Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08 Απρίλιος 2011
 

Αυτεπάγγελτη δίωξη κατά «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ» άσκησε Εισαγγελία τής Χώρας. Νικόλαος Ι. Μάντης - Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη.

Καταδικάσθηκε ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ, από Δικαστήριο περιφέρειας τής Χώρας στις 8 Απριλίου 2011, «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ» για αντιποίηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και του επαγγέλματος του Ιατρού.

---------------------------------------------------------

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πρακτικά Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Περίοδος Διοίκησης: Αρχαιρεσιών 30ης Νοεμβρίου 2007

38η, ΤΑΚΤΙΚΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 4ης Δεκεμβρίου 2010

......................................................................................................................................................

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

......................................................................................................................................................

Β. Ενημέρωση για το ηλεκτρονικό μήνυμα – απάντηση τού Προέδρου τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου σε ηλεκτρονικό μήνυμα ατόμου, σχετικώς με περιπτώσεις καταγγελιών, οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται με ενημερωτικό υπόμνημα (Αριθμός Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 6.712/α_β/06-11-2010).

Η Γενική Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου ενημερώνει για το ηλεκτρονικό μήνυμα – απάντηση τού Προέδρου τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου σε ηλεκτρονικό μήνυμα ατόμου, σχετικώς με περιπτώσεις καταγγελιών, οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται με ενημερωτικό υπόμνημα, και αναγιγνώσκει τα σχετικά έγγραφα (Αριθμός Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 6.712/α_β/06-11-2010).

Ομόφωνα αποφασίζεται: α) Να υιοθετηθεί το περιεχόμενο της απαντήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως γενικό ενημερωτικό σημείωμα, ώστε η υποβολή καταγγελιών προς τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο, να γίνεται μόνο με ενημερωτικό υπόμνημα και σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο σημείωμα οδηγίες, και β) Να αναρτηθεί, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, το γενικό ενημερωτικό σημείωμα για υποβολή καταγγελιών προς τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο, μόνο με ενημερωτικό υπόμνημα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  • Με βάση την νομική θέση τών Νομικών Συνεργατών τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ οι καταγγελίες προς τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ [Είτε Μελών τού Συλλόγου, είτε φορέων, είτε πολιτών], για αντιποίηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου πρέπει να γίνονται με ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς το Διοικητικό Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, με θεωρημένο το γνήσιο τής Υπογραφής τού Υπογράφοντος / των Υπογραφόντων από Δημόσια Αρχή.
  • Σε περίπτωση υπάρξεως υλικού μαγνητικής εγγραφής (DVD) αυτό θα πρέπει να έχει απομαγνητοφωνηθεί με ακρίβεια, να υπογράφεται επωνύμως το κείμενο για την απομαγνητοφώνηση, με θεωρημένο το γνήσιο της Υπογραφής τού Υπογράφοντος / των Υπογραφόντων από Δημόσια Αρχή, και να αποστέλλεται και το σχετικό DVD.
  • Σε περίπτωση υπάρξεως εφημερίδων, αφισών, διαφημιστικών φυλλαδίων, διαφημιστικών φύλλων (φέϊγ βολάν), πρέπει συνημμένο στο Υπόμνημα να αποστέλλεται φωτοαντίγραφο τυποποιημένου μεγέθους (Α4) με υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 για το πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου, και ακριβής αναφορά τής ημερομηνίας και της τοποθεσίας ευρέσεως ή διανομής, των εφημερίδων (Θα πρέπει να υπάρχει και η σχετική σελίδα με την «ταυτότητα» της εφημερίδας), αφισών, διαφημιστικών φυλλαδίων, διαφημιστικών φύλλων (φέϊγ βολάν), κ.λπ..
  • Η Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της Υπογραφής τού Υπογράφοντος / των Υπογραφόντων, από Δημόσια Αρχή.
  • Σε περίπτωση υπάρξεως φωτογραφικού υλικού θα πρέπει να υπάρχει αποτύπωση της φωτογραφίας σε φωτογραφικό χαρτί τυποποιημένου μεγέθους Α4 και στο κάτω μέρος να αναγράφονται: α) Η ημερομηνία λήψεως, και β) Η πόλη, η διεύθυνση και ο αριθμός του θέματος. Επί της αυτής όψεως θα υπάρχει η υπογραφή τού αναφέροντος με υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 για το πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου τής φωτογραφίας.
  • Η Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της Υπογραφής του Υπογράφοντος / των Υπογραφόντων, από Δημόσια Αρχή.
  • Αυτονόητο είναι ότι για να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου η Καταγγελία σε περίπτωση που ο καταγγέλων / οι καταγγέλλοντες είναι Μέλη τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, θα πρέπει οι υπογράφοντες να είναι Ταμειακώς Ενήμερα Μέλη.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Νικόλαος Ι. Μάντης
Η Γενική Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020