Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ο Ιστοχώρος μας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07 Οκτώβριος 2008
 

Ο Ιστοχώρος μας

Θεωρητικό ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τού www.psy.gr
Ο επίσημος διαδικτυακός χώρος τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ λειτουργεί με βάση τις αρχές τού σεβασμού τών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών τών φυσικών προσώπων, στο μέτρο που δεν αντιστρατεύονται το δημόσιο συμφέρον, τις δημοκρατικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας τών συλλογικών οργάνων τών ενώσεων προσώπων. Λειτουργεί, έως την ίδρυση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, για την διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας τού επιστήμονα-επαγγελματία ψυχολόγου. Για την προβολή τών αρχών και της δεοντολογίας τού επαγγέλματος. Ειδικότερα λειτουργεί και για την προβολή και υπεράσπιση διατάξεων κειμένων νομικής ισχύος, σχετικών με την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, «αι οποίαι έχουν τεθεί χάριν δημοσίου συμφέροντος ήτοι της εξασφαλίσεως και προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων από την ανεξέλεγκτον άσκησιν του επαγγέλματος του ψυχολόγου από αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα, καθώς στην στήριξη των περιορισμών της επαγγελματικής ελευθερίας, αναγόμενοι εις την διακρίβωσιν, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, της συνδρομής εις το πρόσωπον του ενδιαφερομένου των καταλλήλων επιστημονικών και πνευματικών προϋποθέσεων και δεξιοτήτων δια την άσκησιν του επαγγέλματος αυτού» (του επαγγέλματος του ψυχολόγου), «τελούν εν συναφεία προς το αντικείμενον της ρυθμίσεως και τον διΆ αυτής επιδιωκομένου δημοσίου συμφέροντος σκοπόν, παρίστανται δε εύλογοι και πρόσφοροι προς τούτο και δεν αντίκεινται προς το άρθρο 5, ούτε εξάλλου προς το άρθρον 16 του Συντάγματος ή προς τας διατάξεις του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.».

Πρακτικό ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τού www.psy.gr
Ο επίσημος διαδικτυακός χώρος τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ λειτουργεί και παρουσιάζει θεματολογία για την προώθηση των Καταστατικών Σκοπών και Στόχων τού Συλλόγου, και για την Υλοποίηση των Αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθούν την θεματολογία τού www.psy.gr. Ο κάθε ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ τού Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφορτισμένος με την προώθηση προς όλα τα Μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου θεμάτων που άπτονται του ΤΟΜΕΑ του. Για την ανάρτηση οποιουδήποτε θέματος απαιτείται η ομοφωνία Προέδρου και Γενικής Γραμματέως. Σε περίπτωση που έστω και ένα μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου διαφωνεί με οποιοδήποτε κείμενο, σήμα, μορφή ή όποιο άλλο στοιχείο τού www.psy.gr το θέμα συζητείται στο τρίτο θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» της αμέσως επομένης Τακτικής Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, και λαμβάνεται η σχετική απόφαση.

Στην κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αναρτώνται και παρουσιάζονται θέματα για τα οποία έχει ληφθεί η ΓΝΩΜΗ τών Νομικών Συνεργατών τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ τού www.psy.gr ορίζεται ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Το Όνομα Χώρου (Domain Name) www.psy.gr καταχωρίσθηκε στο Νομικό Πρόσωπο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ την 17η Απριλίου τού έτους 2000.

Διαχειριστής τού διαδικτυακού συστήματος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, κατά την χρονική περίοδο 2000-2004, διετέλεσε ο Παύλος Γ. Σταμπουλίδης, Ιδρυτικό Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου (Αριθμός Μητρώου Π.Ψ.Σ.: 33), τότε Γενικός Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
Διαχειρίστρια τού διαδικτυακού συστήματος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, κατά την χρονική περίοδο 2005-2006, διετέλεσε η Παρθένα Β. Γεωργιάδου, Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου (Αριθμός Μητρώου Π.Ψ.Σ.: 303), τότε Μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Ο επίσημος διαδικτυακός χώρος τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ στην αρχική του μορφή (σήμα, σχεδιασμός σελίδων, κ.λπ.) είχε κατασκευασθεί από τους:
• Παύλο Γ. Σταμπουλίδη, Ιδρυτικό Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου (Αριθμός Μητρώου Π.Ψ.Σ.: 33), τότε Γενικό Γραμματέα τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου
• Βασίλειο Ν. Θεοδώρου, Ιδρυτικό Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου (Αριθμός Μητρώου Π.Ψ.Σ.: 34), τότε Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και την κυρία,
• Αλεξάνδρα Παπαδούλια.

Με  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου το οποίο αναδείχθηκε από τις Αρχαιρεσίες τής 30ης Νοεμβρίου 2007, η οποία ελήφθη στην 4η, Τακτική, Συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2008, υπεύθυνος διαχείρισης τού διαδικτυακού συστήματος www.psy.grκατΆ ανάθεσιν, έλεγχον και εποπτεία τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ορίσθηκε ο Νικόλαος Ι. Μάντης, Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Ιδρυτικό Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου (Αριθμός Μητρώου Π.Ψ.Σ.: 35).

=============================================================================

Με  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου που αναδείχθηκε από τις Αρχαιρεσίες τής 13ης Δεκεμβρίου 2013, η οποία ελήφθη στην 1η, Τακτική, Συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2013,  για την ανάρτηση οποιουδήποτε θέματος απαιτείται η ομοφωνία τής Προέδρου τού Διοικητικού Συμβουλίου, Παρρησίας Χ. Σαλεμή και της Γενικής Γραμματέως τού Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίας Α. Ζγαντζούρη.

=============================================================================

Σε περίπτωση που έστω και ένα μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου διαφωνεί με οποιοδήποτε κείμενο, σήμα, μορφή ή όποιο άλλο στοιχείο τού www.psy.gr το θέμα συζητείται στο τρίτο θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» της αμέσως επομένης Τακτικής Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, και λαμβάνεται η σχετική απόφαση.

============================================================================

Με  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου που αναδείχθηκε από τις Αρχαιρεσίες τής 13ης Δεκεμβρίου 2013, η οποία ελήφθη στην 1η, Τακτική, Συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2013, Υπεύθυνος Διαχείρισης  του διαδικτυακού συστήματος www.psy.grκατΆ ανάθεσιν, έλεγχον και εποπτεία τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ορίσθηκε ο Νικόλαος Ι. Μάντης, Υπεύθυνος του Τομέα Περιφέρειας του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Ιδρυτικό Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου (Αριθμός Μητρώου Π.Ψ.Σ.: 35). [Ο Νικόλαος Ι. Μάντης απεβίωσε την 15η Οκτωβρίου 2016].


Με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου που αναδείχθηκε από τις Αρχαιρεσίες τής 13ης Δεκεμβρίου 2013, η οποία ελήφθη στην 37η, Τακτική, Συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου 2016, Υπεύθυνη Διαχείρισης του διαδικτυακού συστήματος www.psy.grκατΆ ανάθεσιν, έλεγχον και εποπτεία τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ορίσθηκε η Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη, Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: Τηλέφωνο: 6944-472023. E-mail: info@psy.gr 

Η Υπεύθυνη Διαχείρισης του διαδικτυακού συστήματος www.psy.gr, θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια επί του επισήμου διαδικτυακού τόπου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου κατόπιν ομοφωνίας τής Προέδρου τού Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Γραμματέως τού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.


=============================================================================

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ. Τηλέφωνο: 210-3800635, fax: 210-3800578.

Ο Ιστοχώρος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, www.psy.gr, στην παρούσα δυναμική του μορφή, κατασκευάσθηκε από την εταιρεία Media Power-The Web Power.


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 21 Ιούλιος 2020