Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Τα Τμήματα Ψυχολογίας
Το Τμήμα Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Κρήτης. Έτος ιδρύσεως 1987.
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25 Οκτώβριος 2008
 

Νέα ενημέρωση: 24/05/2012. Το Τμήμα Ψυχολογίας τής Σχολής Κοινωνικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Κρήτης. ΨΗΦΙΣΜΑ και για την σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων.


 ΨΗΦΙΣΜΑ και για την σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 25-4-2012, αποφάσισε ομόφωνα την ανακοίνωση του παρακάτω ψηφίσματος.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Παρότι διανύουμε ήδη την 3η δεκαετία από τη λειτουργία του πρώτου Τμήματος Ψυχολογίας στη χώρα μας, η νομοθεσία που αφορά στην αδειοδότηση και τον καθορισμό των υποχρεώσεων των επαγγελματιών ψυχολόγων είναι ελλιπής.

1. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (991/79, 2646/98) κάθε απόφοιτος ελληνικού τμήματος Ψυχολογίας έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί και να λάβει «άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου». Ωστόσο οι επαγγελματίες ψυχολόγοι θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει κάποια από τις ποικίλες εξειδικεύσεις (κλινικός, συμβουλευτικός, σχολικός, υγείας κλπ.) για τις οποίες δεν υπάρχει μνεία στην κείμενη νομοθεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους παραπάνω κλάδους, για σειρά ετών, λειτουργούν προγράμματα εξειδίκευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε αρκετά Τμήματα Ψυχολογίας στη χώρα.

2. Με το δεδομένο της ελεύθερης μετακίνησης επαγγελματιών στην ευρωπαϊκή ένωση, δημιουργούνται επίσης ζητήματα θέσπισης κριτηρίων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για την αδειοδότηση των επαγγελματιών ψυχολόγων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να θεσμοθετηθεί ο ελάχιστος αριθμός κριτηρίων που θα πρέπει να ικανοποιείται από τον επαγγελματία ψυχολόγο, στη βάση και των όσων ισχύουν στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.

3. Τα κριτήρια της υπάρχουσας νομοθεσίας για την αδειοδότηση είναι εν πολλοίς τυπικά. Υπάρχει ανάγκη να εμπλουτιστούν με ουσιαστικότερα κριτήρια (εποπτευόμενη πρακτική, εξειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους της ψυχολογίας, ενδελεχής ψυχολογική εκτίμηση του υποψηφίου κλπ.).

4. Το πλαίσιο λειτουργίας του ψυχολόγου είναι επίσης ένα ζήτημα που παραμελείται στην υπάρχουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρξουν προβλέψεις τόσο για ελεγκτικούς μηχανισμούς αντιποίησης άσκησης επαγγέλματος, όσο και για διατάξεις που θα ορίζουν τις υποχρεώσεις και το δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελματία ψυχολόγου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία που αφορά στην αδειοδότηση και το πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελματία ψυχολόγου στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς (πολιτεία, σύλλογοι ψυχολόγων, τμήματα Ψυχολογίας).

Η δημιουργία ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας κεντρικό ρόλο εποπτείας των επαγγελματιών ψυχολόγων όπως συμβαίνει τόσο στο εξωτερικό όσο και σε αντίστοιχα ΝΠΔΔ άλλων επαγγελματικών φορέων της ημεδαπής.

Κοινοποίηση:
- Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κο Στεφάνου
- Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια κα Συγκολλίτου.
- Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή κο Ποταμιάνο.
- Διευθυντή του τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ, Καθηγητή κο Ναυρίδη.
- Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ).
- Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων.
- Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο.
- Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων.
- Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής.
- Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας.
- Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας.
- Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος.
- Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία.
- Κέντρο Ψυχολογικής Έρευνας και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας.
- Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας.

Ρέθυμνο, 15 Μάη 2012


Το Τμήμα Ψυχολογίας τής Σχολής Κοινωνικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Κρήτης


Ιστορία του Τμήματος
 
Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 1984 και άρχισε να λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1987-88 στο Ρέθυμνο.
Είναι το παλαιότερο Τμήμα Ψυχολογίας που ιδρύθηκε στην ελληνική επικράτεια. (Συνέβαλε σ΄ αυτό με τις ενέργειες της η Ρεθεμνιώτισσα ψυχολόγος κ. Μ. Χουρδάκη, επίτιμος πρόεδρος του Τμήματος).
Αρχικά το Τμήμα αυτό, όπως και τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα της πόλης του Ρεθύμνου, στεγάστηκε σε κάποιο σχολικό συγκρότημα στην περιοχή των Περιβολίων.
Από το Μάρτιο του 1998 μεταφέρθηκε στην νέα Πανεπιστημιόπολη στο Γάλλο που βρίσκεται περίπου 4 km από το κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου.
Στο χώρο της νέας πανεπιστημιόπολης συγκεντρώνονται κατά βάση τόσο οι εκπαιδευτικές όσο και οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.
Από το 2004 το Τμήμα χαρακτηρίζεται ως αυτοδύναμο διοικητικά.
Η Γραμματεία του Τμήματος και τα γραφεία των περισσοτέρων διδασκόντων βρίσκονται στο κτήριο Α1 νοτίως του κτηρίου της Βιβλιοθήκης και δίπλα στο κτήριο της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην οποία υπάγεται.

Παλαιοί διδάσκοντες:

Με την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ

Βελλή Θεώνη (ως Επίκουρος Καθηγήτρια Πειραματικής Ψυχολογίας, 1992-1997, μετακινήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο).

Κανακάκης Γεώργιος (ως Επίκουρος Καθηγητής Ψυχοθεραπευτικών Διαδικασιών, 1992-1993, μετακινήθηκε στην Γερμανία).

Κάντας Αριστοτέλης (ως Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας, 1988-1993, μετακινήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών).

Κουγιουμουτζάκης Ιωάννης (ως Αναπληρωτής Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας, 1994-2000, μετακινήθηκε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης).

Μέλλον Ρόμπερτ (ως Επίκουρος Καθηγητής Πειραματικής Ψυχολογίας,    2002- 2005, μετακινήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο).

Παπαδόπουλος Νικόλαος (ως Καθηγητής Γενικής Ψυχολογίας, 1987- 2003, συνταξιοδοτήθηκε).

Πουρκός Μάριος (ως Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, 1992-2001, μετακινήθηκε στοΤμήμα Προσχολικής Αγωγής).

Χαντζή Αλεξάνδρα (ως Λέκτορας Κοινωνικής Ψυχολογίας, 1992-1993,
 μετακινήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Με την ιδιότητα του διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Αλευριάδου Αναστασία
Αναγνωστόπουλος Φώτιος
Αναγνωστοπούλου Τάνια
Ανδρούσου Αλεξάνδρα
Ασημάκης Παναγιώτης
Βασδέκης Βασίλειος
Βασιλείου Γεώργιος
Γκαρή Αικατερίνη
Γκιζιάκη Ερνεστίνη
Δαφερμάκης Εμμανουήλ
Δομέτιος Murphy Μαρία–Ελένη
Ζγαντζούρη Κωνσταντίνα
Ζμπάϊνος Δημήτρης
Θεμελή Όλγα
Καλαϊτζάκη Αργυρώ
Κλεφτάρας Γεώργιος
Κόλλια Ζ.
Κουμή Ιωάννα
Κούρτοβικ Δημοσθένης
Κυπριωτάκη Μαρία
Λεζέ Ευαγγελία
Λεοντοπούλου Σοφία
Λιαμάκη Γλόλφω
Λυπουρλή Ελένη
Μακρής Ν.
Μάντης Νικόλαος
Μεγαλακάκη Όλγα
Μενούτης Βασίλειος
Μεσσήνης Λάμπρος
Μιράσγεζη Αθηνά
Μπεζέ Λουκία
Οικονομάκου Φιλάνθη
Παπαληγούρα Ζαΐρα
Παπαντωνίου Γεωργία
Παυλόπουλος Βασίλειος
Πετρουλάκη Κυριακή
Πλατσίδου Μαρία
Πόθος Εμμανουήλ
Ποταμιάνος Γρηγόριος
Προδρομίτης Γεράσιμος
Σίμωση Μαρία
Σινανίδου Μαρία
Σκόδρα Ελένη
Τριανταφύλλου Θεώνη
Τσούρτου Βασιλική

Διδάκτορες του Τμήματος

Βλάχου Στυλιανή
Δαιμονάκου Σοφία
Ζγαντζούρη Κωνσταντίνα
Καλαϊτζάκη Αργυρώ
Κορναράκης Γεώργιος
Μενούτης Βασίλειος
Πετρουλάκη Κυριακή
Πλατρίτης Κυριάκος
Τσαντήλα Άννα

Δραστηριότητες του Τμήματος

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το Τμήμα το διάστημα της λειτουργίας του οργάνωσε μια σειρά από συνέδρια:

1. 2° Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχολογικής έρευνας (Τμήμα Ψυχολογίας, Ρέθυμνο, 1990).

2. Η επιθετικότητα στην οικογένεια, στο σχολείο και την κοινωνία (Τμήμα Ψυχολογίας, Ηράκλειο, 1991).

3. PanEuropean Congress: Recent Development in Psychotherapy (I. Nέστορος, Αθήνα, 1993).

4. Η Βιοψυχολογία ως κλάδος των Νευροεπιστημών: Συμβολή στη μελέτη του εγκεφάλου και των ψυχικών διαταραχών (Α. Καστελλάκης, Ρέθυμνο, 1995).

5. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του ρεμπέτικου στην εξέλιξη του (Α.-Β. Ρήγα, Ρέθυμνο, 1996).

6. Μεθοδολογικά θέματα έρευνας στη σύγχρονη ψυχολογία (Ν. Παπαδόπουλος, Ρέθυμνο, 1996).

7. 2° WAER Congress (Συνδιοργάνωση Τμήμα Ψυχολογίας και Τμήμα ΠΤΔΕ, Ρέθυμνο, 1997).

8.Το στρες, το άγχος και η αντιμετώπιση του (Σ. Τριλίβα, Ρέθυμνο, 1997).

9. Συνέδριο για τα 10 χρόνια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. (Συνδιοργάνωση:Τμήμα Ψυχολογίας με τα υπόλοιπα Τμήματα της Σχολής, Ρέθυμνο, 1998).

10. Ψυχολογία των κινήτρων: Νέες προσεγγίσεις και εφαρμογές. (Ν. Παπαδόπουλος, Ρέθυμνο, 1999).

11. Τhe multi-cultural identity of the family: Immigant families of the new millenium (Α.-Β. Ρήγα, Ρέθυμνο, 1999).

12. Διαπολιτιστική ταυτότητα και μουσικές διαδρομές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού: Από τη Σμύρνη στον Πειραιά. (Α.-Β. Ρήγα, Τρίκαλα, 2001).


13. Εγκέφαλος, νους και συμπεριφορά (Συνδιοργάνωση: Τμήμα Ψυχολογίας και Τμήμα Φ.Κ.Σ., Ρέθυμνο, 2002).

14. Transit Migration (Αθ. Μαρβάκης, Ρέθυμνο 2004).

15. 1° Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Ψυχολογίας (Τμήμα Ψυχολογίας, Ρέθυμνο, 2005)

Πέραν αυτών των συνεδρίων το Τμήμα ή μέλη του συμμετείχαν στην οργάνωση ημερίδων, συμποσίων, φεστιβάλ (αντιρατσιστικά), intensive courses (Multilevel statistical models), ενώ έχουν δοθεί πολλές διαλέξεις με διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ακόμη στα πλαίσια ειδικών τιμητικών τελετών αναγόρευσε ως επίτιμους διδάκτορες του Τμήματος τους καθηγητές:

1. Colwyn Trevarthen (1996).pdf
2. Hans Thomae (1997).pdf

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας

ΟΠΜΣ στην Κλινική Ψυχολογία

Το Τμήμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 οργάνωσε και λειτούργησε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία. Από τότε έως και το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, οπότε αποφοίτησαν οι τελευταίοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, το Τμήμα απένειμε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία σε συνολικά 58 ψυχολόγους. Στο ίδιο διάστημα έλαβαν τον τίτλο του διδάκτορος στην Κλινική Ψυχολογία τρεις (3) ψυχολόγοι. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαδέχθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με δύο (2) κατευθύνσεις (Σχολική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας).

Στόχοι

Το Τμήμα έχει ως αποστολή:
• Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας.
• Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, εξασφαλίζοντας του άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Αυτά επιτυγχάνονται μέσω του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, που είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει μια ισόρροπη και γενική κατάρτιση σε πολλά βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, τα οποία επιμερίζονται σε επτά (7) κύκλους μαθημάτων.

Οι κύκλοι αυτοί είναι:

  • Θεμελιώδεις Αρχές Ψυχολογίας
  • Μεθοδολογία & Στατιστική
  • Αναπτυξιακή-Σχολική Ψυχολογία
  • Βιοψυχολογία-Νευροεπιστήμες
  • Κοινωνική & Πολιτική Ψυχολογία
  • Κλινική Ψυχολογία-Ψυχολογία Υγείας,
  • και άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται όσα δεν υπάγονται στους προηγούμενους κύκλους.

Οι κύκλοι αυτοί αποτελούν τη βάση της δόμησης του Προγράμματος Σπουδών.

Σήμερα στο Τμήμα υπηρετούν 17 μέλη ΔΕΠ, αναμένεται ο διορισμός τριών (4) νέων μελών, ενώ έχουν δρομολογηθεί και άλλες θέσεις.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών πέραν των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος συμβάλλουν και αρκετοί συμβασιούχοι διδάσκοντες (ΠΔ 407/80), των οποίων η σύμβαση υπογράφεται συνήθως στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους και μπορεί να ανανεωθεί για διάστημα έως και τρία (3) χρόνια.

Πέραν αυτών για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών συνδράμουν και 1 ΕΕΔΙΠ και 2 ΕΤΕΠ.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που εκτείνεται από το πεδίο της βασικής έρευνας έως και αυτό της εφαρμοσμένης.


   

 
Συνημμένα αρχεία
 
ΨΗΦΙΣΜΑ. Αρχείο .pdf
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 24 Φεβρουάριος 2020