Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Προκηρύξεις
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24 Ιούλιος 2018

Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

ΝΕΟ_Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»

της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Αποστολέας

Christina Dimitrakaki

Αποστολέας

Christina Dimitrakaki

Παραλήπτης

info@psy.gr

Ημερομηνία

Δευτ 12:05

Πρoτεραιότητα

Κανονική

Με χαρά ανακοινώνουμε την επανίδρυση και έναρξη υποβολής αιτήσεων του ΠΜΣ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» για τον κύκλο σπουδών 2018-2020 και παρακαλούμε για την ενημέρωση του κοινού σας.

Με εκτίμηση,

Χ. Δημητρακάκη

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 25 (2ος όροφος), 115 27 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ (ΝΕΟ):  2107222723,  2107759962

ΦΑΞ: 2107487564, e-mail: cdimitrakaki@med.uoa.gr


 

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών

στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»

της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ),

του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ

και του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

healthpromotion.med.uoa.gr

Το επανιδρυθέν διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» που οργανώνει και λειτουργεί η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το πρόγραμμα μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2018, είναι διετές (4 διδακτικά εξάμηνα) με απογευματινές παρακολουθήσεις τριών ημερών ανά εβδομάδα.

Στο Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Οδοντιατρικής, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας και Μαιευτικής των ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι συναφών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (σε ειδικό έντυπο που θα βρείτε
 στην ιστοσελίδα healthpromotion.med.uoa.gr
• Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για τους/τις πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού)
• Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού (ή και μεταπτυχιακού, αν υπάρχει)
• Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και όποια άλλη επαγγελματική ή εθελοντική δραστηριότητα εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι σχετίζεται με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (άριστη Γ2/
C2, πολύ καλή Γ1/C1 ή καλή Β2) σύμφωνα με το άρθρο 1 π.δ 146/2007.
• Δύο συστατικές επιστολές (σε ειδικό έντυπο που θα βρείτε
 στην ιστοσελίδα healthpromotion.med.uoa.gr) .
• Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
• Ηλεκτρονικό αντίγραφο διπλωματικής εργασίας του Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών (εάν υπάρχει)
• Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ, τα οποία αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
– Βαθμό πτυχίου
– Προφορική συνέντευξη
– Συστατικές επιστολές
– Επίδοση σε δοκιμασία απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά
– Επίδοση σε διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει)
– Ερευνητική & επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
Α) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ
Β) Συνέντευξη υποψηφίου από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από
 15/07/2018 έως 28/07/2018 και από 25/8/2018 έως 15/9/2018. Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται από τον/ην υποψήφιο/α ή αποστέλλεται μέσω υπηρεσίας courier στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 25 (2ος όροφος)
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΤΗΣΕΩΝ: 10:00 – 14:00
τηλ 210-7222723
e-mail: chsr@med.uoa.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Οι συνεντεύξεις για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων φοιτητών/τριών θα λάβουν χώρα στις 20 με 25 Σεπτεμβρίου 2018. Ανακοίνωση για τις ακριβείς ημερομηνίες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στις αρχές Σεπτεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Χριστίνα Δημητρακάκη, chsr@med.uoa.gr, τηλ. επικοινωνίας: 210-722 2723)

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Π. Σφηκάκης

   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 33
Τελευταία ενημέρωση : 15 Σεπτέμβριος 2020