποιοι αγρότες γέμιζαν τα φορτηγά με πέτρες, έβαζαν και «μια στρώση» από πορτοκάλια καi ελάμβαναν τις κοινοτικές ενισχύσεις [Α΄ και Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης], έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Δεν είναι και τόσο κουτοί οι Φράγκοι (…).


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020