Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Επιστημονικές Εκδηλώσεις
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24 Ιανουάριος 2010
 

Στην ΑΘΗΝΑ. Σεμινάρια για την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος DAPHNE III με τίτλο: “Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence” (“GEAR against IPV”) [JLS/2008/DAP3/AG/1258], «Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων». Η 1η Συνάντηση Εργασίας των εταίρων τού Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 29-30 Ιανουαρίου 2010.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (ΕΔκΒ) ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου προγράμματος DAPHNE III με τίτλο “Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence” (“GEAR against IPV”) [JLS/2008/DAP3/AG/1258]. Το Πρόγραμμα, διάρκειας 2 ετών, ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2009 και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από τους συμμετέχοντες φορείς. Το πρόγραμμα συντονίζει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ελλάδα) ενώ, ως εταίροι-φορείς, συμμετέχουν, οι εξής:

  • SPI Forschung gGmbH – Γερμανία (www.spi-research.eu) 

  • Austrian Women Shelter Network, AÖF/ Information Centre Against Violence – Αυστρία (www.aoef.at/cms)

  • Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας – Ελλάδα (www.syllogosagogisygeias.gr)

  • CESI – the Center for Education, Counselling and ResearchΚροατία (www.cesi.hr/en)

Την εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος έχει αναλάβει η Carol Hagemann-White, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Osnabrück, διακεκριμένη στη διεθνή επιστημονική κοινότητα με τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα φύλου και ισότητας αλλά και στην βία κατά των γυναικών.

Το Πρόγραμμα «Η Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων» έχει ως στόχο να συμβάλει στην πρωτογενή πρόληψη της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων μέσω παρεμβάσεων στο σχολικό περιβάλλον που θα σκοπεύουν στην ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών/-τριών όσο και των εκπαιδευτικών καθώς και στην αποδόμηση στερεοτυπικών αντιλήψεών τους για τα δύο φύλα. Κορίτσια και αγόρια θα κληθούν, μέσα από το υλικό ευαισθητοποίησης που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος να διερευνήσουν και να αναθεωρήσουν τα στερεότυπα φύλου που έχουν «κληρονομήσει» και να προσεγγίσουν τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ως ατομικές διαφορές και όχι ως χαρακτηριστικά υπεροχής του ενός φύλου έναντι του άλλου.

Καθώς οι εκπαιδευτικοί, όπως και ολόκληρη η κοινωνία μας, έχουν κι εκείνοι/-ες τις δικές τους στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων, θα εκπαιδευτούν σε θέματα που αφορούν τα στερεότυπα των δύο φύλων, το πώς συσχετίζονται με την Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων και πώς η αποδόμηση των στερεοτύπων μπορεί να συμβάλει στην πρόληψή της. Θα εκπαιδευτούν σε θέματα σχετικά με τη βία στις σχέσεις, θα λάβουν χρήσιμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν σε περίπτωση αποκάλυψης εμπειριών κακοποίησης από τους/τις μαθητές/-τριες. Επίσης, μέσα από την εκπαίδευσή τους θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να δράσουν ως πολλαπλασιαστές μέσα από τη διεύρυνση της εφαρμογής δράσεων ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών τους και πέραν της διάρκειας του προγράμματος.

Αναμένεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος θα εκπαιδευτούν περίπου 210 εκπαιδευτικοί, ορισμένοι/-ες εκ των οποίων θα κληθούν να υλοποιήσουν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού σε 30 τάξεις σχολείων (περίπου 750 έφηβοι/-ες ηλικίας 14-16 ετών) σε 3 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Αυστρία και Γερμανία). Κύριες δράσεις το προγράμματος είναι:

  • Η δημιουργία και αξιολόγηση υλικού ευαισθητοποίησης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών/-τριών με τίτλο: «Η Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων». Το αρχικό πακέτο ευαισθητοποίησης θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και θα αποτελείται από 4 εγχειρίδια: το Εγχειρίδιο του/της Εκπαιδευτικού, Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών, το Βιβλίο Δραστηριοτήτων Μαθητών και Μαθητριών και Οδηγίες για την Δημιουργία Εθνικών Πακέτων Ευαισθητοποίησης. Το παραπάνω υλικό θα δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παρέχει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες να μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους Εθνικό Πακέτο υλικού ευαισθητοποίησης με βάση τα χαρακτηριστικά της χώρας τους.

  • Η πολιτισμική προσαρμογή του υλικού με βάση τα χαρακτηριστικά 4 χωρών (Εθνικά Πακέτα Ευαισθητοποίησης) και μετάφραση του υλικού σε 5 γλώσσες που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός Ελληνικού Πακέτου καθώς και των αντίστοιχων πακέτων για τη Γερμανία, την Αυστρία και την Κροατία.

  • Η υλοποίηση και αξιολόγηση των Σεμιναρίων Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών σε 3 χώρες (Ελλάδα, Γερμανία και Αυστρία).

  • Η υλοποίηση ομάδων εργασίας με μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 3 χώρες, με στόχο να ευαισθητοποιηθούν ως προς την επίδραση που ασκούν τα στερεότυπα των δύο φύλων στις σχέσεις τους, τη διαδικασία αποδόμησης των στερεοτύπων και πώς να δημιουργούν ασφαλείς και υγιείς σχέσεις με μηδενική ανοχή στη βία.

  • Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος, και

  • Η διάδοση των παραδοτέων του προγράμματος τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη (Ιστοσελίδα, CD-ROM, φυλλάδια, σελιδοδείκτες, κλπ.).

Δυστυχώς, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, δεν έχουν ενσωματωθεί μέχρι σήμερα τέτοιες προσπάθειες στο πρόγραμμα μαθημάτων των σχολείων. Γι’ αυτό το λόγο, εκτός από την εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα, την Αυστρία και τη Γερμανία, αναμένεται ότι η δημιουργία του υλικού –κατόπιν κατάλληλης προσαρμογής του- θα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο υλικό που εν δυνάμει θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης καθιστώντας με αυτό τον τρόπο μια κοινή πρακτική μεταξύ των χωρών στις προσπάθειες που καταβάλλουν για την προώθηση μηδενικής ανοχής στην Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων.

Η 1η Συνάντηση Εργασίας των εταίρων του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 29-30 Ιανουαρίου 2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου Acropolis Select [Διεύθυνση: Φαλήρου 37-39, 117 42, ΑΘΗΝΑ. Τηλέφωνο: 210 - 9211610, Fax: 210 - 9216938, E-mail: select3@otenet.gr]. Τη συνάντηση διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά 12 εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με στόχο την οργάνωση και την από κοινού λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις δράσεις του προγράμματος.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας
Τηλέφωνο: 210 - 9225491
E-mail: info@antiviolence-net.eu
Website: www.antiviolence-net.eu
Ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.gear-ipv.eu


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020