Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15 Μάρτιος 2010
 

ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Λ.Α.Ο.Σ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε

α) Τον υπηρεσιακό κατάλογο με ονοματεπώνυμο όλων όσοι ασκούν «με οποιονδήποτε τρόπο», και οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργο Ψυχολόγου στην Ελληνική Αστυνομία,

β) Αντίγραφα των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου επί τη βάσει των οποίων οι εν λόγω νομιμοποιούνται να παρέχουν υπηρεσίες Ψυχολόγου,

και γ) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών επί τη βάσει των οποίων θεμελιώθηκε το δικαίωμά τους για την έκδοση της σχετικής Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Αθήνα 16 Μαρτίου 2010

Ο ΑΙΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 

[Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 6.159/16.03.2010]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Αξιότιμε κύριε Λυκουρέζε,

Απαντώντας στο έγγραφό σας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου……»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6.146

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6.146

Προς το Δικηγορικό Γραφείο Αλέξανδρου Λυκουρέζου

Κύριο Αλέξανδρο Λυκουρέζο, Δικηγόρο ΑθηνώνΔημοκρίτου 19, 106 73  ΑΘΗΝΑ, fax: 210-3607983.

Κοινοποίηση:

·  Προς το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, fax: 210-3480840.

·  Προς την Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαρία – Ελίζα Δ. Ξενογιαννακοπούλου, fax: 210-5239101.

·  Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Μιχαήλ Β. Χρυσοχοΐδη, fax: 210-6912661.

· Προς τον Αρχηγό τής Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κύριο Ελευθέριο Οικονόμου, fax: 210-6912661.

·   Προς τον Διευθυντή τής Υγειονομικής Υπηρεσίας τής Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγο κύριο Νικόλαο Χαλιάσο, fax: 210-3451698.

·   Προς τον Προϊστάμενο του Α΄ Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, fax: 210-6464925.

·  Προς την Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, fax: 210-5239101.

·   Προς τον κύριο Δημήτριο Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

·   Προς τον κύριο Πέτρο Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Αξιότιμε κύριε Λυκουρέζε,

Απαντώντας στο έγγραφό σας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου [Έγγραφο με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 6.143/12.03.2010] και λαμβάνοντας υπόψιν τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας προς τον Διευθυντή τής Υγειονομικής Υπηρεσίας τής Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγο κύριο Νικόλαο Χαλιάσο, το οποίο κοινοποιείται προς: α) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, β) Τον Αρχηγό τής Ελληνικής Αστυνομίας, γ) Τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Α΄ Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων (ΓΑΔΑ), και δ) Τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο [Έγγραφο με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 6.145/α-ιβ/12.03.2010], σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Επί του Πρώτου ερωτήματός σας

«Είναι η κατά τα λεγόμενα της ιδίας, κλινική ψυχολόγος, κ. ********* ********, εγγεγραμμένη στο Σύλλογό σας; »:

Μετά από εισήγηση του Νομικού Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και ομόφωνες αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου, για ανάλογες περιπτώσεις κατά το παρελθόν, παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε το ερώτημά σας αυτό προς τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο δια της αρμοδίας Εισαγγελικής Αρχής.

Επί του Δευτέρου ερωτήματός σας

«Πότε θεωρείται ότι κάποιος κατέχει νόμιμα άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και ποιος φορέας είναι αρμόδιος προς τούτο;»:

Αν και ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος έχει νομιμοποιηθεί να παρεμβαίνει –ως Νομικό Πρόσωπο έχον έννομο συμφέρον-, ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης [Από τον κατώτερο βαθμό έως το Συμβούλιο της Επικρατείας], για ζητήματα σύννομης άσκησης «με οποιονδήποτε τρόπο» του επαγγέλματος του Ψυχολόγου,

Αν και με βάση την Ad Hoc απόφαση (4026/2008/31.12.2008) του Συμβουλίου της Επικρατείας [«Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως το Σωματείο “Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος”, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται, κατά το άρθρο 2 παρ. 10 του Καταστατικού του, η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου στην Ελλάδα»], ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος θεμελιώνει δικαίωμα κατά Νόμον παρεμβάσεων για ζητήματα που αφορούν στην σύννομη παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου,

Θεωρούμε ότι ο αρμόδιος κρατικός φορέας για την απάντηση επί του ερωτήματός σας αυτού είναι η Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία οφείλει να εποπτεύει την σχετική διαδικασία, και να ελέγχει την νομιμότητα χορήγησης της κάθε Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, που εκδίδεται από τις αρμόδιες διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

Επί του Τρίτου ερωτήματός σας

«Ποια τα προσόντα του κλινικού ψυχολόγου (σπουδές [πτυχιακές, μεταπτυχιακές], ειδίκευση, προϋπηρεσία κλπ) και σε τί διαφοροποιείται ο κλινικός ψυχολόγος από τον απλό ψυχολόγο;»:

Οι προβαλλόμενες «επιστημονικές-επαγγελματικές» ιδιότητες: «Κλινικός Ψυχολόγος», «Ειδικός Ψυχοπαιδαγωγικός Σύμβουλος», «Παιδοψυχολόγος», «Σχολικός Ψυχολόγος», «Ψυχοθεραπευτής», «Ψυχαναλυτής», «Οικογενειακός Σύμβουλος», «Σύμβουλος Διαπροσωπικών Σχέσεων», «Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης», «Θεραπευτής Οικογένειας», «Θεραπευτής Διαπροσωπικών Σχέσεων», «Θεραπευτής Προσωπικής Ανάπτυξης», «Σύμβουλος Ζεύγους», «Σύμβουλος Γάμου», «Σύμβουλος Γονέων», «Σύμβουλος Παιδιών», «Σύμβουλος Εφήβων», «Σύμβουλος Μετεφήβων», «Σύμβουλος Ενηλίκων», «Σύμβουλος Οικογένειας», «Σύμβουλος Γάμου», «Σύμβουλος Ανθρωπίνων Σχέσεων», «Σύμβουλος Συμπεριφοράς», «Σύμβουλος Σχέσεων», «Σύμβουλος Σχέσεων, Παιδιού και Οικογένειας», «Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού», «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας», «Σύμβουλος», «Ειδικός τής Συμπεριφοράς», «Κλινικός Υπνοθεραπευτής», «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας», «Σύμβουλος Ψυχολόγος», «Συμβουλευτικός Ψυχολόγος», «Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος», «Ψυχοπαιδαγωγός», «Ειδικός Συναισθημάτων», «Εμψυχωτής», «Δραματοθεραπευτής», «Παιγνιοθεραπευτής» «Ψυχοκοινωνιολόγος», «Ψυχοφυσιολόγος», και τα όμοια, είναι ανυπόστατα δήθεν «επιτηδεύματα», τα οποία προβάλλονται από όσους «με οποιονδήποτε τρόπο» αντιποιούνται το επάγγελμα του Ψυχολόγου [Νόμος 991/1979, ΦΕΚ 278/τ.Α΄/20-12-1979] ή, ακόμη, από επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, δηλαδή Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Παιδοψυχιάτρους, που προβαίνουν σε πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού προς συναδέλφους τους [Νόμος 3418/2005, Φ.Ε.Κ. 287/τ.Α΄/28.11.2005, άρθρο 21, παράγραφος 2], και παραπλανούν ως προς κεκτημένα προσόντα και αρμοδιότητες.

Στον «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», ορίζεται ότι:

«2. Ο ιατρός αποφεύγει οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τους συναδέλφους του. Ως τέτοια πράξη θεωρείται ιδίως:

α) η χρήση επιστημονικών, επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών τίτλων που δεν κατέχει ή δεν έχουν αποκτηθεί νόμιμα ή δεν έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα.

β) η επαγγελία θεραπείας με μεθόδους, φάρμακα και άλλα θεραπευτικά μέσα που δεν έχουν αναγνωρισθεί και καθιερωθεί επιστημονικά ή και νομότυπα, καθώς και η χρήση οργάνων, μηχανημάτων ή πειραμάτων όταν εφαρμόζονται με σκοπό την προσέλκυση θεραπείας ή τη διαφήμιση. ….».

Για όσους λαμβάνουν Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων, μετά από εξέταση των δικαιολογητικών και βεβαιώσεων σπουδών και εργασίας, κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμόν 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄/28.06.2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας σε ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», ορίζεται ρητώς ο τρόπος με τον οποίον μπορούν να προβάλλονται επιστημονικώς – επαγγελματικώς: «Άρθρο 8 (άρθρο 7 της Οδηγίας 89/48), Δικαίωμα χρήσεως τίτλων, 1. Σε όσους ασκούν κατά τους όρους του παρόντος διατάγματος νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα, το Συμβούλιο του άρθρου 10 του παρόντος αναγνωρίζει το δικαίωμα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο που αντιστοιχεί στο επάγγελμα αυτό, να συνοδεύουν δε τον επαγγελματικό τίτλο με το νόμιμο ακαδημαϊκό τίτλο, τον οποίο απέκτησαν στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης και ενδεχομένως την σύντμησή τους στη γλώσσα του κράτους αυτού. Ο τίτλος αυτός πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τον έχει χορηγήσει. 2. Εάν το επάγγελμα ρυθμίζεται νομοθετικά στη χώρα προέλευσης λόγω της ιδιότητας του μέλους επαγγελματικής οργάνωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4, το Συμβούλιο αναγνωρίζει στους Έλληνες υπηκόους και στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών που αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της οργανώσεως αυτής, το δικαίωμα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο ή τη συντομογραφία που απονέμει η οργάνωση, εφόσον αυτοί δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα κατά τους όρους του παρόντος διατάγματος».

Δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμη για τον κλάδο των Ψυχολόγων υποχρεωτική εγγραφή σε επιστημονικό-επαγγελματικό φορέα Ψυχολόγων με την μορφή τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και θεσμοθετημένη εξέταση ζητημάτων δεοντολογίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Ως εκ τούτου, η προαιρετική εγγραφή Ψυχολόγου σε επιστημονικό-επαγγελματικό σύλλογο, σωματείο τού Αστικού Κώδικα, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, και η όποια εξέταση σχετικού ζητήματος δεοντολογίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας τού νομικού προσώπου αυτού και του «ιδιωτικού κώδικα δεοντολογίας», θα μπορούσε να είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος, αλλά πάντως όχι δεσμευτικό έναντι της Κοινωνίας και της Πολιτείας. Και αυτό διότι, ακόμη και σε ενδεχόμενη «εξέταση ζητήματος δεοντολογίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου», αυτό ουδεμία επίπτωση έχει σε «αυτήν ταύτην» την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου από τον «παραπεμφθέντα».

Είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν και για τον κλάδο των Ψυχολόγων, ΚΑΤ’ ΑΝΑΛΟΓΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ, γενικές και ειδικές αρχές και δεσμευτικοί κανόνες στην άσκηση επαγγελμάτων Υγείας, όπως αυτοί προσδιορίζονται από διατάξεις Νόμων, που αναφέρονται σε σχετικούς Κώδικες Δεοντολογίας, όπως για παράδειγμα στον «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας» [Νόμος 3418/2007/Φ.Ε.Κ. 287/τ. Α΄/28-11-2005], με δεδομένο ότι: «Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους» [Νόμος 991/1979, ΦΕΚ 278/τ.Α΄/20-12-1979, «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις»], δηλαδή παρεμβαίνει αμέσως στην προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου, και επομένως στην Ψυχική Υγεία τού ανθρώπου.

Επισημειώνουμε ότι και το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας έχει εκ του Νόμου την αρμοδιότητα να εξετάζει ζητήματα που αφορούν στην σύννομη παροχή υπηρεσιών Υγείας, για την Προστασία τής Δημόσιας Υγείας.

                                      Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση
                                                    Με εντολή τού Διοικητικού Συμβουλίου
                                       Ο Πρόεδρος                                             Η Γενική Γραμματέας
                             Του Διοικητικού Συμβουλίου                       Του Διοικητικού Συμβουλίου
                                 Νικόλαος Ι. Μάντης                              Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
                                      Ψυχολόγος                                                       Ψυχολόγος
                              Διδάκτωρ Ψυχολογίας                           Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
                              Πανεπιστημίου Αθηνών                               Πανεπιστημίου Κρήτης

Κοινοποίηση της παρούσης, ανωνυμοποιημένης ως προς το αναφερόμενο φυσικό πρόσωπο:
- Προς τα Μέλη τού Εθνικού Κοινοβουλίου
- Προς τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς Κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
- Ημερήσιο, Περιοδικό και Ηλεκτρονικά Τύπο, Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε..

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2010

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6.147

ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Προς τον Διευθυντή τής Υγειονομικής Υπηρεσίας τής Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγο κύριο Νικόλαο Χαλιάσο, fax: 210-3451698.

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά τής Υγειονομικής Υπηρεσίας τής Ελληνικής Αστυνομίας,

     Εν συνεχεία τού Εξερχομένου Εγγράφου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 6.146/12.03.2010 [Ως απάντηση σε σχετικά ερωτήματα του κυρίου Αλέξανδρου Λυκουρέζου, Δικηγόρου Αθηνών, για λογαριασμό εντολέων του, με τα οποία τίθενται ζητήματα προστασίας τής Δημόσιας Υγείας, και ειδικώς τής Ψυχικής Υγείας ανηλίκου], το οποίο σας κοινοποιήθηκε, υποβάλλουμε το αίτημα όπως μάς χορηγηθούν για χρήση ενώπιον της Δικαιοσύνης: α) Κατάσταση όλων των υφισταμένων σας που ασκούν «με οποιονδήποτε τρόπο», και οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργο Ψυχολόγου στην Ελληνική Αστυνομία, β) Αντίγραφα των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου επί τη βάσει των οποίων οι εν λόγω νομιμοποιούνται να παρέχουν υπηρεσίες Ψυχολόγου, και γ) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών επί τη βάσει των οποίων θεμελιώθηκε το δικαίωμά τους για την έκδοση της σχετικής Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

                       Με την ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων μας
                                              Με εντολή τού Διοικητικού Συμβουλίου
                                         Ο Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας
                             Του Διοικητικού Συμβουλίου                       Του Διοικητικού Συμβουλίου
                                 Νικόλαος Ι. Μάντης                              Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
                                      Ψυχολόγος                                               Ψυχολόγος
                              Διδάκτωρ Ψυχολογίας                           Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
                              Πανεπιστημίου Αθηνών                               Πανεπιστημίου Κρήτης

Κοινοποίηση:

· Προς τα Μέλη τού Εθνικού Κοινοβουλίου.

·  Προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Κωνσταντίνο Γ. Σκανδαλίδη, fax: 210-3617470.

·  Προς την Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαρία – Ελίζα Δ. Ξενογιαννακοπούλου, fax: 210-5239101.

·  Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Μιχαήλ Β. Χρυσοχοΐδη, fax: 210-6912661.

·  Προς τον Αρχηγό τής Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κύριο Ελευθέριο Οικονόμου, fax: 210-6912661.

·  Προς τον Προϊστάμενο του Α΄ Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, fax: 210-6464925.

·  Προς την Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, fax: 210-5239101.

· Προς το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, fax: 210-3480840.

·  Προς τον κύριο Αλέξανδρο Λυκουρέζο, Δικηγόρο Αθηνών, fax: 210-3607983.

·  Προς τον κύριο Δημήτριο Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

·  Προς τον κύριο Πέτρο Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

·  Προς τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

·  Προς κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

·  Ημερήσιο, Περιοδικό και Ηλεκτρονικό Τύπο, Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε..


   

 
Συνημμένα αρχεία
 
Nomos_3418-2005_KODIKAS_IATRIKIS_DEONTOLOGIAS
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020