Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09 Απρίλιος 2012
 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς τον Β΄ Αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κύριο Κυριάκο Σουλιώτη, Λέκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κοινοποίηση: - Προς τον κύριο Κωνσταντίνο Νικόλη, Α΄ Αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), Δικηγόρο Αθηνών. Προς τα Μέλη τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2012 / 7 Απριλίου 2012 
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7.488

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς τον Β΄ Αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κύριο Κυριάκο Σουλιώτη, Λέκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε,

Υποβάλλουμε το Υπόμνημά μας προς τον Πρόεδρο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, κύριο Ανδρέα Σερέτη, Ιατρό – Νευροχειρουργό, με Θέμα: Α. Καθορισμός τού πλαισίου των παρεμβάσεων στα αναφερόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 157.1991 [ΦΕΚ 62/τ.Α΄/30.04.1991], επιστημονικά-επαγγελματικά αντικείμενα υπό τον σαφή τίτλο, προσδιοριστικό τής αρμοδιότητος παρεμβάσεως [που ο κανονιστικός νομοθέτης ορίζει]: ΧΧΙΙ. Ψυχολογικές εξετάσεις, 1. Ειδική ψυχολογική εξέταση, 2. Ψυχομετρικός έλεγχος (τεστ νοημοσύνης), 3. Εξέταση εκμαθησιακών ανωμαλιών [δυσκολιών], 4. Προβληματικές [Προβλητικές] δοκιμασίες, 5. Ψυχοθεραπείες παίδων, 6. Λογοπεδικές εξετάσεις, [σελίδα 1045 τού ΦΕΚ], και, Β. Καθορισμός τού πλαισίου των παρεμβάσεων στα αναφερόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 157/1991 [ΦΕΚ 62/τ.Α΄/30.04.1991], επιστημονικά-επαγγελματικά αντικείμενα [που ο κανονιστικός νομοθέτης ορίζει]: Π.Δ. 138/90 … 43…, 4. Από ειδικούς αγωγή λόγου και λογοθεραπεία [σελίδα 1050 τού ΦΕΚ].

Επιπροσθέτως, για το περιεχόμενο του «Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», καταθέτουμε τις ακόλουθες γενικές παρατηρήσεις:
- Σε επίσημα κείμενα είναι σημαντικό να υιοθετηθεί η ορολογία η οποία έχει καθιερωθεί διεθνώς. Στην προκειμένη περίπτωση ενδεδειγμένη είναι η ορολογία η οποία υιοθετείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.).
- Το ισχύον σύστημα ταξινόμησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), δηλαδή το ICD-10 («Διεθνής Ταξινόμηση των Νόσων» «International Classification of Diseases, 10η Έκδοση – ICD-10»), αναφέρεται σε Ψυχικές Διαταραχές.
- Επίσης, στο DSM-IV αναφέρονται Ψυχικές Διαταραχές.
- Ως Διαταραχές, πρέπει να αναγνωρίζονται μόνο αυτές οι οποίες περιγράφονται στα παραπάνω εγχειρίδια, δηλαδή στο DSM και στο ICD.
- Η σοβαρότητα κάποιας Διαταραχής είναι ανάλογη με το βαθμό στον οποίο αυτή περιορίζει τη λειτουργικότητα του ατόμου.
- Ο ασφαλιστικός φορέας θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες αγωγής και θεραπείας των ατόμων στα οποία, εξαιτίας κάποιας διαταραχής, η λειτουργικότητα έχει περιοριστεί σημαντικά.

Τέλος, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί το περιεχόμενο και οι διατυπώσεις των άρθρων 1, 14 και 17 του «Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» , ώστε να ευρίσκονται σε συμφωνία με τα διεθνώς ισχύοντα, και όσα ο κοινός νομοθέτης στην Χώρα μας έχει ορίσει για κάθε επιστημονικό κλάδο. Αναφερόμαστε, εν προκειμένω, στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των επιστημόνων-επαγγελματιών ανά κλάδο και στην αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.

Προς τούτο, είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε επί πλέον διευκρίνηση και συνεισφορά.

                                                                 Με εξαιρετική τιμή
                                                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                        Ο Πρόεδρος                                        Η Γενική Γραμματέας
                                 Νικόλαος Ι. Μάντης                            Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
                                        Ψυχολόγος                                                 Ψυχολόγος
                                 Διδάκτωρ Ψυχολογίας                       Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
                                 Πανεπιστημίου Αθηνών                        Πανεπιστημίου Κρήτης

Συνημμένο: Το ως άνω αναφερόμενο Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, κύριο Ανδρέα Σερέτη, Ιατρό – Νευροχειρουργό [Έγγραφο του Πανελληνίου Ψυχολογικου Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 7.521/03.04.2012, με αριθμό πρωτοκόλλου Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 35.340/04.04.2012].

Κοινοποίηση του Υπομνήματος και του συνημμένου:
- Προς τον κύριο Κωνσταντίνο Νικόλη, Α΄ Αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), Δικηγόρο Αθηνών.
- Προς τα Μέλη τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020