Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20 Απρίλιος 2011
 

Μοιράζει Plexiglas, «προκειμένου να διαφυλάξει τους πολίτες από παραπλανητικές επωνυμίες», εμπαίζει τους πολίτες και προκαλεί τον κοινό νου, η Διοίκηση του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ».

Με το γνωστό συνδικαλιστικό θράσος που την διακρίνει, η Διοίκηση του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ», εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Αθήνα 19-4-2011
Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων
Μετά από πληθώρα ερωτημάτων πού τέθηκαν το τελευταίο διάστημα στον Σύλλογό μας από πολίτες ενδιαφερομένους για θεραπείες ψυχολογικού τύπου, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων προκειμένου να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών, να διαφυλάξει τους πολίτες από παραπλανητικές επωνυμίες, καθώς και το κύρος του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, διευκρινίζει τα κάτωθι:
1. Oι τίτλοι Σύμβουλος, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Σύμβουλος Γάμου, Σύμβουλος Οικογενειακών Σχέσεων, Ψυχοθεραπευτής, Ψυχαναλυτής, κ.α. χρησιμοποιούνται κατά δήλωση των χρηστών τους. Δεν τυγχάνουν καμιάς αναγνωρίσεως από την Ελληνική Πολιτεία, ούτε και το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους. Συνεπώς, οι τίτλοι αυτοί δεν εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο και την αναμενόμενη ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών.
2. Αντιθέτως, ο τίτλος του Ψυχολόγου χρησιμοποιείται προφορικώς και γραπτώς, μόνο από όσους κατέχουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου, σύμφωνα με τους νόμους 991/79, 2646/98 και Κοινοτική Οδηγία 2005/36. Όσοι τον χρησιμοποιούν χωρίς την ανωτέρω άδεια προβαίνουν σε αντιποίηση επαγγέλματος και διώκονται ποινικά Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου απαιτεί Πανεπιστημιακό Πτυχίο Ψυχολογίας αναγνωρισμένο από την Ελληνική Πολιτεία.
3. Επίσης, μόνο, οι Ψυχολόγοι, μέλη του ΣΕΨ, υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας του ΣΕΨ και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων των Ψυχολόγων (EFPA).Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν συμφέρον, λοιπόν, να αναζητούν Ψυχολόγους, μέλη του ΣΕΨ, ώστε να εξασφαλίζονται σε περίπτωση κακής πρακτικής. Το καταστατικό του ΣΕΨ, προβλέπει διαδικασία υποβολής παραπόνων από τους πολίτες για τις παραβάσεις και οι Ψυχολόγοι που τους παραβιάζουν υφίστανται κυρώσεις.
Για τους ανωτέρω λόγους αυτό, και προκειμένου να μην παραπλανώνται οι πολίτες, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων :
α) Εφοδιάζει τα μέλη του με Πιστοποιητικό Επαγγελματία Ψυχολόγου, την οποία υποχρεούνται τα μέλη να αναρτούν είτε στην εξώθυρα του γραφείου τους, είτε σε εμφανές μέρος εντός αυτού.
β) Καταχωρεί τους ελεύθερους επαγγελματίες, μέλη του ΣΕΨ, σε ειδικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του (www.seps.gr) όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν Ψυχολόγο ανά πόλη και περιοχή.
γ) Παροτρύνει τα μέλη του να αναγράφουν στις επαγγελματικές τους κάρτες και επιγραφές ότι είναι τακτικά μέλη του ΣΕΨ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Την ίδια ώρα που ενημερώνουν τους πολίτες ότι:
«Oι τίτλοι Σύμβουλος, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Σύμβουλος Γάμου, Σύμβουλος Οικογενειακών Σχέσεων, Ψυχοθεραπευτής, Ψυχαναλυτής, κ.α. χρησιμοποιούνται κατά δήλωση των χρηστών τους. Δεν τυγχάνουν καμιάς αναγνωρίσεως από την Ελληνική Πολιτεία, ούτε και το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους. Συνεπώς, οι τίτλοι αυτοί δεν εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο και την αναμενόμενη ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών».

Ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τού σωματείου αυτού [Μετά τις Αρχαιρεσίες τής 16ης Ιουνίου 2011 είναι, αντιστοίχως, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπεύθυνη Περιφέρειας του Διοικητικού Συμβουλίου (23.06.2011)],

Εμφανίζονται, αντιστοίχως, με τους ακόλουθους τίτλους:

  • Κλινικὸς Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Θεραπευτὴς Οἰκογένειας, Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ψυχολόγων, Συντονιστὴς τῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἰνστιτούτου Θεραπείας Οἰκογένειας.

  • Ψυχολόγος, ΜΑ στὴ Συμβουλευτικὴ Ψυχολογία, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ψυχολόγων.

Εμφανίζονται μαζί με άλλους, οι οποίοι προβάλλουν τους εξής τίτλους:

·        Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Θεραπευτὴς Οἰκογένειας, Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε..

·        Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

·        Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

·        Φιλόλογος, Στέλεχος τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ Νέων Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια.

·        Σχολικὴ Ψυχολόγος, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

·        Ψυχολόγος, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

·       Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.

·        Κλινικς Χημικός, πεύθυνη Βιοχημικο ργαστηρίου στὸ Ε.Α.Ν.Π. Μεταξᾶ, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια.

·        Συμβουλευτικὴ Ψυχολόγος, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

·        Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας.

·        Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας.

·        Ψυχολόγος Ὑγείας, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας.

·        Κοινωνιολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια.

·        Ψυχολόγος, Σύμβουλος πιχειρήσεων στὴ HAY Groupπόφοιτος το νστιτούτου Διαγνωστικς Ψυχολογίας.

·        Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Διευθύντρια τοῦ Θεραπευτικοῦ Τομέως τοῦ Α.Ψ.Κ..

·        Κλινικὴ Ψυχολόγος, Msc. στὴν Ψυχολογία τῆς Ὑγείας, Ὑπεύθυνη Κατάρτισης Ἀτόμων μὲ Εἰδικὲς Ἀνάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ, Συντονίστρια τῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

·        Κοινωνικὸς Ψυχολόγος, Ψυχοδραματιστής-Κοινωνικοθεραπευτής.

·        Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας.

·        Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας.

·        Νοσηλεύτρια, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια.

·        Ἐργοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Ταμίας τοῦ Δ.Σ. τοῦ Α.Ψ.Κ..

·        Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας.

·        Ἐργοθεραπεύτρια, ΜΑ στὴ Διοίκηση γείας, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Θ.Κ., Κοινωνικοθεραπείας καὶ Ψυχοδράματος Ἑλλάδος.

·        Νοσηλεύτρια, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας.

·        Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Συντονίστρια τῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἰνστιτούτου Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας.

·        Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.

·        Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

·        Μουσικοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια.

·        Κοινωνικὴ Λειτουργός, Διευθύντρια τοῦ Κέντρου Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτισης Ἀτόμων μὲ Εἰδικὲς Ἀνάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.

·        Κοινωνικὸς Λειτουργός, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας.

·        Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Ταμίας τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδας.

·        Ψυχολόγος, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

·        Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας.

·        Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια.

·        Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.

·        Κοινωνικὴ Λειτουργός, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Διευθύντρια τοῦ Τμήματος Σεμιναρίων τοῦ Α.Ψ.Κ..

·        Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Πρόεδρος τοῦ "ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ".

·        Ψυχίατρος, Ὑποψήφια Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας.

·        Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας.

·        Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Πρόεδρος τῆς GRAAL Α.Ε. Digital Creations.

·        Ψυχολόγος, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.

·        Κλινικὴ Ψυχολόγος, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

·        Κοινωνικὴ Λειτουργός, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.

·        Κοινωνιολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια.

·        Ψυχολόγος, D.E.A. στὴν Ἐξελικτικὴ Ψυχολογία, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

·        Ψυχολόγος, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας.

·        Παιδοψυχίατρος, Θεραπευτὴς Οἰκογένειας, Ψυχοδραματιστής-Κοινωνικοθεραπευτής.

·        Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

·        Ψυχολόγος, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, ἀπόφοιτος τοῦ  Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

·        Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Πρόεδρος τοῦ Α.Ψ.Κ. , τοῦ Ι.Ο.Α.Α. καὶ τῆς Ε.Ο.Α.Ε..

·        Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.

·        Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια.

·        Ψυχολόγος, Μsc. στὴν Ἐξελικτικὴ Ψυχολογία, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.

·        Ψυχολόγος, ΜΑ στὴ Βιομηχανική -ργανωσιακὴ Ψυχολογία, Σύμβουλος πιχειρήσεων στή HAY Group, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια.


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020