Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23 Δεκέμβριος 2009
 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:>Το Περιοδικό τής Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. ΤΟΜΟΣ 16, Τεύχος 2. SPECIAL ISSUE. Cross-Cultural Research in Psychology: Studies in four Continents. Διευθύντρια: Στέλλα Βοσνιάδου. Επιμελητές Ειδικού Αφιερώματος: Αικατερίνη Γκαρή και Κώστας Μυλωνάς.

[Ενδεικτικά ερανίσματα από την Εισαγωγή και τα Περιεχόμενα του πλουσίου αυτού τεύχους τού περιοδικού τής Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας webmaster@psy.gr].

§

§

Διαπολιτισμική Ψυχολογία: διεθνείς ρίζες, πολυεπίπεδες εφαρμογές

Στο παρόν τεύχος του περιοδικού της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Ψυχολογία, παρουσιάζονται σημαντικά θέματα της Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας στις πλευρές της κοινωνικοψυχολογικής έρευνας, καθώς και της κλινικής παρέμβασης και της γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας. Παράλληλα, επιχειρείται μια ενδεικτική περιήγηση στις ειδικές στατιστικές τεχνικές και μεθόδους της Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας, οι οποίες γενικεύονται και πέραν  της διαπολιτισμικής έρευνας. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε το εύρος της διαπολιτισμικής Ψυχολογίας, εστιάζοντας σε μερικούς από τους ποικίλους τομείς της σύγχρονης διαπολιτισμικής έρευνας που εντάσσονται σε όλα τα πεδία έρευνας της Ψυχολογίας.

........................................................................................................................................................

Είναι προφανές, βεβαίως, ότι οι εργασίες που φιλοξενούνται στο Ειδικό αυτό Τεύχος είναι μόνον μικρές ενδείξεις της πολύ μεγάλης –πλέον-, σε όγκο διαπολιτισμικής έρευνας που διεξάγεται σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Η ιδιότητα της Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας να ενσωματώνει πολλούς ή και όλους τους κλάδους της σύγχρονης Ψυχολογίας, ενώ πολλές φορές  κατορθώνει ακόμη και να τους εναρμονίζει προς συγκεκριμένης χρησιμότητας θεωρητικές αναζητήσεις, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα της προσέγγισης αυτής, ενώ εμφατικά τονίζει την ανάγκη της ευρύτερης και συνολικότερης αντιμετώπισης των θεωρητικών εννοιών στην Ψυχολογία. Η σύνθεση αυτή ίσως μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους, καλούς και λιγότερο καλούς, τρόπους. Η Διαπολιτισμική Ψυχολογία φαίνεται να ανήκει στην πρώτη κατηγορία.

Αικατερίνη Γκαρή και Κώστας Μυλωνάς

Ιούνιος 2009

§

Contents
Περιεχόμενα

§

Introduction: Cross-Cultural Psychology: multi-purpose applications of international origin.
Εισαγωγή: Διαπολιτισμική Ψυχολογία: διεθνείς ρίζες, πολυεπίπεδες εφαρμογές.

Aikaterini Gari and Kostas Mylonas   [ix].

§

How Many Children? A comparison of the Influence of Individual and Country-Level Predictors on Female Childbearing Behavior in 25 OECD Countries.
Παράμετροι πρόβλεψης ως προς την απόκτηση παιδιών από γυναίκες σε 25 χώρες του ΟΟΣΑ: σύγκριση μεταξύ ατομικού επιπέδου και επιπέδου χώρας.
Λέξεις -κλειδιά: Ιεραρχική ανάλυση γραμμικών υποδειγμάτων, Γονιμότητα, Στάσεις.
1. Διεύθυνση: Mandy Boehnke, Institute for Empirical and Applied Sociology, University of Bremen, Celsiusstrasse, D-28359 Bremen, Germany. Phone: +49-42121867346. E-mail: boehnke@empas.uni-bremen.de. URL: www.tess.uni.bremen.de
2. Διεύθυνση: Michael Feldhaus,  E-mail: feldhaus@empas.uni-bremen.de

Mandy Boehnke and Michael Feldhaus   [115].

§

Greek students’ attitudes toward rape.
Βιασμός: στάσεις φοιτητών στην Ελλάδα.
Λέξεις κλειδιά: Βιασμός, Στάσεις, Στερεοτυπικές αντιλήψεις, Μύθοι σχετικά με το βιασμό.
1. Διεύθυνση: Αικατερίνη Γκαρή, Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, 157 84  ΖΩΓΡΑΦΟΥ. E-mail: agari@psych.uoa.gr
2. Διεύθυνση: Γεώργιος Γεωργουλέας, Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, 157 84  ΖΩΓΡΑΦΟΥ. E-mail: georgoul@psych.uoa.gr
3. Διεύθυνση: Άρτεμις Γιώτσα, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. E-mail: agiotsa@uoi.gr
4. Διεύθυνση: Ελένη-Άννα Σταθοπούλου, Πανεπιστήμιο Αθηνών. E-mail: eleana78@hotmail.com

Aikaterini Gari, George Georgouleas, Artemis Giotsa, and Eleni-anna Stathopoulou   [130].

§

Linking African and Western models through integration of trickster folktales in the application of Cognitive Behavior Therapy of depression.
Συνδέοντας αφρικανικές και δυτικές θεραπευτικές μεθόδους μέσω της αξιοποίησης λαϊκών ιστοριών στην εφαρμογή της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας της κατάθλιψης.
Λέξεις κλειδιά: Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεωρία, Αφρικανικές λαϊκές φανταστικές ιστορίες, Μείζων καταθλιπτική διαταραχή.
1. Διεύθυνση: Esther N. Nzewi, Ph.D. Professor of clinical Psychology, Psychology Doctoral Program. California Institute of Integral Studies, San Francisco, California. E-mail: enzewi@sbcglobal.net; enzewi@ciis.edu

Esther N. Nzewi   [146].

§

Social axioms and coping strategies: the case of a Greek sample.
Κοινωνικά Αξιώματα και Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων: μελέτη του ελληνικού δείγματος.
Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικά Αξιώματα, Διαστάσεις Κοινωνικών Αξιωμάτων, Στρατηγικές αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων.
1. Διεύθυνση: Αικατερίνη Γκαρή, Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, 157 84  ΖΩΓΡΑΦΟΥ. E-mail: agari@psych.uoa.gr
2. Διεύθυνση: Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών. E-mail: p.panagiotopoulou@gmail.com

Aikaterini Gari and Penny Panagiotopoulou   [164].

§

Happy and shameful experience among ethnic groups in Indonesia: cognitive, affective and behavioral dimensions.
Βιώματα ντροπής και ευτυχίας μεταξύ εθνοπολιτισμικών ομάδων στην Ινδονησία: γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαστάσεις.
Λέξεις κλειδιά: Εμπειρίες ντροπής, Εμπειρίες ευτυχίας, Γνωστικής διάσταση, Συναισθηματική διάσταση, Πολιτισμικά συναρτώμενες διαφορές.
1. Διεύθυνση: Frans Djiwatampu, J1, Putih, Barat V no. 7a. Jakarta, Pusat 10520, Indonesia. E-mail: atnos@cbn.net.id

Lalita Wirawan Djiwatampu   [175].

§

Statistical analysis techniques based on Cross-Cultural research methods: cross-cultural paradigms and intra-country comparisons.

Τεχνικές στατιστικής ανάλυσης με βάση τη διαπολιτισμική ερευνητική μεθοδολογία: διαπολιτισμικά υποδείγματα και εντός-χώρας συγκρίσεις.
Λέξεις κλειδιά: Έλεγχος δομικής ισοτιμίας, Τριγωνομετρική μετατροπή των επιλύσεων Πολυδιάστατης Γεωμετρικής Βαθμονόμησης Ομοιοτήτων, Πολυεπίπεδη ανάλυση συμμεταβλητής δομής, Δείκτης εκκεντρότητας, Ανάλυση ομοιοτήτων με βάση τον «Δυναμοπίνακα ισοτιμίας παραγόντων».
1. Διεύθυνση: Κώστας Μυλωνάς, Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, 157 84  ΖΩΓΡΑΦΟΥ. Τηλέφωνο: 210-72 72 584, Fax: 210-72 77 534 (υπόψη Κ. Μυλωνάς). E-mail: kmylonas@psych.uoa.gr

Kostas Mylonas   [185].


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020