Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05 Δεκέμβριος 2009
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

«Η εμπρηστική – τρομοκρατική ενέργεια που εκδηλώθηκε στα γραφεία μας, στις 8:30 το πρωί, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009, σε βάρος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είχε ως σκοπό να μας τρομοκρατήσει, να μας εμποδίσει, και να μας σταματήσει από τον αγώνα μας για την σύννομη άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, η οποία συνδέεται αμέσως με την προστασία τής Δημόσιας Υγείας και το Δημόσιο Συμφέρον, στοιχεία τα οποία αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς τού Συλλόγου μας».


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5.914

Προς τα μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, στην 25η, Τακτική, Συνεδρίασή του της 5ης Δεκεμβρίου 2009, συζήτησε και ενέκρινε ομοφώνως τον Προγραμματισμό Δράσης τού Διοικητικού Συμβουλίου. Διαμορφώθηκε το ακόλουθο κείμενο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ: 14.12.2009 - 30.09.2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, μετά τον Τακτικό Απολογισμό για την περίοδο 01.12.2008 - 05.12.2009 (Αριθμός Πρωτοκόλλου Εξερχομένου Εγγράφου Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 5.912/05.12.2009) και σε συνέχεια των δράσεων που ανέπτυξε κατά τη διάρκειά της, εισηγείται τον ακόλουθο προγραμματισμό δράσης για την περίοδο 14.12.2009 – 30.09.2010, ως ακολούθως:

1. Νομική εκπροσώπηση του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και προσφυγή στη Δικαιοσύνη, στην βάση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου οι οποίες έχουν ληφθεί στο «Έννατον Θέμα: Νομικά Θέματα – Προσφυγή στη Δικαιοσύνη», της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 2007.
Συγκεκριμένα: Α) “Αποφασίζεται ομόφωνα να προσφεύγει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, στη Δικαιοσύνη κατά ατόμων που αντιποιούνται το επάγγελμα ή το έργο τού Ψυχολόγου και χρησιμοποιούν ανυπόστατους τίτλους και επιτηδεύματα όπως: «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας», «Ψυχοθεραπευτής», «Σύμβουλος Ψυχολόγος», «Οικογενειακός Θεραπευτής», «Ψυχαναλυτής», κ.λπ., στην βάση και της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 26ης Νοεμβρίου 2006”, και, Β) “Αποφασίζεται ομόφωνα να προσφεύγει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στη Δικαιοσύνη κατά των Ψυχολόγων που εμφανίζονται συστηματικά σε εκπομπές των μέσων μαζικής ενημέρωσης και προβαίνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό ή προβάλλονται με αυθαίρετο τρόπο, με βάση τις σχετικές διατάξεις τού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, «κατά ανάλογον εφαρμογήν», όπως αυτό θα τεκμηριώνεται από τους Νομικούς Συνεργάτες τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου”.

Η εμπρηστική – τρομοκρατική ενέργεια που εκδηλώθηκε στα γραφεία μας, στις 8:30 το πρωί, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009, σε βάρος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είχε ως σκοπό να μας τρομοκρατήσει, να μας εμποδίσει, και να μας σταματήσει από τον αγώνα μας για την σύννομη άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, η οποία συνδέεται αμέσως με την προστασία τής Δημόσιας Υγείας και το Δημόσιο Συμφέρον, στοιχεία τα οποία αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς τού Συλλόγου μας.

Από την ίδρυσή του ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, αλλά και με ιδιαίτερη ένταση μετά τις αρχαιρεσίες τής 10ης Δεκεμβρίου 2004 τοποθετήθηκε δημοσίως, και με υπομνήματα και αναφορές προς τις αρμόδιες Αρχές, κατά όσων ασκούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παρανόμως το επάγγελμα του Ψυχολόγου και όσων τους στηρίζουν.

Υποκρύπτονται σοβαρά συμφέροντα πίσω από την τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και οι δράστες θα πρέπει να αναζητηθούν ανάμεσα σε όσους ασκούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παρανόμως το επάγγελμα του Ψυχολόγου και όσους τούς στηρίζουν.

Ο αγώνας τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου για την σύννομη άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου συνδέεται αμέσως και με τις ρητές δεσμεύσεις και κατευθύνσεις τού Πρωθυπουργού τής Ελλάδος και Προέδρου τού Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, κυρίου Γεωργίου Α. Παπανδρέου, «Για ένα κράτος ευνομίας, ισχύος του δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης», την υλοποίηση των οποίων αναμένουμε και διεκδικούμε:
- «Οι πολίτες χρειάζονται αποφάσεις. Αποφάσεις - όχι προφάσεις που επιχειρούν να δικαιολογήσουν τα σημερινά αδιέξοδα της χώρας. Αποφάσεις για το συνολικό συμφέρον της πατρίδας. Για ένα κράτος ευνομίας, ισχύος του δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης» [Ομιλία στην 74η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 12 Σεπτεμβρίου 2009],
- «Η εντολή που πήραμε, είναι εντολή ανατροπής μιας κατάστασης στασιμότητας, αδράνειας, παρακμής, αδιαφάνειας. Είναι η εντολή να αλλάξουμε και τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας και να φέρουμε αξιοπρέπεια στη σχέση πολίτη - Πολιτείας» [Ομιλία στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 7 Οκτωβρίου 2009],
- «Αν η μεταπολίτευση ήταν η πρώτη δύσκολη φάση για την κατάκτηση της Δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, σήμερα έχουμε μπει σε δεύτερη δύσκολη, αλλά και ελπιδοφόρα φάση» [Ομιλία στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στις 14 Οκτωβρίου 2009],
- «Το πραγματικό δίλημμα σήμερα είναι εάν θα συνεχίσουμε την απαξίωση των πάντων, ή θα χτίσουμε πάνω στα θετικά. Θα χτίσουμε την Ελλάδα των αξιών. Να τη βγάλουμε από το σημερινό αδιέξοδο και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία αξιών. Να κάνουμε συγκριτικό μας πλεονέκτημα μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας, ανθρωπιάς, ισονομίας και ίσων ευκαιριών» [Ανάγνωση των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης στην Βουλή των Ελλήνων, κατά την διαδικασία τής συζήτησης επ’ αυτών για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, στις 16 Οκτωβρίου 2009].
- «Και θα συνεχίσουμε, για να βάλουμε επιτέλους τάξη σ' αυτό το κράτος, διασφαλίζοντας το αίσθημα δικαίου του πολίτη....Αυτό θα γίνει όταν ο πολίτης ξέρει ότι η πολιτεία προστατεύει αρχές, αξίες, αλλά και τα δικά του δικαιώματα: διαφάνεια, αξιοκρατία, λογοδοσία, αξιολόγηση, αλληλεγγύη, συμμετοχή και διαβούλευση. Προστασία δικαιωμάτων, όχι προστασία ισχυρών» [Δευτερολογία κατά την συζήτηση επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης, στις 18 Οκτωβρίου 2009].

2. Παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, προβολή στον ΤΥΠΟ και νομική εκπροσώπηση του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και προσφυγή στη Δικαιοσύνη, για να καταδειχθεί και ενώπιον της Πολιτείας και της Κοινωνίας ότι ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος είναι η Αντιπροσωπευτική Επιστημονική - Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων στην Ελλάδα.
 
3. Παρεμβάσεις με αποστολή υπομνημάτων ή/και παραστάσεις σε Υπουργεία, φορείς και Βουλευτές σχετικώς με την ίδρυση και λειτουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου – Επιστημονικού Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων και του Ινστιτούτου Ψυχολογικών Υπηρεσιών στο Σχολείο και στην Κοινότητα.

4. Παρεμβάσεις με αποστολή υπομνημάτων ή/και παραστάσεις σε Υπουργεία και φορείς σχετικώς με το επάγγελμα του Ψυχολόγου και την σύννομη χορήγηση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου.

5. Προκηρύξεις θέσεων Ψυχολόγων. Έλεγχος και παρεμβάσεις προς την Πολιτεία και τους φορείς για την σύννομη διαδικασία τής κάθε προκήρυξης και την σύννομη πλήρωση της κάθε θέσεως με αντικείμενο το έργο τού Ψυχολόγου.

6. Επαγγελματικά – Εργασιακά θέματα. Ζητήματα που τίθενται από μέλη με το αίτημα της παρέμβασης του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. Συναντήσεις Εργασίας Ψυχολόγων – μελών Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

7. Δημιουργία Επιτροπών Ψυχολόγων-Μελών τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου ανά Νομό τής χώρας.

8. Επιστημονική παρουσία τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου / Συναντήσεις – Συζητήσεις Μελών τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. Συνέχιση, με εντατικότερο ρυθμό, της διοργάνωσης των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Διαρκούς Εκπαίδευσης Ψυχολόγων. Διοργάνωση Θεματικών Σεμιναρίων Κλινικής Κατάρτισης Ψυχολόγων.

9. Ιστοχώρος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. Συνέχιση της δυναμικής παρουσίας του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος               Η Γενική Γραμματέας
Νικόλαος Ι. Μάντης     Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη

Κοινοποίηση:
- Προς τους Ακαδημαϊκούς Λειτουργούς τής Ψυχολογίας
- Προς Κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
- Ημερήσιο, Περιοδικό και Ηλεκτρονικό Τύπο, Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020