Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Γενικές Συνελεύσεις - Αποφάσεις
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19 Οκτώβριος 2008

Έννατο Θέμα: Νομικά Θέματα – Προσφυγή στη Δικαιοσύνη...και χρησιμοποιούν ανυπόστατους τίτλους και επιτηδεύματα όπως: «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας», «Ψυχοθεραπευτής», «Σύμβουλος Ψυχολόγος», «Οικογενειακός Θεραπευτής», «Ψυχαναλυτής», κ.λπ., ...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Πρακτικά Συνεδριάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Περίοδος Διοίκησης: Αρχαιρεσιών 10ης Δεκεμβρίου 2004
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007,
της 21ης Οκτωβρίου 2007
Πρόεδρος
: Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χ. Παππάς
Γραμματέας: Καρβέλη Β. Βασιλική

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Ένδεκα, όπως αναφέρονται στη συνημμένη Πρόταση – Πρόσκληση με τα προτεινόμενα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα τού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και εστάλη προς τα μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με ταχυδρομική αποστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Αριθμός Πρωτοκόλλου Εξερχομένου Εγγράφου Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 3.883/11-09-2007).

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
1. Πρώτο Θέμα: Συζήτηση επί του Τακτικού Απολογισμού τού Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Δεύτερο Θέμα: Συζήτηση επί του Οικονομικού Απολογισμού.
3. Τρίτο Θέμα: Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Τέταρτο Θέμα: Ψηφοφορία επί του Τακτικού Διοικητικού Απολογισμού τού Διοικητικού Συμβουλίου και του Οικονομικού Απολογισμού, ως ξεχωριστά θέματα.
5. Πέμπτο Θέμα: Συζήτηση επί του Προγραμματισμού Δράσης τού Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έκτο Θέμα: Συζήτηση επί του Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος.
7. Έβδομο Θέμα: Ψηφοφορία επί του Προγραμματισμού Δράσης τού Διοικητικού Συμβουλίου και επί του Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος, ως ξεχωριστά θέματα.
8. Όγδοο Θέμα: Ίδρυση Παραρτημάτων τού Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου.
9. Έννατο Θέμα: Νομικά Θέματα – Προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
10. Δέκατο Θέμα
: Θεματικά Σεμινάρια Κλινικής Κατάρτισης Ψυχολόγων.
11. Ενδέκατο Θέμα: Αρχαιρεσίες τού Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου έτους 2007.
Ώρα Έναρξης: 11.00.

Το πρωί τής Κυριακής, 21 Οκτωβρίου 2007, η Γενική Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, ευρισκόμενη στο Χωρέμειο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», οδός Θηβών και Μικράς Ασίας, στην περιοχή Γουδή, στην Αθήνα, έδρα τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, πριν από την κατά το Καταστατικό οριζομένη ώρα για την έναρξη της συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης –κατόπιν ελέγχου τής οικονομικής κατάστασης των προσερχόμενων μελών που διενεργείται από την Ταμία τού Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση το Βιβλίο Ταμείου-, καλεί τα προσερχόμενα Τακτικά Ταμειακώς Ενήμερα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου να υπογράψουν στο Βιβλίο Συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να λάβουν το Δελτίο Οικονομικής Ενημερότητας και Συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση που τους δίνουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

..........................................................................................................................................................

Έννατο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Νομικά Θέματα – Προσφυγή στην Δικαιοσύνη

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Κωνσταντία Ζγαντζούρη, αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου αποφάσισε και εισηγείται ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση να προβεί ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, σε κατάθεση Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων και Αστική Αγωγή Αποζημιώσεως κατά «Συμβούλου Ψυχικής Υγείας» –τον οποίο το Δικαστήριο κήρυξε ένοχο με την κατηγορία ότι υπεισέρχεται σε θέματα αρμοδιότητας τού Ψυχολόγου-, για ηθική βλάβη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και των μελών του. Επειδή στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται από την Πολιτική Δικονομία, επί ποινή απαραδέκτου για τη συζήτηση της υπόθεσης, μετά την άσκηση της Αγωγής, απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, αποφασίζεται εκ προοιμίου ότι ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος θα αρνηθεί τον όποιο συμβιβασμό.

O Νικόλαος Μάντης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, εισηγείται να προσφεύγει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος στη Δικαιοσύνη, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά ατόμων που αντιποιούνται το επάγγελμα ή το έργο τού Ψυχολόγου και χρησιμοποιούν ανυπόστατους τίτλους και επιτηδεύματα όπως: «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας», «Ψυχοθεραπευτής», «Σύμβουλος Ψυχολόγος», «Οικογενειακός Θεραπευτής», «Ψυχαναλυτής», κ.λπ., στην βάση και της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 26ης Νοεμβρίου 2007.

O Νικόλαος Μάντης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, εισηγείται να προσφεύγει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος στη Δικαιοσύνη, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέρ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, οι οποίες προβαίνουν σε ανάκληση Αδειών Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, μη συννόμως χορηγηθεισών.

O Νικόλαος Μάντης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, εισηγείται να προσφεύγει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος στη Δικαιοσύνη, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά των Ψυχολόγων που εμφανίζονται συστηματικά σε εκπομπές των μέσων μαζικής ενημέρωσης και προβαίνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των συναδέλφων τους, ή προβάλλονται με αυθαίρετο τρόπο, με βάση τις σχετικές διατάξεις τού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, «κατά ανάλογον εφαρμογήν» του, όπως αυτό θα τεκμηριώνεται από τους Νομικούς Συνεργάτες τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Κωνσταντία Ζγαντζούρη, καλεί το σώμα τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε ψηφοφορία.

Διενεργείται ψηφοφορία και αποφασίζεται ότι:

Αποφασίζεται ομόφωνα να προβεί ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, σε κατάθεση Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων και Αστική Αγωγή Αποζημιώσεως κατά «Συμβούλου Ψυχικής Υγείας» –τον οποίο το Δικαστήριο κήρυξε ένοχο με την κατηγορία ότι υπεισέρχεται σε θέματα αρμοδιότητας τού Ψυχολόγου-, για ηθική βλάβη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και των μελών του. Επειδή στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται από την Πολιτική Δικονομία, επί ποινή απαραδέκτου για τη συζήτηση της υπόθεσης, μετά την άσκηση της Αγωγής, απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, αποφασίζεται εκ προοιμίου ότι ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος θα αρνηθεί τον όποιο συμβιβασμό.

Αποφασίζεται ομόφωνα να προσφεύγει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, στη Δικαιοσύνη κατά ατόμων που αντιποιούνται το επάγγελμα ή το έργο τού Ψυχολόγου και χρησιμοποιούν ανυπόστατους τίτλους και επιτηδεύματα όπως: «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας», «Ψυχοθεραπευτής», «Σύμβουλος Ψυχολόγος», «Οικογενειακός Θεραπευτής», «Ψυχαναλυτής», κ.λπ., στην βάση και της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 26ης Νοεμβρίου 2007.

Αποφασίζεται ομόφωνα να προσφεύγει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, στη Δικαιοσύνη υπέρ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, οι οποίες προβαίνουν σε ανάκληση Αδειών Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, μη συννόμως χορηγηθεισών.

Αποφασίζεται ομόφωνα να προσφεύγει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στη Δικαιοσύνη κατά των Ψυχολόγων που εμφανίζονται συστηματικά σε εκπομπές των μέσων μαζικής ενημέρωσης και προβαίνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό ή προβάλλονται με αυθαίρετο τρόπο, με βάση τις σχετικές διατάξεις τού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, «κατά ανάλογον εφαρμογήν», όπως αυτό θα τεκμηριώνεται από τους Νομικούς Συνεργάτες τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

..........................................................................................................................................................

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Ζγαντζούρη Κωνσταντία, αφού διαπίστωσε ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί των θεμάτων τής Ημερήσιας Διάταξης, περί ώραν 15:30, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου τής 21ης Οκτωβρίου 2007, συναινούντος τού Σώματος.

                                    Το τριμελές Προεδρείο τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
                      Η Πρόεδρος                          Ο Αντιπρόεδρος                          Η Γραμματέας
       Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη           Γεώργιος Χ. Παππάς                Βασιλική Β. Καρβέλη

                                                     Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                   Νικόλαος Ι. Μάντης


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 15 Σεπτέμβριος 2020