Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Επιστημονικές Εκδηλώσεις
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13 Σεπτέμβριος 2009
 

Στον ΒΟΛΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Το Πρόγραμμα αφορά στην Εκπαίδευση δεκαπέντε Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας, που στελεχώνουν το Οικοτροφείο «ΜΑΖΙ» και το Κέντρο Ημέρας «ΚΗΠΟΣ» της Μ.Κ.Ο. «ΔΙΟΔΟΣ» στο Βόλο και ξεκίνησε στι 07.09.2009 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 08.10.2009. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 180 ώρες αποτελούμενη από 96 ώρες θεωρίας και 84 ώρες πρακτικής.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ
8ο, νέο πρόγραμμα κατάρτισης από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Π.Γ.Ν. Λάρισας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ: 2000 – 2008» στον ¶ξονα Προτεραιότητας 2: «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» και στο Μέτρο 2.4.: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ» του Γ’ Κ.Π.Σ., υλοποιεί την Ενέργεια Κατάρτισης με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο "ΔΙΟΔΟΣ" ΣΤΟ ΒΟΛΟ». Το πρόγραμμα με κωδικό Ο.Π.Σ.: 133522  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Ε.Κ.Τ.] (80%) και  από Εθνικούς Πόρους (20%).

Το προσωπικό, το οποίο καταρτίζεται με το Πρόγραμμα ήδη εργάζεται στο Κέντρο Ημέρας και στο Οικοτροφείο της Α.Μ.Κ.Ε. «ΔΙΟΔΟΣ» είναι δεκαπέντε (15) άτομα. Το Κέντρο Ημέρας απασχολεί επτά (7) άτομα και οκτώ (8) άτομα, που απασχολούνται στο Οικοτροφείο. Κρίνεται ότι θα βοηθηθούν αφ’ ενός ως προς την απόκτηση γνώσεων πάνω στο αντικείμενο και αφ’ εταίρου για την πρόληψη του Burn out αφού μετά την εκπαίδευση θα μπορεί να γίνει ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ του Κ.Η. και του Οικοτροφείου. Επειδή υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια στις ειδικότητες του παραπάνω προσωπικού, επελέγη η Κατάρτιση του σε μία Ενέργεια, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η συνοχή της συγκεκριμένης Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας (Π.Θ.Ο.), η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μελών της, καθώς και η βέλτιστη επικοινωνία των διαφορετικών ειδικοτήτων που την απαρτίζουν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η βάση, πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν διεργασίες για τη βελτίωση της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας και του Οικοτροφείου της Εταιρείας με σταθερή μακρόπνοη προοπτική.

Η Ενέργεια Κατάρτισης εντάσσεται στη Β΄ Κατηγορία Ενεργειών Κατάρτισης, που αφορά την «Κατάρτιση προσωπικού για τη στελέχωση Δομών στην Κοινότητα», και αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Η αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εξασφαλίζεται με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της ενέργειας. Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης της ενέργειας αυτής ως προς το θεωρητικό μέρος και την πρακτική άσκηση ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή εμπειρία και βασίζεται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ειδικότερα ως προς το σχεδιασμό και τη μεθοδολογία υλοποίησής της έχουν ληφθεί υπόψη οι στόχοι του Ε.Κ.Τ., οι κατευθύνσεις του Ε.Π.: «Υγεία – Πρόνοια: 2000-2008», οι κατευθυντήριες  οδηγίες της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας  του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και οι ιδιαιτερότητες του τομέα Ψυχικής Υγείας.

Το Πρόγραμμα αφορά στην Εκπαίδευση δεκαπέντε Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας, που στελεχώνουν το Οικοτροφείο «ΜΑΖΙ» και το Κέντρο Ημέρας «ΚΗΠΟΣ» της Μ.Κ.Ο. «ΔΙΟΔΟΣ» στο Βόλο και ξεκίνησε την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου  2009 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 180 ώρες αποτελούμενη από 96 ώρες θεωρίας και 84 ώρες πρακτικής.

Σημείωση για τους συντάκτες:

  • Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας πιστοποιήθηκε με την Υ.5α/Γ.Π.οικ. 113516/20-11-2002 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας για την υλοποίηση ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του ¶ξονα Προτεραιότητας 2: «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» και στο Μέτρο 2.4.: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
  • Στην παρούσα Ανακοίνωση επισυνάπτεται και η αφίσα της Ενέργειας Κατάρτισης.
  • Για συμπληρωματικές πληροφορίες: Τμήμα Κ.Ε.Κ. Π.Γ.Ν.Λ., κος Νάκος Χρήστος, Κοινωνικός Λειτουργός, Συντονιστής Δράσεων Κ.Ε.Κ. Π.Γ.Ν.Λ. – Διοικητικός Υπεύθυνος, τηλ.: 2413501069, psyhargospgnl@gmail.com.

Νάκος Χρήστος, M.A., Κοινωνικός Λειτουργός, Υπεύθυνος Προγράμματος ''ΨΥΧΑΡΓΩΣ'' & Συντονιστής Δράσεων Κ.Ε.Κ. Π.Γ.Ν.Λ., 2413501069 (τηλέφωνο & φαξ), 6936100101.

NAKOS Christos, M.A., Social Worker, Manager of "PSYHARGOS" Project & Coordinator of Vocational Training Centre's Actions of University General Hospital of Larissa, Μezourlo Area, 411 10 LARISA, Thessaly, GREECE, Tel & fax: +30 2413501069, Cell: +306936100101.

************************************************************************************************

Σημείωση της Διαχείρισης του www.psy.gr: Όσοι φορείς επιθυμούν να παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους στον επίσημο διαδικτυακό τόπο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου -σχετικές με την θεματολογία του-, μπορούν να αποστέλλουν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@psy.gr,  κείμενο σε αρχείο <word.doc> και εικόνες σε αρχεία <.jpg>.


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020