Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29 Νοέμβριος 2013
 

Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών για Ψυχολόγο – «Ψυχοθεραπεύτρια». Νικόλαος Ι. Μάντης - Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 •http://www.psy.gr• E-mail: ds@psy.gr 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2013. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7. 957

ΑΝΑΦΟΡΑ

[Περιλαμβάνουσα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα]

Προς τον Αξιότιμο κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΑΘΗΝΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ 16 - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ πρώην Σχολής Ευελπίδων, Οδός Ευελπίδων, 101 67 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Υπόμνημα Έλληνα πολίτη, έχοντος έννομο συμφέρον, για Ψυχολόγο [Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 7.938/α΄-στ΄/14.05.2013].

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1998, περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα, 1.688 κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου – ασκούντες κατά Νόμον το επάγγελμα του Ψυχολόγου, δεν έχει ως μέλη του μη νομίμως ασκούντες το επάγγελμα του Ψυχολόγου, είναι νομίμως συγκεκροτημένη [Στην βάση τού εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου: Υ7α/Γ.Π. 91.465/12-07-2007 της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 3.780/24.07.2007], Επιστημονική-Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων τής χώρας μας, πανελλαδικής διάρθρωσης, και τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Υπουργείου Υγείας.

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος είναι η Αντιπροσωπευτική Επιστημονική - Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων στην Ελλάδα.

Με βάση το Καταστατικό τού Συλλόγου μας, και όπως καταδεικνύεται από την μέχρι σήμερα δράση μας, με αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, σαφώς και κυρίως επιδιώκουμε και αποφασιστικώς παρεμβαίνουμε ώστε:

α) Να υπάρχουν σαφή, διακριτά, έγκυρα και αξιόπιστα προσόντα Ψυχολόγου και να τηρούνται οι νόμοι που η Ελληνική Πολιτεία θεσπίζει για το επάγγελμά μας.

β) Να εξαλειφθεί η αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος, η οποία είναι σε βάρος τής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Ψυχολόγου και δημιουργεί συνθήκες διαφθοράς στους διάφορους τομείς όπου εργάζονται οι Ψυχολόγοι.

γ) Να προάγεται διαρκώς ο Ψυχολόγος, ως επιστήμονας-επαγγελματίας, με στόχο την εξασφάλιση της παροχής υψηλής στάθμης υπηρεσιών προς το Κοινωνικό Σύνολο.

δ) Να τηρείται η νομιμότητα κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και οι Ψυχολόγοι να τηρούν, κατ’ ανάλογον εφαρμογήν, τους κανόνες δεοντολογίας τού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί Κώδικας Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου.

Πρώτος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η προστασία τών οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα».

Έβδομος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και την δεοντολογία των ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη τού κοινωνικού συνόλου προς την επαγγελματική ομάδα τών ψυχολόγων».

Όγδοος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Οι ψυχολόγοι να υπόκεινται σε έλεγχο, ως φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και η Πολιτεία να διαμορφώνει ενεργά, με γνώμονα το συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου και του κλάδου το θεσμικό πλαίσιο έτσι, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλού επιπέδου έργο από τους ψυχολόγους».

Δέκατος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου».

Επί τη βάσει των ανωτέρω σκοπών τού Καταστατικού τουόπως αυτοί έχουν περιαφθεί με το κύρος τού αρμοδίου οργάνου τής Εκουσίας Δικαιοδοσίας τής Ελληνικής Δικαιοσύνης-, ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος υπερασπίζεται το έννομο αγαθό τής Δημόσιας Υγείας και ειδικότερα της Ψυχικής Υγείας, και έχει νομιμοποιηθεί να παρεμβαίνει –ως Νομικό Πρόσωπο έχον έννομο συμφέρον-, ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης [Ενώπιον των Δικαστηρίων, από τού κατωτέρου βαθμού έως το Ανώτατο Ακυρωτικό Διοικητικό Δικαστήριο της Χώρας], για ζητήματα άσκησης, «με οποιονδήποτε τρόπο», του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και προστασίας τής Δημόσιας Υγείας και δη της Ψυχικής Υγείας.

Με βάση την Ad Hoc απόφαση 2122/2011/11.07.2011 του Συμβουλίου της Επικρατείας [«3. Επειδή, το αιτούν σωματείο, το οποίο, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν αντίγραφο του καταστατικού του, έχει ως μέλη του ψυχολόγους και σκοπό, μεταξύ άλλων, την προάσπιση και προαγωγή των ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του, με έννομο συμφέρον ασκεί την κρινόμενη αίτηση, εφόσον η προσβαλλόμενη με αυτή ρύθμιση της πιο πάνω υπουργικής αποφάσεως αφορά το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, στο οποίο περιλαμβάνονται και ψυχολόγοι (πρβλ. 3187-8/2010 επταμ., 2575/2009 επταμ. κ.ά.)»], ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος με έννομο συμφέρον παρεμβαίνει κατά Νόμον για ζητήματα που αφορούν στην προάσπιση και προαγωγή των ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του.

Ωσαύτως, με βάση την Ad Hoc απόφαση 4026/2008/31.12.2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως το Σωματείο “Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος”, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται, κατά το άρθρο 2 παρ. 10 του Καταστατικού του, η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου στην Ελλάδα»], ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος θεμελιώνει δικαίωμα κατά Νόμον –και κατά την Άρχουσα Νομολογία τού Ανωτάτου Ακυρωτικού Διοικητικού Δικαστηρίου (ως ανωτέρω)-, παρεμβάσεων για ζητήματα που αφορούν στην σύννομη παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου, εντός τών οποίων εντάσσονται και αυτές τών Ψυχολογικών Θεραπειών, της Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας, της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, και κάθε αμέσου παρεμβάσεως στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά τού ανθρώπου.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΕΠΑΓΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Το δικαίωμα και το έννομο συμφέρον τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου προκύπτει ευθέως εκ των κατωτέρω:

Πρώτον: Στην Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΣτΕ, Δ΄ 1.408/2003, αναφορικώς με τις διατάξεις τού Νόμου 991/1979 Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 278/τ. Α΄/20-12-1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει], προσδιορίζεται ότι: «έχουν τεθεί χάριν δημοσίου συμφέροντος ήτοι της εξασφαλίσεως και προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων από την ανεξέλεγκτον άσκησιν του επαγγέλματος του ψυχολόγου από αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα, καθώς στην στήριξη των περιορισμών της επαγγελματικής ελευθερίας, αναγόμενοι εις την διακρίβωσιν, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, της συνδρομής εις το πρόσωπον του ενδιαφερομένου των καταλλήλων επιστημονικών και πνευματικών προϋποθέσεων και δεξιοτήτων δια την άσκησιν του επαγγέλματος αυτού» [του επαγγέλματος του Ψυχολόγου], οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις «τελούν εν συναφεία προς το αντικείμενον της ρυθμίσεως και τον δι’ αυτής επιδιωκομένου δημοσίου συμφέροντος σκοπόν, παρίστανται δε εύλογοι και πρόσφοροι προς τούτο και δεν αντίκεινται προς το άρθρο 5, ούτε εξάλλου προς το άρθρον 16 του Συντάγματος ή προς τας διατάξεις του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ....».

Δεύτερον: Στην Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΣτΕ, Δ΄ 4.026/2008, αναφορικώς με τα προσόντα των επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας, προσδιορίζεται ότι: «...Επειδή, από το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι “το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών ...”, γεννάται ευθεία υποχρέωση του Κράτους για την προστασία της υγείας των πολιτών με τη λήψη θετικών μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου (ΣτΕ 400/1986 Ολομ.). Εν όψει αυτού, η άσκηση κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας, που συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υγείας, επιτρέπεται μόνον σε όσα πρόσωπα έχουν τα προσόντα εκείνα, τα οποία ο νομοθέτης (κοινός ή κανονιστικός) έχει κρίνει, σε εκπλήρωση της επιταγής του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος, ότι είναι αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή στους πολίτες υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου (βλ. ΣτΕ 2267/2005)...».

Τρίτον: Η αρμοδιότητα για άμεσες παρεμβάσεις στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά τού ανθρώπου, καθώς και για αξιολογήσεις επ’ αυτών, ανήκει στον κάτοχο Αδείας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου [Άρθρο 1 του Νόμου υπ’ αριθμόν 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ.Α΄/20-12-1979), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ιδίου Νόμου]. Νόμος «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπου στο άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 2, ορίζεται: «Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους» και στο άρθρο 12, υπό τον τίτλο «Ποινικές κυρώσεις», ορίζεται ότι: «Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα τον Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου, τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη».

Τέταρτον: Από την προαναφερθείσα ρητή, και εν θέματι μοναδική, διάταξη ειδικού νόμου [Η οποία ως γνωστόν, με βάση την επικρατούσα Φιλοσοφία Δικαίου, επικρατεί πάσης συναφούς διατάξεως γενικού νόμου], συνάγεται ότι: Η αρμοδιότητα για άμεση παρέμβαση στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά τού ανθρώπου αποδίδεται στον Ψυχολόγο. Η αρμοδιότητα των Νευρολόγων – Ψυχιάτρων, των Ψυχιάτρων και των Παιδοψυχιάτρων, ως εξειδικευμένων Ιατρών, για παρεμβάσεις σε θέματα Ψυχικής Υγείας τού ανθρώπου, και επομένως για άμεσες παρεμβάσεις στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά τού ανθρώπου, ορίζεται με βάση τις διατάξεις τού όλου πλέγματος της Νομοθεσίας για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρού, οι οποίες δίδουν την γενική και ειδική αρμοδιότητα στους ιατρούς για «θεραπευτικές παρεμβάσεις δια του Λόγου», «ψυχολογικές θεραπευτικές παρεμβάσεις» και «Ψυχολογικές Θεραπείες».

Πέμπτον: Για την άσκηση των παρεμβάσεων για εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας και της Συμπεριφοράς τού ανθρώπου πρέπει –για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος, προστασίας τής Δημόσιας Υγείας και δη της Ψυχικής Υγείας-, να υπάρχει πάντοτε Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ιατρού, των μόνων νομιμοποιουμένων να παρεμβαίνουν. Όποιος ασχολείται και παρεμβαίνει αμέσως στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά τού ανθρώπου, και επομένως στην Ψυχική του Υγεία [Ψυχολόγος, Νευρολόγος-Ψυχίατρος (παλαιά ειδικότητα), Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος], πρέπει να έχει διδαχθεί (μεταξύ άλλων) –και να έχει εξεταστεί επιτυχώς για την γνωστική του επάρκεια-, Ψυχοπαθολογία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, για να μπορεί στην κλινική πράξη να κάνει κλινική αξιολόγηση και διαφορική διάγνωση του υγιούς από τον πάσχοντα.

Έκτον: Οι άμεσες παρεμβάσεις σε εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας και της Συμπεριφοράς τού ανθρώπου είναι παρεμβάσεις στην ψυχική του υγεία και επιβάλλουν την υποχρέωση στα όργανα της Διοικήσεως να ελέγχουν –προληπτικώς και κατασταλτικώς-, εάν ο επιστήμονας-επαγγελματίας που ασκεί παρεμβάσεις στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά τού ανθρώπου έχει ανάλογη εκπαίδευση και έχει κριθεί ικανός, σε επίπεδο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για να κάνει διαφορική διάγνωση ανάμεσα στις φυσιολογικές και στις παθολογικές εκδηλώσεις τής Συμπεριφοράς ατόμων και ομάδων, και ανάμεσα στις φυσιολογικές και στις παθολογικές εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας τού ανθρώπου.

Έβδομον: Ο οποιοσδήποτε προβαίνει σε Εξέταση, Αξιολόγηση, Διάγνωση, της Προσωπικότητας και της Συμπεριφοράς τού ανθρώπου, με σκοπό την Συμβουλευτική - Αρχική Θεραπευτική Παρέμβαση ή/και την Ψυχολογική Θεραπεία – Ολοκληρωμένη Θεραπευτική Παρέμβαση στον επιζητούντα τις επιστημονικές-επαγγελματικές υπηρεσίες τού Ψυχολόγου, του Νευρολόγου-Ψυχιάτρου, του Ψυχιάτρου και του Παιδοψυχιάτρου, θα πρέπει να έχει διδαχθεί, σε επίπεδο Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, να έχει εξετασθεί, με αδιάβλητες ακαδημαϊκές διαδικασίες, και να έχει κριθεί ικανός να διακρίνει τις φυσιολογικές από τις παθολογικές εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας και της Συμπεριφοράς τού ανθρώπου, σύμφωνα με τα πρότυπα υγιούς Συμπεριφοράς και Προσωπικότητας, και με τα διεθνώς ισχύοντα Συστήματα Ταξινόμησης των Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών Συμπεριφοράς. Στην βάση τών ανωτέρω, το «άγχος» και το «στρες» για παράδειγμα –για τα οποία θα μπορούσε κάποιος πολίτης να «συμβουλευθεί» «επαγγελματία»-, συνιστούν ψυχικές νοσολογικές οντότητες, κατατάσσονται μεταξύ τών ψυχικών διαταραχών, και απαιτείται πιστοποιημένη επιστημονική-επαγγελματική ικανότητα για να τα διακρίνει από άλλες φυσιολογικές ή παθολογικές εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας και της Συμπεριφοράς. Ωσαύτως, τα «συναισθήματα» και η «διαγωγή», όταν εξετάζονται από επαγγελματία επαγόμενο και υποσχόμενο επαγγελματική βοήθεια, εξετάζονται στον άξονα Υγιούς – Παθολογικού, και απαιτείται εξειδικευμένη γνώση τών βαθμών τής κλιμάκωσης αυτού το οποίο στην Ψυχοπαθολογία ονομάζεται «διαταραχή συναισθημάτων και διαγωγής», προκειμένου να χαρακτηρισθούν τα εξεταζόμενα στοιχεία είτε ως «διαταραχή» είτε ως φυσιολογική συμπεριφορά.

Όγδοον: Στον «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», Νόμος υπ’ αριθμόν 3418/2005 (Φ.Ε.Κ. 287/τ.Α΄/28.11.2005), στο άρθρο 1, «Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος», παράγραφος 1, ορίζεται ρητώς ότι: «Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου». Από τον συνδυασμό τών διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 τού ιδίου άρθρου συνάγεται ότι κάθε υγιής χρήστης υπηρεσιών υγείας, λαμβάνων υπηρεσίες «πρόληψης», δύναται να τυγχάνει τής «γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης» τού Ιατρού.

Ένατον: Στον «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας» η Φροντίδα Ψυχικής Υγείας αποτελεί το ξεχωριστό «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», με το άρθρο 28, υπό τον τίτλο «Φροντίδα ψυχικής υγείας». Με το σύνολο των διατάξεων των δεκατριών (13) παραγράφων αυτού τού άρθρου {Οι οποίες, αναλόγως: «έχουν τεθεί χάριν δημοσίου συμφέροντος ήτοι της εξασφαλίσεως και προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων»}, αλλά και του συνόλου τών διατάξεων αυτού τού Νόμου, θεσμοθετούνται ιδιαιτέρως αυστηροί κανόνες για όσους ασχολούνται με την Ψυχική Υγεία τών υγιών πολιτών, προκειμένου να μην νοσήσουν, και των νοσούντων πολιτών προκειμένου να αποθεραπευθούν.

Δέκατον: Με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος –Νόμος υπ’ αριθμόν 2238/1994, άρθρο 48 (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/16.09.1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει-, ορίζεται ότι εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθερίου επαγγέλματος του: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή-προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα.

Ενδέκατον: Στο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθμόν 38/2010 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/25.05.2010), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», ορίζεται: «Άρθρο 51. Χρήση του επαγγελματικού τίτλου (Άρθρο 52 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ). Εφόσον η χρήση του επαγγελματικού τίτλου σχετικά με μία από τις δραστηριότητες ορισμένου επαγγέλματος έχει ρυθμισθεί νομοθετικώς στην Ελλάδα, οι υπήκοοι των κρατών μελών που αποκτούν το δικαίωμα να ασκούν νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμα βάσει του τίτλου III, φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο, ο οποίος στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο εν λόγω επάγγελμα, και κάνουν χρήση της ενδεχόμενης σύντμησής του» ΚΑΙ: «Άρθρο 53. Χρήση του τίτλου εκπαίδευσης (Άρθρο 54 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ). Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 51, οι αρμόδιες αρχές αναγνωρίζουν στους ενδιαφερομένους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον τίτλο εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής, και ενδεχομένως τη σύντμησή του, στη γλώσσα του κράτους μέλους καταγωγής. Ο εν λόγω τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του ιδρύματος ή της εξεταστικής επιτροπής που τον χορήγησε».

Δωδέκατον: Οι προβαλλόμενες «επιστημονικές-επαγγελματικές» ιδιότητες: «ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ», και τα όμοια, είναι ανυπόστατα δήθεν επιτηδεύματα. Αναφορικώς με τον «Παιδοψυχολόγο», δεν προβλέπεται καμία ρύθμιση στο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Επίσης, μέχρι σήμερα, στο Ελληνικό Κράτος δεν έχουν χορηγηθεί τίτλοι ειδικότητας Κλινικού Ψυχολόγου, ούτε εν συνεχεία πιστοποίηση στην άσκηση της Ψυχοθεραπείας από Ψυχολόγους, κατά τα αναφερόμενα, –ως εξουσιοδότηση στον κανονιστικό νομοθέτη-, στον ειδικό περί Ψυχολόγων νόμο: «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις». Επομένως, από την ως άνω προβολή τής αναφερομένης –ακόμη και εάν είναι κάτοχος κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου-, παραπλανώνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες ως προς κεκτημένα πιστοποιημένα προσόντα. Επίσης, αφού δεν έχει χορηγηθεί τίτλος ειδικότητας Κλινικού Ψυχολόγου και εν συνεχεία ειδική πιστοποίηση για να ασκείται η Ψυχοθεραπεία, είναι ενδεχόμενο να προκληθεί βλάβη στην Ψυχική Υγεία πολιτών όταν ασκείται η Ψυχοθεραπεία. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι βέβαιον ότι προξενείται οικονομική ζημία στους συννόμως προβαλλομένους ή παρουσιαζομένους Ψυχολόγους και Ιατρούς. Επιπροσθέτως, ενδεχομένως να υπάρχει ευθύνη ηθικών αυτουργών, για την μη σύννομη δράση των παρουσιαζομένων και λειτουργούντων σαν «Ψυχοθεραπευτές», όσων ενδεχομένως με συνεχείς διαβεβαιώσεις και προτροπές [εάν και εφόσον], προς μαθητευομένους «Ψυχοθεραπευτές», πείθουν αυτούς ότι δύνανται να ασκούν την Ψυχοθεραπεία μετά από τις «Σπουδές Ψυχοθεραπείας» στις επιχειρήσεις των, πριν τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας χορηγήσουν σε όσους Ψυχολόγους υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά σπουδών και κριθούν ικανοί –κατόπιν εξετάσεων υπό την ευθύνη του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-, να λάβουν τίτλο ειδικότητας ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, και εν συνεχεία να πιστοποιήσουν όσους εξ αυτών κριθούν ικανοί κατόπιν εξετάσεων υπό την ευθύνη του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-, να ασκούν την Ψυχοθεραπεία, παρωθώντας τους έτσι και ενισχύοντάς τους, εν τοις πράγμασι, στην μη σύννομη δραστηριότητά τους.

Δέκατο τρίτον: Με βάση τις διατάξεις τού Νόμου υπ’ αριθμόν 1966/1991 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/26.09.1991), «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», άρθρα 15 και 16, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χρησιμοποιούνται οι τίτλοι: «όπως ιδίως Πανεπιστήμιο, Κέντρο, Σχολή, Οργανισμός, Κολλέγιο, Ινστιτούτο, Ακαδημία», σε παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης δια των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών.

Δέκατο τέταρτον: Με βάση τις διατάξεις τού Νόμου υπ’ αριθμόν 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α΄/25.08.2008), «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις», και για αυτά ακόμη τα «Κολλέγια», ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: «Άρθρο 17. Επωνυμία και προβολή: 1. Τα Κολλέγια υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στην εν γένει προς τα έξω σχέση τους αποκλειστικά και μόνον τον τίτλο: “Κολλέγιο”. Κάτω από τον τίτλο τίθεται η επωνυμία του Κολλεγίου με στοιχεία τα οποία δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν σε μέγεθος εκείνα του τίτλου. Οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, αφαίρεση ή αλλοίωση στον καθιερούμενο τίτλο απαγορεύεται. Απαγορεύεται στα Κολλέγια να χαρακτηρίζονται Πανεπιστήμιο, Σχολή, Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη προσωνυμία η οποία δύναται να παραπλανήσει ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες….…».

Δέκατο πέμπτον: Στο έγγραφο, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία τής υπηρεσίας: Ε/35.005/11.01.2010, του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) [Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 5.973/α΄-β΄/19.01.2010], μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

«Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/1991) οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών δεν αποτελούν τίτλους σπουδών και δεν ισοτιμώνται με κάποιο τίτλο σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας».

Δέκατο έκτον: Στο έγγραφο, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία τής υπηρεσίας: 508/Δ/05.01.2010, του Γραφείου Κολλεγίων τής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων [Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 5.974/19.01.2010], αναφέρονται:

ΘΕΜΑ: «Βεβαιώσεις Σπουδών». Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 5.911/5-12-09 εγγράφου σας που μας διαβιβάστηκε από τη Δ/νση ιδιωτικής Εκπαίδευσης με το αριθμ. 157159/Δ5/23-12-09 έγγραφο, σχετικά με τη χρήση των τίτλων «Πιστοποίηση» και «Πιστοποιητικό» από ιδιώτες ή ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις για τη βεβαίωση εκπαιδεύσεων σε ψυχομετρικές δοκιμασίες ή ψυχολογικές θεραπευτικές τεχνικές, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 1 της Υ.Α. 68040/Δ6/12-06-09 (ΦΕΚ1254/Β/25-06-09) «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών» τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών χορηγούν αποκλειστικά βεβαιώσεις σπουδών, οι οποίες δεν είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.”.

Δέκατο έβδομον: Στον Νόμο 991/1979 ορίζεται ότι: «Άρθρο 3. Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου. ... 3. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, και του ανάλογα με την κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, έπειτα από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 2, καθορίζονται επί πλέον των ανωτέρω και τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου σε διάφορους τομείς της Ψυχολογίας (Σχολικής, Κλινικής, Βιομηχανικής και λοιπών κλάδων της Ψυχολογίας)». «Άρθρο 7. Έργο και καθήκοντα Ψυχολόγου κατά κλάδους Ψυχολογίας. Το έργο του Ψυχολόγου κατά κλάδους ψυχολογίας και οι προϋποθέσεις για την άσκηση των ειδικοτήτων θα καθορισθούν λεπτομερειακά με κοινές αποφάσεις τον Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των αρμοδίων κατά Κλάδους, Υπουργών, έπειτα από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 2.».

Δέκατο όγδοον: Στην Υπουργική Απόφαση Α2/οικ 3823/1981 [Φ.Ε.Κ. 486/ τ. Β΄/21.08.1981], «Περί ειδικότερων προσόντων τού Κλινικού Ψυχολόγου», η οποία δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, [Και επομένως οι Ψυχολόγοι δεν μπορούν, μέχρι σήμερα, να φέρουν τον τίτλο τού Κλινικού Ψυχολόγου], ορίζεται ότι επί πλέον τής Άδειας Ψυχολόγου και των όποιων δικαιολογητικών μεταπτυχιακών σπουδών και προϋπηρεσίας απαιτούνται για να λάβει ο Ψυχολόγος τον τίτλο ειδικότητος Κλινικού Ψυχολόγου, απαιτείται επιτυχής εξέταση ενώπιον Επιτροπής. Συνεπώς, ουδείς μπορεί να προκαθορίσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την χορήγηση τίτλων ειδικότητας Κλινικού Ψυχολόγου. Διότι εάν ήταν προκαθορισμένα, δεν θα ήταν εξετάσεις αλλά διαπιστωτική πράξη. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν [Όταν δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες], με ευθύνη τού κορυφαίου οργάνου τής Πολιτείας σε ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, όπως γίνεται και για τους τίτλους ειδικότητας των Ιατρών και των Οδοντιάτρων. Στην ίδια Υπουργική Απόφαση Α2/οικ 3823/1981, ορίζεται ρητώς ότι: «Α. Καθορίζουμε τα ειδικότερα προσόντα για την άσκηση του Κλινικού έργου του Ψυχολόγου, επί πλέον των προσόντων της παρ. 1 του Άρθρου 3 του Ν. 991/79 ...», με ό,τι αυτό προϋποθέτει και συνεπάγεται.

Δέκατο ένατον: Στην ίδια ως άνω Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι: «Για την άσκηση της Ψυχοθεραπείας από τον Ψυχολόγο με μεθόδους και τεχνικές που έχουν προκύψει από τα δεδομένα της ψυχολογικής επιστήμης προαπαιτείται η αντίστοιχη ειδίκευση».Η Ψυχολογική Θεραπεία [Και κατά άτυπη γραμματική συνένωση: «Ψυχοθεραπεία»], είναι το τελικό-ανώτατο επίπεδο επιστημονικής-επαγγελματικής λειτουργίας των επιστημόνων Ψυχικής Υγείας: των Ψυχολόγων, των Νευρολόγων-Ψυχιάτρων, των Ψυχιάτρων και των Παιδοψυχιάτρων. Αναφέρομεθα στην επαγωγική, ανελικτική παρέμβαση των προαναφερθέντων επιστημόνων, που συναρτάται άλλωστε με την επαγγελματική επάρκεια. Είναι δε άκρως επικίνδυνο ο μη έχων τα κατά Νόμον απαιτούμενα προσόντα να προβαίνει σε Εξέταση, Αξιολόγηση, Διάγνωση, Συμβουλευτική - Αρχική Θεραπευτική Παρέμβαση και Ψυχολογική Θεραπεία – Ολοκληρωμένη Θεραπευτική Παρέμβαση στον επιζητούντα τις υπηρεσίες τού επαγγελματία Ψυχικής Υγείας.

Εικοστόν: Αναλυτικώς, οι θέσεις τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου για την άσκησης της Ψυχοθεραπείας στην Χώρα μας παρουσιάζονται στο συνημμένο έγγραφο με θέμα: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ [Και κατά άτυπη γραμματική συνένωση: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ]» [Εξερχόμενο Έγγραφο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 7.584/02.06.2012]. Στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αυτή σημειώνουμε, μεταξύ άλλων: {H Ψυχολογική Θεραπεία - Ψυχοθεραπεία, είναι αντικείμενο της επιστημονικής-επαγγελματικής παρέμβασης και λειτουργίας των Ψυχολόγων με πιστοποιημένη από τον αρμόδιο φορέα επάρκεια, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Διεκδικούμε την σύσταση του ΝΠΔΔ Ψυχολόγων και εν συνεχεία την εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση Α2/οικ. 3823/1981 [ΦΕΚ 486/τ. Α΄/21.08.1981], «Για την άσκηση της ψυχοθεραπείας από τον ψυχολόγο με μεθόδους και τεχνικές που έχουν προκύψει από τα δεδομένα της ψυχολογικής επιστήμης ...». Έως τότε: Καλούμε τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου να απέχουν από κάθε δραστηριότητα, που θα τους φέρει να εμπλέκονται σε μη σύννομες δραστηριότητες, σφετεριζόμενοι τον τίτλο τού Ιατρού, γεγονός που εκ του Νόμου –πέραν των άλλων-, θα τους θέσει [έως την διαγραφή τής αντίστοιχης ποινής από το Ποινικό Μητρώο], εκτός τού επαγγέλματος του Ψυχολόγου}.

Εικοστό πρώτον: Η παραπάνω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ είναι διαρκώς αναρτημένη στον επίσημο διαδικτυακό τόπο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: www.psy.gr, με ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες, και μάλιστα με προβολή της στην Αρχική σελίδα, με ειδικό διαδικτυακό μηχανισμό εναλλασσομένων τίτλων (script), κάτω από την μετώπη τής Αρχικής σελίδας. Επιπροσθέτως, με δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έχουν ενημερωθεί σχετικώς όσα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου έχουν δώσει στην Γραμματεία τού Συλλόγου σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στο www.psy.gr είναι αναρτημένες, επίσης, και πληροφορίες που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου όπως και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τής Πολιτείας, σχετικές με το επάγγελμα του Ψυχολόγου.

Εικοστό δεύτερον: Ο κοινός νομοθέτης έθεσεμε ισχύουσα διαρκώς την διάταξη τού άρθρου 111 του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939-, ειδική ρητή διάταξη στον ειδικό νόμο περί Ψυχολόγων, μη επιδεχόμενη ελαστικής ερμηνείας, αναφορικώς με τον σφετερισμό τού τίτλου τού Ιατρού από Ψυχολόγους: «Άρθρο 5. Ανάκληση άδειας. Η άδεια που τυχόν έχει δοθεί, ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών έπειτα από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 2 στις ακόλουθες περιπτώσεις : ... γ) Όταν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που αναφέρεται στη περ. γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αυτού του νόμου. δ) Όταν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιεί χωρίς δικαίωμα, τον τίτλο του γιατρού ή άλλης επιστημονικής ειδικότητας, και άσχετα προς την ποινική ευθύνη του από άλλες διατάξεις». [Νόμος 991/1979, άρθρο 5].

Εικοστό τρίτον: Συνεπώς, ο κοινός νομοθέτης δεν αρκέσθηκε στην απλή καταδίκη τού όποιου παρανομούντος Ψυχολόγου -με βάση τον Αναγκαστικό Νόμο 1565/1939-, αλλά κατέστησε δεσμία την υποχρέωση της Διοίκησης να ανακαλεί την Άδεια Ψυχολόγου από τον σφετεριζόμενο τον τίτλο τού Ιατρού, Ψυχολόγο, έως την διαγραφή τής σχετικής ποινής από το Ποινικό Μητρώο: «Άρθρο 6. Ανάκτηση άδειας. Το δικαίωμα για άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, όταν η άδεια έχει ανακληθεί, ανακτάται με νέα όταν δεν υπάρχουν πια οι λόγοι, για τους οποίους έγινε ή ανάκληση. ...» [Νόμος 991/1979, άρθρο 6].

Εικοστό τέταρτον: Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει για τον κλάδο των Ψυχολόγων υποχρεωτική εγγραφή σε επιστημονικό-επαγγελματικό φορέα Ψυχολόγων με την μορφή τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και συνεπώς, θεσμοθετημένη εξέταση ζητημάτων δεοντολογίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος έχει οδηγηθεί –με αποφάσεις των οργάνων του-, στην εν αρχή τής παρούσης αναφοράς, διατυπωθείσα θέση: «Να τηρείται η νομιμότητα κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και οι Ψυχολόγοι να τηρούν, κατ’ ανάλογον εφαρμογήν, τους κανόνες δεοντολογίας τού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί Κώδικας Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου».

Εικοστό πέμπτον: Θέση τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: Η προαιρετική εγγραφή Ψυχολόγου σε επιστημονικό-επαγγελματικό σύλλογο, σωματείο τού Αστικού Κώδικα [Με προαπαιτούμενο ότι το σωματείο αυτό θα πρέπει να είναι νομίμως συγκεκροτημένο], και η συνακόλουθη εξέταση του όποιου σχετικού ζητήματος δεοντολογίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας τού σωματείου αυτού και του «ιδιωτικού κώδικα δεοντολογίας» δεν είναι δυνατόν να υπεισέρχεται σε διαδικασίες «εξέτασης ζητήματος δεοντολογίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και επιβολής ή όχι σχετικών κυρώσεων σε βάρος τού εγκαλουμένου», επαγγελματικής δραστηριότητος η οποία αφορά στην Ψυχική Υγεία των πολιτών, διότι σε αυτήν την περίπτωση θα είχαμε παραχώρηση της αρμοδιότητος απονομής τού Δικαίου σε ιδιώτες.

Εικοστό έκτον: Θέση τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: Η όποια αναφορά ιδιώτη –φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου-, στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών Ψυχολόγου, στο εσωτερικό τους περιεχόμενο, στο πλαίσιο και στην διαδικασία παροχής τού έργου τού Ψυχολόγου, γίνεται με αναφορά πραγματικών περιστατικών –ειδικώς εφόσον άπτονται δικαιωμάτων και συμφερόντων των πολιτών-πελατών-, τίθενται υπόψιν των αρμοδίων οργάνων τής Πολιτείας, με την σχετική τεκμηρίωσή τους και για την υποστήριξή τους. Οι σχετικές προσεγγίσεις και κρίσεις των ιδιωτών –φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων-, και στην περίπτωση που εξετάζονται ζητήματα επαγγελματικής-επιστημονικής δεοντολογίας, για το έργο αναφερομένου Ψυχολόγου δεν ιδρύουν κανόνες Δικαίου.

Εικοστό έβδομον: Δεν έχει συσταθεί, ακόμη, ο Ελληνικός Ψυχολογικός Σύλλογος – ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ [το Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων], όπου θα υπάρχει υποχρεωτική εγγραφή όλων όσοι ασκούν το επάγγελμα του Ψυχολόγου στην Ελλάδα. Η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει την ανάγκη τής συστάσεως του Νομικού Προσώπου και εξ αυτού τού λόγου έδωσε για διαβούλεση στον κλάδο των Ψυχολόγων -το έτος 2008 δια του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-, σχετική πρόταση για Σχέδιο Νόμου: {«ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου. Άρθρο 1. Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα. 1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), επιστημονικός-επαγγελματικός σύλλογος ψυχολόγων, υπό την επωνυμία «Ελληνικός Ψυχολογικός Σύλλογος» ...}.

Εικοστό όγδοον: Το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ θα επιλαμβάνεται –κατ’ εκχώρηση-, και ζητημάτων σύννομης προβολής των Ψυχολόγων τής Χώρας μας –με βάση Κώδικα Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου-, και επιβολής των σχετικών κυρώσεων. Με δεδομένες τις ολιγωρίες τής Διοίκησης δεν έχει συσταθεί το Νομικό Πρόσωπο, και ως εκ τούτου αρκετοί Ψυχολόγοι δεν προβάλλονται συννόμως ή εμποδίζονται στην άσκηση του έργου τους [εάν έχουν τα προσόντα που προβλέπονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις για την άσκηση έργου σε τομείς τής Ψυχολογίας και δεν έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας], ή και άτομα μη έχοντα τα απαιτούμενα προσόντα παρέχουν έργο Ψυχολόγου, με άμεσο κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία και δη την Ψυχική Υγεία των πολιτών.

Εικοστό ένατον: Στις αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου θα πρέπει να είναι και ο επανέλεγχος όλων των Αδειών Ψυχολόγου προκειμένου να εγγραφεί κάποιος στον Ελληνικό Ψυχολογικό Σύλλογο – ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, με δεδομένο ότι πολλές Άδειες Ψυχολόγου έχουν χορηγηθεί μη συννόμως. Ήδη, μετά από υπόμνημα του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, με κοινοποίηση και προς τον Αξιότιμο Εισαγγελέα τού Αρείου Πάγου, το οποίο διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έχει ασκηθεί δίωξη κατά παντός υπευθύνου, έχει σχηματισθεί η δικογραφία υπό τα στοιχεία: ΑΒΜ: ΣΤ 2011/4.682 και ΕΓ 9 – 2011/889, και από τις 5 Δεκεμβρίου 2011 η Υπόθεση έχει ανατεθεί σε αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τριακοστόν: Στο «Ένατον Θέμα: Νομικά Θέματα – Προσφυγή στη Δικαιοσύνη», της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 2007, ελήφθη η ακόλουθη απόφαση: Αποφασίζεται ομόφωνα να προσφεύγει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, στη Δικαιοσύνη κατά ατόμων που αντιποιούνται το επάγγελμα ή το έργο τού Ψυχολόγου και χρησιμοποιούν ανυπόστατους τίτλους και επιτηδεύματα όπως: «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας», «Ψυχοθεραπευτής», «Σύμβουλος Ψυχολόγος», «Οικογενειακός Θεραπευτής», «Ψυχαναλυτής», κ.λπ., στην βάση και της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 26ης Νοεμβρίου 2006.

Τριακοστό πρώτον: Στο «Ένατον Θέμα: Νομικά Θέματα – Προσφυγή στη Δικαιοσύνη», της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 2007, ελήφθη η ακόλουθη απόφαση:Αποφασίζεται ομόφωνα να προσφεύγει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στη Δικαιοσύνη κατά των Ψυχολόγων που εμφανίζονται συστηματικά σε εκπομπές των μέσων μαζικής ενημέρωσης και προβαίνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό ή προβάλλονται με αυθαίρετο τρόπο, με βάση τις σχετικές διατάξεις τού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, «κατά ανάλογον εφαρμογήν», όπως αυτό θα τεκμηριώνεται από τους Νομικούς Συνεργάτες τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου”.

Τριακοστό δεύτερον: Έως σήμερα, έχει γίνει δεκτή ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος έχει παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων, σε πέντε (5) υποθέσεις ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων, για αντιποίηση του έργου τού Ψυχολόγου, από «Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας» και από «Κοινωνική Λειτουργό – Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια». Οι υποθέσεις αυτές έχουν κριθεί υπέρ τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, οριστικώς, τελεσιδίκως και αμετακλήτως.

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,

Εν συνεχεία των ανωτέρω γενικών πληροφοριακών στοιχείωνπου αφορούν στην νομική υπόσταση και στους καταστατικούς σκοπούς, στον προγραμματισμό και στην δράση τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, στο θεσμικό πλαίσιο για το ευρύτερο ζήτημα της παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από Ιατρούς και Ψυχολόγους-, με δεδομένη την θέση τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: «Η όποια αναφορά ιδιώτη –φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου-, στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών Ψυχολόγου, στο εσωτερικό τους περιεχόμενο, στο πλαίσιο και στην διαδικασία παροχής τού έργου τού Ψυχολόγου, γίνεται με αναφορά πραγματικών περιστατικών –ειδικώς εφόσον άπτονται δικαιωμάτων και συμφερόντων των πολιτών-πελατών-, τίθενται υπόψιν των αρμοδίων οργάνων τής Πολιτείας, με την σχετική τεκμηρίωσή τους και για την υποστήριξή τους. Οι σχετικές προσεγγίσεις και κρίσεις των ιδιωτών –φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων-, και στην περίπτωση που εξετάζονται ζητήματα επαγγελματικής-επιστημονικής δεοντολογίας, για το έργο αναφερομένου Ψυχολόγου δεν ιδρύουν κανόνες Δικαίου»,

Σας υποβάλλουμε ως αναπόσπαστο τμήμα τής παρούσης Αναφοράς τα ακόλουθα, συνημμένα, έγγραφα:

I.      Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 7.938/α΄-στ΄/14.05.2013, το Υπόμνημα του αναφέροντος Έλληνα πολίτη. [Σύνολο σελίδων: Έξη (6)].

II.      Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 7.953/α΄-θ΄/01.06.2013. Περιλαμβάνει εκτυπώσεις από το Διαδίκτυο [Οι οποίες ελήφθησαν την 1η Ιουνίου 2013, διαρκούσης τής Τακτικής Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου], από διαφορετικές θεματικές σελίδες διαδικτυακού τόπου «ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ / ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ» –με το ίδιο επώνυμο και όνομα με αυτό τής αναφερομένης-, με ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες [Σύνολο σελίδων: Εννέα (9)].

III.      Έγγραφο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 7.584/02.06.2012, και με θέμα: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ [Και κατά άτυπη γραμματική συνένωση: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ]». [Σύνολο σελίδων: Οκτώ (8)].

Για την περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση σας-, διαταχθεί η διερεύνηση της αναφερομένης υποθέσεως, προτείνουμε όπως εξετασθούν ως μάρτυρες τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα:

1.    Ο ****** ****** του ****** [Ο Έλληνας πολίτης που υπέβαλλε το Υπόμνημα προς τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο], ****** ** *** **  ΑΘΗΝΑ.

2.    Ο Μάντης Νικόλαος του Ιωάννου, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Ήρας 12, 151 21  ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ.

3.    Η Ζγαντζούρη Κωνσταντία του Αναργύρου, Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας - Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης, Γενική Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Ιτέας 19, 115 23  ΑΘΗΝΑ.

Με τον προσήκοντα σεβασμό προς το πρόσωπό σας και το αξίωμά σας

Και εξαιρετική τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

               Ο Πρόεδρος                                           Γενική Γραμματέας
               Του Διοικητικού Συμβουλίου        Του Διοικητικού Συμβουλίου
                     Νικόλαος Ι. Μάντης                Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη 
          Ψυχολόγος                                                   Ψυχολόγος 
                         Διδάκτωρ Ψυχολογίας                    Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας 
                Πανεπιστημίου Αθηνών                               Πανεπιστημίου Κρήτης

Συνημμένα: Τα ως άνω αναφερόμενα Τρία (3) έγγραφα, σύνολο σελίδων: Είκοσι τρεις (23).

 • Κοινοποίηση της Αναφοράς και των συνημμένων:
   • Προς τον κύριο ******* ****** του ****** [Ο οποίος υπέβαλλε το Υπόμνημα προς τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο], ****** **, *** **  ΑΘΗΝΑ.
   • Προς τον κύριο Αλέξανδρο Π. Κωστάρα, Δικηγόρο Αθηνών [ΑΜ/ΔΣΑ: 5.345], Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
   • Προς τον κύριο Πέτρο Ι. Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών [ΑΜ/ΔΣΑ: 6.376], Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
   • Προς τον κύριο Δημήτριο Κ. Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών [ΑΜ/ΔΣΑ: 14.605], Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
   • Προς τα Μέλη τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
   • Κοινοποίηση της Αναφοράς πλήρως ανωνυμοποιημένης:
   • Προς Κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
   • Ημερήσιο, Περιοδικό και Ηλεκτρονικό Τύπο, Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 15 Σεπτέμβριος 2020