Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Παραρτήματα-Επιτροπές
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ στην ΥΓΕΙΑ
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23 Ιανουάριος 2011
 

Συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Πρακτικά Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
Περίοδος Διοίκησης: Αρχαιρεσιών 10ης Δεκεμβρίου 2010
3η, ΤΑΚΤΙΚΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 8ης Ιανουαρίου 2011
.........................................................................................................................
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Έξι, και συγκεκριμένα: α) Τα δύο θέματα που αναφέρονται στη συνημμένη Πρόταση – Πρόσκληση του Προεδρεύοντος Νικολάου Ι. Μάντη, πρώτου κατά σειράν ψήφων συμβούλου τού συνδυασμού «ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ», σύμφωνα με το αποτέλεσμα των Αρχαιρεσιών, του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, της 10ης Δεκεμβρίου 2010, όπως αυτό ανακοινώθηκε από την ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ, και περιλαμβάνεται στο «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ 10ης Δεκεμβρίου 2010» (Αριθμός Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 6.799/α_οστ/10-12-2010), και περιλαμβάνονται στην νέα πρόσκληση που εστάλη στα εκλεγέντα και ανακηρυχθέντα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να γίνει η κατανομή των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης να παραδοθεί ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Αριθμός Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 6.831/α_β/04-01-2011), και β) τα θέματα που ετέθησαν κατά την έναρξη της Συνεδριάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΧΙΚΩΣ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
.........................................................................................................................

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Νικόλαος Ι. Μάντης, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπή Ψυχολόγων στην Υγεία, του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, στην οποία θα οριστούν έως πέντε (5) συντονιστές-μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, προκειμένου μελετήσουν σειρά ζητημάτων (ενδεικτικώς αναφέρονται: Πλαίσιο καθηκόντων και κατάλογος αρμοδιοτήτων τών Ψυχολόγων στον χώρο τής Υγείας, πλαίσιο εργαστηρίων ψυχομετρίας, εκπαίδευση φοιτητών στον χώρο τών Νοσοκομείων, πλαίσιο Έκθεσης Ψυχολογικής Αξιολόγησης σύμφωνα με καθορισμένες αρχές, ο ρόλος τών Ψυχολόγων στην διασφάλιση ποιότητας και ικανοποίησης προς τους χρήστες υπηρεσιών Υγείας, Αξιολόγηση νοημοσύνης και μαθησιακών δυσκολιών, Ψυχολογική Υποστήριξη σε ιατρεία διακοπής καπνίσματος, Ψυχολογική Υποστήριξη σε ιατρεία πόνου, Ψυχολογική Υποστήριξη σε ιατρεία αδυνατίσματος, Ψυχολογική Υποστήριξη σε ασθενείς με αυξημένο άγχος προεγχειρητικά, Ψυχολογική Υποστήριξη και τεχνικές καταπολέμησης ψυχοπιεστικών καταστάσεων σε καρδιολογικούς ασθενείς), τα οποία θα τύχουν συνολικής επεξεργασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και θα τεθούν υπόψιν τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σχετικά Υπομνήματα.

Ομόφωνα αποφασίζεται η συγκρότηση Επιτροπής Ψυχολόγων στην Υγεία, του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, στην οποία θα οριστούν έως πέντε (5) συντονιστές-μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, προκειμένου μελετήσουν σειρά ζητημάτων (ενδεικτικώς αναφέρονται:

 • Πλαίσιο καθηκόντων και κατάλογος αρμοδιοτήτων τών Ψυχολόγων στον χώρο τής Υγείας,
 • Πλαίσιο εργαστηρίων ψυχομετρίας,
 • Εκπαίδευση φοιτητών στον χώρο τών Νοσοκομείων,
 • Πλαίσιο Έκθεσης Ψυχολογικής Αξιολόγησης σύμφωνα με καθορισμένες αρχές,
 • Ο ρόλος τών Ψυχολόγων στην διασφάλιση ποιότητας και ικανοποίησης προς τους χρήστες υπηρεσιών Υγείας,
 • Αξιολόγηση νοημοσύνης και μαθησιακών δυσκολιών,
 • Ψυχολογική Υποστήριξη σε ιατρεία διακοπής καπνίσματος,
 • Ψυχολογική Υποστήριξη σε ιατρεία πόνου,
 • Ψυχολογική Υποστήριξη σε ιατρεία αδυνατίσματος,
 • Ψυχολογική Υποστήριξη σε ασθενείς με αυξημένο άγχος προεγχειρητικά,
 • Ψυχολογική Υποστήριξη και τεχνικές καταπολέμησης ψυχοπιεστικών καταστάσεων σε καρδιολογικούς ασθενείς),

τα οποία θα τύχουν συνολικής επεξεργασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και θα τεθούν υπόψιν τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σχετικά Υπομνήματα.
.........................................................................................................................

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:

 1. Γεώργιος Ν. Λυράκος, Ψυχολόγος MSc, Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Α.Μ.: 1.552, Ψυχολογικό Γραφείο Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας Πειραιά «Aγιος Παντελεήμων». E-mail: Health-committee@psy.gr, τηλέφωνα: 213-20 77 646, 694-55 42 073.
 2. Κλεονίκη Δ. Γιαννακοπούλου, Ψυχολόγος, Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Α.Μ.: 923, ΑΝΙΜΑ αμκε-μκο, Αθηνάς 32 και Μαλαγαρδή,  181 20  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. E-mail: Health-committee@psy.gr, τηλέφωνα: 210-4955025, 693-72 77 773, fax 210-49 55 057.
 3. Μαργαρίτα Χ. Μπουραντά, Ψυχολόγος, Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Α.Μ.: 314, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». E-mail: Health-committee@psy.gr, τηλέφωνο: 697-37 40 419.
 4. ...

   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 35
Τελευταία ενημέρωση : 21 Ιούλιος 2020