Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25 Μάρτιος 2010
 

Η δραστηριότητα της ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ [και κατά άτυπη γραμματική συνένωση: «Ψυχοθεραπείας»], ασκείται από τον Ψυχολόγο, και από τον Ιατρό – Ψυχίατρο, Παιδοψυχίατρο. Νικόλαος Ι. Μάντης - Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη.

Καταδικάσθηκε ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ, από Δικαστήριο τής Χώρας στις 10 Ιανουαρίου 2011, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» - «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ».

Με βάση το Κατηγορητήριο, για ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΝ παράβαση του Νόμου:
«... Κατηγορείσαι ότι ................... σε οικεία ιστοσελίδα του διαδικτύου διαφημιζόσουν ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια δραστηριότητες που ανέπτυσσες στην ......... και οι οποίες παρεμβαίνουν αμέσως στην προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου που ανάγονται στην ειδικότητα του Ψυχολόγου, χωρίς να κατέχεις την κατά Νόμο προβλεπόμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου.
Ήτοι κατά παράβαση των άρθρων 1 και 12 Ν. 991/79 σε συνδ. Με το άρθρο 458 Π.Κ.».

Απόσπασμα Δημοσίου Εγγράφου

Παρατίθεται για την ενημέρωση των Πολιτών,

Παρατίθεται για την ενημέρωση των Πολιτών,

Παρατίθεται για την ενημέρωση των Πολιτών,

και των Μελών τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου,

εχόντων δικαίωμα πληροφόρησης

επί παντός ζητήματος που συνδέεται με την προσβολή

των δικαιωμάτων τους και των εννόμων συμφερόντων τους.

Αριθμός Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου

στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου:

7.135/α-με/01.07.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση       : Πειραιώς 100

Ταχ. Κώδικας  : 118 53 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες   : Ε. Χατζηχαραλάμπους

                        : Χ. Κοτρώτσου

................................................................................................................................................................

Αθήνα, 16-6-2011

Αριθμ. πρωτ.: 2.092

ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

................................................................................................................................................................

3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ταχ. Δ/νση: Τζωρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος

Τ.Κ. 106 77, ΑΘΗΝΑ

................................................................................................................................................................

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

****** ******

ΑΘΗΝΑ 2011

................................................................................................................................................................

Ε. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ                                                                  [Σελίδα 28 της Εκθέσεως Ελέγχου]

Ε.1. Περιγραφή της αναφοράς

Με την με αριθμ. πρωτ. 6.136/6-3-2010 (εισ. Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 1.416/16-4-2010) Αναφορά του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου που προέκυψε από καταγγελία πολίτη - επαγγελματία...

................................................................................................................................................................

Ε.2. Στοιχεία που αφορούν την καταγγελόμενη                               [Σελίδες 30 και 31 της Εκθέσεως Ελέγχου]

Με το με αριθμ. πρωτ. οικ. 3.645/4-10-2010 έγγραφο του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. η κα ****** ****** ενημερώθηκε σχετικά με την Αναφορά του Π.Ψ.Σ. (που προέκυψε από καταγγελία πολίτη-επαγγελματία) και την έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου για διερεύνηση της νομιμότητας άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου από την ίδια, της ζητήθηκε να προσκομίσει στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. υπόμνημα, βιογραφικό σημείωμα και τίτλους σπουδών, καθώς και άλλα παραστατικά για το σκοπό αυτό.

Στις 2-11-2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. των επιθεωρητών με την καταγγελόμενη κα ****** ******, για παροχή διευκρινήσεων και κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων.

Την ίδια μέρα η κα ****** ****** κατέθεσε στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και τα σχετικά ζητηθέντα έγγραφα (αριθμ. πρωτ. 4.109/2-11-2010).

Από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν προέκυψαν τα εξής:

  1. Σπουδές – κατάρτιση

................................................................................................................................................................

Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής από το 2010.

................................................................................................................................................................

  1. Απόψεις της κας ****** επί της αναφοράς-καταγγελίας          [Σελίδες 33 και 34 της Εκθέσεως Ελέγχου]

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία από το υπόμνημα της κας ******, που αναφέρονται στην υπόθεσή της καθώς και σε τοποθετήσεις της ιδίας, επί των παρεχομένων υπηρεσιών της, ως Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.

Ειδικότερα:

« .... Δεν κατέχω τίτλο ψυχολόγου, ούτε ποτέ ισχυρίστηκα κάτι τέτοιο. Είναι γεγονός ότι ήμουν καταχωρημένη στην διαδικτυακή σελίδα στην κατηγορία που αντιστοιχεί στους τίτλους σπουδών μου, όπου ο επισκέπτης μπορεί να πληροφορηθεί τα τυπικά μου προσόντα και τις υπηρεσίες που παρέχω.

Επιπροσθέτως, αναφέρω ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα που να λέει ότι οι Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας και οι Ψυχοθεραπευτές χρειάζονται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

(ΔΕΙΤΕ άρθρο 1 Προεδρικού Διατάγματος 50/1989 το οποίο σας επισυνάπτω).

Επίσης δεν καθορίζεται από το ΦΕΚ για τους ψυχολόγους ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να ασκούν ψυχοθεραπεία. Αυτό είναι η αντίληψη του ιδίου του κ. Νικολάου Μάντη.

Εάν μου βρείτε έναν νόμο που να λέει ο ψυχοθεραπεία ασκεί μόνο ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος τότε, ναι έχω σφάλει.

Κανένας δεν μπορεί να μας πει τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε αφού δεν υπάρχει κάτι που να ορίζει αυτό. Ως εκ τούτου δεν μπορώ να είμαι υπόδι9κος για τέτοια θέματα.

Δεν υφίσταται καμία κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση παρακαλώ, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων σας και την δυνατότητά σας, και εφ’ όσον υφίσταται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος, εάν είναι δυνατόν η υπηρεσία σας λαμβάνουσα υπόψη τα ανωτέρω, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, την διεθνή εμπειρία και ιδία την ασκουμένη πολιτική στις υπόλοιπες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, να προβείτε σε υποδείξεις προς την κεντρική διοίκηση εις τρόπον ώστε να υπάρξουν σαφείς διαχωρισμοί πεδίων δραστηριότητας όσων έχουν τίτλο σπουδών και πραγματικό περιεχόμενο σπουδών που άπτονται της αντιμετώπισης θεμάτων ψυχικής υγείας.

Θεωρώ και έτσι αντιμετωπίζεται η περίπτωσή μου από τον κο Μάντη, την υπόθεσή μου ως ευθεία επίθεση όχι κατά του προσώπου μου, αλλά κατά χιλιάδων επαγγελματιών του γνωστικού μου αλλά και άλλων συναφών γνωστικών κλάδων που δεν έχουν πτυχίο ψυχολόγου, κάτι για το οποίο πρέπει να δοθεί η πρέπουσα λύση από τον ίδιο τον Υπουργό και την οποία επιφυλάσσομαι να ζητήσω να παραδώσει γραπτώς ο κλάδος μου δια του επισήμου οργάνου του στον Υπουργό».

................................................................................................................................................................

Ε.4. Δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης                                                       [Σελίδα 36 της Εκθέσεως Ελέγχου]

Σε τηλεφωνική επικοινωνία κα ****** και την πληρεξουσία δικηγόρο της, λάβαμε την ενημέρωση ότι η υπόθεση της, όπως αυτή παραπέμφθηκε από τον Π.Ψ.Σ. (για το εάν η κα ****** είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Ιατρού) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ******, ύστερα από την άσκηση ποινικής δίωξης, εκδικάστηκε Πρωτοδίκως στις αρχές του 2011. Επί της καταδικαστικής αποφάσεως του ****** ****** (αριθμ αποφ. 15/2011), μας δηλώθηκε ότι ασκήθηκε έφεση. Ζητήθηκε να μας κοινοποιηθεί η εν λόγω απόφαση προκειμένου να ενσωματωθεί στην έκθεση ελέγχου. Με την εν λόγω απόφαση η κα ****** ****** κηρύχτηκε «ένοχη κατ’ εξακολούθηση του ότι την 6-3-2010 και 23-3-2010, σε οικεία ιστοσελίδα του διαδικτύου διαφημιζόταν σαν Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Ψυχοθεραπεύτρια, δραστηριότητες που ανέπτυσσε στην ****** και οι οποίες παρεμβαίνουν αμέσως στην προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου που ανάγονται στην ειδικότητα του Ψυχολόγου, ήτοι κατά παράβαση των άρθρων 1 και 12 Ν. 991/79 σε συνδ. Με το άρθρο 458 Π.Κ...........».

................................................................................................................................................................

ΣΤ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                                    [Σελίδα 36 της Εκθέσεως Ελέγχου]

Από την επισκόπηση των ανωτέρω δεδομένων προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις συμπεράσματα:

ΣΤ.1. Διαπιστώσεις                                                                    [Σελίδες 36, 37, 38 και 39 της Εκθέσεως Ελέγχου]

Από όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία που προκύπτουν, από έγγραφα, καταθέσεις υπομνημάτων και συνεντεύξεις των εμπλεκομένων, προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

  1. Η κα ****** ******, είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Κοινωνικής Λειτουργού, από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ ******.

................................................................................................................................................................

  1. Σύμφωνα με το υπόμνημα και το βιογραφικό σημείωμα της κας ****** ******, φαίνεται η απασχόλησή της σε διάφορα αντικείμενα καθώς και η επαγγελματική της εμπειρία σε παρεχόμενο έργο σχετικό με το αντικείμενο του Ψυχολόγου, χωρίς την κατοχή τίτλους σπουδών ψυχολόγου και σχετικής άδειας επαγγέλματος.

................................................................................................................................................................

  1. Η κα ****** ****** έχει δηλώσει και επικαλείται τις επαγγελματικές ιδιότητες Κοινωνική Λειτουργός, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οικογένειας (ECP), Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας τόσο στην ιστοσελίδα www.******.gr όσο καις τον προσωπικό της τηλεφωνητή.

................................................................................................................................................................

10.        Ο Επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός, κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, δεν μπορεί να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Ψυχολόγου αν δεν έχει αποκτήσει σχετική άδεια, έτσι όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.

11.        Σύμφωνα με το ΠΔ 50/1989, η άσκηση δραστηριοτήτων από επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, Συμβουλευτικούς Σταθμούς, κ.λπ., εφόσον μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέρος του επιστημονικού και θεραπευτικού προσωπικού με την εποπτεία και ευθύνη από επαγγελματίες Ψυχιάτρους ή Ψυχολόγους.

12.         Οι αποκτηθείσες γνώσεις από οποιαδήποτε είδη επιμόρφωσης μπορεί να αξιοποιηθούν ως προς την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου του Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού (π.χ. ομάδες εμπειρίας γονέων, εφήβων, δράσεις στην κοινότητα), δεν αποτελούν τυπικό και ουσιαστικό προσόν για την παροχή υπηρεσιών Ψυχοθεραπείας.

................................................................................................................................................................

14.        Η Ψυχοθεραπεία σύμφωνα με το ΠΔ 157/1991 διενεργείται μόνον από Ιατρούς Νευρολόγους-Ψυχιάτρους καθώς και Ψυχολόγους.

ΣΤ.2. Συμπεράσματα                                                                     [Σελίδες 39, 40 και 41 της Εκθέσεως Ελέγχου]

Δεδομένου ότι:

·        Το αντικείμενο του επαγγέλματος του Ψυχολόγου είναι να ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους (άρθρο 1, Ν. 991/79).

·        Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα του Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο ή χρησιμοποιεί τον τίτλο σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Π.Κ. (άρθρο 12, Ν. 991/1979).

·        Στο άρθρο 48 του Ν. 2238/1994, ορίζεται ότι εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελμάτων είναι αμοιβές από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος Ψυχολόγου, χωρίς να προβλέπεται άλλο συναφές επάγγελμα με αντικείμενο παρεμφερές με αυτό του Ψυχολόγου.

·        Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, δηλαδή Ψυχολόγου, Ψυχίατροι, Παιδοψυχίατροι δεν μπορούν να προβαίνουν σε πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού προς συναδέλφους τους παραπλανώντας ως προς κεκτημένα πιστοποιημένα προσόντα κάνοντας χρήση όρων που χαρακτηρίζουν δήθεν επιτηδεύματα τα οποία προβάλλονται από όσους με οποιονδήποτε τρόπο αντιποιούνται το επάγγελμα του Ψυχολόγου ή άλλων επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας (παρ. 2, αρθρ. 21, Ν. 3418/2005).

·        Η Ψυχοθεραπεία εμπεριέχεται στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του Ψυχολόγου, η δε άσκηση αυτής ως μεθόδου, απαιτεί κατάλληλη εκπαίδευση και αναγνώριση αυτής από αρμόδια όργανα και φορείς (Υ.Α. Α2/οικ.3823/1981).

................................................................................................................................................................

·        Τα όσα ορίζονται από την απόφαση του Τμήματος Δ΄ 1408/2003, του ΣτΕ σχετικά με αναφορά σε διατάξεις του Νόμου που ρυθμίζουν θέματα άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ότι τελούν ...σκοπόν όταν πρόκειται για την εξασφάλιση και προστασία της ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων από την ανεξέλεγκτη άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου από αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα.

·        Τα όσα ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος και οι αποφάσεις 400/1986 και 2267/2005 της Ολομέλειας του ΣτΕ, «η άσκηση κάθε ...».

·        Σύμφωνα με το σκεπτικό της παρ. 8 της απόφασης Τμήματος Δ΄ 4026/2008 ότι «οι περιπτώσεις των μη κατόχων ... επαγγελματικές πράξεις», «η ρύθμιση του νέου ... αρχή της ισότητας», καθώς και «η διάταξη αυτή, ως ανίσχυρη ... των ελληνικών ΑΕΙ».

·        Σύμφωνα με τις αποφάσεις 82 και 84 του 2007 του Πρωτοδικείου Πέλλας καταδικάστηκε άτομο που έφερε την ιδιότητα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, διότι μεταξύ άλλων ασκούσε έργο που αναγόταν στην ειδικότητα του Ψυχολόγου, χωρίς να κατέχει την κατά το νόμο προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

1.      Η κα ****** ****** είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Κοινωνικής Λειτουργού, από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ ****** και διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού.

2.      Η κα ****** ******, φαίνεται ότι απασχολείται με την παροχή υπηρεσιών που άπτονται του περιεχομένου του έργου του Ψυχολόγου χωρίς η ίδια να κατέχει τίτλο σπουδών Ψυχολόγου και σχετική άδεια επαγγέλματος.

3.      Το Νοέμβριο του 2009 προέβη σε έναρξη εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία με τον αντίστοιχο κωδικό, με δραστηριότητα «υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή (ως κύρια) και υπηρεσίες Συμβούλου Ψυχικής Υγείας (ως δευτερεύουσα)» και έδρα στην οικία της στην οδό ****** **, στην ******. Την 1-7-2010 πραγματοποίησε αλλαγή της έδρας της σε γραφείο-επαγγελματική στέγη. Την 1-9-2010 άνοιξε υποκατάστημα-γραφείο στο ******.

4.      Από τα στοιχεία των προσκομισθέντων αντιγράφων του βιβλίου πελατών, προκύπτει ότι από το 2009 ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα στην ****** και στο ****** παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής.

5.      Η κα ****** ****** έχει δηλώσει και επικαλείται τις επαγγελματικές ιδιότητες «Κοινωνική Λειτουργός, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οικογένειας (ECP), Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας» τόσο στην ιστοσελίδα www.******.gr όσο και στον προσωπικό της τηλεφωνητή.

................................................................................................................................................................

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ                                                                               [Σελίδα 41, 42 και 43 της Εκθέσεως Ελέγχου]

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από την διεξαγωγή του ελέγχου καθώς και τα συμπεράσματα, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις και ενέργειες που κατανέμονται ανά φορέα και υπηρεσία ως ακολούθως.

Ζ.1.) Προς την κα ****** ******. Η κα ****** ****** να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διακοπής άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ως Ψυχοθεραπεύτριας και Συμβούλου Ψυχικής Υγείας προσκομίζοντας στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Τομέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας) τα απαραίτητα παραστατικά από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το λόγο ότι ασκεί επάγγελμα, περιεχόμενο του οποίου, είναι αντικείμενο και έργο του ψυχολόγου αντιποιώντας αυτό χωρίς να έχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα όπως αναγνωρισμένες σχετικές σπουδές όπως και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ζ.2.) Προς το Υ.Υ.Κ.Α. – Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας – Πρόνοιας. Η Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Υ.Υ.Κ.Α. σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προτείνεται να διερευνήσει την αναζήτηση διαδικασιών που θα διαχειρίζονται τη ροή πληροφοριών, οι οποίες αφορούν αποφάσεις δικαστικών ή πειθαρχικών οργάνων που σχετίζονται με την άρση της άδειας άσκησης επαγγέλματος των επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας. Οι εν λόγω πληροφορίες θα διαβιβάζονται με εμπιστευτικό τρόπο στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ν.Α. ώστε αυτές να καταφεύγουν στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. ανάκληση της άδειας), δεδομένου ότι έως σήμερα δεν υπάρχει ανάλογη διαδικασία ροής πληροφοριών προς αυτές.

................................................................................................................................................................

Ζ.5.) Προς Πταισματοδικείο ****** & Εισαγγελία Πρωτοδικών ******. Η παρούσα έκθεση διαβιβάζεται στο αρμόδιο ****** ****** προκειμένου να συσχετισθεί με το φάκελο εκδίκασης της υπόθεσης (αριθμ. αποφ. 15/2011) της κας ****** ****** σχετικά με το αν είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Ιατρού. Σε περίπτωση άσκησης εφέσεως να διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Επίσης διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ****** προκειμένου να συσχετισθεί με φάκελο υπόθεσης σύμφωνα με τη διαβιβασθείσα αναφορά του Π.Ψ.Σ. (αριθμ. πρωτ. 6.131/23-3-2010).

********************************************************************************

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr 
• E-mail: ds@psy.gr


Αθήνα, 6 Μαρτίου 2010 / 23 Μαρτίου 2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6. 131

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τους κυρίους Εισαγγελείς Πρωτοδικών
*********, *********, *********.
- Αξιότιμο κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών *********.
- Αξιότιμο κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών *********.
- Αξιότιμο κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών *********.

ΘΕΜΑ: Αίτημα ελέγχου εάν είναι κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Ιατρού, η κατά δήλωση της ιδίας: «§Κοινωνική Λειτουργός §Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια §Θεραπεύτρια Οικογένειας ****** §Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας», που «Σήμερα εργάζεται ιδιωτικά ως Ψυχοθεραπεύτρια *** ****** και *** ******», και πραγματοποιεί Θεωρητικό και Πρακτικό Σεμινάριο,*** ******.

Αξιότιμοι κύριοι Εισαγγελείς,

Η εν θέματι αναφερομένη προβάλλει δημοσίως –και κατά τρόπον αδιστάκτως βέβαιον με δική της πρωτοβουλία και ατομική της ευθύνη-, προς επαγγελματική προβολή για την αναζήτηση πολιτών-πελατών, μεταξύ των άλλων:
- Ότι είναι: «Πτυχιούχος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ******* »,
- Ότι: «Εκπαιδεύτηκε στο "Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων" της Χάρις Κατάκη στη ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ CERTIFICATE TRAINING PROGRAM IN SYSTEMIC AND FAMILY THERAPY»,
- Ότι: «Σήμερα εργάζεται ιδιωτικά ως Ψυχοθεραπεύτρια *** ****** *** *** ******»,
- Ότι αναπτύσσει τις δραστηριότητες:
• «Ατομική-Ομαδική-Οικογενειακή Συμβουλευτική *** Ψυχοθεραπεία»
• «Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία Ζευγαριών Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία για προβλήματα εφηβείας»
• «Συμβουλευτική Υποστήριξη σε Γονείς και Ενηλίκους ******* ******** »

Όπως όλα αυτά παρουσιάζονται δημοσίως στο Διαδίκτυο και έχουν αποτυπωθεί στο περιεχόμενο των Εισερχομένων Εγγράφων στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: α) 6.094/02.03.2010, β) 6.113/α-θ/06.03.2010, γ) 6.174/α-θ/23.03.2010.
Η ως άνω δημοσίως προβαλλόμενη «Ψυχοθεραπεύτρια» –κατά δήλωση της ιδίας-, κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της παρεμβαίνει αμέσως στην «προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου» και ασκεί, «εν τοις πράγμασι», έργο Ψυχολόγου ή Ιατρού.

Τα έγγραφα αυτά ετέθησαν υπόψιν μας ή λάβαμε γνώση απευθείας:
α) Από Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, έχον έννομο συμφέρον με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το οποίο εστάλη στον Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και ετέθη υπόψιν του Σώματος κατά την 28η, Τακτική, Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, στις 6 Μαρτίου 2010 [Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: α) 6.094/02.03.2010], και το οποίο επιβεβαίωσε προφορικώς με «ανοικτή» τηλεφωνική συνομιλία διαρκούσης της συνεδριάσεως.
β) Από σχετικές διαφημιστικές αναρτήσεις στο Διαδίκτυο, της ως άνω παρουσιαζομένης, προς αναζήτηση πολιτών - πελατών και πρόσκληση για παροχή, «εν τοις πράγμασι», υπηρεσιών Ψυχολόγου ή Ιατρού, ληφθείσες σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, με απευθείας εκτύπωση από σχετική Ιστοσελίδα τού Διαδικτύου δημοσίως εκτιθεμένης και με ελεύθερη πρόσβαση, με επί μέρους σελίδες και ταξινόμηση, και Ενιαίο Εντοπιστή Πόρων (URL): «http://www.******************.gr».[Εισερχόμενα Έγγραφα στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: β) 6.113/α-θ/06.03.2010, γ) 6.174/α-θ/23.03.2010].

Προς τούτο υποβάλλουμε την παρούσα αναφορά και τα δεκατρία (13) συνημμένα έγγραφα τα οποία ευρίσκονται στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: α) 6.094/02.03.2010, β) 6.113/α-θ/06.03.2010, γ) 6.174/α-θ/23.03.2010, δ) 3.780/24.07.2007, ε) 2.592/α-β/27.06.2006, στ) 4.875/α-ζ/04.10.2008, ζ) 4.982/α-ιζ/11.11.2008, η) 4.940/α-ιγ/04.10.2008, θ) 5.910/05.12.2009, ι) 5.878/α-γ/24.11.2009, ια) 6.170/α-γ/23.03.2010, ιβ) 5.973/α-β/19.01.2010, και ιγ) 5.974/19.01.2010.

Υποβάλλοντας δι’ αυτής τα εν θέματι, αιτούμεθα τα καθ’ Υμάς.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΕΠΑΓΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Το έννομο δικαίωμα και το έννομο συμφέρον τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου ευθέως προκύπτει εκ των κατωτέρω:
Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1998, περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα, 1.474 κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, δεν έχει ως μέλη του μη κατόχους Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή άτομα με μη σύννομη Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και είναι νομίμως συγκεκροτημένη [Στην βάση τού εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου: Υ7α/Γ.Π. 91.465/12-07-2007 της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 3.780/24.07.2007], Επιστημονική-Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων τής χώρας μας, πανελλαδικής διάρθρωσης.

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος είναι η Αντιπροσωπευτική Επιστημονική - Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων στην Ελλάδα.

Με βάση το Καταστατικό τού Συλλόγου μας, και όπως καταδεικνύεται από την μέχρι σήμερα δράση μας, με αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, σαφώς και κυρίως επιδιώκουμε και αποφασιστικώς παρεμβαίνουμε ώστε:
α) Να υπάρχουν σαφή, διακριτά, έγκυρα και αξιόπιστα προσόντα Ψυχολόγου και να τηρούνται οι νόμοι που η Ελληνική Πολιτεία θεσπίζει για το επάγγελμά μας.
β) Να εξαλειφθεί η αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος, η οποία είναι σε βάρος τής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Ψυχολόγου και δημιουργεί συνθήκες διαφθοράς στους διάφορους τομείς όπου εργάζονται οι Ψυχολόγοι.
γ) Να προάγεται διαρκώς ο Ψυχολόγος, ως επιστήμονας-επαγγελματίας, με στόχο την εξασφάλιση της παροχής υψηλής στάθμης υπηρεσιών προς το Κοινωνικό Σύνολο.
δ) Να τηρείται η νομιμότητα κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και οι Ψυχολόγοι να τηρούν, κατ’ ανάλογον εφαρμογήν, τους κανόνες δεοντολογίας τού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί Κώδικας Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου.

Πρώτος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η προστασία τών οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα».

Έβδομος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και την δεοντολογία των ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη τού κοινωνικού συνόλου προς την επαγγελματική ομάδα τών ψυχολόγων».

Όγδοος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Οι ψυχολόγοι να υπόκεινται σε έλεγχο, ως φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και η Πολιτεία να διαμορφώνει ενεργά, με γνώμονα το συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου και του κλάδου το θεσμικό πλαίσιο έτσι, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλού επιπέδου έργο από τους ψυχολόγους».

Δέκατος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου».

Επί τη βάσει των ανωτέρω σκοπών τού Καταστατικού του –όπως αυτοί έχουν περιαφθεί με το κύρος τής Εκουσίας Δικαιοδοσίας τής Ελληνικής Δικαιοσύνης-, ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος υπερασπίζεται το έννομο αγαθό τής Δημόσιας Υγείας και ειδικότερα της Ψυχικής Υγείας, και έχει νομιμοποιηθεί να παρεμβαίνει –ως Νομικό Πρόσωπο έχον έννομο συμφέρον-, ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης [Ενώπιον των Δικαστηρίων, από τού κατωτέρου βαθμού έως το Συμβούλιο της Επικρατείας], για ζητήματα άσκησης, «με οποιονδήποτε τρόπο», του επαγγέλματος του Ψυχολόγου,

Και με βάση την Ad Hoc απόφαση (4026/2008/31.12.2008) του Συμβουλίου της Επικρατείας [«Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως το Σωματείο “Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος”, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται, κατά το άρθρο 2 παρ. 10 του Καταστατικού του, η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου στην Ελλάδα»], ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος θεμελιώνει δικαίωμα κατά Νόμον, και κατά την Άρχουσα Νομολογία τού Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (ως ανωτέρω), παρεμβάσεων για ζητήματα που αφορούν στην σύννομη παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου, εντός τών οποίων εντάσσονται και αυτές τών Ψυχολογικών Θεραπειών.

Επιπροσθέτως:

Πρώτον: Η Διοίκηση, δια τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: Αρ. Πρωτ.: Υ7γ/ΓΠ/49.361/19-06-2006 [Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 2.592/α-β/27.06.2006], προσδιορίζει ότι: «Μετά τα ανωτέρω, είναι ολοφάνερο ότι ο επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, δεν μπορεί να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Ψυχολόγου αν δεν έχει αποκτήσει τη σχετική άδεια, έτσι όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις».

Δεύτερον: Η αρμοδιότητα για άμεσες παρεμβάσεις στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά τού ανθρώπου ανήκει στον κάτοχο Αδείας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου [Άρθρο 1 τού Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ.Α΄/20-12-1979), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 τού ιδίου Νόμου]. Νόμος «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπου στο άρθρο 1 ορίζεται: «Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους» και στο άρθρο 12, υπό τον τίτλο «Ποινικές κυρώσεις», ορίζεται ότι: «Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα τον Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου, τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη».

Τρίτον: Από την προαναφερθείσα ρητή, και εν θέματι μοναδική, διάταξη ειδικού νόμου (η οποία ως γνωστόν, με βάση την επικρατούσα Φιλοσοφία Δικαίου, επικρατεί πάσης συναφούς διατάξεως γενικού νόμου), συνάγεται ότι: Η αρμοδιότητα για άμεση παρέμβαση στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά τού ανθρώπου αποδίδεται στον Ψυχολόγο. Η αρμοδιότητα των Ψυχιάτρων και των Παιδοψυχιάτρων, ως εξειδικευμένων Ιατρών, για παρεμβάσεις σε θέματα Ψυχικής Υγείας τού ανθρώπου, και επομένως για παρεμβάσεις στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά, ορίζεται με βάση τις διατάξεις τού όλου πλέγματος της Νομοθεσίας για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρού, οι οποίες δίδουν την γενική και ειδική αρμοδιότητα στους ιατρούς για «θεραπευτικές παρεμβάσεις δια του Λόγου», «ψυχολογικές θεραπευτικές παρεμβάσεις» και «Ψυχολογικές Θεραπείες».

Τέταρτον: Για την άσκηση των παρεμβάσεων για εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας και της Συμπεριφοράς τού ανθρώπου πρέπει –για λόγους προστασίας τής Δημόσιας Υγείας-, να υπάρχει πάντοτε Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ιατρού, των μόνων νομιμοποιουμένων να παρεμβαίνουν, η οποία Άδεια λαμβάνεται αφού ο αιτών έχει κριθεί υγιής, μετά από εξέταση από ειδικούς ιατρούς. Όποιος ασχολείται και παρεμβαίνει αμέσως στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά τού ανθρώπου, και επομένως στην Ψυχική του Υγεία (Ψυχολόγος, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος), πρέπει να έχει διδαχθεί Ψυχοπαθολογία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, για να μπορεί στην κλινική πράξη να κάνει διαφορική διάγνωση του υγιούς από τον πάσχοντα.

Πέμπτον: Οι άμεσες παρεμβάσεις σε εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας και της Συμπεριφοράς τού ανθρώπου είναι παρεμβάσεις στην ψυχική του υγεία και, επομένως, ο επιστήμονας – επαγγελματίας που ασκεί παρεμβάσεις στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά θα πρέπει να έχει ανάλογη εκπαίδευση και να έχει κριθεί ικανός για να κάνει διαφορική διάγνωση ανάμεσα στις φυσιολογικές και στις παθολογικές εκδηλώσεις τής Συμπεριφοράς ατόμων και ομάδων, και ανάμεσα στις φυσιολογικές και στις παθολογικές εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας τού ανθρώπου. Ο οποιοσδήποτε ασκεί συμβουλευτικό έργο, και ουσιαστικώς έργο αρχικής θεραπευτικής παρέμβασης, για ζητήματα Προσωπικότητας και Συμπεριφοράς, θα πρέπει να έχει διδαχθεί, σε επίπεδο Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, να έχει εξετασθεί, με αδιάβλητες ακαδημαϊκές διαδικασίες, και να έχει κριθεί ικανός να διακρίνει τις φυσιολογικές από τις παθολογικές εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας και της Συμπεριφοράς τού ανθρώπου, σύμφωνα με τα πρότυπα υγιούς Συμπεριφοράς και Προσωπικότητας, και με τα διεθνώς ισχύοντα Συστήματα Ταξινόμησης των Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών Συμπεριφοράς, ως ακολούθως:

Α. Την «Διεθνή Ταξινόμηση των Νόσων» «International Classification of Diseases, 10η Έκδοση – ICD-10», που εκδίδεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και αναφέρεται σε Ψυχικές Διαταραχές και Διαταραχές τής Συμπεριφοράς,
[Σχετική βιβλιογραφία:
1) World Health Organization (1992). The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders. Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. Geneva: World Health Organization.
2) Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1993). Ταξινόμηση ΙCD-10 Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς. Κλινικές Περιγραφές και οδηγίες για τη διάγνωση. Απόδοση στα Ελληνικά και Επιμέλεια: Κ. Στεφανής, Κ. Σολδάτος, Β. Μαυρέας. Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις], και

Β. Το «Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών, 4η Έκδοση», «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition – DSM-IV», που εκδίδεται από τον Αμερικανικό Ψυχιατρικό Σύλλογο, και αναφέρεται στις Ψυχικές Διαταραχές,
[Σχετική βιβλιογραφία:
1) American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) (4th Ed.). Washington, D.C.: American Psychiatric Association.
2) American Psychiatric Association (1996). Διαγνωστικά Κριτήρια DSM-IVTM Μετάφραση-Επιμέλεια: Κώστας Γκοτζαμάνης. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.
3) Μάνος, Ν. (1988). Βασικά Στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής, Αναθεωρημένη Έκδοση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press].

Στην βάση τών ανωτέρω, το «άγχος» και το «στρες» για παράδειγμα –για τα οποία θα μπορούσε κάποιος πολίτης να «συμβουλευθεί» «επαγγελματία»-, συνιστούν ψυχικές νοσολογικές οντότητες, κατατάσσονται μεταξύ τών ψυχικών διαταραχών, και απαιτείται πιστοποιημένη επιστημονική-επαγγελματική ικανότητα για να τα διακρίνει από άλλες φυσιολογικές ή παθολογικές εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας και της Συμπεριφοράς.

Ωσαύτως, τα «συναισθήματα» και η «διαγωγή», όταν εξετάζονται από επαγγελματία επαγόμενο και υποσχόμενο επαγγελματική βοήθεια, εξετάζονται στον άξονα Υγιούς – Παθολογικού, και απαιτείται εξειδικευμένη γνώση τών βαθμών τής κλιμάκωσης αυτού το οποίο στην Ψυχοπαθολογία ονομάζεται «διαταραχή συναισθημάτων και διαγωγής», προκειμένου να χαρακτηρισθούν τα εξεταζόμενα στοιχεία είτε ως «διαταραχή» είτε ως φυσιολογική συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα, στις σελίδες 35-36 και 147-158 της έκδοσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1993). Ταξινόμηση ΙCD-10 Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς. Κλινικές Περιγραφές και οδηγίες για τη διάγνωση. Απόδοση στα Ελληνικά και Επιμέλεια: Κ. Στεφανής, Κ. Σολδάτος, Β. Μαυρέας. Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, και υπό την κατηγορία F30-F39. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ [ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ], ταξινομούνται, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες διαταραχές με τους αντίστοιχους κωδικούς ταξινόμησής τους:

F32       Καταθλιπτικό επεισόδιο
F32.0 Ήπιο καταθλιπτικό επεισόδιο
      .00 Χωρίς σωματικό σύνδρομο
      .01 Με σωματικό σύνδρομο
F32.1 Μέτριας βαρύτητας καταθλιπτικό επεισόδιο
      .10 Χωρίς σωματικό σύνδρομο
      .11 Με σωματικό σύνδρομο
F32.2 Βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα
F32.3 Βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο με ψυχωσικά συμπτώματα
F32.8 Άλλα καταθλιπτικά επεισόδια
F32.9 Καταθλιπτικό επεισόδιο, μη καθοριζόμενο

F33       Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή
F33.0 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο ήπιο
      .00 Χωρίς σωματικό σύνδρομο
      .01 Με σωματικό σύνδρομο
F33.1 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο μέτριας βαρύτητας
      .00 Χωρίς σωματικό σύνδρομο
      .01 Με σωματικό σύνδρομο
F33.2 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαρύ χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα
F33.3 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαρύ με ψυχωσικά συμπτώματα
F33.4 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, σε αποδρομή κατά την παρούσα φάση
F33.8 Άλλου τύπου υποτροπιάζουσες καταθλιπτικές διαταραχές
F33.9 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, μη καθοριζόμενη

Στην ίδια έκδοση, στις σελίδες 37-38 και 167-189, και υπό την κατηγορία F40-F48. ΝΕΥΡΩΣΙΚΕΣ, ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ STRESS ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ταξινομούνται, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες διαταραχές με τους αντίστοιχους κωδικούς ταξινόμησής τους:

F40       Διαταραχές φοβικού άγχους
F40.0 Αγοραφοβία
      .00 Χωρίς διαταραχή πανικού
      .01 Με διαταραχή πανικού
F40.1 Κοινωνικές φοβίες
F40.2 Ειδικές (μεμονωμένες) φοβίες
F40.8 Άλλες διαταραχές φοβικού άγχους
F40.9 Διαταραχή φοβικού άγχους, μη καθοριζόμενη

F41       Άλλες αγχώδεις διαταραχές
F41.0 Διαταραχή πανικού (επεισοδιακό παροξυσμικό άγχος)
F41.1 Διαταραχή γενικευμένου άγχους
F41.2 Μεικτή αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή
F41.3 Άλλες μεικτές αγχώδεις διαταραχές
F41.8 Άλλες καθοριζόμενες αγχώδεις διαταραχές
F41.9 Αγχώδης διαταραχή, μη καθοριζόμενη

F42       Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
F42.0 Διαταραχή με προεξάρχουσες ιδεοληπτικές σκέψεις ή ιδεομηρυκασμούς
F42.1 Διαταραχή με προεξάρχουσες ψυχαναγκαστικές πράξεις (ιδεοληπτικές τελετουργίες)
F42.2 Διαταραχή με μεικτές ιδεοληπτικές σκέψεις και ψυχαναγκαστικές πράξεις
F42.8 Άλλες ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές
F42.9 Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, μη καθοριζόμενη

F43 Αντίδραση σε έντονο stress και διαταραχές προσαρμογής
F43.0 Οξεία αντίδραση στο stress
F43.1 Διαταραχή stress μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία
F43.2 Διαταραχές προσαρμογής
      .20 Βραχεία καταθλιπτική αντίδραση
      .21 Παρατεινόμενη καταθλιπτική αντίδραση
      .22 Μεικτή αντίδραση άγχους και κατάθλιψης
      .23 Με προεξάρχουσα διαταραχή άλλων συναισθημάτων
      .24 Με προεξάρχουσα διαταραχή διαγωγής
      .25 Με μεικτή διαταραχή συναισθημάτων και διαγωγής
      .24 Με προεξάρχοντα άλλα ειδικά συμπτώματα
F43.8 Άλλες αντιδράσεις σε έντονο stress
F43.9 Αντίδραση σε έντονο stress, μη καθοριζόμενη

Στην σελίδα 25 της έκδοσης του American Psychiatric Association (1996). Διαγνωστικά Κριτήρια DSM-IVTM Μετάφραση-Επιμέλεια: Κώστας Γκοτζαμάνης. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, και υπό την κατηγορία ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ταξινομούνται οι ακόλουθες διαταραχές με τους αντίστοιχους κωδικούς ταξινόμησής τους:

296.xx Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή
300.4 Δυσθυμική Διαταραχή
311 Καταθλιπτική Διαταραχή ΜΠΑ [Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς]

Στην σελίδα 26 της προαναφερθείσας έκδοσης και υπό την κατηγορία ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ταξινομούνται οι ακόλουθες διαταραχές με τους αντίστοιχους κωδικούς ταξινόμησής τους:

300.01 Διαταραχή Πανικού Χωρίς Αγοραφοβία
300.21 Διαταραχή Πανικού με Αγοραφοβία
300.22 Αγοραφοβία χωρίς Ιστορικό Διαταραχής Πανικού
300.29 Ειδική Φοβία
300.23 Κοινωνική Φοβία
300.3Ι Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
309.81 Διαταραχή μετά από Τραυματικό Στρες
308.3   Διαταραχή Οξέος Στρες
300.02 Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή
293.83 Αγχώδης Διαταραχή Οφειλόμενη σε ... [Αναφέρατε τη Γενική Σωματική Κατάσταση]
300.00 Αγχώδης Διαταραχή ΜΠΑ [Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς]

Έκτον: Στον «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», Νόμος υπ’ αριθμόν 3418/2005 (Φ.Ε.Κ. 287/τ.Α΄/28.11.2005), στο άρθρο 1, «Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος», παράγραφος 1, ορίζεται ρητώς ότι: «Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου». Από τον συνδυασμό τών διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 τού ιδίου άρθρου συνάγεται ότι κάθε υγιής χρήστης υπηρεσιών υγείας, λαμβάνων υπηρεσίες «πρόληψης», δύναται να τυγχάνει τής «γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης» τού Ιατρού.

Έβδομον: Στον «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας» η Φροντίδα Ψυχικής Υγείας αποτελεί το ξεχωριστό «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», με το άρθρο 28, υπό τον τίτλο «Φροντίδα ψυχικής υγείας». Με το σύνολο των διατάξεων των δεκατριών (13) παραγράφων αυτού τού άρθρου, αλλά και του συνόλου τών διατάξεων αυτού τού Νόμου {«αι οποίαι έχουν τεθεί χάριν δημοσίου συμφέροντος ήτοι της εξασφαλίσεως και προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων»}, θεσμοθετούνται ιδιαιτέρως αυστηροί κανόνες για όσους ασχολούνται με την Ψυχική Υγεία τών υγιών πολιτών, που δεν πρέπει να νοσήσουν, και των νοσούντων πολιτών, οι οποίοι πρέπει να αποθεραπευθούν.

Όγδοον: Στην ΕΚΘΕΣΗ της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Β΄ Συνόδου τής ΙΑ΄ Περιόδου τής ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ στο σχέδιο νόμου τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», «ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», η οποία φέρει ημερομηνία: 14 Οκτωβρίου 2005, και ευρίσκεται διαρκώς αναρτημένη στο επίσημο διαδικτυακό τόπο τής Βουλής των Ελλήνων, δημοσίως εκτιθέμενη και με ελεύθερη πρόσβαση [http://www.parliament.gr/ergasies/nomodetails.asp?lawid=391], αναφέρεται: «Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων συνήλθε στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2005 σε τρεις συνεδριάσεις, υπό την προεδρία του προέδρου αυτής κ. Παναγιώτη Αδρακτά, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας”. Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.κ. Νικήτας Κακλαμάνης, Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, αντίστοιχα, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. [……]. Η Επιτροπή έκανε δεκτές τροποποιήσεις και νομοτεχνικές βελτιώσεις που πρότεινε ο παριστάμενος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τέλος η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των μελών της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, το ως άνω σχέδιο νόμου κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαμορφώθηκε από την Επιτροπή και τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Η ΕΚΘΕΣΗ υπογράφεται από τους Υπουργούς: α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, Πρ. Παυλόπουλο, β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Γ. Αλογοσκούφη, γ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Π. Παναγιωτόπουλο, δ) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Ν. Κακλαμάνη, τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Παναγιώτη Αδρακτά και τον ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, Νικόλαο Κορτσάρη. Στην σελίδα δέκα (10) τού σχετικού εγγράφου τής ΕΚΘΕΣΗΣ, στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», στο άρθρο 28, υπό τον τίτλο «Φροντίδα ψυχικής υγείας», στην παράγραφο 12,
Γίνεται ρητή ονομαστική αναφορά, σαφής προσδιορισμός και διάκριση μεταξύ τών «βιολογικών θεραπειών» και των «ψυχολογικών θεραπειών».

Ένατον: Με βάση Νομολογία τού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: Υπόθεση C 309/97 τού Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Απόφαση: 11.05.1999, η δραστηριότητα της «Ψυχοθεραπείας» [«Ψυχολογική Θεραπεία», και κατά άτυπη γραμματική συνένωση: «Ψυχοθεραπεία»], ασκείται λειτουργικώς ισοδυνάμως και από τον Ψυχολόγο και από τον Ιατρό – Ψυχίατρο, Παιδοψυχίατρο. Οι δραστηριότητες των «Ψυχολογικών Θεραπειών» ως άσκηση δημόσιας λειτουργίας –είτε εν τω δημοσίω είτε ιδιωτικώς αλλά πάντοτε υπό δημόσιον έλεγχο-, είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη όταν ασκείται χωρίς την απαιτούμενη εκ του Νόμου άδεια Ψυχολόγου ή Ιατρού, με δεδομένο ότι η Ψυχολογική Θεραπεία, είναι παρεμβάσεις στην «προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου», και επομένως στην Ψυχική Υγεία τού ανθρώπου.

Δέκατον: Η Ψυχολογική Θεραπεία (Ψυχοθεραπεία) είναι το τελικό-ανώτατο επίπεδο επιστημονικής – επαγγελματικής λειτουργίας τών Ψυχολόγων, των Ψυχιάτρων και των Παιδοψυχιάτρων. Αναφέρομεθα στην επαγωγική, ανελικτική παρέμβαση των προαναφερθέντων επιστημόνων, που συναρτάται άλλωστε με την επαγγελματική επάρκεια. Είναι δε άκρως επικίνδυνο ο μη έχων τα κατά Νόμον απαιτούμενα προσόντα να προβαίνει σε Εξέταση, Αξιολόγηση, Διάγνωση, Συμβουλευτική – Αρχική Θεραπευτική Παρέμβαση και Ψυχολογική Θεραπεία – Ολοκληρωμένη Θεραπευτική Παρέμβαση στον επιζητούντα τις υπηρεσίες τού Ψυχολόγου ή του Ιατρού – Ψυχιάτρου, Παιδοψυχιάτρου.

Ενδέκατον: Με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, Νόμος υπ’ αριθμόν 2238/1994, άρθρο 48 (Φ.Ε.Κ. 151/τ.Α΄/16.09.1994), ορίζεται ότι εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθερίου επαγγέλματος του: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή-προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εμπειρογνώμονα.

Δωδέκατον: Οι προβαλλόμενες δημοσίως, προς διαφήμιση και αναζήτηση πολιτών-πελατών, «επιστημονικές-επαγγελματικές» ιδιότητες: «Ψυχοθεραπευτής», «Συστημικός Ψυχοθεραπευτής», «Θεραπευτής Οικογένειας», «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας», «Κλινικός Ψυχολόγος», «Ειδικός Ψυχοπαιδαγωγικός Σύμβουλος», «Παιδοψυχολόγος», «Σχολικός Ψυχολόγος», «Ψυχαναλυτής», «Οικογενειακός Σύμβουλος», «Σύμβουλος Διαπροσωπικών Σχέσεων», «Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης», «Θεραπευτής Διαπροσωπικών Σχέσεων», «Θεραπευτής Προσωπικής Ανάπτυξης», «Σύμβουλος Ζεύγους», «Σύμβουλος Γάμου», «Σύμβουλος Γονέων», «Σύμβουλος Παιδιών», «Σύμβουλος Εφήβων», «Σύμβουλος Μετεφήβων», «Σύμβουλος Ενηλίκων», «Σύμβουλος Οικογένειας», «Σύμβουλος Γάμου», «Σύμβουλος Ανθρωπίνων Σχέσεων», «Σύμβουλος Συμπεριφοράς», «Σύμβουλος Σχέσεων», «Σύμβουλος Σχέσεων, Παιδιού και Οικογένειας», «Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού», «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας», «Σύμβουλος», «Ειδικός τής Συμπεριφοράς», «Κλινικός Υπνοθεραπευτής», «Σύμβουλος Ψυχολόγος», «Συμβουλευτικός Ψυχολόγος», «Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος», «Ψυχοπαιδαγωγός», «Ειδικός Συναισθημάτων», «Εμψυχωτής», «Δραματοθεραπευτής», «Χοροθεραπευτής», «Παιγνιοθεραπευτής», «Ψυχοκοινωνιολόγος», «Ψυχοφυσιολόγος», και τα όμοια, είναι ανυπόστατα δήθεν «επιτηδεύματα», τα οποία προβάλλονται από όσους «με οποιονδήποτε τρόπο» αντιποιούνται το επάγγελμα του Ψυχολόγου [Νόμος 991/1979, ΦΕΚ 278/τ.Α΄/20-12-1979] ή, ακόμη, από επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, δηλαδή Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Παιδοψυχιάτρους, που προβαίνουν σε πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού προς συναδέλφους τους [Νόμος 3418/2005, Φ.Ε.Κ. 287/τ.Α΄/28.11.2005, άρθρο 21, παράγραφος 2] και παραπλανούν ως προς κεκτημένα πιστοποιημένα προσόντα.

Δέκατο Τρίτον: Η σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από τον European Association of Psychotherapy (EAP) να συμπεριληφθεί ξεχωριστή επαγγελματική κατηγορία, του «ψυχοθεραπευτή», στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ/07.09.2005 [σχετικώς με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις χώρες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης], απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Εισερχόμενα Έγγραφα στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: α) 4.875/α-ζ/04.10.2008 σελίδα γ΄: «It is also important to note that the proposal by EAP (European Association of Psychotherapy) to include “psychotherapists” in the Directive as a separate professional group was rejected by the European Council and the Parliament», β) 4.982/α-ιζ/11.11.2008 – σελίδα στ΄: «Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόταση της EAP (Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπεία) να συμπεριληφθούν οι “Ψυχοθεραπευτές” στην Οδηγία ως ξεχωριστή επαγγελματική κατηγορία απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο», γ) 4.940/α-ιγ/04.10.2008 – σελίδες: ε΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄]. Τα ανωτέρω, τα θέσαμε υπόψιν και της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ [Εξερχόμενο Έγγραφο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 5.910/05.12.2009], κατόπιν σχετικού ερωτήματος της ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ [Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 5.878/α-γ/24.11.2009].

Δέκατο Τέταρτον: Στον «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», στο άρθρο 21 ορίζεται ότι:
«2. Ο ιατρός αποφεύγει οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τους συναδέλφους του. Ως τέτοια πράξη θεωρείται ιδίως:
α) η χρήση επιστημονικών, επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών τίτλων που δεν κατέχει ή δεν έχουν αποκτηθεί νόμιμα ή δεν έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα
β) η επαγγελία θεραπείας με μεθόδους, φάρμακα και άλλα θεραπευτικά μέσα που δεν έχουν αναγνωρισθεί και καθιερωθεί επιστημονικά ή και νομότυπα, καθώς και η χρήση οργάνων, μηχανημάτων ή πειραμάτων όταν εφαρμόζονται με σκοπό την προσέλκυση θεραπείας ή τη διαφήμιση. ….
».

Δέκατο Πέμπτον: Στο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.165 (Φ.Ε.Κ. 149/τ. Α΄/28.06.2000), «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», ορίζεται στο «Άρθρο 8 (άρθρο 7 της Οδηγίας 89/48), Δικαίωμα χρήσεως τίτλων, 1. Σε όσους ασκούν κατά τους όρους του παρόντος διατάγματος νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα, το Συμβούλιο του άρθρου 10 του παρόντος αναγνωρίζει το δικαίωμα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο που αντιστοιχεί στο επάγγελμα αυτό, να συνοδεύουν δε τον επαγγελματικό τίτλο με το νόμιμο ακαδημαϊκό τίτλο, τον οποίο απέκτησαν στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης και ενδεχομένως την σύντμησή τους στη γλώσσα του κράτους αυτού. Ο τίτλος αυτός πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τον έχει χορηγήσει. 2. Εάν το επάγγελμα ρυθμίζεται νομοθετικά στη χώρα προέλευσης λόγω της ιδιότητας του μέλους επαγγελματικής οργάνωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4, το Συμβούλιο αναγνωρίζει στους Έλληνες υπηκόους και στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών που αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της οργανώσεως αυτής, το δικαίωμα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο ή τη συντομογραφία που απονέμει η οργάνωση, εφόσον αυτοί δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα κατά τους όρους του παρόντος διατάγματος».

Δέκατο Έκτον: Άμεση σχέση με την σύννομη παροχή έργου Ψυχολόγου έχει η Πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) που περιλαμβάνεται στο έγγραφο με θέμα: «Διαβίβαση έκθεσης ελέγχου», και αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: ΕΜΠ 150/11/3/08, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται: «Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από την διεξαγωγή του ελέγχου και τα συμπεράσματα, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις και ενέργειες που κατανέμονται ανά φορέα και υπηρεσία ως ακολούθως», στην ενότητα «Α) Προς το Υ.Υ.Κ.Α. – Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας»: «Η Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Υ.Υ.Κ.Α. σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προτείνεται να διερευνήσει την αναζήτηση διαδικασιών που θα χειρίζονται τη ροή πληροφοριών, οι οποίες αφορούν αποφάσεις δικαστικών ή πειθαρχικών οργάνων που σχετίζονται με την άρση της άδειας άσκησης επαγγέλματος των επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας. Οι εν λόγω πληροφορίες θα διαβιβάζονται με εμπιστευτικό τρόπο στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ν.Α. ώστε αυτές να καταφεύγουν στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. ανάκληση της άδειας), δεδομένου ότι έως σήμερα δεν υπάρχει ανάλογη διαδικασία ροής πληροφοριών προς αυτές».

Δέκατο Έβδομον: Έχει εκδοθεί Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΣτΕ, Δ' 1.408/2003, αναφορικώς με διατάξεις νόμου: «αι οποίαι έχουν τεθεί χάριν δημοσίου συμφέροντος ήτοι της εξασφαλίσεως και προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων από την ανεξέλεγκτον άσκησιν του επαγγέλματος του ψυχολόγου από αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα, καθώς στην στήριξη των περιορισμών της επαγγελματικής ελευθερίας, αναγόμενοι εις την διακρίβωσιν, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, της συνδρομής εις το πρόσωπον του ενδιαφερομένου των καταλλήλων επιστημονικών και πνευματικών προϋποθέσεων και δεξιοτήτων δια την άσκησιν του επαγγέλματος αυτού» (του επαγγέλματος του Ψυχολόγου), οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις «τελούν εν συναφεία προς το αντικείμενον της ρυθμίσεως και τον δι’ αυτής επιδιωκομένου δημοσίου συμφέροντος σκοπόν, παρίστανται δε εύλογοι και πρόσφοροι προς τούτο και δεν αντίκεινται προς το άρθρο 5, ούτε εξάλλου προς το άρθρον 16 του Συντάγματος ή προς τας διατάξεις του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ....».

Δέκατο Όγδοον: Έχει εκδοθεί Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΣτΕ, Δ' 4.026/2008, “3. Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως το Σωματείο «Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος», στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται, κατά το άρθρο 2 παρ. 10 του Καταστατικού του, η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου στην Ελλάδα. Όμως, όπως προκύπτει από το άρθρο 5 του ιδίου Καταστατικού, για την εγγραφή ως μελών του εν λόγω Σωματείου προσώπων που έχουν πραγματοποιήσει σπουδές ψυχολογίας στην αλλοδαπή, απαιτείται, επιπροσθέτως προς την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου, και πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΙΚΑΤΣΑ της ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων τους προς τους απονεμομένους από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Εν όψει της προϋποθέσεως αυτής εγγραφής των μελών του και, περαιτέρω, των μέσω αυτής εκφραζομένων απόψεών τους για τους όρους κτήσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου, το εν λόγω Σωματείο μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκεί την παρούσα παρέμβαση προκειμένου να μη χορηγείται άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου επί τη βάσει τίτλων σπουδών αλλοδαπών πανεπιστημίων, που δεν έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι με τίτλους σπουδών που χορηγούν τα Ελληνικά ΑΕΙ, όπως φέρεται η περίπτωση του πτυχίου της αιτούσας”.

Δέκατο Έννατον: Με βάση ΔΙΑΤΑΞΗ του κυρίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΩ, η οποία επικυρώθηκε από σχετική απόφαση του κυρίου Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα σε κοινωνιολόγο να υλοποιεί «σεμινάρια αυτογνωσίας». Και αυτό, όχι λόγω τής εξετάσεως προσωπικών επιστημονικών – επαγγελματικών στοιχείων, αλλά λόγω τής επιστημονικής – επαγγελματικής του ιδιότητος ως: «-κοινωνιολόγος», οι οποίοι επιστήμονες – επαγγελματίες, οι κοινωνιολόγοι, δεν έχουν καμμία αρμοδιότητα για παρόμοιες άμεσες παρεμβάσεις στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά τού ανθρώπου, όπως σαφώς προκύπτει και από το ρυθμιστικό πλαίσιο διεθνών οργανισμών, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας-Διεθνές Γραφείο Εργασίας, θέση την οποία έχει τεκμηριώσει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, σε σχετικό έγγραφο στο οποίο κάνει ειδική αναφορά ο κύριος Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Εικοστόν: Άτομο το οποίο διαφημιζόταν σαν «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας» παραπέμφθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, αυτεπαγγέλτως, και κατ’ έγκλησιν του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, με ομόφωνη απόφαση της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ της 26ης Νοεμβρίου 2006, και ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε ένοχος με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 14, 26 §2 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 1 και 12 του Νόμου 991/1979, διότι: «διαφημιζόταν ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, σε θέματα φοβίας, ήπιας κατάθλιψης, μελαγχολίας κ.λπ. που ανάγονται στην ειδικότητα του Ψυχολόγου, χωρίς να κατέχει την κατά Νόμο προβλεπόμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου». Το αρμόδιο Δικαστήριο (όπως αναφέρεται σχετικώς στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ) αποφάσισε:
Α) Απόφαση 82/2007. «Από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα που αναγνώστηκαν, την απολογία του κατηγορουμένου και απ’ όλη τη συζήτηση της υπόθεσης, αποδείχτηκε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη για την οποία κατηγορείται και συγκεκριμένα, με καταχωρίσεις στον τοπικό τύπο του Νομού ******, κατά τους μήνες Ιανουάριο έως και τέλος Αυγούστου του έτους 2006, αλλά και στην οικεία ιστοσελίδα του διαδικτύου την 18-09-2006, διαφημιζόταν ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, σε θέματα φοβίας, ήπιας κατάθλιψης, μελαγχολίας κ.λπ. που ανάγονται στην ειδικότητα του Ψυχολόγου, χωρίς να κατέχει την κατά Νόμο προβλεπόμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου. Επομένως πρέπει να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος σύμφωνα με το κατηγορητήριο. -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ- Κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο ****** ****** ** ****** του ότι με καταχωρίσεις στον τοπικό τύπο του Νομού ******, κατά τους μήνες Ιανουάριο έως και τέλος Αυγούστου του έτους 2006, αλλά και στην οικεία ιστοσελίδα του διαδικτύου την 18-09-2006, διαφημιζόταν ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, σε θέματα φοβίας, ήπιας κατάθλιψης, μελαγχολίας κ.λπ. που ανάγονται στην ειδικότητα του Ψυχολόγου, χωρίς να κατέχει την κατά Νόμο προβλεπόμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση αυθημερόν … . … Η πράξη για την οποία κρίθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 14, 26 §2 Π.Κ. και άρθρ. 1 και 12 Ν 991/1979. … Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση αυθημερόν …».
Β) Απόφαση 84/2007. «Από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα που αναγνώστηκαν, την απολογία του κατηγορουμένου και απ’ όλη τη συζήτηση της υπόθεσης, αποδείχτηκε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη για την οποία κατηγορείται και συγκεκριμένα, με καταχώριση στην εφημερίδα “******” του Νομού ******, στις 24-09-2006, 01-10-2006 και 05-11-2007, διαφημιζόταν ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, σε θέματα φοβίας, ήπιας κατάθλιψης, μελαγχολίας κ.λπ. που ανάγονται στην ειδικότητα του Ψυχολόγου, χωρίς να κατέχει την κατά Νόμο προβλεπόμενη άδεια. Επομένως πρέπει να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος σύμφωνα με το κατηγορητήριο. -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ- Κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο ****** ****** ** ****** του ότι με καταχώριση στην εφημερίδα “******” του Νομού ******, στις 24-09-2006, 01-10-2006 και 05-11-2007, διαφημιζόταν ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, σε θέματα φοβίας, ήπιας κατάθλιψης, μελαγχολίας κ.λπ. που ανάγονται στην ειδικότητα του Ψυχολόγου, χωρίς να κατέχει την κατά Νόμο προβλεπόμενη άδεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση αυθημερόν … . … Η πράξη για την οποία κρίθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 14, 26 §2 Π.Κ. και άρθρ. 1 και 12 Ν 991/1979. … Στο σημείο αυτό η πληρεξούσιος δικηγόρος του κατηγορουμένου ζήτησε να γίνει συγχώνευση των ποινών που επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο με την υπ’ αριθμόν 82/2007 απόφαση του ****** ****** . Το ίδιο ζήτησε και ο κατηγορούμενος ο οποίος δήλωσε ότι παραιτείται από την άσκηση ενδίκων μέσων … . … Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση …». Το Δικαστήριο δέχθηκε την παράσταση Πολιτικής Αγωγής τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Εικοστό Πρώτον: Στο «Έννατον Θέμα: Νομικά Θέματα – Προσφυγή στη Δικαιοσύνη», της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 2007, ελήφθη η ακόλουθη απόφαση: “Αποφασίζεται ομόφωνα να προσφεύγει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, στη Δικαιοσύνη κατά ατόμων που αντιποιούνται το επάγγελμα ή το έργο τού Ψυχολόγου και χρησιμοποιούν ανυπόστατους τίτλους και επιτηδεύματα όπως: «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας», «Ψυχοθεραπευτής», «Σύμβουλος Ψυχολόγος», «Οικογενειακός Θεραπευτής», «Ψυχαναλυτής», κ.λπ., στην βάση και της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 26ης Νοεμβρίου 2006”.

Εικοστό Δεύτερον: Στο «Έννατον Θέμα: Νομικά Θέματα – Προσφυγή στη Δικαιοσύνη», της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 2007, ελήφθη η ακόλουθη απόφαση: “Αποφασίζεται ομόφωνα να προσφεύγει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στη Δικαιοσύνη κατά των Ψυχολόγων που εμφανίζονται συστηματικά σε εκπομπές των μέσων μαζικής ενημέρωσης και προβαίνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό ή προβάλλονται με αυθαίρετο τρόπο, με βάση τις σχετικές διατάξεις τού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, «κατά ανάλογον εφαρμογήν», όπως αυτό θα τεκμηριώνεται από τους Νομικούς Συνεργάτες τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου”.

Εικοστό Τρίτον: Στην σχετική Ιστοσελίδα τού Διαδικτύου –δημοσίως εκτιθέμενη και με ελεύθερη πρόσβαση-, με επί μέρους σελίδες και ταξινόμηση, και Ενιαίο Εντοπιστή Πόρων (URL): «http://www.******************.gr», μεταξύ άλλων, αναφέρονται:
****************************************************************************

Εικοστό Τέταρτον: Με βάση σχετικό δημοσίευμα στον Τύπο [Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 6.170/α-γ/23.03.2010]:
“Διότι, εάν μεν κάποιος μη Ιατρός δηλώσει Ιατρός διώκεται με βάση τις ρητές διατάξεις τού Νόμου: «Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ Α΄ 16): Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος. Άρθρο 111: Με φυλάκισιν μέχρις ενός έτους και με χρηματικήν ποινήν μέχρι δέκα χιλιάδων δραχμών τιμωρείται όστις, χωρίς να έχη πτυχίον της Ιατρικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ξένης ομοταγούς σφετερίζεται τον τίτλον του ιατρού.», [Υπήρξε μάλιστα, προ τετραετίας, σχετικό κλητήριο θέσπισμα, αλλά η υπόθεση ετέθη στο Αρχείο με βάση τον Νόμο: 3346/2005 (Φ.Ε.Κ. 140/τ. Α΄/17.06.205), «Επιτάχυνση της διαδικασίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις», για την αποσυμφόρηση του όγκου των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων].
Εάν κάποιος μη Ψυχολόγος δηλώσει Ψυχολόγος διώκεται με βάση τις ρητές διατάξεις τού Νόμου 991/1979.
Εάν όμως το ίδιο άτομο δηλώσει: ψυχοθεραπευτής, χοροθεραπευτής, δραματοθεραπευτής, εικαστικός ψυχοθεραπευτής, ψυχαναλυτής, σύμβουλος ψυχικής υγείας, κλινικός υπνοθεραπευτής, κ.λπ., νομίζει ότι «ξεγλιστράει»…”.

Εικοστό Πέμπτον: Με βάση τις διατάξεις τού Νόμου υπ’ αριθμόν 1966/1991 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/26.09.1991), «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», και εν προκειμένω τού άρθρου 15, όπου αναφέρεται ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χρησιμοποιούνται οι τίτλοι: «όπως ιδίως Πανεπιστήμιο, Κέντρο, Σχολή, Οργανισμός, Κολλέγιο, Ινστιτούτο, Ακαδημία», σε ιδιωτικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης,

Εικοστό Έκτον: Με βάση τις διατάξεις τού Νόμου υπ’ αριθμόν 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.08.2008), «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις», και για αυτά ακόμη τα «Κολλέγια», ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: «Άρθρο 17. Επωνυμία και προβολή: 1. Τα Κολλέγια υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στην εν γένει προς τα έξω σχέση τους αποκλειστικά και μόνον τον τίτλο: “Κολλέγιο”. Κάτω από τον τίτλο τίθεται η επωνυμία του Κολλεγίου με στοιχεία τα οποία δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν σε μέγεθος εκείνα του τίτλου. Οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, αφαίρεση ή αλλοίωση στον καθιερούμενο τίτλο απαγορεύεται. Απαγορεύεται στα Κολλέγια να χαρακτηρίζονται Πανεπιστήμιο, Σχολή, Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη προσωνυμία η οποία δύναται να παραπλανήσει ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες….…».

Εικοστό Έβδομον: Με βάση τις διατάξεις τού Νόμου υπ’ αριθμόν 1579/1985 (Φ.Ε.Κ. 217/τ.Α΄/23.12.1985), «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» [Όπως επανήλθαν και «ισχύουν από το χρόνο κατάργησής τους» με τον Νόμο υπ’ αριθμόν 2519/1997 (Φ.Ε.Κ. 165/τ.Α΄/21.08.1997), «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις»: «Άρθρο 59. §1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1579/1985, που καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 2071/1992, επαναφέρονται και ισχύουν από το χρόνο κατάργησής τους»]: «Άρθρο 12. Τίτλος υγειονομικών μονάδων, διασύνδεση, νοσοκομεία – κέντρα υγείας. §1. Η χρήση των όρων “ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ” και “ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ” σε συνδυασμό ή όχι με οποιοδήποτε άλλο τίτλο ή επωνυμία γίνεται αποκλειστικά για υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από την Πολιτεία με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η χρήση των όρων σε τίτλο ή επωνυμία από κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαγορεύεται. Στην περίπτωση υπάγονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται ή όχι από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, εφόσον έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τίτλους με τους συγκεκριμένους όρους, υποχρεώνονται σε διάστημα τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να αφαιρέσουν τους όρους αυτούς από τον τίτλο τους. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους σε νέα προθεσμία, με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας».

Εικοστό Όγδοον: Με βάση τις διατάξεις τού Νόμου υπ’ αριθμόν 2716/1999 (Φ.Ε.Κ. 96/τ.Α΄/17.05.1999): «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, 1. Το Κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχουν σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την περίθαλψη, καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη ενηλίκων, παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου και με μαθησιακά προβλήματα», «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, Άρθρο 4 Γενικές διατάξεις, 6. Η χρήση των όρων “Κέντρα Ψυχικής Υγείας”, “Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα”, “Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία”, “Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία”, “Υπηρεσίες Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας κατ’ Οίκον”, “Φιλοξενούσες Οικογένειες”, “Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης” σε συνδυασμό ή όχι με οποιονδήποτε άλλον τίτλο ή επωνυμία γίνεται αποκλειστικά για υπηρεσίες ψυχικής υγείας που παρέχονται από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η χρήση των όρων σε τίτλο ή επωνυμία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαγορεύεται. Στην απαγόρευση υπάγονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού η μη χαρακτήρα, που εποπτεύονται ή όχι από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, εφόσον έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τίτλους με τους συγκεκριμένους όρους, υποχρεούνται σε διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να αφαιρέσουν τους όρους από τον τίτλο τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους σε νέα προθεσμία με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας».
Από το συνδυασμό όλων τών ανωτέρω, και με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες Ψυχολόγου χαρακτηρίζονται από την Πολιτεία ως Υπηρεσίες Υγείας, και οι κάτοχοι Αδείας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στα Νοσοκομεία εντάσσονται στην Ιατρική Υπηρεσία [ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθμόν 87/1986, (Φ.Ε.Κ. 32/τ.Α΄/27.03.1986), «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων»], της οποίας αρμοδιότητα είναι: «Η προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών»,
Δεν επιτρέπεται, κατά ανάλογον εφαρμογήν, η χρήση τών όρων «ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», «ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ», «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ», «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ», «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», «ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», «ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΎΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», «ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ», «ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ», «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ», και τα όμοια, «σε συνδυασμό ή όχι με οποιοδήποτε άλλο τίτλο ή επωνυμία», από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία «με οποιονδήποτε τρόπο» [Νόμος 991/1979], ασκούν το επάγγελμα του Ψυχολόγου ή παρέχουν υπηρεσίες Ψυχολόγου.
Ωσαύτως, κατά ανάλογον εφαρμογήν, δεν επιτρέπεται η χρήση τών όρων «ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ», «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ», «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», «ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ», «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», «ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», και τα όμοια, «σε συνδυασμό ή όχι με οποιοδήποτε άλλο τίτλο ή επωνυμία», από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία «με οποιονδήποτε τρόπο» [Νόμος 991/1979] ασκούν το επάγγελμα του Ψυχολόγου ή παρέχουν υπηρεσίες Ψυχολόγου, με δεδομένο ότι η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ σε θέματα «προσωπικότητας και συμπεριφοράς τού ανθρώπου», και των σχέσεων που αναπτύσσουν άτομα, οικογένειες, και ομάδες, είναι αρχική θεραπευτική παρέμβαση και τον μόνο «σύμβουλο» που αναγνωρίζει η Πολιτεία είναι ο «σύμβουλος επιχειρήσεων».

Εικοστό Έννατον: Στο έγγραφο, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία τής υπηρεσίας: Ε/35.005/11.01.2010, του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) [Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 5.973/α-β/19.01.2010], μεταξύ άλλων, αναφέρεται:
«Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/1991) οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών δεν αποτελούν τίτλους σπουδών και δεν ισοτιμώνται με κάποιο τίτλο σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας».

Τριακοστόν: Στο έγγραφο, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία τής υπηρεσίας: 508/Δ/05.01.2010, του Γραφείου Κολλεγίων τής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων [Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 5.974/19.01.2010], αναφέρονται:
ΘΕΜΑ: «Βεβαιώσεις Σπουδών». Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 5.911/5-12-09 εγγράφου σας που μας διαβιβάστηκε από τη Δ/νση ιδιωτικής Εκπαίδευσης με το αριθμ. 157159/Δ5/23-12-09 έγγραφο, σχετικά με τη χρήση των τίτλων «Πιστοποίηση» και «Πιστοποιητικό» από ιδιώτες ή ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις για τη βεβαίωση εκπαιδεύσεων σε ψυχομετρικές δοκιμασίες ή ψυχολογικές θεραπευτικές τεχνικές, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 1 της Υ.Α. 68040/Δ6/12-06-09 (ΦΕΚ1254/Β/25-06-09) «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών» τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών χορηγούν αποκλειστικά βεβαιώσεις σπουδών, οι οποίες δεν είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.”.

                                                                Με εξαιρετική τιμή
                                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                      Ο Πρόεδρος                                   Η Γενική Γραμματέας
                              Του Διοικητικού Συμβουλίου          Του Διοικητικού Συμβουλίου
                                Νικόλαος Ι. Μάντης                      Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
                                      Ψυχολόγος                                         Ψυχολόγος
                               Διδάκτωρ Ψυχολογίας                 Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
                             Πανεπιστημίου Αθηνών                   Πανεπιστημίου Κρήτης

Συνημμένα: Τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα, σύνολο εγγράφων: Δεκατρία (13), σύνολο σελίδων: Ογδόντα έξη (86).

Κοινοποίηση της Αναφοράς και των συνημμένων:
- Προς το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173, 115 22  ΑΘΗΝΑ.
- Προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαρία – Ελίζα Δ. Ξενογιαννακοπούλου, Αριστοτέλους 17, 101 87  ΑΘΗΝΑ.
- Προς την Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αριστοτέλους 17, 101 87  ΑΘΗΝΑ.
- Προς την ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ********, αρμόδια Διεύθυνση.
- Προς την ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ********, αρμόδια Διεύθυνση.
- Προς το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Πειραιώς 205, 118 53 ΑΘΗΝΑ.
- Προς τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Πλουτάρχου 3, 106 75  ΑΘΗΝΑ.
- Προς τον Ιατρικό Σύλλογο ******** Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
- Προς τον Ιατρικό Σύλλογο ******** Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
- Προς τον Ιατρικό Σύλλογο ******** Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
- Προς την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 ΑΘΗΝΑ.
- Προς τον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ.
- Προς τον κύριο Δημήτριο Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς τον κύριο Πέτρο Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς τα Μέλη τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Κοινοποίηση της Αναφοράς: Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους τής χώρας, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικούς – Επαγγελματικούς Συλλόγους Ιατρών.

Κοινοποίηση της Αναφοράς ανωνυμοποιημένης ως προς το αναφερόμενο φυσικό πρόσωπο:
- Προς Κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
- Ημερήσιο, Περιοδικό και Ηλεκτρονικά Τύπο, Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε..


   

 
Συνημμένα αρχεία
 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.165/2000
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 33
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020