Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Όροι Χρήσης
 
Ο Ιστοχώρος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου έχει ως σκοπό την πληροφόρηση τών Μελών του και του Κοινού για τις δραστηριότητες του Συλλόγου, την ιστορία του, την συγκρότησή του, την δομή και λειτουργία του, τις θεσμικές του διεκδικήσεις, την πληροφόρηση για θέματα που άπτονται της επιστήμης τής Ψυχολογίας και του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, στην βάση τού «Θεωρητικού» και «Πρακτικού» «Πλαισίου λειτουργίας» που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και παρουσιάζονται στην σελίδα: «Ο Ιστοχώρος μας».

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη, έναντι οποιουδήποτε, για ζημία που ενδέχεται να προκύψει, εξαιτίας τής χρήσης τών πληροφοριών ή των δεδομένων που περιέχονται στον παρόντα Ιστοχώρο, αλλά και στις ιστοσελίδες - ιστοχώρους - δικτυακές πύλες, στις οποίες αυτός παραπέμπει, καθώς επίσης και εξαιτίας προβλημάτων λογισμικού ή άλλου είδους τού πληροφοριακού συστήματος.

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, αν και δεν εγγυάται την μη ύπαρξη σφαλμάτων ή δακτυλογραφικών λαθών στα κείμενα που περιέχονται στον παρόντα Ιστοχώρο, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια διόρθωσής τους, αμέσως μόλις υποπέσουν στην αντίληψή του.

Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοχώρου ή των δεδομένων και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν είναι δυνατόν να μεταβληθεί, τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική ανακοίνωση. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιέχονται στον Ιστοχώρο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, υπό τον όρο τής γνωστοποίησης της πηγής από την οποία αντλήθηκαν. Απαγορεύεται ωστόσο, η με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άδεια, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση, μερική ή ολική, των κειμένων τών που περιέχονται στον Ιστοχώρο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Η χρήση τού παρόντος Ιστοχώρου συνεπάγεται αυτομάτως την πλήρη αποδοχή τών ανωτέρω όρων.
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 19 Απρίλιος 2022