Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Το Θεσμικό Πλαίσιο
Προτάσεις για το θεσμικό πλαίσιο του Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06 Ιανουάριος 2009
 

Σχέδιο Νόμου - Σύσταση Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου.

Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), επιστημονικός-επαγγελματικός σύλλογος ψυχολόγων, υπό την επωνυμία «Ελληνικός Ψυχολογικός Σύλλογος» και το αρκτικόλεξο «ΕΛ.Ψ.ΣΥ.», την διεθνή επωνυμία «Hellenic Psychological Association» και το αρκτικόλεξο «H.P.A.», το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στις 3 Απριλίου 2008, συναντήθηκε μετά από πρόσκληση, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Νικόλαος Ι. Μάντης, με τον κ. Πολύκαρπο Αδαμίδη, Νομικό Σύμβουλο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημητρίου Αβραμόπουλου, τον κ. Κάδμο Δρίτσα, Νομικό Σύμβουλο στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και την κυρία Αντιγόνη Βαθάκου, δικηγόρο στο Πολιτικό Γραφείο τού Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημητρίου Αβραμόπουλου.

Ο σκοπός τής συνάντησης ήταν να παραλάβει το κείμενο του Σχεδίου Νόμου για την σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, στο πλαίσιο διαβούλευσης της πολιτικής ηγεσίας τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον κλάδο των Ψυχολόγων, στην βάση των κατευθύνσεων του Προέδρου τής Κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή, για διαβούλευση της πολιτικής ηγεσίας τού κάθε Υπουργείου, με την Κοινωνία, τους πολίτες και τους φορείς τους, πριν από κάθε νομοθετική ρύθμιση.

Παραθέτουμε το κείμενο του Νομοσχεδίου, έτσι όπως παραδόθηκε από την πολιτική ηγεσία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Σύσταση Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου


Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα


1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), επιστημονικός-επαγγελματικός σύλλογος ψυχολόγων, υπό την επωνυμία «Ελληνικός Ψυχολογικός Σύλλογος» και το αρκτικόλεξο «ΕΛ.Ψ.ΣΥ.», την διεθνή επωνυμία «Hellenic Psychological Association» και το αρκτικόλεξο «H.P.A.», το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Έδρα του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. ορίζεται η Αθήνα. Ο Σύλλογος δύναται να έχει Περιφερειακά Παραρτήματα, τα οποία εδρεύουν στην πρωτεύουσα των νομών της χώρας. Η σύσταση των Περιφερειακών τμημάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο αριθμός των περιφερειακών τμημάτων δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των νομών της χώρας.

Άρθρο 2
Σκοποί


Οι σκοποί του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. είναι οι εξής:
1. Η προαγωγή και ανάπτυξη της Ψυχολογίας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης για την εξύψωση του επίπεδου άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και την εξασφάλιση υψηλής στάθμης υγείας, παιδείας και φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο.
2. Η ανάδειξη, η στήριξη και η προστασία του επιστημονικού λόγου και του επαγγελματικού έργου του Ψυχολόγου.
3. Η έκδοση και χορήγηση σε όσους αιτούνται την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα της «Βεβαίωσης Προσωρινής Εγγραφής στον Ελληνικό Ψυχολογικό Σύλλογο», για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και η τήρηση Μητρώων.
4. Η μέριμνα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων αντιποίησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
5. Η διασφάλιση της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
6. Η προστασία των επιστημονικών, επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των μελών του.
7. Η δημιουργία συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών του.
8. Η μέριμνα για την εφαρμογή και τήρηση του «Κώδικα Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου».
9. Η εισήγηση για θέματα εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ψυχολόγων και η αξιοποίηση προς το σκοπό αυτό υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η υλοποίησή τους.
10. Η συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, φορείς ή υπηρεσίες, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την επιστήμη της Ψυχολογίας και το επάγγελμα του Ψυχολόγου.
11. Η συμμετοχή στα εκάστοτε θεσμοθετημένα όργανα που έχουν ως αρμοδιότητα θέματα που συνδέονται με το επάγγελμα του Ψυχολόγου και την επιστήμη της Ψυχολογίας, και στη γενικότερη χάραξη πολιτικής στον τομέα των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και ψυχολογικού έργου, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.
12. Η συνεργασία με τους φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στην επιστήμη της Ψυχολογίας, καθώς και με τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.
13. Η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων, καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας σε αντίστοιχους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
14. Η έκδοση περιοδικών, ενημερωτικού δελτίου, συγγραμμάτων και φυλλαδίων, που αφορούν στην επιστήμη της Ψυχολογίας και στο επάγγελμα του Ψυχολόγου, για την ενημέρωση των μελών του, αλλά και του κοινωνικού συνόλου.
15. Η συμβολή στην εξεύρεση και εφαρμογή μεθόδων και τρόπων για την ορθολογική διοίκηση και διαχείριση των πόρων του.
16. Η συλλογή στατιστικών στοιχείων σε θέματα της επιστήμης της Ψυχολογίας και του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, η δημιουργία βιβλιοθηκών, κέντρων πληροφοριών και τεκμηρίωσης.
17. Η συνεργασία με το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα που αφορούν στην επιστήμη της Ψυχολογίας και στο επάγγελμα του Ψυχολόγου.
18. Η εισήγηση, η γνωμοδότηση και η συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και στήριξης, εκπαίδευσης και έρευνας.
19. Η συμβολή στην προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 3
Μέλη


1. Τα μέλη του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.
2. Τακτικά μέλη του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. είναι:
α) Οι κάτοχοι πτυχίων Τμημάτων Ψυχολογίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων πτυχίων Ψυχολογίας Ομοταγών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, που αιτούνται την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
β) Όσοι κατέχουν ή αιτούνται Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του νόμου 991/79 (Φ.Ε.Κ. 278/τ.Α΄/20-12-1979) και των ειδικών διατάξεων των περιπτώσεων 1, 2 και 3, του εδαφίου η΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 2646/1998 (Φ.Ε.Κ. 236/τ.Α΄/20-10-1998).
γ) Όσοι κατέχουν Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, μετά από εξέταση των δικαιολογητικών και βεβαιώσεων σπουδών και εργασίας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της υπουργικής αποφάσεως υπ’ αριθμόν: Α4/4112/1992 (Φ.Ε.Κ. 502/τ.Β΄/5-8-1992) για την «Αναγνώριση επαγγελματικών τίτλων για την άσκηση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας σύμφωνα με την Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», και
δ) Όσοι κατέχουν ή αιτούνται Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου μετά από εξέταση των δικαιολογητικών και βεβαιώσεων σπουδών και εργασίας, από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 165/2000 (Φ.Ε.Κ. 149/τ.Α΄/28-6-2000) για την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας σε ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», καθώς και όποιου μεταγενέστερου Προεδρικού Διατάγματος για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
3. Όσοι κατά τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαθίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελμα του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη του Συλλόγου.
4. Τα τακτικά μέλη του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. έχουν δικαίωμα στη λήψη των αποφάσεων με την συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις του και στις διαδικασίες εκλογής των οργάνων.
5. Επίτιμα μέλη του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. αναγορεύονται πρόσωπα τα οποία έχουν συμβάλει αποδεδειγμένα στην προαγωγή της επιστήμης της Ψυχολογίας ή του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα επίτιμα μέλη αναγορεύονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Τακτικών Μελών. Πρόσωπα που έχουν διατελέσει Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ψ.ΣΥ., μπορούν να αναγορευθούν στην μία κάθε φορά τιμητική θέση του «Επιτίμου Προέδρου του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου» μετά από πρόταση της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Τακτικών Μελών.

 Άρθρο 4
Άσκηση Επαγγέλματος - Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου


1. Για την έκδοση της Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του νόμου 991/1979 (Φ.Ε.Κ. 278/τ.Α΄/20-12-1979) και του άρθρου 27 του νόμου 2648/1998 (Φ.Ε.Κ. 236/τ.Α΄/20-10-1998), ή των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 165/2000 (Φ.Ε.Κ. 149/τ.Α΄/28-6-2000), καθώς και όποιου μεταγενέστερου Προεδρικού Διατάγματος για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συμπεριλάβει, μεταξύ των δικαιολογητικών, και την Βεβαίωση Προσωρινής Εγγραφής στον Ελληνικό Ψυχολογικό Σύλλογο.
2. Με την παραλαβή της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ο ψυχολόγος υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφό της στον ΕΛ.Ψ.ΣΥ. εντός ενός (1) μηνός, προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Τακτικών Μελών του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου.
3. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από τον ΕΛ.Ψ.ΣΥ. γίνεται ταυτόχρονη και ισόχρονη αναστολή της Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
4. Όποιος δεν είναι τακτικό μέλος του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου, ή οποιονδήποτε άλλο τίτλο με συνθετικό που παραπέμπει αμέσως ή εμμέσως στο σύνολον ή σε επί μέρους δραστηριότητες Ψυχολόγου, που με βάση την κείμενη νομοθεσία και τον Κώδικα – Ορισμό του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, εντάσσεται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, ούτε να ασκεί οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα Ψυχολόγου, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
5. Η πρόσληψη σε θέση εργασίας με αντικείμενο έργο Ψυχολόγου ή η σύναψη σύμβασης με αντικείμενο έργο Ψυχολόγου με πρόσωπα τα οποία στερούνται της Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, συνιστά αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος και οι ενεχόμενοι διώκονται κατά συναυτουργία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Καταγγελία για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Ψ.ΣΥ., το οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει την καταγγελία στις Αστυνομικές, Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές.

Άρθρο 5
Εγγραφή – Συνδρομή


1. Με την εκλογή των οργάνων και την πλήρη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση εγγραφής στον ΕΛ.Ψ.ΣΥ.
2. Της υποχρεώσεως αυτής εξαιρούνται όσοι αναφέρονται στο Αρχικό Μητρώο Τακτικών Μελών του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου, που περιγράφεται στο άρθρο 17 του παρόντος. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένα κατά νόμον αντίγραφα των απαιτουμένων δικαιολογητικών και την καταβολή του εφάπαξ ποσού για τα τέλη εγγραφής, η οποία ορίζεται στο ποσό των 30 ευρώ. Η εξέταση των δικαιολογητικών και η έγκριση για την χορήγηση της Βεβαίωσης Προσωρινής Εγγραφής στον Ελληνικό Ψυχολογικό Σύλλογο γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γραπτή εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και αιτιολογημένη απόφαση. Στα πρακτικά αναφέρεται ονομαστικώς για κάθε αιτούμενο η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο ψυχολόγος που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Τακτικών Μελών του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου υποχρεούται κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου να υποβάλει στην Κεντρική Διοίκηση του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. δήλωση επανεγγραφής, προκειμένου να διατηρήσει την ιδιότητα του μέλους, η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γέννησης, υπηκοότητα, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας.
4. Η ετήσια εισφορά κάθε ψυχολόγου ορίζεται στα 60 ευρώ και καταβάλλεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης επανεγγραφής. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής.
5. Τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και εγγραφής μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ του συλλόγου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

Άρθρο 6
Πόροι


1. Πόροι του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. είναι :
α) Τα έσοδα από την εγγραφή των νέων μελών.
β) Η ετήσια τακτική εισφορά των μελών.
γ) Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Τακτικών Μελών και δεν υπερβαίνουν το ύψος της τακτικής κατ’ έτος εισφοράς.
γ) Τα δικαιώματα από την έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.
δ) Οι δωρεές, τα κληροδοτήματα καθώς και το προϊόν από εισπράξεις εορταστικών και άλλων εκδηλώσεων, λαχείων, καθώς και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση του ΕΛ.Ψ.ΣΥ.
2. Δωρητές – Ευεργέτες – Μεγάλοι Ευεργέτες ανακηρύσσονται οι προσφέροντες ποσό που ισοδυναμεί με το 1/50, 1/20, 1/10 του ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. αντιστοίχως.
3. Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων καθώς και το λογιστικό του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. διέπεται από τις διατάξεις του ν.δ.496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄), όπως ισχύουν σήμερα. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Ελληνικός Ψυχολογικός Σύλλογος μπορεί να ιδρύει νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή.

Άρθρο 7
Θέσεις Προσωπικού


1. Κεντρική Διοίκηση
(να αναφερθούν οι θέσεις που θα συσταθούν ανά κλάδο)
2. Περιφερειακά τμήματα
3. Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου στελεχώνονται με προσωπικό των οποίων οι αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά έξοδα καλύπτονται από τους ίδιους πόρους του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

Άρθρο 8
Πειθαρχικά Συμβούλια


1. Πειθαρχικό Συμβούλιο: Για κάθε έτος εκλέγονται με κλήρωση εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πρώτη Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) αναπληρωματικά τα οποία θα συγκροτηθούν σε Σώμα και θα αποτελούν το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αρμόδιο για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Συλλόγου.
2. Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο: Αποτελείται από επτά (7) μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως και ο αναπληρωτής του, είναι δικαστής, με το βαθμό του Εφέτη των Πολιτικών Δικαστηρίων και ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε δεύτερο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. μετά από παραπομπή ή ένσταση. Επίσης είναι αρμόδιο για την εκδίκαση υποθέσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. και των Διοικουσών Επιτροπών Παραρτημάτων. Στην περίπτωση αυτή εξετάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. (να ελεγχθεί από την σχετική απόφαση της ολομέλειας του ΝΣΚ εάν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή δικαστή, εάν δηλαδή ασκεί δικαστικά καθήκοντα stricto sensu)

Άρθρο 9
Πειθαρχικά Παραπτώματα

Πειθαρχικά παραπτώματα είναι ιδίως:
Α. Η παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους ψυχολόγους: από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους ψυχολόγους, του Κώδικα Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου, του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του ΕΛ.Ψ.ΣΥ., των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. και των Διοικουσών Επιτροπών Παραρτημάτων στην δύναμη του οποίου ανήκει ο ψυχολόγος. Το παράπτωμα κρίνεται και τιμωρείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο με πειθαρχική ποινή, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ποινική ευθύνη ή άλλη συνέπεια σύμφωνα με τους κείμενους νόμους.
Β. Η αποδεδειγμένη αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ψυχολόγου, ακόμα και όταν δεν αποτελεί βαρύτερη ποινικώς κολάσιμη πράξη.

Άρθρο 10
Πειθαρχικές Ποινές


Οι ποινές που επιβάλλονται για τα προβλεπόμενα από τα προηγούμενα άρθρα πειθαρχικά παραπτώματα από Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι οι ακόλουθες :
α) Επίπληξη.
β) Πρόστιμο από 60 ευρώ έως το 1/3 του βασικού μισθού ενός μήνα του ψυχολόγου που τιμωρείται.
γ) Προσωρινή διαγραφή από μέλος, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες
δ) Οριστική διαγραφή εφ’ όσον το μέλος είναι υπότροπο.

Άρθρο 11
Παραγραφή Πειθαρχικών Παραπτωμάτων


1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά από τριετία από την τέλεσή τους, η κίνηση όμως της Πειθαρχικής Διαδικασίας καθώς και η κίνηση της ποινικής δίωξης διακόπτει την παραγραφή. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος για την οριστική παραγραφή δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια από το χρόνο τέλεσης της πράξης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να διατάξει την αναστολή της πειθαρχικής δίωξης εφόσον εκκρεμεί ποινική δίωξη και μέχρι το τέλος αυτής. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα (1) έτος από την τελεσιδικία της απόφασης του Ποινικού Δικαστηρίου.
2. Ο Γραμματέας κάθε πολιτικού ή ποινικού Δικαστηρίου αποστέλλει προς τον ΕΛ.Ψ.ΣΥ. αντίγραφα των σχετικών βουλευμάτων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοσή τους.

Άρθρο 12
Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου


1. Η πειθαρχική εξουσία Α΄ βαθμού ασκείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο αυτεπάγγελτα ή με έγγραφη ή προφορική αναφορά ή ανακοίνωση Δημόσιας Αρχής ή μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου.
2. Σε διάστημα τεσσάρων μηνών το αργότερο από την έναρξη της πειθαρχικής δίωξης το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να εκδώσει οριστική απόφαση.
3. Εάν για την ίδια πράξη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του ψυχολόγου, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν εμποδίζεται να εξετάσει την ίδια πράξη και δικαιούται να αναστείλει, κατά την κρίση του, την πειθαρχική δίωξη μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από τα ποινικά δικαστήρια. Η αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί δεδικασμένο για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
4. Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν υποβολής σε αυτό καταγγελίας κατά ψυχολόγου ή με την διαπίστωση οποιουδήποτε παραπτώματος από το Δ.Σ., παραπέμπεται το πειθαρχικό παράπτωμα στην πρώτη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται αιτιολογημένα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση το Πειθαρχικό Συμβούλιο ασκεί πρωτοβάθμια πειθαρχική δικαιοδοσία.
5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία εξέταση με κάποιο από τα μέλη του, που ορίζεται ως εισηγητής. Ο εισηγητής έχει την εξουσία να καλεί και να εξετάζει μάρτυρες ενόρκως.
6. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πριν απολογηθεί ή κληθεί εμπρόθεσμα προς απολογία και δεν εμφανιστεί ο ψυχολόγος που διώκεται πειθαρχικά.
7. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να καλεί το ψυχολόγο που διώκεται πειθαρχικά με κλήση που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, προκειμένου να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου, που συντάχθηκε από τον εισηγητή.
8. Η προθεσμία για απολογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών και μικρότερη των τριών (3) ημερών από την επίδοση της κλήσης.
9. Μετά την υποβολή έγγραφου απολογητικού υπομνήματος ή την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση, ο εισηγητής ενημερώνει τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει την ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
10. Η προθεσμία για κλήση σε παράσταση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αυτή της παραγράφου 8. Εάν το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία τη συμπλήρωση των στοιχείων του ανακριτικού υλικού, καλεί μέσα στην ίδια προθεσμία τον εγκαλούμενο σε συμπληρωματική απολογία.
11. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την ημέρα που έχει προσδιορίσει μπορεί να εξετάζει μάρτυρες κατά την κρίση του και, μετά την απολογία του διωκόμενου πειθαρχικά ή σε περίπτωση που αυτός δεν εμφανίζεται, αφού διαπιστωθεί ότι αυτός έχει νόμιμα κληθεί, εκδίδει απόφαση. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να διατάξει τη συμπλήρωση του κατηγορητηρίου και της ανάκρισης. Σε κάθε περίπτωση ο κατηγορούμενος δικαιούται να παρίσταται με πληρεξούσιο Δικηγόρο.
12. Μετά την απολογία ή την ερημοδικία του διωκόμενου πειθαρχικά, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει οριστική απόφαση το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης.
13. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, συντάσσεται από τον εισηγητή, τυγχάνει της εγκρίσεως της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, υπογράφεται τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και από όλα τα συμμετάσχοντα, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος συμμετοχής, στην συνεδρίαση μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Όσα εκ των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαφωνούν με την απόφαση το σημειώνουν επί του κειμένου της αποφάσεως πριν από την υπογραφή τους. Η απόφαση κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την έκδοσή της στον ψυχολόγο.

Άρθρο 13
Διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου


1. Ο ψυχολόγος που καταδικάστηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. έχει δικαίωμα εντός τριών (3) μηνών από την επίδοση της απόφασης να την εκκαλέσει ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
2. Η έφεση κατατίθεται στον Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εξέδωσε την απόφαση και συντάσσεται πράξη κατάθεσης, η οποία υπογράφεται από τον εκκαλούντα και τον Γραμματέα. Ο Γραμματέας υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες να την μεταβιβάσει μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στην Γραμματεία του Δ.Σ.. Η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτική ισχύ.
3. Για το παραδεκτό της έφεσης απαιτείται η καταβολή του ποσού των δέκα (10) ευρώ ως έξοδα έφεσης, εκτός εάν ο εκκαλών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος. Η απόδειξη καταβολής εκδίδεται από το αποδίδεται στον εκκαλούντα σε περίπτωση παραδοχής της έφεσης.
4. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να διατάξει νέα ανάκριση που ενεργείται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, να καλεί τον καταδικασθέντα ψυχολόγο, και να μεταρρυθμίζει ή να εξαφανίζει την εκκαλούμενη απόφαση.
5. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει αμετάκλητα και εκδίδει την απόφασή του εντός τριμήνου από τη διαβίβαση σε αυτό της υπόθεσης. Η απόφασή του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να την κοινοποιήσει προς τον τιμωρηθέντα ψυχολόγο.
6. Οι τελεσίδικες αποφάσεις εκτελούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ψ.ΣΥ.. Με την τελεσίδικη απόφαση διορθώνεται το Μητρώο Μελών του Συλλόγου για να απεικονίζεται η νέα πραγματικότητα, σε περίπτωση οριστικής διαγραφής του ψυχολόγου.
7. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία. Τηρούνται πρακτικά της Συνεδρίασης, τα οποία είναι στην διάθεση παντός έχοντος έννομο συμφέρον. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εκλεγόμενος σε αυτήν την θέση κατά την διαδικασία συγκρότησης σε Σώμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση κωλύματός του χρέη γραμματέα εκτελεί νόμιμος αναπληρωτής του. Στις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να κληθεί, και να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ψ.ΣΥ..
8. Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου κρίνονται σε τελικό βαθμό από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.
9. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση των αποφάσεών του, οι οποίες επιβάλουν προσωρινή ή οριστική διαγραφή, όταν γίνουν τελεσίδικες, στο Δελτίο του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. ή/και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες από τις οποίες η μία εκδίδεται στην Πρωτεύουσα και η άλλη στην έδρα του Παραρτήματος στο οποίο ανήκει ο ψυχολόγος που τιμωρήθηκε.

Άρθρο 14
Αίτηση εξαίρεσης μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου


1. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για την εξαίρεση δικαστών, ισχύουν αναλογικά και για τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση εξαίρεσης επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
3. Όταν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τόσων από τα μέλη του, ώστε να μην καθίσταται εφικτή η νόμιμη συγκρότησή του, η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Ψ.ΣΥ., το δε Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενέργειά του μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως.
4. Σε περίπτωση παραδοχής της αιτήσεως, αν δεν υπολείπεται επαρκής αριθμός για την ανασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου τότε η υπόθεση παραπέμπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
5. Ψυχολόγος που διώκεται πειθαρχικά μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου μία φορά μόνον κατά βαθμό δικαιοδοσίας.

Άρθρο 15
Σφραγίδα

Η σφραγίδα του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. αποτελείται από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των οποίων έχει διάμετρο τέσσερα εκατοστά (0,04m) του μέτρου. Στο εσωτερικό τους υπάρχει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ γύρω από αυτό αναγράφονται κυκλικά στο επάνω μέρος οι λέξεις «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» και στο κάτω μέρος οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ». Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Τα παραρτήματα ως εσωτερική λειτουργική μονάδα του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. δεν έχουν ξεχωριστή σφραγίδα.

Άρθρο 16
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ψυχολόγων

Με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί με πρόταση των υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θα καθορισθεί ο τρόπος ίδρυσης και λειτουργίας αυτοχρηματοδοτούμενου Ινστιτούτου, ιδίου Ν.Π.Δ.Δ. του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου, υπό την επωνυμία «Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ψυχολόγων» και το αρκτικόλεξο «Ι.Δ.Ε.ΨΥ.», με σκοπό την διαρκή εκπαίδευση των Ψυχολόγων – μελών του ΕΛ.Ψ.ΣΥ..

Άρθρο 17
Μεταβατικές – Ειδικές διατάξεις


1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται ο «Κανονισμός Λειτουργίας του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου» με τον οποίο θα καθορίζονται θέματα τρόπου εκλογής των οργάνων διοίκησης και ελέγχου, του Κώδικα Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Νομικού Προσώπου. Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική.
2. Μέχρι την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του ΕΛ.Ψ.ΣΥ ορίζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πενταμελής «Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου» με πρόεδρο Εφέτη των Πολιτικών Δικαστηρίων και μέλη: α) Δύο (2) εκπροσώπους του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με τους αναπληρωτές τους, και β) Δύο (2) εκπροσώπους του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων με τους αναπληρωτές τους.
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου έχει ως αποκλειστικές αρμοδιότητες:
α) Την ενημέρωση των ψυχολόγων σε όλη την Επικράτεια, με κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο για την υποχρέωση εγγραφής στον ΕΛ.Ψ.ΣΥ..
β) Την καταγραφή όλων των υπόχρεων να εγγραφούν στον ΕΛ.Ψ.ΣΥ., κατόχων κατά νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, με σκοπό την διεξαγωγή, εντός ενός (1) έτους από την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, των πρώτων αρχαιρεσιών του ΕΛ.Ψ.ΣΥ.. Για τον σκοπό αυτό η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από τη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα αντίγραφα αδειών Ψυχολόγου και των αντιστοίχων πιστοποιητικών σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, που θα έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο τέσσερα (4) του παρόντος.
γ) Την εισήγηση προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που θα έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση του αρχικού αλφαβητικού καταλόγου των «δυνάμει μελών» του ΕΛ.Ψ.ΣΥ., ο οποίος στη συνέχεια θα αποτελέσει το «Αρχικό Μητρώο Τακτικών Μελών του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου». Με τον τρόπο αυτό θα συγκληθεί, από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου, η «Πρώτη Γενική Συνέλευση Τακτικών Μελών του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου». προκειμένου να γίνει η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών για την διεξαγωγή των πρώτων εκλογών με σκοπό την ανάδειξη των τακτικών μελών και των επιλαχόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των τακτικών μελών και των επιλαχόντων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των τακτικών αιρετών μελών και αναπληρωματικών αιρετών μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
3. Με την ανάδειξη των τακτικών μελών και την συγκρότηση σε Σώμα του πρώτου αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου παύει πλέον να υφίσταται αφού παραδώσει σε αυτό με πρωτόκολλο το Αρχικό Μητρώο Τακτικών Μελών του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου, τους ατομικούς φακέλλους με την άδεια Ψυχολόγου, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σπουδών και τα λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οποία εκδόθηκαν οι άδειες Ψυχολόγου και κάθε άλλο αρχειακό ή περιουσιακό στοιχείο.
4. Εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, οι υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που είναι αρμόδιες και έχουν εκδώσει άδειες Ψυχολόγου οφείλουν να αποστείλουν με πρωτόκολλο στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επικυρωμένο αντίγραφο κάθε άδειας ψυχολόγου με συνημμένα σε αυτό επικυρωμένα αντίγραφα των αντιστοίχων πιστοποιητικών σπουδών και κάθε άλλου τίτλου ή πιστοποιητικού ή βεβαίωσης με βάση τα οποία έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια Ψυχολόγου, με εξαίρεση: α) το Πιστοποιητικό Υγείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, β) το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου και γ) το Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄. Παρόμοια αντίγραφα αποστέλλουν και για κάθε νέα άδεια Ψυχολόγου που εκδίδεται. Η υποχρέωση της αποστολής παύει να υφίσταται όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ενημερωθούν από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου για την πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Ψ.ΣΥ..

Άρθρο 18
Ακροτελεύτιο


Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Αθήνα, ……………. 2008

Οι προτείνοντες Υπουργοί

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αθήνα, 5 Απριλίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4.494

Προς:
- Τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Τους Κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Κοινοποίηση:
- Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, κ. Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή
- Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριο Δημήτριο Αβραμόπουλο.
- Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο.
- Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κύριο Γεώργιο Αλογοσκούφη.
- Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη.
- Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Σωτήριο Χατζηγάκη.
- Μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου.
- Διδάσκοντες του Τμήματος Ψυχολογίας τής Σχολής Κοινωνικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Κρήτης.
- Διδάσκοντες του Τμήματος Ψυχολογίας τού Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
- Διδάσκοντες του Τμήματος Ψυχολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
- Διδάσκοντες του Προγράμματος Ψυχολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
- Φοιτητές Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. τής Ημεδαπής και Ομοταγών Α.Ε.Ι. τής Αλλοδαπής.
- Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο, και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε..

ΘΕΜΑ: Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο βασικός καταστατικός σκοπός τού Συλλόγου μας και στρατηγικός στόχος τού κλάδου των Ψυχολόγων: «Η ίδρυση και η λειτουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων», έγινε δεκτός από την πολιτική ηγεσία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Διαμορφώθηκε το Σχέδιο Νόμου που σας κοινοποιήθηκε, με το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου μας, το οποίο «δόθηκε στον Κλάδο των Ψυχολόγων για διαβούλευση».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, στην σημερινή, 5η, Τακτική, Συνεδρίασή του, με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του ΚΡΙΝΕΙ ότι:

Το Σχέδιο Νόμου επί της Αρχής είναι απολύτως σύμφωνο με τις απαιτήσεις του κλάδου των Ψυχολόγων και με τις δημοκρατικές απαιτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.

- Προβλέπεται η προαγωγή και ανάπτυξη της Ψυχολογίας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης για την εξύψωση του επιπέδου άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και την εξασφάλιση υψηλής στάθμης υγείας, παιδείας και φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο.
- «Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική».
- Διασφαλίζονται όλοι όσοι κατέχουν κατά Νόμον Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
- Προβλέπεται, με ρητές διατάξεις, η αντιμετώπιση περιπτώσεων αντιποίησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
- Προβλέπεται η ανάδειξη, η στήριξη και η προστασία του επιστημονικού λόγου και του επαγγελματικού έργου του Ψυχολόγου.
- Προβλέπεται η προστασία των επιστημονικών, επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των μελών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ, ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ και ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τη Νομοθετική πρωτοβουλία τού Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημητρίου Αβραμόπουλου.

Θα ΧΑΙΡΕΤΙΣΟΥΜΕ και θα ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΜΕ την κάθε συμβολή στον αγώνα μας για να ψηφισθεί από την Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου, να γίνει νόμος του Κράτους, και να συσταθεί ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είναι αλήθεια ότι ο κλάδος μας σημαδεύθηκε από τις διατάξεις, του άρθρου 27 του νόμου 2646/1998 που ψηφίσθηκαν από την Βουλή των Ελλήνων το έτος 1998, και λειτούργησαν σε βάρος του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
Όμως εμείς κοιτάμε μπροστά, και κλείνουμε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. ΕΝΩΜΕΝΟΙ και ΙΣΧΥΡΟΙ, όπως το απαιτούν οι περιστάσεις.
Παραθέτουμε το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ από τα Υπομνήματα που έχει αποστείλει προς τους αρχηγούς των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, το έτος 2005, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, με τα οποία ο Κλάδος μας έθετε τον στρατηγικό στόχο των διεκδικήσεών μας:
“Δεν θα γίνει εδώ επί πλέον αναφορά στις διατάξεις για τους ψυχολόγους που ψηφίσθηκαν το 1998, και αποτελούν διατάξεις τού νόμου 2646/1998, γιατί είναι δεδομένο ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα στις θέσεις τού Συλλόγου μας και των υπευθύνων των τομέων Υγείας των τριών κομμάτων που υπερψήφισαν τις διατάξεις αυτές: ΠΑ.ΣΟ.Κ., Κ.Κ.Ε. και ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. Είναι κατάκτηση της Ελληνικής Κοινωνίας και του σύγχρονου πολιτικού λόγου, τον οποίο και εσείς αποδέχεσθε, ότι είναι δυνατόν να υπάρχει διάλογος και επικοινωνία ακόμη και όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
……………………………………………………………………………………………….…
Η Πολιτεία οφείλει να δώσει στον κλάδο των Ψυχολόγων, τουλάχιστον θεσμούς.
Ζητούμε η απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου – Επιστημονικού Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, να μην έχει επί μέρους πολιτική στήριξη, αλλά συνολική πολιτική στήριξη, συνολική πολιτική συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας.”

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας καλούμε να δραστηριοποιηθείτε ενημερώνοντας την Πολιτεία και τους φορείς της, για το δίκαιο αίτημα του κλάδου των Ψυχολόγων, την ίδρυση και λειτουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού - Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, το οποίο θα γίνει πράξη όταν ψηφισθεί από τη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Αναμένουμε το Νομοσχέδιο για τη σύσταση του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ να ψηφισθεί από όλες τις πτέρυγες τού Εθνικού Κοινοβουλίου.

                                                       Με εξαιρετική τιμή
                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
             Ο Πρόεδρος                                                                Η Γενική Γραμματέας
       Νικόλαος Ι. Μάντης                                                     Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
              Ψυχολόγος                                                                         Ψυχολόγος
      Διδάκτωρ Ψυχολογίας                                              Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
    Πανεπιστημίου Αθηνών                                                      Πανεπιστημίου Κρήτης


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριο Δημήτριο Αβραμόπουλο

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4.668

ΘΕΜΑ: Το Σχέδιο Νόμου τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ», που «δόθηκε στον κλάδο τών Ψυχολόγων για διαβούλευση».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, την οποία Σας κοινοποιήσαμε, Σας γνωρίσαμε τις θέσεις τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ για το εν θέματι Σχέδιο Νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 5η, Τακτική, Συνεδρίασή του της 5ης Απριλίου 2008, ΕΚΡΙΝΕ ότι: Το Σχέδιο Νόμου επί της Αρχής είναι απολύτως σύμφωνο με τις απαιτήσεις τού κλάδου τών Ψυχολόγων και με τις δημοκρατικές απαιτήσεις τού συνδικαλιστικού κινήματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 6η, Τακτική, Συνεδρίασή του της 3ης Μαΐου 2008, προχωρά σε ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ με την Κοινωνία και με τους επαγγελματίες επιστήμονες Ψυχολόγους που εργάζονται σε όλους τους χώρους άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου: στην Υγεία, στην Πρόνοια, στην Εκπαίδευση, στην Δικαιοσύνη, στην Οικονομία και Εργασία, στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Ψυχολογίας, με τους Ψυχολόγους φοιτητές Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, κ.λπ..
Μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου συζητούν στους χώρους εργασίας τών Ψυχολόγων και αναδεικνύουν την αναγκαιότητα σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ». Κάθε Τρίτη, στα γραφεία τού Συλλόγου μας, μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου συζητούν με συναδέλφους και καταγράφουν προτάσεις και παρατηρήσεις, τις οποίες, αφού τις επεξεργασθούν τα όργανα του Συλλόγου μας, θα τις υποβάλλουμε ολοκληρωμένες. Ενδεικτικώς αναφέρουμε ότι σχετικώς με τον «Κώδικα Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου» κατεγράφησαν παρατηρήσεις:
Στο άρθρο 2, παράγραφος 8, αναφέρεται ότι σκοπός τού ΕΛ.Ψ.ΣΥ. είναι: “Η μέριμνα για την εφαρμογή και τήρηση του «Κώδικα Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου»”.
Στο άρθρο 9 αναφέρεται: «Πειθαρχικά παραπτώματα είναι ιδίως»: «Η παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους ψυχολόγους: από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους ψυχολόγους, του Κώδικα Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου…».
Στο άρθρο 17 αναφέρεται: “Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται ο «Κανονισμός Λειτουργίας του Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου» με τον οποίο θα καθορίζονται θέματα τρόπου εκλογής των οργάνων διοίκησης και ελέγχου, του Κώδικα Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Νομικού Προσώπου. Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική”.
Είναι σαφές ΚΑΙ για εμάς ότι ο «Κώδικας Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου» δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου ακριβώς γιατί πρέπει να είναι αποτέλεσμα των εσωτερικών διεργασιών τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ», που θα δρομολογηθούν αμέσως μετά την συγκρότηση σε Σώμα τού πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου τού Νομικού Προσώπου. Δεν θα μπορούσε το Υπουργείο, δεχόμενο την ως άνω συνθήκη, να υιοθετήσει τον «Κώδικα Δεοντολογίας» ενός σωματείου τού Αστικού Κώδικα, ούτε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο, ατόμου ή φορέα.
Ο «Κώδικας Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου» θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που θα αναφέρονται στα πεδία:
- Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου.
- Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου ως λειτούργημα.
- Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του Ψυχολόγου.
- Εξασφάλιση ποιότητας, ασφάλειας.
- Εκθέσεις ψυχολογικών εξετάσεων και βεβαιώσεις.
- Κωλύματα – ασυμβίβαστα.
- Τρόπος άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
- Το επάγγελμα του Ψυχολόγου ως σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού.
- Οι υποχρεώσεις του Ψυχολόγου προς τον πολίτη - πελάτη και τον φορέα.
- Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, διεπιστημονικότητα και επαγγελματική συνεργασία.
- Υποχρέωση ενημέρωσης.
- Συναίνεση του ενημερωμένου πολίτη – πελάτη.
- Ψυχολογικό απόρρητο.
- Τήρηση ψυχολογικού αρχείου.
- Σύγκρουση καθηκόντων.
- Ο Ψυχολόγος και η Κοινωνία.
- Διαφήμιση - Παρουσία Ψυχολόγων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
- Παρουσία Ψυχολόγων στο Διαδίκτυο.
- Αμοιβή Ψυχολόγου.
- Άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
- Άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου σε μονάδες και υπηρεσίες του ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα.
- Σχέσεις του Ψυχολόγου με συναδέλφους και λοιπούς επαγγελματίες.
- Ψυχολογική έρευνα.
- Κλινική ψυχολογική έρευνα.
- Δημοσιότητα των ευρημάτων.
- Σχέσεις του Ψυχολόγου προς τον Σύλλογο.
- Κυρώσεις.

Στις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ που έχουν καταγραφεί για το συγκεκριμένο θέμα, για να περιληφθούν στο τελικό κείμενο του Σχεδίου Νόμου που θα κατατεθεί στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση, περιλαμβάνονται, εναλλακτικώς:
- Στο άρθρο 17, παράγραφος 1 μετά τις λέξεις «του Κώδικα Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου» να προστεθούν οι λέξεις «Μετά από σχετική πρόταση του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. που θα υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας του Νομικού Προσώπου».
- Στο άρθρο 17, μετά την παράγραφο 1 να προστεθεί η παράγραφος 2: «Μετά από σχετική πρόταση του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. θεσπίζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου, με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», και να απαλειφθούν από την παράγραφο 1 οι λέξεις «του Κώδικα Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου».
- Στο άρθρο 17, μετά την παράγραφο 1 να προστεθεί η παράγραφος 2: «Μετά από σχετική πρόταση του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. που θα υποβληθεί προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται με Νόμο ο Κώδικας Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου, και να απαλειφθούν από την παράγραφο 1 οι λέξεις «του Κώδικα Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Πληροφορηθήκαμε και εμείς την αρνητική θέση, στην Νομοθετική σας Πρωτοβουλία, τών σωματείων με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων» και «Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων». Από το σύνολο του κειμένου τού Υπομνήματός τους αναδύεται η σφοδρή αντίθεση στον έλεγχο νομιμότητας των αδειών Ψυχολόγου.
Με δεδομένη την απόφαση του Τετάρτου Τμήματος του Συμβουλίου τής Επικρατείας (1.408/2003), η οποία εκδόθηκε σχετικώς με υπόθεση που αφορούσε σε άδεια Ψυχολόγου, και αναφέρεται σε διατάξεις Νόμου σχετικές με το επάγγελμα του Ψυχολόγου:
«αι οποίαι έχουν τεθεί χάριν δημοσίου συμφέροντος ήτοι της εξασφαλίσεως και προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων από την ανεξέλεγκτον άσκησιν του επαγγέλματος του ψυχολόγου από αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα, τιθέμενοι περιορισμοί της επαγγελματικής ελευθερίας, αναγόμενοι εις την διακρίβωσιν, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, της συνδρομής εις το πρόσωπον του ενδιαφερομένου των καταλλήλων επιστημονικών και πνευματικών προϋποθέσεων και δεξιοτήτων δια την άσκησιν του επαγγέλματος αυτού, τελούν εν συναφεία προς το αντικείμενον της ρυθμίσεως και τον δι’ αυτής επιδιωκομένου δημοσίου συμφέροντος σκοπόν, παρίστανται δε εύλογοι και πρόσφοροι προς τούτο και δεν αντίκεινται προς το άρθρο 5, ούτε εξάλλου προς το άρθρον 16 του Συντάγματος ή προς τας διατάξεις του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ».

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος δέχεται απολύτως την θέση τού Υπουργού Εσωτερικών, κ. Προκόπη Παυλόπουλου, όπως αυτή εκφράσθηκε σε αντιπροσωπεία τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου μας, σε συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Υπουργό στις 17 Φεβρουαρίου 2005, ειδικώς σε ό,τι αφορά την ΤΗΡΗΣΗ της ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ:
«Σε ό,τι αφορά τους Ψυχολόγους, και ειδικώς για το θέμα τής ψήφισης των διατάξεων που αποτελούν διατάξεις τού άρθρου 27 του νόμου 2646/1998, ο υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, σημείωσε την συνέπεια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Η συνεπής στάση τής Νέας Δημοκρατίας στην Βουλή, κατά την διαδικασία τής ψήφισης του νόμου 2646/1998, με την καταψήφιση των χαριστικών διατάξεων, επικροτήθηκε και από τον κλάδο των ιατρών και από τον κλάδο των οδοντιάτρων. O κ. Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην βάση τής αρχής τής συνέχειας του κράτους, δεν θα προχωρήσει στην κατάργηση των χαριστικών διατάξεων του νόμου 2646/1998 ούτε όμως και θα υιοθετήσει άλλες προτάσεις για την ανατροπή τού θεσμικού πλαισίου, που ισχύει για το επάγγελμα του ψυχολόγου.
………………………………………….

Ο υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε ότι εναπόκειται στον ίδιο τον κλάδο των Ψυχολόγων να επιμείνει και να προτείνει διατάξεις για τον έλεγχο, κατά την αρχική διαδικασία συγκρότησης του Νομικού Προσώπου, εάν τηρήθηκαν επακριβώς οι ψηφισθείσες διατάξεις γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή η καταστρατήγηση των νόμων. Σε ό,τι αφορά το θέμα τής συνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 27 του νόμου 2646/1998, και εν προκειμένω των πράξεων της Διοικήσεως που τις έθεσαν σε εφαρμογή, ο κύριος Υπουργός τόνισε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη ή κάθε φορέα, που έχουν έννομο συμφέρον, να προσφεύγουν ενώπιον των ακυρωτικών δικαστηρίων, κατά τα υπό της Δικονομίας οριζόμενα. Σε ό,τι αφορά την μετεξέλιξη – μετατροπή σωματείου τού Αστικού Κώδικα σε Ν.Π.Δ.Δ. ο κύριος Υπουργός καταδήλωσε την επιστημονική του άποψη, ως καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, και την πολιτική του άποψη, ότι σε ανεπτυγμένες κοινωνίες, με συντεταγμένα τα όργανα της Πολιτείας, μόνον το κράτος παράγει κράτος, και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εγγράφονται μόνον οι έχοντες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Δεν είναι δυνατόν ιδιωτικός φορέας να μετεξελιχθεί ή να μετατραπεί σε κράτος ούτε και να παράγει κράτος. Αυτή είναι η φιλοσοφία δικαίου στην βάση και στην προοπτική τής οποίας δημιουργούνται και λειτουργούν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Τέλος, σημείωσε ότι μια πρόταση του κλάδου των Ψυχολόγων θα τύχει θετικής ανταπόκρισης από τα όργανα της Πολιτείας εάν περιλαμβάνει ρητές θέσεις για αυτοέλεγχο, αυτοπεριορισμό και διαρκή έλεγχο με βάση Κώδικα Δεοντολογίας των επαγγελματιών Ψυχολόγων, εφ’ όσον συνθέτει απόψεις για την πλέον άρτια και αποτελεσματική λειτουργία τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και προβλέπει την εγγραφή μόνον όσων κατέχουν νομίμως Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου». [Έγγραφο με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 1.253/23.02.2005].
Είναι σαφές για κάθε καλόπιστο μελετητή τού Σχεδίου Νόμου –που δώσατε στον κλάδο μας για διαβούλευση-, ότι ρητώς κατοχυρώνονται όλοι όσοι κατέχουν κατά Νόμον Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, αφού στο άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις τών κατόχων συννόμων αδειών Ψυχολόγου, με ρητές αναφορές σε κάθε διάταξη νόμου με την οποία χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια Ψυχολόγου:
"Τακτικά μέλη του ΕΛ.Ψ.ΣΥ. είναι:
α) Οι κάτοχοι πτυχίων Τμημάτων Ψυχολογίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων πτυχίων Ψυχολογίας Ομοταγών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, που αιτούνται την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
β) Όσοι κατέχουν ή αιτούνται Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του νόμου 991/79 (Φ.Ε.Κ. 278/τ.Α΄/20-12-1979) και των ειδικών διατάξεων των περιπτώσεων 1, 2 και 3, του εδαφίου η΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 2646/1998 (Φ.Ε.Κ. 236/τ.Α΄/20-10-1998).
γ) Όσοι κατέχουν Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, μετά από εξέταση των δικαιολογητικών και βεβαιώσεων σπουδών και εργασίας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της υπουργικής αποφάσεως υπ’ αριθμόν: Α4/4112/1992 (Φ.Ε.Κ. 502/τ.Β΄/5-8-1992) για την «Αναγνώριση επαγγελματικών τίτλων για την άσκηση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας σύμφωνα με την Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», και
δ) Όσοι κατέχουν ή αιτούνται Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου μετά από εξέταση των δικαιολογητικών και βεβαιώσεων σπουδών και εργασίας, από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 165/2000 (Φ.Ε.Κ. 149/τ.Α΄/28-6-2000) για την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας σε ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», καθώς και όποιου μεταγενέστερου Προεδρικού Διατάγματος για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων»".

Συνεπώς, οι αιτιάσεις ότι με το Σχέδιο Νόμου ανατρέπεται το ισχύον νομικό καθεστώς που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου είναι άνευ λογικού περιεχομένου, και απεικονίζουν το καθεστώς τής ανομίας η οποία κυριαρχεί στον χώρο τής άσκησης και της συνδικαλιστικής οργάνωσης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι κεντρικές υπηρεσίες τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ιδιαιτέρως, η από έτους δημοσίως προβαλλόμενη θέση, από τα ως άνω σωματεία (www.seps.gr), ότι τα ΝΠΔΔ επιστημόνων είναι «φαιοκόκκινου τύπου “μαντριά”», πέραν του γεγονότος ότι προσβάλλει τους 380.000 επιστήμονες της χώρας μας που είναι οργανωμένοι στα ΝΠΔΔ επιστημόνων, δείχνει ότι δίδεται και “ιδεολογικός χαρακτήρας” στην ασυδοσία και στην ανομία, κατάσταση άκρως επικίνδυνη για την Δημόσια Υγεία και την Ελληνική Έννομη Τάξη.

Από τα αμέσως ανωτέρω, συνάγεται ευθέως ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οφείλουν να προχωρήσουν αμέσως –εντός τού πλαισίου τών υπό τού Νόμου οριζομένων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους-, σε άσκηση ελέγχου και εποπτείας στους συλλόγους Ψυχολόγων, με βάση τις διατάξεις τής παραγράφου 8, του άρθρου 16 του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/τ.Α΄/10.03.2000), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», και τις διατάξεις τού άρθρου 8 τού Νόμου 991/1979 (Φ.Ε.Κ. 278/τ.Α΄/20.12.1979), «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπως το έχουμε ζητήσει με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου: 3.811/04.08.2007 έγγραφό μας, από την τότε Γενική Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαρουσάνα Μανωλά.

Ευνόητο είναι ότι ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος είναι στην διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον εκ του Νόμου οριζόμενο έλεγχο. Και τα 1.195 μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι κάτοχοι κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

                                                             Με εξαιρετική τιμή
                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
             Ο Πρόεδρος                                                                Η Γενική Γραμματέας
       Νικόλαος Ι. Μάντης                                                     Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
              Ψυχολόγος                                                                         Ψυχολόγος
      Διδάκτωρ Ψυχολογίας                                              Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
    Πανεπιστημίου Αθηνών                                                      Πανεπιστημίου Κρήτης

Κοινοποίηση προς:
- Τα Μέλη τού Εθνικού Κοινοβουλίου.
- Τα μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
- Φοιτητές τών Τμημάτων Ψυχολογίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τής Ημεδαπής ή αντιστοίχων Ομοταγών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τής Αλλοδαπής.
- Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο, και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε..


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 33
Τελευταία ενημέρωση : 21 Ιούλιος 2020