Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Τα Τμήματα Ψυχολογίας
Το Τμήμα Ψυχολογίας τού Παντείου Πανεπιστημίου. Έτος ιδρύσεως 1992.
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26 Οκτώβριος 2008
 

Νέα ενημέρωση: 15/03/2013. Το Τμήμα Ψυχολογίας τού Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. «Υπογραμμίζεται ότι το Τμήμα μας, από το 2002 με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, διεκδικεί αύξηση του χρόνου σπουδών στην Ψυχολογία σε πέντε έτη λόγω της διαπιστωμένης ανάγκης για πληρέστερη εκπαίδευση και κατάρτιση (υποχρεωτική πτυχιακή ερευνητική εργασία, υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα, υποχρεωτική πρακτική άσκηση στον επαγγελματικό τομέα) των φοιτητών μας προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις ψυχικές και κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού».

Υπογραμμίζεται ότι το Τμήμα μας, από το 2002 με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, διεκδικεί αύξηση του χρόνου σπουδών στην Ψυχολογία σε πέντε έτη λόγω της διαπιστωμένης ανάγκης για πληρέστερη εκπαίδευση και κατάρτιση (υποχρεωτική πτυχιακή ερευνητική εργασία, υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα, υποχρεωτική πρακτική άσκηση στον επαγγελματικό τομέα) των φοιτητών μας προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις ψυχικές και κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού

Το Τμήμα Ψυχολογίας τού Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος Ψυχολογίας στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της ψυχολογικής επιστήμης ως μιας εκ των επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας.
Ειδικότερα με την έρευνα και τη διδασκαλία τους αποσκοπούν στην:

Άρτια θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών σε όλους τους κλάδους της ψυχολογικής επιστήμης (Ψυχοφυσιολογία, Νευροψυχολογία, Πειραματική, Γνωστική, Κοινωνική, Εξελικτική και Κλινική ψυχολογία)
Εξοικείωση και άσκηση των φοιτητών στους βασικούς κανόνες και μεθόδους της επιστημονικής έρευνας για την καταγραφή, κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς
Ανάπτυξη γενικότερων ικανοτήτων των φοιτητών όπως η κριτική σκέψη, οι αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, η διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων για ερευνητικές μελέτες, η ανάλυση δεδομένων και η ερμηνεία τους.

Επαγγελματικές προοπτικές
Η ψυχολογική επιστήμη έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Οι απόφοιτοι του τμήματος ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν το δικαίωμα να λάβουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεως τους στις οικείες νομαρχίες.
Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος κατοχυρώνει τον δικαιούχο στην νόμιμη εξάσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απασχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονομής Δικαιοσύνης, ς, καθώς και σε φορείς της Πολιτιστικής και Οικονομικής ζωής της χώρας.
Ωστόσο πρέπει να διευκρινισθεί ότι για την άσκηση της ειδικότητας στην Κλινική, την Σχολική και την Οργανωτική Ψυχολογία η μεταπτυχιακή εκπαίδευση είναι απαραίτητη.
Πέρα από την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να αναζητήσουν εργασία σε άλλους χώρους όπου είναι χρήσιμες οι ικανότητες σύνθεσης και ανάλυσης καθώς και να διαπρέψουν σε όλους τους τομείς της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Στις 16-6-1989, στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), με αριθμό 166, θεσμοθετείται απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου να ιδρύσει Τμήμα Ψυχολογίας.
Στις 4-3-1991, ο Καθηγητής Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας Στάμος Παπαστάμου μετακινείται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο νέο-ιδρυθέν Τμήμα Ψυχολογίας και συγκαλείται έτσι η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος και το Τμήμα λειτουργεί με υποψήφιους Διδάκτορες.
Τον επόμενο χρόνο, 1992, διορίζονται μετά από εκλογή τρία μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) (δύο στη βαθμίδα του Καθηγητή και ένας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή) και εγγράφονται και οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές.
Το 1993, στο Τμήμα διορίζονται μετά από εκλογή τρία μέλη Δ.Ε.Π. (δύο Επίκουροι Καθηγητές και ένας Λέκτορας). Το 1995, διορίζεται μετά από εκλογή ένα μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και το Τμήμα γίνεται αυτόνομη διοικητική μονάδα.
Το 1996, το Τμήμα τελεί την πρώτη τελετή αποφοίτησης προπτυχιακών φοιτητών.
Από το 1996 μέχρι σήμερα, έχουν διοριστεί στο Τμήμα μετά από εκλογή άλλα επτά μέλη Δ.Ε.Π. ενώ τρία επιπλέον μέλη Δ.Ε.Π. έχουν μετακινηθεί στο Τμήμα Ψυχολογίας από τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα ο συνολικός αριθμός μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος είναι 25.
Από την ίδρυση του Τμήματος και μέχρι σήμερα στην υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών αλλά και στην ανάπτυξη του Τμήματος γενικότερα, συμμετέχουν συμβασιούχοι διδάσκοντες (Π.Δ. 407/80) με αυτόνομο διδακτικό έργο και τριετή θητεία. Η συμμετοχή των συμβασιούχων διδασκόντων πρέπει να αναγνωρισθεί όχι μόνο ως προς το διδακτικό έργο αλλά και ως προς την προσφορά τους σε όλες τις δραστηριότητες του Τμήματος (διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, διοργάνωση συνεδρίων, έκδοση πρακτικών συνεδρίων, οργάνωση πρακτικής άσκησης, εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης κ.α.).
Επίσης, ένας αριθμός συναδέλφων από άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας συμβάλλουν με διαλέξεις, ως προσκεκλημένοι ομιλητές.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Πρόεδρος: Καθηγητής Παπαστάμου Στάμος

ΤΟΜΕΙΣ

Τομέας Κλινικής Ψυχολογίας
Διευθύντρια: Τσαλίκογλου Φωτεινή

Τομέας Κοινωνικής Ψυχολογίας
Διευθυντής: Καθηγητής Στάμος Παπαστάμου

Τομέας Εκπαιδευτικής και Γνωστικής Ψυχολογίας
Διευθυντής
: Καθηγητής Γιάννης Παπαμιχαήλ
 
Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Έρευνας
Διευθυντής
: Καθηγητής Νικήτας Πατινιώτης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών σε ποσοστό 50% των μελών Δ.Ε.Π. και εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ποσοστό 15% των μελών Δ.Ε.Π.
Η ΓΣ αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος (ακαδημαϊκά, διοικητικά, οικονομικά) σε προπτυχιακό επίπεδο Ένα από τα θέματα που αναφέρεται στις ημερήσιες διατάξεις όλων των ΓΣ του Τμήματος, είναι "Φοιτητικά Θέματα". Τα θέματα αυτά αφορούν γενικά / συλλογικά ή ειδικά ατομικά αιτήματα φοιτητών του Τμήματος, η ικανοποίηση των οποίων απαιτεί (δια νόμου) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα γενικά αιτήματα κατατίθενται στη Γενική Συνέλευση για συζήτηση γραπτά ή προφορικά από τους σε αυτήν εκπροσώπους των φοιτητών, ενώ τα ειδικά / ατομικά θέματα συζητούνται στη Γ.Σ. μετά από αίτηση του φοιτητή που κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος. Η πληροφορία για το κατά πόσο ένα αίτημα απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δίνεται από την Γραμματεία του Τμήματος.
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) που είναι μία άλλη μορφή Γενικής Συνέλευσης, αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η ΓΣΕΣ αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές.
Στις ΓΣ και τις ΓΣΕΣ παρίστανται, επίσης, η Γραμματέας του Τμήματος και ένα μέλος του Διοικητικού Προσωπικού επιφορτισμένο με την τήρηση των πρακτικών της συνέλευσης.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος συντάσσει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί και προεδρεύει της ΓΣ και της ΓΣΕΣ.
Ο Τομέας είναι το δεύτερο ιεραρχικά διοικητικό όργανο του Τμήματος, όπου γίνεται η πρώτη συζήτηση και επεξεργασία των ακαδημαϊκών, διοικητικών και οικονομικών θεμάτων του Τμήματος και διαμορφώνονται προτάσεις οι οποίες κατατίθενται στην ΓΣ ή στην ΓΣΕΣ του Τμήματος για λήψη αποφάσεων.
Ο Τομέας αποτελείται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα, έως δύο εκπροσώπους προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ο Διευθυντής του Τομέα συντάσσει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί και προεδρεύει των συνελεύσεων του Τομέα. Οι τέσσερις Τομείς του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου εξειδικεύονται στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

Τομέας Κλινικής Ψυχολογίας
Διευθύντρια
: Τσαλίκογλου Φωτεινή
Θεωρίες προσωπικότητας, μελέτη συστημάτων υγείας και μοντέλων κλινικής ψυχολογίας: ψυχολογία της υγείας και πρωτοβάθμια περίθαλψη, θεραπευτικές προσεγγίσεις (ψυχαναλυτική, συμπεριφορική, συμβουλευτική), κλινική νευροψυχολογία, θεωρίες ψυχοπαθολογίας ενηλίκων και παιδιών (κλινική ψυχιατρική, κοινοτική ψυχολογία και ψυχιατρική), ψυχομετρικές τεχνικές και ψυχολογία της αποκλίνουσας συμπεριφοράς (ψυχιατρική νόσος, ουσίες εξάρτησης), γεροντολογία, θυματολογία και εγκληματικότητα.

Τομέας Κοινωνικής Ψυχολογίας
Διευθυντής: Καθηγητής, Στάμος Παπαστάμου
Μελέτη ψυχοκοινωνικών φαινομένων και διαδικασιών κυρίως μέσα από το πρίσμα της οργάνωσης των κοινωνικών αναπαραστάσεων: διαδικασίες συγκρότησης ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων, ιδεολογίες και στερεότυπα, ανάλυση των διατομικών και διομαδικών σχέσεων, κοινωνικές στάσεις, κοινωνική νόηση και επιρροή, άρρητες θεωρίες προσωπικότητας, επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών, στις ομάδες και ανάλυση περιεχομένου, κοινωνική ψυχολογία της υγείας, ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε., μελέτη των κοινωνικών συγκρούσεων, πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικές συγκρίσεις.

Τομέας Εκπαιδευτικής και Γνωστικής Ψυχολογίας
Διευθυντής: Καθηγητής, Γιάννης Παπαμιχαήλ
Πειραματικές μελέτες της γνωστικής λειτουργίας και ανάπτυξης: μπιχεβιοριστικές, οικοδομιστικές, κοινωνιο-οικοδομιστικές και ψυχογλωσσολογικές προσεγγίσεις της γνωστικής συγκρότησης και της μάθησης, θεωρίες της επεξεργασίας των πληροφοριών και μελέτη των οριζόντιων γνωστικών λειτουργιών (αντίληψη, μνήμη, προσοχή), διαφορικές προσεγγίσεις της ένταξης των ατόμων και των ομάδων στο κοινωνικό περιβάλλον (ως προς την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική και πολιτισμική προέλευση), γνωστική συγκρότηση στο κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον (διαδικασίες κοινωνικής σημασιοδότησης, διδακτικές μεσολαβήσεις και μετασχηματισμός των επιστημονικών γνώσεων), σχολική ψυχολογία (μελέτη των γνωστικών μικρογενέσεων στα πλαίσια της σχολικής τάξης, κλινικές και πειραματικές προσεγγίσεις της μαθητικής συμπεριφοράς και της οργάνωσης των σχολικών κοινοτήτων, ειδικές ψυχομετρικές τεχνικές στο σχολικό περιβάλλον και διαδικασίες επαγγελματικού προσανατολισμού), αναπτυξιακή ψυχολογία (ψυχολογικές και γλωσσολογικές μελέτες της συγκρότησης των δομών της σκέψης, μηχανισμοί και λειτουργίες της γνωστικής και εννοιολογικής αλλαγής, κοινωνιο-ψυχολογικές λειτουργίες της τρίτης ηλικίας), ψυχοφυσιολογία και γνωσιακές νευροεπιστήμες. Μέθοδοι και τεχνικές στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων.

Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Έρευνας
Διευθυντής: Καθηγητής, Νικήτας Πατινιώτης
Φιλοσοφία και επιστημολογία της επιστήμης, φιλοσοφική ανθρωπολογία, κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της υγείας και της εκπαίδευσης, ιστορία της ψυχολογίας, ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές, κοινωνιολογία της πολιτικής σκέψης και του ελεύθερου χρόνου, ηθική και δίκαιο ως προς τη διαμόρφωση των επαγγελματικών και επιστημονικών δεοντολογιών.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχουν συσταθεί Επιτροπές του Τμήματος αρμόδιες για ειδικά θέματα. Οι επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα, αποτελούνται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές των Τομέων και έναν εκπρόσωπο από κάθε Τομέα. Τα θέματα που επεξεργάζονται οι επιτροπές αυτές είναι: α) θέματα Προγράμματος Σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων και πρόσληψης συμβασιούχων διδασκόντων, β) οικονομικά θέματα του Τμήματος, γ) θέματα βιβλιοθήκης για τον εμπλουτισμό της συλλογής με κλασσικές και σύγχρονες εκδόσεις, δ) θέματα μετεγγραφών εσωτερικού, ε) επιτροπή κατατακτηρίων, και στ) θέματα που αφορούν την οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Σεμιναρίων από το Τμήμα.
Ως προς τα διοικητικά όργανα και τις Επιτροπές του Παντείου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Ψυχολογίας συμμετέχει στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου με δύο μέλη (Πρόεδρο και έναν εκπρόσωπο του Τμήματος), στην Επιτροπή Ερευνών, στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στην Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και συνεργάζεται με το Γραφείο Διασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδρομίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές του τέταρτου έτους και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι δηλαδή, επιδοτούμενο.
Πρωτεύων στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να παρατηρήσουν, να επισημάνουν, να προβληματιστούν αλλά και να αμφισβητήσουν και αναθεωρήσουν θέσεις και προσεγγίσεις που διδάχτηκαν δημιουργώντας έτσι την βάση για την ανάπτυξη των δικών τους θέσεων σχετικά με την παρουσία της Ψυχολογικής Επιστήμης στην Κοινωνία. Δευτερεύοντες, αλλά εξίσου σημαντικοί είναι οι στόχοι της ανάπτυξης επαγγελματικότητας (π.χ. συνοχή και συνέπεια), της ενημέρωσης των φορέων για τις δυνατότητες εφαρμογής των γνώσεων της Ψυχολογικής Επιστήμης, καθώς και της ενημέρωσης του Τμήματος για τις ανάγκες στον χώρο της αγοράς εργασίας που αφορούν τους ψυχολόγους και δημιουργούν δυνατότητες για επαγγελματική σταδιοδρομία. Η αμφίδρομη αυτή ενημέρωση έχει την έννοια της παρέμβασης, την έννοια της θετικής δράσης στη διαμόρφωση των αναγκών στην αγορά εργασίας που αφορούν τους ψυχολόγους. Η επίτευξη των στόχων αυτών διευκολύνεται ή / και διασφαλίζεται από το σύστημα εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης που επιτελείται από δύο επόπτες, έναν στο χώρο όπου ασκούνται οι φοιτητές και έναν στο Τμήμα, δηλαδή, ένα μέλος ΔΕΠ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Μέλη Δ.Ε.Π.

Αλεξιάς Γεώργιος Λέκτορας
Αρτινοπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βελλή Θεώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Καζή Σμαράγδα, Λέκτορας
Κατερέλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κορωναίου Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κοσκινάς Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαντόγλου Σουλτάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μέλλον Ρόμπερτ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μεταξόπουλος Αιμίλιος, Καθηγητής
Μπεχράκης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Παπαμιχαήλ Ιωάννης, Καθηγητής
Παπαστάμου Στάμος, Καθηγητής
Πατινιώτης Νικήτας, Καθηγητής
Ποταμιάνος Γρηγόρης, Καθηγητής
Προδρομίτης Γεράσιμος, Επίκουρος Καθηγητής
Σακαλάκη Μαρία, Καθηγήτρια
Σαμαρτζή Σταυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σταλίκας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Στεφανοπούλου Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Συνοδινού Ευρίκλεια-Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τσαλίκογλου Φωτεινή, Καθηγήτρια
Χαντζή Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χρηστάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Χρυσοχόου Ξένια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

[Εράνισμα από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο τού Τμήματος Ψυχολογίας τού Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτκών Επιστημών]


   

 
Συνημμένα αρχεία
 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 34
Τελευταία ενημέρωση : 21 Ιούλιος 2020