Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Προκηρύξεις
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12 Φεβρουάριος 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ – ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Μέχρι 21-2-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ – ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ - ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - προϋπολογιστικής δαπάνης 28.800,00 για είκοσι τέσσερις (24) μήνες συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση», Ακρωνύμιο: ΚοιΡο3Ε», κωδ.έργου Τ1ΕΔΚ-00929 και Κωδ. Πράξης / MIS 5030600 που έχει ενταχθεί στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1 - Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Πρόσκληση αναρτημένη στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥ7Ρ469ΗΑΞ-Μ8Ω

Ημερομηνία Λήξεως Υποβολής Αιτήσεων: έως ώρα 11.00 της 21ης Φεβρουαρίου 2019 (ημέρα Πέμπτη).   

 
Συνημμένα αρχεία
 
Perilpsi_Prosklisis.pdf
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 15 Σεπτέμβριος 2020