Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Εγγραφή-Πληρωμή Συνδρομών
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09 Οκτώβριος 2008

Εγγραφή Μέλους στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο – Πληρωμή Συνδρομών Μελών

Γραφόμαστε στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, και για να καθορίζουμε τις εξελίξεις  στον κλάδο των Ψυχολόγων.

Για την εγγραφή στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

[Για την διαδικασία λήψεως της Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία τού Συλλόγου].

   Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1998, περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα [3 Ιανουαρίου 2015], 1.704 κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, δεν έχει ως μέλη του μη κατόχους Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή άτομα με μη σύννομη Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και είναι νομίμως συγκεκροτημένη Επιστημονική-Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων τής χώρας μας, πανελλαδικής διάρθρωσης.
   Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος είναι η Αντιπροσωπευτική Επιστημονική - Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων στην Ελλάδα.

--------------------------------------------------------------------------------------

Διαδικασία Εγγραφής στον Σύλλογο

Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι οι Ψυχολόγοι, που μπορούν να εργασθούν νόμιμα στην Ελλάδα.
Για να γίνετε μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Εγγραφής και συνημμένα δικαιολογητικά και να καταβάλετε  την εισφορά εγγραφής (άπαξ) και την ετήσια συνδρομή για το τρέχον ημερολογιακό έτος εξ’ ολοκλήρου,
«ανεξαρτήτως τού διαρρεύσαντος από την αρχή τού έτους χρόνου».

-----------------------------------------------------------------------------

Τηρώντας την ισχύουσα Νομοθεσία και όντας Μέλη τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, έχουμε επαγγελματική στήριξη και αλληλεγγύη.

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3)ΤΡΟΠΟΥΣ:

Α) ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος
106 77 ΑΘΗΝΑ

[Τα έξοδα βαρύνουν τον Αποστολέα]

Β) ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK:

IBAN: GR51 0140 2270 2270 0210 1056 310

 • Κατά την κατάθεση τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου δίδουν οπωσδήποτε: ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.

 • Κατά την κατάθεση οι αιτούμενοι εγγραφή στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο δίδουν οπωσδήποτε: ΕΠΩΝΥΜΟ και ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΗ.

[Λογαριασμός στο όνομα: ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΣΑΛΕΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. Με την αναγνώριση της κατάθεσης τα χρήματα αναλαμβάνονται και παραδίδονται στην  Ταμία τού Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση της Απόδειξης Εισπράξεως, θεωρημένης από την Εξελεγκτική Επιτροπή].

[Τα έξοδα και τυχόν προμήθειες της Τράπεζας προέλευσης και της Τράπεζας υποδοχής, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Καταθέτη]

Γ) ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, στα Γραφεία τού Συλλόγου, τα οποία είναι ανοικτά κάθε Τρίτη, 5:30 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

Η διαδικασία, αναλυτικώς, έχει ως εξής:

1) Συμπληρώνετε την προεκτυπωμένη Αίτηση Εγγραφής (Συνημμένο αρχείο στην παρούσα περιοχή. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τού εκτυπωτή για να εκτυπωθεί σε μία σελίδα), γράφετε ιδιοχείρως, στο σχετικό πεδίο τής Αίτησης, «Αποδέχομαι το Καταστατικό», και υπογράφετε την Αίτηση.

2) Επικυρώνετε (στην πρόσθια όψη) ένα αντίγραφο της Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα (σε Κ.Ε.Π., ή όποια άλλη δημόσια υπηρεσία).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Όσοι έχουν σπουδάσει στην Αλλοδαπή πρέπει να αποστείλουν επικυρωμένο αντίγραφο της Πράξεως των οργάνων τού ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με την αναγνώριση της Ισοτιμίας και της Αντιστοιχίας τού Πτυχίου, και απλά αντίγραφα πτυχίου-πτυχίων τού Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής και, επίσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Όσοι έχουν λάβει Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα με βάση σχετική απόφαση του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να επισυνάψουν και επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής Απόφασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Όσοι έχουν λάβει Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα με βάση τις «κατ’ εξαίρεση με βάση τις σχετικές διατάξεις τού Νόμου 2646/1998», πρέπει να καταθέσουν –με βάση την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου τής 26ης Νοεμβρίου 2006-, επικυρωμένα αντίγραφα του συνόλου των δικαιολογητικών τα οποία υπέβαλαν στην αρμόδια υπηρεσία τής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία τους χορήγησε της Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.

3) Όλα τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΖΩΡΤΖ 10, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 106 77 ΑΘΗΝΑ

Ή να κατατεθούν στα Γραφεία τού Συλλόγου, τα οποία είναι ανοικτά κάθε Τρίτη, 5:30 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

4) Για την καταβολή τής εισφοράς εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής δίδονται πληροφορίες στην αρχή του παρόντος κειμένου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου θα εξετάσει σε Τακτική Συνεδρίασή του (το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα), την Αίτηση Εγγραφής και τα συνημμένα δικαιολογητικά, και θα αποφασίσει σχετικώς.

Στην περίπτωση της αποδοχής τής Αιτήσεως Εγγραφής θα καταχωρισθεί αμέσως η εγγραφή στο Μητρώο Μελών τού Συλλόγου και το νέο Μέλος θα λάβει Αριθμό Μητρώου Μέλους τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Για την έκδοση Ταυτότητας Μέλους δίδονται πληροφορίες στην περιοχή Members Only τού www.psy.gr

Οι νέοι ψυχολόγοι μπορούν κάθε Τρίτη (5:30 μ.μ.– 9:00 μ.μ.), στα γραφεία τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου να συζητούν με μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα ένταξής τους στο επάγγελμα, δυνατότητα συνέχισης σπουδών, διαδικασίας Ενάρξεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου στις Δ.Ο.Υ., θέματα ασφάλισης σε Ι.Κ.Α, Ο.Α.Ε.Ε., κ.λπ..

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΥ, ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ, ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

 • Από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31ης Οκτωβρίου 2004 αποφασίσθηκε: «να υπάρχει η οικονομική ενημερότητα όταν στέλνεται βεβαίωση εγγραφής, ως χρήση δικαιώματος. Δηλαδή για να γίνει η εγγραφή πρέπει να καταβάλλεται και η συνδρομή τού τρέχοντος έτους εξ ολοκλήρου».
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Οκτωβρίου 2007 η εισφορά εγγραφής και η ετήσια συνδρομή ορίσθηκαν για το έτος 2010 και μετά στα ποσά των 10,00 € και 50,00 € αντιστοίχως.

 • Οι Ψυχολόγοι οι οποίοι αιτούνται την εγγραφή τους στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο, αποστέλλουν την εισφορά εγγραφής και την ετήσια συνδρομή τού τρέχοντος έτους εξ ολοκλήρου, δηλαδή το ποσό των εξήντα (60) ευρώ.
 • Με την παραλαβή των χρημάτων «τα χρήματα θα παραμένουν ατόκως εις χείρας τού Ταμία και για λογαριασμό τού καταθέτου», έως την συζήτηση της Αιτήσεως Εγγραφής και των Δικαιολογητικών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
 • Κατά την κατάθεση δίδεται οπωσδήποτε: ΕΠΩΝΥΜΟ και ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΗ.
 • Με την εξέταση της Αιτήσεως Εγγραφής και των Δικαιολογητικών, και σε περίπτωση αποδοχής, (βλέπε κατωτέρω την σχετική διάταξη του Καταστατικού), θα εκδοθεί ΔΙΠΛΟΤΥΠΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ, θεωρημένη, από την Εξελεγκτική Επιτροπή και θα αποσταλεί ταχυδρομικώς στο νέο Μέλος τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, μαζί την επιστολή αποδοχής τής Αιτήσεως, και τους κωδικούς πρόσβασης στην περιοχή Members Only τού επισήμου διαδικτυακού τόπου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου www.psy.gr
 • Σε περίπτωση μη αποδοχής τής Αιτήσεως Εγγραφής τα χρήματα θα επιστραφούν ατόκως στον Αποστολέα, με έξοδα του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. Η ετήσια συνδρομή στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο είναι απαραίτητη για να μπορεί ο Σύλλογος να συνεχίζει να προασπίζει τα δικαιώματα του κλάδου και να προσφέρει υπηρεσίες στα μέλη του.
 • Τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου όταν αποστέλλουν τις συνδρομές τους δίδουν ΠΑΝΤΟΤΕ: ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ.
 • Όταν οφείλονται Συνδρομές περισσοτέρων τού ενός ετών καταβάλλεται το πολλαπλάσιο της ετήσιας συνδρομής (π.χ. για οφειλές των ετών 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 μπορούν να καταβληθούν ποσά πολλαπλάσια του 30. Δηλαδή ή 30 ευρώ ή 60 ευρώ ή 90 ευρώ ή 120 ευρώ. Για α έτη 2010 και 2011  η ετήσια συνδρομή είναι από 50 ευρώ ).
 • Με την παραλαβή των χρημάτων θα εκδοθεί ΔΙΠΛΟΤΥΠΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ, θεωρημένη από την Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία θα αποσταλεί ταχυδρομικώς στο Καταθέτη.

------------------------------------------------------------------------------------------

Καταστατικό τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, Άρθρα 5 και 18, σχετικά την διαδικασία εγγραφής και τις οικονομικές υποχρεώσεις των Μελών.
[Αριθμός Αποφάσεως Εγκρίσεως του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών: 1.803/1998 • Αριθμός Εγγραφής στο Βιβλίο Σωματείων τού Πρωτοδικείου Αθηνών: 22.640/Ειδικό 5.179 • Δ.Ο.Υ.: Α΄ Αθηνών – Α.Φ.Μ.: 099545584 – Κατηγορία: Ν.Π.Ι.Δ. μη Κερδοσκοπικό • Αριθμός Φακέλλου Νομαρχίας Αθηνών: 15.436].

Άρθρο 5: Διαδικασία Εγγραφής Μελών
1. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους τού Συλλόγου αποκτάται με ειδική έντυπη ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία εξετάζεται στην πρώτη μετά την υποβολή της Τακτική ή προς τούτο Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ειδική έντυπη αίτηση περιλαμβάνει ενδείξεις για να αναγραφούν τα στοιχεία:
α) Επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός -για την περίπτωση των αλλοδαπών αιτούντων, μεταγράφεται το όνομα στην Ελληνική Γλώσσα, με βάση τους κανονισμούς τού Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης- ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας· αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν υπάρχουν.
β) Ο Τίτλος Βασικών Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ψυχολογία ή οι Τίτλοι Πανεπιστημιακών Σπουδών, αναλυτικά για την περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αναγνώρισης τίτλων σπουδών Πανεπιστημίων τής Αλλοδαπής προχώρησε σε ισοτίμηση και αντιστοίχιση των τίτλων αυτών: άπαξ, εν συνόλω και αδιαιρέτως, με τα πτυχία Ψυχολογίας που απονέμονται από τα Τμήματα Ψυχολογίας τών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Παντείου και το Πρόγραμμα Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
γ) Η Πράξη Αναγνώρισης, που εκδόθηκε κατά νόμον από τις Πανεπιστημιακές Σχολές τής χώρας, προ τής ίδρυσης και λειτουργίας τού Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), των πτυχίων Ψυχολογίας που απονεμήθηκαν από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής.
δ) Η Πράξη Κατάταξης σε έτος τών Τμημάτων Ψυχολογίας τών Ελληνικών Πανεπιστημίων, που εκδόθηκε κατά νόμον από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ή όποιο άλλο αντίστοιχο μελλοντικό όργανο.
ε) Η Πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας τών πτυχίων Ψυχολογίας που απονεμήθηκαν από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής, που εκδόθηκε κατά νόμον από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ή όποιο άλλο αντίστοιχο μελλοντικό όργανο.
στ) Τα πτυχία που ορίζονται από τις μεταβατικές διατάξεις τού νόμου 991/79 (Φ.Ε.Κ. 278/τ. Α΄/20-12-1979), για τις περιπτώσεις τών ατόμων που έλαβαν Άδεια Ψυχολόγου κάνοντας χρήση αυτής τής διάταξης του Νόμου.
2. Στην αίτηση δηλώνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις τού παρόντος καταστατικού.
3. Στην αίτηση συνάπτεται, επικυρωμένο από Δημόσια Αρχή, αντίγραφο της Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.
4. Κάθε στοιχείο που κατατίθεται στον Σύλλογο, κατά τα ανωτέρω, με σκοπό να αποκτηθεί η ιδιότητα του μέλους, είναι στην διάθεση κάθε άλλου μέλους τού Συλλόγου.
5. Μαζί με την αίτηση, και προκειμένου να εξετασθεί αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατατίθεται και το ποσό τής εισφοράς εγγραφής και εκδίδεται προσωρινή απόδειξη. Εάν η αίτηση απορριφθεί, τα χρήματα επιστρέφονται στον αιτούντα, ο οποίος υπογράφει σε ειδικό σημείο τής αίτησης ότι τά παρέλαβε και ότι η προσωρινή απόδειξη καθίσταται άκυρος.
6. Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, καταγράφεται στα πρακτικά τού Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδεται η απόδειξη πληρωμής τής εισφοράς εγγραφής, καταχωρίζεται αμέσως η εγγραφή στο Μητρώο Μελών τού Συλλόγου και δίδεται αύξων αριθμός. Με ειδική έντυπη επιστολή ενημερώνεται ο αιτών για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί τής αίτησής του.
7. Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η αίτηση και τα δικαιολογητικά παραμένουν και φυλάσσονται ασφαλώς στον Σύλλογο, για να είναι δυνατός ο διαρκής έλεγχος επί τής αιτιολογίας τής απόρριψης.
8. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αιτών έχει την δυνατότητα να προσφύγει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικώς εάν θα δεχθεί τον αιτούντα ως μέλος τού Συλλόγου και για την νομική διερεύνηση της περίπτωσης.
9. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον Σύλλογο μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον είναι ταμειακώς ενήμερο. Σε περίπτωση επανεγγραφής υποχρεούται να καταβάλει όλες τις οικονομικές επιβαρύνσεις για το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18: Οικονομικές υποχρεώσεις τών Μελών
1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις τών μελών είναι: i) Η εισφορά εγγραφής, η οποία, έως αλλαγής από Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζεται στο ποσό τών δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. ii) Η ετήσια συνδρομή, η οποία, έως αλλαγής από Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζεται στο ποσό τών είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. iii) Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε καμμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν την ετήσια συνδρομή, για το σύνολο του ημερολογιακού έτους. Η έκτακτη εισφορά έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως και οι ετήσιες συνδρομές, για όλα τα μέλη.
2. Ταμειακώς ενήμερα μέλη ορίζονται όσα έχουν εξοφλήσει και το τρέχον έτος.
3. Η εισφορά εγγραφής και η πρώτη ετήσια συνδρομή καταβάλλονται στο ολόκληρο, για το τρέχον έτος που πραγματοποιήθηκε η εγγραφή στο Μητρώο Μελών, ανεξαρτήτως τού διαρρεύσαντος από την αρχή τού έτους χρόνου.
4. Το ποσό τών οικονομικών υποχρεώσεων καταβάλλεται άπαξ κατά κατηγορία, και εκδίδεται αριθμημένη διπλότυπη απόδειξη, από στοιχείο που έχει συνεχόμενο αύξοντα αριθμό και έχει θεωρηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3)ΤΡΟΠΟΥΣ:

......................................................................................

Β) ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK:

IBAN: GR51 0140 2270 2270 0210 1056 310

[Λογαριασμός στο όνομα: ΣΑΛΕΜΗ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. Με την αναγνώριση της κατάθεσης τα χρήματα αναλαμβάνονται και παραδίδονται στην  Ταμία τού Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση της Απόδειξης Πληρωμής, θεωρημένης από την Εξελεγκτική Επιτροπή].

[Τα έξοδα και τυχόν προμήθειες της Τράπεζας προέλευσης και της Τράπεζας υποδοχής, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Καταθέτη]

......................................................................................


   

 
Συνημμένα αρχεία
 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, αρχείο .pdf
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, αρχείο .doc
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 19 Απρίλιος 2022